Například: Dobré zprávy
Kirlianův efekt

Již v dávné minulosti se vědělo, že každý nosíme kolem sebe určitý světelný obal, což bylo dokumentováno např. na skalních kresbách, křesťanských obrazech atd. Vlastní energii vyzařují nejen lidé, ale i zvířata, rostliny i věci. Tato energie nás ovlivňuje víc, nežli si většina z nás uvědomuje. Vychází z jednotlivých energetických center v našem těle zvaných čakry, které ovlivňují stav orgánů. Ideální stav je, když všechna centra pracují v harmonii a rovnoměrně tělu dodávají energii. Každá čakra přitom vyzařuje svou barvu a všechny dohromady tvoří auru.


Aura je tedy chápána jako energetické pole kolem lidského těla. Využívali ji léčitelé v praktické medicíně již ve staré Indii a Číně, především pomocí přikládání rukou. První důkaz o její existenci přinesl N.Tesla svou černobílou fotografií v roce 1891 a manželé Kirlianovi objevili nový způsob její dokumentace pomocí vysokofrekvenční fotografie. Kirlianova fotografie umožňuje zachytit tvar, velikost i barvu aury, jejím vyhodnocením odhalit mentální a tělesné poruchy lidí dřív, než se projeví viditelně na fyzickém těle a podle toho určit potřebnou terapii. 
 
Semjon Kirlian (1898-1978), ruský fyzioterapeut, vynálezce a průzkumník, učinil tento objev v roce 1939. A jak to často u významných objevů bývá, docela náhodně. Všiml si totiž slabých světelných výbojů, k nimž docházelo mezi kůží pacienta a elektrodou, kterou mu na tělo přikládali lékaři při léčbě elektrickými šoky. Spolu se svou ženou Valentinou se po dvacet let snažil proces fotografování aury ve vysokofrekvenčním elektrickém poli přivést k dokonalosti. Jejich snaha byla nakonec korunována úspěchem. Unikátní fotografie dokazovaly, že organismy jsou obklopeny zářivým obalem. 
 
Postupem doby se podařilo odhalit a dokázat, že se záření zdravých rostlin liší od záření rostlin nemocných. U lidí se aura různí podle duševního stavu. Po mnoha experimentech došli manželé Kirlianovi k závěru, že energetické vyzařování není závislé na elektrocharakteristikách fotografovaného objektu, ale zcela jiných vlastnostech, které souvisejí s tzv. životní energií. 
 
Energetické vyzařování je souborem mnoha polí a emanací, z nichž pouze některé v současné době dokážeme změřit (el.magnetické pole, el.pole, optické projevy atd.). Ostatní pole jsou jakési vyšší součásti polí, které neumíme měřit přímou metodou. Tyto vyšší součásti jsou velice jemnými vibracemi, kterými disponuje každá hmota na úrovni mezimolekulárních sil (Hideki Yukawa- Nobelova cena za fyziku – matematické prokázání těchto částic). Tyto částice nesou specifickou informaci o hmotě – jakési DNA hmoty. Díky této informaci, kterou nesou, vytvářejí energetický prostorový model předmětu. To znamená, že můžeme vyfotografovat auru celého listu stromu, i když z něho byla část odstřižena. Tentýž „prostorový model“ je pravděpodobně zodpovědný za fantomové bolesti pacientů, jimž byla amputována část těla. 
 
Kirlianův efekt se dnes využívá v medicíně, kosmetice, v průmyslových odvětvích, zemědělství a mnoha dalších oblastech poznání a činnosti. 
 
s použitím materiálu ze zdroje: http://terapie.as4u.cz/

Líbí se mi 16Kirlianův efekt - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 16
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Každá rána, kterou zasadíte v hněvu, se k vám ve výsledku vrátí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"