Například: Dobré zprávy
Koncepce světového éteru. Část 2: Vlastní septonové pole. Torus jako základ struktury hmoty

Ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» najdeme docela zajímavé informace o volné energii, o historii jejího objevu, o vynikajících vědcích hájících teorii éteru, o struktuře septonu a septonovém poli a četné údaje, které ukazují iluzorní povahu hmotného světa. Je to pozoruhodná zpráva psaná z pohledu duchovních a morálních hodnot a lidskosti. Mnohé z témat této zprávy nejenže zaujali svoji hloubkou, ale také výrazně přispěly k dalšímu hledání odpovědí na nevyřešené otázky ve vědě, a to z nového úhlu pohledu.

Anotace: předchozím článku jsme vyprávěli o nesprávnosti provedení Michelson-Morleyho experimentu při pokusu odhalit „světový éter". V tomto článku, na základě znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, probereme podrobněji, jak byl vědci chápán pojem „éter“. Zmíníme se o existenci vlastního septonového pole u kosmických těles (například u Slunce nebo Země) ve tvaru toru. Na asociativním příkladu vysvětlíme strukturu septonu – prvku septonového pole. Pohovoříme o postupném vědeckém odůvodnění tvrzení, že hmotný svět, v rámci šesti dimenzí, není nic jiného, než iluze.

Funkce v uspořádání Vesmíru, které vědci na přelomu XIX. a XX. století připisovali světovému éteru, se ve zprávě „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ plní ezoosmická mřížka a septonové pole. Abychom hlouběji pochopili pojem „světového éteru“, připomeňme si některé z klíčových pojmů stavby hmotného světa, které jsou uvedené ve zprávě „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“:

Základem hmotného Vesmíru je zvláštní „prostorový skelet“, nehmotná struktura EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA. Z pohledu obyvatele trojrozměrné dimenze by tato energetická „konstrukce“ jako celek podle vnějších obrysů připomínala silně zploštělý objekt, přibližně jako plochá cihla, jejíž výška boční hrany odpovídá 1/72 její základny. Jinými slovy, ezoosmická mřížka má plochou geometrii. Možnost rozšíření hmotného vesmíru je omezená velikostí ezoosmické mřížky. V rámci ezoosmické mřížky je 72 dimenzí (poznámka: více informací o 72 dimenzích v knize „AllatRa“) EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA je stabilní a nepohyblivá. Skládá se z určitého počtu identických EZOOSMICKÝCH BUNĚK, které mají v trojrozměrném prostoru tvar krychle (ovšem v dimenzích vyšších, než třetí, mají složitější konstrukci). Každá ezoosmická buňka se skládá z, řekněme, šesti „zídek“ v podobě EZOOSMICKÉ MEMBRÁNY. Uvnitř, v centru každé krychle ezoosmické buňky se nachází STACIONÁRNÍ ČÁSTEČKA PO (viz obrázek).

«Na úrovni ezoosmické mřížky jsou všechny reálné částečky Po, nehledě na to, že každá existuje ve své ezoosmické buňce, spojeny do jediného společného septonového pole (poznámka: viz doplňující informace o tomto poli v knize „AllatRa", uváděné pod termínem „Živočišný rozum“)».

«Septonové pole je společné univerzální pole, díky kterému se uskutečňují všechny fundamentální interakce ve hmotném světě. Je základem každého jevu, procesu, objektu a jejich součástí. Vlastní septonové pole je charakteristické všem objektům makrokosmu a mikrokosmu. Je to společné pole, které je spojuje ve své podstatě, neboť jak realná částečka Po, tak i fantomová částečka Po, se skládají z prvků tohoto pole – septonů. Septon nelze přiřadit ani k nejmenší nedělitelné „částečce“ Po, neboť on je tím, co tuto částečku tvoří (reálnou a fantomovou), ale nejeví se tak ve své podstatě. Struktura septonu se skládá z vtroušeniny síly Allatu a šesti „antipodů-odrazů“ - antiallatů, které ji obepínají, tedy celkem ze 7 prvků. Podrobněji o ezoosmické mřížce a septonovém poli, o reálné a fantomové částečce Po, čtěte ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA», 2015 r. [1].

Analogie mezi znalostmi z PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA a koncepcí Nikoly Tesly vysvětlující nulový výsledek Michelson-Morleyho experimentu nás přivede k zajímavým závěrům.

Vlastní septonové pole mají všechny hmotné objekty včetně Slunce. To, co Nikola Tesla a další významní vědci XIX. – XX. století nazývali „éterové tornádo“ Slunce, je ve skutečnosti jeho vlastní septonové pole. Příčinu jeho vírové struktury Tesla vysvětlil rozdílem tlaku v éteru, neboť každé materiální těleso, podle Teslovy teorie, je oblast sníženého tlaku v éteru. Proto éter kolem materiálních těles nemůže zůstat stacionární a dostává rotační pohyb. Ve vlastním septonovém poli Slunce rotují planety sluneční soustavy jako lodě ve vodním víru a při tom vytváří svoje vlastní septonová pole.

Tento koncept vede k zajímavému závěru – vlastní septonové pole materiálního objektu má tvar torusu. Tvar torusu je základem všech jevů hmotného Vesmíru. Například, toroidní tvar magnetického pole kosmických objektů (Slunce, Země) je jen důsledek toho, že septonové pole, které je základem všech dalších interakcí, má přesně takový tvar.

torusy

Struktúra septónu: 6 antiallatů („antipódový odraz“, „kouřová zrcadla“) a vtroušenina sily Allatu

Při studii tohoto směru vyvstala otázka: «Proč má vlastní septonové pole tvar torusu»? Hledání odpovědi vedlo k některým zajímavým závěrům. K odhalení odpovědi nám pomohly informace ze zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ o struktuře septonu – prvku septonového pole, stejně jako znalosti o fraktální struktuře Vesmíru. Na asociativním příkladu si obrazně můžeme představit septon jako místnost se zdrojem světla v geometrickém středu (kde samotné světlo - je allat, jako síla z nehmotného světa). Stěny místnosti jsou 6 „antipodů-odrazů“ - antiallatů. Představte si, že všech 8 rohů místnosti je jakoby „obřezáno" a stěny jsou oddáleny na velkou vzdálenost. Samotné stěny existují jen díky existenci zdroje, jsou-li osvětleny podmíněným světlem, které z něho vychází. Jemné stěny mají zrcadlový povrch z obou stran. Každá z nich se může otáčet kolem horizontální nebo vertikální osy svým způsobem. Když si představíme takovou místnost, uvidíme, jak rotace stěn vytváří neskutečnou realitu - iluzi odrazu pravého zdroje - světla (Allat). Stěny představují antiallat. Základní světlo odražené od zrcadlového povrchu stěny je rovněž antiallatem. V takové konstrukci převládá antiallat nad Allatem.Pokud půjdeme dál a představíme si několik takových pokojů vedle sebe (septonů) se vší svojí iluzorní hrou světla, můžeme dojít k odpovědi na věčnou otázku lidstva – „co je materiální svět“? Koneckonců, pokud zmizí zdroj, okamžitě zmizí i vícenásobné zrcadlové kopie. Kdyby nebyl Allat, neexistoval by ani antiallat.

Zajímavé je, že v našem imaginárním experimentu s místností budou otáčející se stěny vytvářet pole ve tvaru torusu! Vezmeme-li v úvahu fraktální strukturu vesmíru a fakt, že je septonové pole ve hmotném světě fundamentální jednotné pole, na kterém jsou založeny všechny známé interakce, můžeme tvrdit, že i tyto interakce mají také tvar torusu. To může být zajímavá informace pro moderní vědce.

Všimněte si, jak často příroda využívá torus ve struktuře různých polí, látek a přerozdělení sil.

magnetické pole člověka

Magnetické pole člověka [2]

erytrocit

Erytrocyt ( erytrocytus ) - bezjádrový krevní element, který obsahuje hemoglobin a jehož hlavní funkcí je, podle vědců, transport kyslíku a oxidu uhličitého. Erytrocyty tvoří převážnou část tvarových elementů krve.

magnetické pole země

Magnetické pole Země [3]

magnetické pole slunce

Magnetické pole Slunce [4]

 

magnetické pole solenoidů_cz

Magnetické pole solenoidů [5]: a - s velkým krokem vinutí; b - s těsným navinutím

 

Torus je základem struktury mikro a makro - těles, polí a živých organizmů, neboť veškerá hmota se skládá ze septonů. Výzkumy v tomto směru umožní vyřešit mnohá tajemství přírody.

A co se týče Michelson-Morleyho experimentu, měli bychom si položit otázku: jak změřit prvotní základ všeho včetně toho, z čeho se skládá měřící nástroj? Toto apriori není možné zjistit experimentálně. Jak říkal laureát Nobelovy ceny ve fyzice (1918), Max Planck: «Věda nemůže zcela vyřešit záhady přírody. Důvod spočívá v tom, že my jsme součástí záhady, kterou se snažíme rozřešit». Ovšem to nám ukazuje cestu pro další poznávání různorodého Vesmíru, pro dokonalejší a účinnější způsob odhalení Pravdy skrze vlastní zkušenosti duchovního sebezdokonalování. Začít se musí vážným přezkoumáním (do vědeckého prostředí) uměle vštěpených, čistě materialistických postojů. Vždyť, jak se uvádí v prastarých učeních, jen duchovní sebezdokonalování odhalí člověku všechna tajemství vesmíru, a on tak pozná sám sebe a svět z úplně jiného úhlu pohledu [6].

Valerij Veršyhora

Zdroj: https://allatra-science.org/cs/publication/koncepcija-mirovogo-efira-part2

 

Literatura:

[1] – Zpráva «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» mezinárodní skupiny vědců z mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, red. Anastasia Novych, 2015 http://allatra-science.org/publication/iskonnaja-fizika-allatra;

[2] – Antonov VF, Kozlova EK, Sandpiper AM „Fyzika a biofyzika“ GEOTAR Média 472
https://books.google.com.ua/books?id=VXYOjrtjhNcC&dq=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&hl=ru&source=gbs_navlinks_s

[3] - Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики. Т.2. Электричество и магнетизм. - М.: Наука, 1985. - 479 c.http://sernam.ru/book_phis_t2.php

[4] – Молоденский М.М., Филиппов Б. П. «Магнитные поля активных областей Солнца», Наука 1992, 150 с.

[5] – Джанколи Д. Физика, Т.2, М.
https://books.google.ru/books?id=J4z-AgAAQBAJ&dq=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80&hl=uk&source=gbs_navlinks_s

[6] – A. Novych „AllatRa“: AllatRa, 2014 http://schambala.com.ua/book/allatra

Líbí se mi 51Koncepce světového éteru. Část 2: Vlastní septonové pole. Torus jako základ struktury hmoty - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 51
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Život je nepředvídatelný a může se v něm přihodit ledacos, dokonce neuvěřitelné věci, které si ani nedovedete představit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"