Například: Dobré zprávy
Kosmický symbol předení a tkaní

pokračování z čísla 6/2015

Mnohé starověké kosmologické mýty národů světa ukazují na to, že tkaní bylo prováděno právě bohyní (poznámka: ukazuje na sílu Allat), jako akt vesmírného stvoření a nepřetržitého procesu, ve kterém se přechodné události (nitě) vplétaly do věčně se měnícího vzoru na neměnném základu. (Poznámka: viz dále ve zprávě o fantomních částicích Po, které svým prostorovým umístěním v každé elementární částici utváří projekci na rovině a vytváří určité znaky). Přičemž byl základ plátna (podélné nitě táhnoucí se podél rámu) symbolem neměnného a stálého spojující všechny úrovně Vesmíru (pozn.: viz ezoosmická mřížka, reálné (stacionární) částice Po). Útek (příčné příze plátna, které jsou umístěny kolmo k nitím osnovy a prolínají se s nimi), symbolizoval všechno proměnné a pomíjivé, kvantitativní, tedy samotnou přírodu v čase a prostoru (poznámka: viz fantomní částice Po). Základ a útek tvoří kříž.

Téměř všechny bohyně Osudu a Času jsou v mytologii národů světa přadleny a tkadleny. K dnešnímu dni se dochovaly různé zmínky, tradice a legendy s tím spojené. Například, jak sestry Noc a Den tkaly pavučinu času, prostorově časové plátno kosmologického tvoření. Takových starověkých zmínek existuje mnohem více. Například ve starověkém Egyptě byla uctívána bohyně Neit jako prvotní bohyně nebe, moudrosti a tkaní, z nichž vyšel a zazářil bůh slunce. Podle mýtů na začátku času právě ona natáhla oblohu na svůj tkací nástroj a upletla svět z prapůvodních vod, utkala všechny živé bytosti, včetně žen a mužů. Obvyklé Neit (Nit, Net) označovaly hieroglyfy

 

První hieroglyf znamenal její jméno (kořen „nt“), druhý hieroglyf ukazuje na její symbol, který se nachází na hlavě, a třetí hieroglyf znamená „bohyně“. Je zajímavé, že kořen názvu Neit je spojený s kořenem slova znamenajícím „tkát“ (ntt), stejný kořen je kořenem slova „bytí“. Egypťané spojovali Neit s bohyní prvotní prázdnoty (prvotních vod) Nun.  Jméno Neit má kořen slova také spojený se slovem voda (nt)  - což ukazuje na spojení bohyně Neit a prvotních vod. V jednom z mýtů je Neit popisována jako ta, která „rozzářila první tvář“, nebo „rozsvítila první čelní plochu“. Plútarchos a Platón uvádějí následující text o bohyni Neit: „Já jsem všechno minulé, současné a budoucí; můj zámek ještě nikdo neotevíral“. Podle historických pramenů byla ve starověkém Egyptě modlitba k Neit: „Ó veliká Matko narození, které je nepostihnutelné. Ó bohyně mladá a veliká, zámku, který se neotevírá! Oh, otevři svůj závoj tajemný, protože není mi dána cesta, abych vešel k tobě. Zjev se a přijmi moji duši a ochraň ji svýma rukama“.

 

Severní a Střední Amerika. S podobným výjevem se můžeme setkat i na jiných kontinentech, které jsou tisíce kilometrů daleko od těchto míst. Například v Severní Americe, u původních obyvatel Aljašky (indiáni severo-athabaské ethno-lingvistické skupiny), je mýtus o bohyni Atsentmě. Vypraví o tom, že Atsentma otevřela oči v prázdném světě. Pak utkala plátno z květu vrbovky (u Slovanů rod rostlin z čeledi pupalkovité – ivan-čaj) natáhla ho a upevnila na vrcholech posvátných hor. Pak začala zpívat. A tak byl dán počátek vesmíru. Zajímavé je, že květy Vrbovky (této docela běžné bylinky nejen na Aljašce) jsou postaveny podle čtyřnásobného plánu. Dolní část květu je čtyřhranná a časem se transformuje do dlouhé čtyřhranné krabičky, která se po prasknutí rozdělí do 4 částí-křídel a vytváří velké množství semen, které díky dlouhým vláskům mají schopnost odlétat na poměrně velké vzdálenosti. Pokud známe takové podrobnosti, pak je jasné, proč právě tuto rostlinu používali při vysvětlování kosmologické koncepce (poznámka: u jiných národů světa byla asociace vesmíru spojena s plochou čtyřhrannou cihlou, a hlas, první slovo či pronesený zvuk asociovaly s Prvotním Zvukem).

 

V kosmické mytologii indiánů Střední Ameriky byla původem nejstarší bohyní-matka, stvořitelka  světa, bohyně plodnosti a duchovní čistoty. (Mimochodem, u většiny kmenů, například v Jižní Americe, před invazí Evropanů, převažoval mateřský rod). S rostoucím počtem sociálních technologií a jejich zvyšující se složitosti se tato jediná bohyně stává pramatkou panteonu. Postupně vznikají bohyně měsíce, deště, kukuřice a tak dále. Zajímavým faktem je, že u některých z nich se dodnes zachovaly starobylé prvky a atributy bohyně-tvůrkyně světa: oděv s mřížkovým vzorem, kolovrátek, stejně jako některé znaky, včetně kruhu, rovnostranného kříže, znaku AllatRa a allat (poznámka: více informací o znacích naleznete v knize AllatRa).

 

úryvek ze zprávy Prapůvodní Fyzika ALLATRA  http://allatra-science.org/cs/publication/iskonnaja-fizika-allatra

 

Líbí se mi 59Kosmický symbol předení a tkaní - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 59
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Strach zrozený z představivosti vidí nebezpečí i tam, kde ve skutečnosti žádné není.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"