Například: Dobré zprávy
KDO JE DUCH SVATÝ? -3

pokračování článků:

 

http://polahoda.cz/kdo_je_duch_svaty_-1

http://polahoda.cz/kdo_je_duch_svaty_-_2

 

...V Bibli jsou uvedeny dobré příklady: o darech, a podobně, o zázracích, které se stávají v moment projevení Ducha Svatého, jako například šum, vítr, a tak dále.

 

O: Oheň.

IM: Ano, oheň, seslání ohně a mnoho takových jevů se děje, a říkají:

-To je Svatý Duch. A všichni čekají tyto zázraky.

- Ne. Svatý Duch toto nedělá, opravdu, On to nedělá. To systém reaguje na jeho přiblížení. Chápeš? Technika přestává fungovat, kroupy padají z jasného nebe, a mnoho jiných zázraků, zvedá se silný vítr. Svatý Duch – to není vítr, On nemůže být materií, On je víc než ona. Viděl, jak ji Bůh stvořil, a ví, že byla vytvořena jeho malinkým přáním. Bůh prostě řekl: „Ať je.“ A ono je. Mnoho na naše poměry? Nemnoho. Pouze z toho vznikla, a větrem On být nemůže, a ohněm On být nemůže, On – je živý, a On je. A zde On být může, jako přece každý. Že?

 

Může být Svatý Duch Osobností v těle?

IM: Samozřejmě může. Nu, když už jsme se dotkli tohoto tématu, tak si připomeňme, že jeden z prvních Andělů v Islámu je Gabriel, Džabrail, ano? Samozřejmě On je starší Anděl, proč je starší? A proč On je? No oni Jej tak nazývají na stupíncích na cestě k Aláhovi. A co je to Anděl? Ve tvém chápání a v chápání mnohých? V současnosti hovoříme pouze o Gabrielovi, kdo On je? Část duchovního světa, část Boha.

O: Duch.

IM: Duch Svatý.

O: Duch Svatý.

IM: Zajisté. Jedna z forem Jeho projevů. Takže může-li být Svatý Duch v lidském těle? Určitě může, a je povinen být, jak jinak. To je tak, no jak by to pro některé nevyznělo, že „Bůh musí znát vše“, „On všechno vidí“ a podobně. Samozřejmě, že vidí, samozřejmě, že zná. Proč? Protože On má, řekněme, takovou možnost, tj., možnost pro duchovní svět vidět to, co se děje v každém světě, nejen v našem, v tom, ve kterém žijeme, ale prostřednictvím čeho? Opět prostřednictvím Svatého Ducha, Toho, koho my nazýváme Svatým Duchem. Je zde jiná otázka: „Můžeme považovat Svatého Ducha za část Boží božskosti a přirovnat k Bohu?“ Opravdu ne, opravdu ne.

Bůh – je jeden, a vše ostatní Jemu slouží. Někdo, řekněme, více, někdo méně, v závislosti na možnostech. Správně? A opět, zde je odpověď na tvoji otázku. Proč bývá Svatý Duch v těle, jak to říkají. Odpověď je ve skutečnosti velmi jednoduchá. O tomto tématu jsme se již zmiňovali, stejně jak i o Mesiášovi a podobně. Takže k sestoupení Ducha Svatého dochází za jakým účelem? Zjistit, překáží-li něco lidem, zda existuje nějaká překážka u lidí, a tak dále. Nu, řeknu to tak, aby to bylo pochopitelné v současném jazyce: přišel, podíval se, prožít život člověka. A opět jsou zde tací, kteří řeknou, že vyprávím pohádky. Nu, když vyprávím, tak vyprávím, proč ne. Všichni pohádky povídají a já také mohu povědět. Když přijde sem Ten, o Kterém hovoříme, žije v takovém těle, jako všichni, že? Má také takové vědomí, jako všichni – lenivé, žádostivé a podobně. A proč je to tak dané? Pro to, aby se podíval: může se Osobnost člověka rozvíjet? Překáží jí něco? Jak velký má vliv vědomí či démon na Osobnost? A Osobnost, opět se k tomu vracíme, co je to Osobnost? Osobnost každého člověka - to je část Svatého Ducha, aby bylo jasné. A Duše – to je část duchovního světa. Může Duše samotná mít charakter nějaké rozumné bytosti, mít svoji individuálnost? Ne, nemůže. 

IM: …Ve skutečnosti mnoho krát v historii lidstva, i v tomto světě, Svatý Duch pobýval v těle. Stejně, jako my tady s vámi. Mnozí s Ním rozmlouvali, bavili se, dobří přátelé a podobně…nu, jak se to tak říká…A odtud to pak šlo, že on je jako osobnost. Protože, když skuteční svatí cítili, a oni opravdu cítili, kdo je před nimi, vyprávěli to pak ostatním. A z toho pochopili, že on je osobnost. On skutečně má svou individualitu, a ještě jednou zdůrazňuji, on není božství. On je ten, který čestně, upřímně a věrně slouží pouze Bohu. Jedině Bůh je Nejvyšší.

 

byly použity materiály z videorozhovoru JEDNOTAhttps://www.youtube.com/watch?v=JdgpMvT2R0Y

 

 

Líbí se mi 62KDO JE DUCH SVATÝ? -3 - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 62
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Je hloupé opěvovat toho, kdo v tobě vidí jen svou budoucí potravu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"