Například: Dobré zprávy
Kaleidoskop faktov 11: Znamenia posledných dní

13. júna 2021 začala druhá desiatka živých vysielaní projektu „Kaleidoskop faktov“, projektu, ktorý si za 11 mesiacov svojho trvania získal mnohých nadšených fanúšikov na celom svete. Projekt pôvodne vznikol ako iniciatíva skupiny ľudí, ktorí chceli verejne a smelo odhaliť všetkým ľuďom na svete Pravdu. Tú Pravdu, ktorá je veľmi často utajovaná, skresľovaná a dezinterpretovaná tými, ktorí zneužívajú svoju informačnú prevahu nad všetkými ostatnými a nútia ich v rámci domnelej slobody a zdanlivého disponovania objektívnymi informáciami konať proti svojim vlastným záujmom a v prospech úzkej skupinky manipulátorov.

Pri zahĺbení sa do labyrintu ukrývajúceho podstatné informácie, dôležité pre objektívnejšie chápanie a s tým spojené slobodnejšie rozhodovanie ľudí, narazili na také množstvo materiálu, že pochopili, že bude treba skúmať dlhšie, podrobnejšie a vydať celú sériu relácií, aby odhalili maximum podrobností a pomohli tak celému ľudstvu pochopiť mnohé súvislosti spojené s dianím naokolo, aj s vývojom do budúcnosti.

Tu je krátka rekapitulácia jednotlivých vydaní:

Kaleidoskop faktov 11. Znamenia posledných dní

                                      

13. jún 2021, KF 11 – Znamenia posledných dní.  Jedenásta časť medzinárodného projektu Kaleidoskopu faktov. Znamenia Posledných dní, bola pre našinca významná tým, že ju iniciovali nadšenci z Poľska, Česka a Slovenska, ktorí v nej spolu s priateľmi z iných kútov sveta prinášali verejnosti zistené skutočnosti, bezprostredne sa týkajúce našej súčasnosti a najbližšej budúcnosti. Informácie a dôkazy, ktoré nikoho nenechajú na pochybách, že sa už dejú a že sa ešte intenzívnejšie budú zanedlho diať udalosti, ktoré môžu ohroziť život celej ľudskej civilizácie. Že je najvyšší čas zjednotiť sa bez ohľadu na akékoľvek dnešné rozdiely a začať spoločne prijímať potrebné opatrenia pre prežitie.

Cieľom tejto časti Kaleidoskopu faktov bolo dokázať vedecky, nábožensky či historicky, že práve dnes žijeme v tzv. „období Križovatky“, kedy sa ako ľudstvo musíme rozhodnúť, ktorou cestou sa vydať ďalej. Že tie možné cesty vývoja udalostí sú dve – jedna katastrofická, znamenajúca likvidáciu celej civilizácie na našej planéte, a druhá, spočívajúca vo všeobecnom zjednotení a spoločnom prekonaní všetkých krízových momentov, ktoré na nás číhajú – a následnom evolučnom skoku na vyššiu úroveň rozvoja. Toto medzinárodné online sympózium bolo rozdelené na tri bloky.

Prvý blok: obdobie Križovatky

Prvý blok priniesol konkrétne informácie o tom, čo je to „obdobie Križovatky“ (krátky 12 ročný cyklus), ktorý sa v histórii Zeme opakuje s pravidelnosťou na konci každého veľkého 12 000 ročného cyklu a aj o tom, že podoba s rázcestím nie je náhodná, keďže naša planéta sa počas tohto krátkeho nestabilného obdobia nachádza blízko tzv. bifurkačného bodu, teda, že sa jej stabilita môže v okamihu zmeniť na hrôzu a chaos, meniť tvar kontinentov a vyhubiť celé ľudstvo. A uvedené boli mnohé historické svedectvá o tom, že naši predkovia toto všetko vedeli a snažili sa nám zanechať upozornenie.

Eugen_GernerEugen Gerner, Nemecko: „Chcel by som začať najobyčajnejšími vecami. Pozorujeme, ako sa neustále mení denná doba i ročné obdobia. Tak sme si na tieto veci zvykli, že ani nerozmýšľame, prečo je to tak. Všetko v našom svete podlieha určitým zákonom a jedným z nich v chode všetkých udalostí a vecí je cyklickosť. „Cyklickosť je súbor vzájomne súvisiacich javov a procesov, ktoré tvoria uzavretý vývojový kruh v priebehu určitého časového obdobia.“ Okrem pre nás bežných cyklov existujú také, ktoré majú globálny rozsah. Ak sa pozrieme na hviezdnu oblohu, tak na prvý pohľad sa všetko zdá byť chaotické. Ale pri pozornom sledovaní uvidíme určitý poriadok v podobe zhlukov hviezd. Všimneme si, že poloha hviezd sa časom mení a závisí to od rotácie Zeme okolo svojej osi i rotácie Zeme okolo Slnka."

Cyklickosť času je jedným z hlavných prvkov mnohých starobylých kultúr – egyptský skarabeus, opakujúci pohyb Slnka, indické koleso života, mystické kalendáre Aztékov a Mayov...

Keď vážne vnikáš do tejto témy, chápeš, ako je všetko premyslené – ako obrovský mechanizmus, vymyslený geniálnym konštruktérom vesmíru. A tento mechanizmus funguje podľa určitých cyklov, ktorých trvanie sa pohybuje od tisícok do miliónov i miliárd rokov. Jeden ľudský život je príliš krátky a nemôže obsiahnuť a pochopiť celý tento objem času. Ale z hlbiny stáročí k nám došli informácie o týchto cykloch v podobe legiend, posvätných písiem, obrázkov zaznamenaných na artefaktoch, megalitických stavieb i starých kalendárov. Striedanie cyklov prebieha s globálnymi klimatickými zmenami, spôsobujúcimi rozličné deštrukcie, zemetrasenia, sopečné erupcie i potopy.

 
BenjaminBenjamin Rede, Nemecko: „Popri veľkom cykle existuje fraktálne sa opakujúci malý cyklus, ktorého obdobie vyznačuje pre ľudstvo problém globálnej voľby života alebo smrti. To znamená, že počas „tejto doby“, čiže už teraz, prijíma ľudstvo rozhodnutie. A je potrebné chápať, aká zodpovednosť leží na každom z nás... Malý cyklus je začiatok konca alebo začiatok začiatku... Ale keď sa to začne, cesty nazad už nebude."  

Dilya
Dilya Shabakayeva, Kazachstan: „Informácie o cyklickosti došli ku nám v podobe eschatologických mýtov. Charakteristickou zvláštnosťou mytológie Mayov, Nahuov a Aztékov sú zmienky o štyroch svetových epochách pred našou – piatou. Indiáni Hopiovia veria, že vstupujeme do posledných dní a visí nad nami geologický „Damoklov meč“... Aj v Indii a Iráne existujú mýty o štyroch kozmických epochách... V starom Egypte je známy mýtus o boji boha slnka Ra s Apopom – plazom z podzemného sveta, ktorý rozpráva o obyčajnom i precesnom kalendári. Obyvateľom Babylonu bol známy aj mýtus o pôvodnom raji a uchovávali spomienky na reťazec likvidácie a znovuzrodenia ľudského rodu (a týchto cyklov bolo pravdepodobne sedem). Zmienky o konci sveta existujú aj v proroctvách druidov. V islandskej mytológii významné miesto zaberá proroctvo „Ragnarok“ („osud, záhuba bohov“). Koncu sveta majú predchádzať strašné kataklizmy, prinášajúce smrť a ničenie."

wagner
Anna Wagner, Nemecko: „Kto z nás nepočul o pyramídach? Predstavujú nám ich ako turistické objekty, hrobky faraónov a pohrebiská. Ale viete, že pyramídy ukazujú na cyklus 12 000 rokov s nasledujúcou zmenou klímy na planéte? Komplex v Gíze je orientovaný na súhvezdie Orión a komplex Angkor Vat v Kambodži na súhvezdie Drak. Toto „kyvadlo Orión – Drak“, svojrázne „hodiny nebeského času“, poukazujú na obdobia Križovatky. V jeho krajných polohách dochádza na Zemi ku globálnym kataklizmám."

vladimír
Vladimir Podaruev, Rusko: „Bifurkácia je proces vývoja systému, prechod z nestabilného stavu do kvalitatívne odlišného stavu s malou zmenou jeho parametrov. Nestabilnosť naznačuje krehkú rovnováhu viacerých síl, podobne ako vyvážená miska váh. Stačí ľahké pierko, malý impulz, aby sa kardinálne zmenila štruktúra systému. Tento proces sa začína v hĺbke starej štruktúry a prebieha hodne rýchlo... Tak, ako bolo predtým, už nebude. Ide o cyklický vývoj hmoty. Pred nami sú len dve cesty: konzum, degradácia a zánik, alebo zjednotenie, vzájomná pomoc a duchovný rozkvet."

Druhý blok: vedecké dôkazy posledných dní

V druhom bloku bolo uvedených množstvo dnes pozorovaných prejavov, spájaných s informáciami z mýtov, náboženských textov, vedeckých zistení, aby ľudia videli obrovskú zhodu i rozsah uvedených skutočností. Informácie zahŕňali viaceré tematické okruhy – duchovno-mravný úpadok v spoločnosti, psychické poruchy rozvíjajúce sa obrovským tempom, množiace sa klimatické kataklizmy, sféru vedecko-technického pokroku a brzdenie jeho využitia pre ľudstvo, popísané bolo protiľudské konanie svetskej i cirkevnej mocenskej elity. 

katka_1
Katarína Mikitová, Slovensko: „V každom z nás je prirodzená túžba stať sa Človekom, rozvíjať sa po morálnej a duchovnej stránke. Z morálneho hľadiska by sme sa mali usilovať o čestnosť, spravodlivosť, dobrotu, ľudskosť, súcit a čistotu myslenia. Duchovné hľadisko nám dá odpoveď na zmysel našej existencie. Aká je však realita posledných dni?" 

svetlana
Svetlana Vachtina, Rusko:
 „Všetko sa začína vo vesmíre a odráža sa na našej slnečnej sústave, o čom svedčia zmeny, ku ktorým dochádza na iných planétach synchrónne so Zemou: zvyšovanie teploty, zvýšený vulkanizmus, topenie ľadovcov atď. Zmeny sa odrážajú na Slnku a Slnko zasa ovplyvňuje jadro Zeme. A jadro už spôsobuje rozsiahle klimatické zmeny na našej planéte. Pre nás všetkých ľudí je životne dôležité, aby sme si prestali klamať a veriť, že znižovanie emisií CO2 zastaví narastajúce kataklizmy. A tiež to, že sa môžeme vykúpiť pred katastrofami v našom regióne jednoducho tým, že vložíme peniaze do fondu. Zodpovednosť za naše životy a planétu leží na nás samotných a tým, že zameriavame pozornosť na zámerne falošné teórie, strácame náš najcennejší zdroj - čas." 

Duško
Dušan Valeček, Česko: „Ve všech světových náboženstvích nacházíme proroctví o konci časů. Mnohé z nich obsahují konkrétní klimatické události, které budou předzvěstí posledních dnů. Věřím, že bude zajímavé je porovnat s tím, co se nyní skutečně na planetě děje. Je zde ovšem ještě jeden pozoruhodný moment, který je velice důležitý. Pokud začneme analyzovat jednotlivá proroctví zjistíme, že jejich součástí jsou vždy různé druhy pohrom, jako například zemětřesení, záplavy, sucho, požáry  a tak podobně. Proč je tomu tak? Protože už tehdy proroci věděli, že jsou všechny procesy, a to nejen klimatické, ale i sociální, mezi sebou vzájemně propojeny a nelze je od sebe oddělovat. Proto musíme přistupovat k jednotlivým přírodním kataklyzmatům jako ke společnému procesu pod názvem „Klimatické změny”. 

Radovan Dobrovodský, Rakúsko: „Za približne 100 rokov však nie je možné  pozorovať skutočne revolučné vynálezy. Elektrina poháňa vozidlá od roku 1832, spaľovacie motory poháňajú autá od roku 1886  a prenos elektriny sa koná  cez vodiče od roku 1879, napriek tomu že Nikola Tesla dokázal možnosť bezdrôtového prenosu a čerpanie voľnej energie. Tak prečo ju nepoužívame?"

Boštjan Rančigaj, Slovinsko: „Existuje globálny systém, vybudovaný na riadenie, podrobenie a zotročenie ľudí. Skladá sa z 8 úrovní, ktoré sú medzi sebou previazané. Tento systém je vyjadrený navonok aj vnútorne. 1. Vojna... 2. Genocída... 3. Finančný úverový systém... 4. Médiá... 5. Ideológia... 6. História... 7. Ľudské hodnoty... 8. Mechanizmus informačného poľa zložený z predchádzajúcich úrovní. Pracuje individuálne, synchronizuje ľudí a podnecuje ľudí konať ako jeden celok, ale deštruktívnym a rozdeľujúcim spôsobom a tým pracovať na ciele, ktoré sú im  vnútené Archontmi skrze toto informačné pole ako súčasť systému..."

Milan Vik, Česko: „V dnešní době lidé neznají specifické objekty odolné vůči změně klimatu, jako jsou například bunkry. Do těchto typů budov investuje především elita. Jak již bylo zmíněno kolegy, elity nás na důsledky změny klimatu nepřipravují a poukazují na antropogenní faktor, tedy změnu klimatu způsobenou člověkem. Proč se však tyto bunkry staví na určitých místech po celém světě? A proč si je kupuje elita..?"

Tretí blok: globálna voľba ľudstva

Tretí blok sa zameral na to, čo stojí pred našou civilizáciou – na voľbu človeka v tomto kritickom období i na to, že aj to bolo predpovedané v proroctvách rôznych národov sveta v dávnych i menej dávnych dobách.

RomaRoman Gural, Poľsko: „Dnešný Kaleidoskop faktov si kladie za cieľ hľadať dôkazy, ktoré by dokazovali, že žijeme v dobe posledných časov. Je dôležité odstrániť strach z tejto témy – buď sa ukáže, že sa nič nedeje, takže sa nemusíme ničoho báť, alebo nastali posledné časy, takže si musíme pohovoriť o tom, ako túto situáciu zvládnuť. Čo môže každý z nás urobiť, aby sa podieľal na riešení?"


marek
Marek Jakubis, Slovensko: „Milióny ľudí koordinujú svoje úsilie tým, že zameriavajú svoju pozornosť na jednu spoločnú myšlienku. Tento jav vzájomnej koordinácie, inak nazývaný synchronizácia, je v prírode skutočne veľmi rozšírený. A nielen vo svete ľudí. Pri pohľade na predstavenie synchrónneho blikania svetlušiek v mangrovových lesoch, na húf rýb unikajúcich pred dravcom, alebo kŕdle vtákov synchrónne meniacich smer svojho letu, vidíme množstvo príkladov vo svete zvierat, ale dokonca aj v rámci neživého mikro a makrosveta... Vo svete ľudí sa to dostáva ešte ďalej. Na rozdiel od zvierat alebo neživých predmetov sa ľudia vďaka slobode voľby môžu synchronizovať zámerne. Prečo je vedomá synchronizácia dôležitá? Postupné krízy, ktorým dnes ľudstvo čelí (sociálna, klimatická atď.), majú globálny charakter. A globálny systém možno ovplyvniť len globálnym zjednotením ľudí. Dnes existuje množstvo rôznych prístupov a iniciatív na riešenie toho, čo sa na nás valí... Nech sa jednotlivci v dnešnej situácii snažia akokoľvek, nič sa im nepodarí. Platí to pre všetkých. Práve spoločné synchronizované úsilie ľudí doslova hýbe horami a môže zmierniť globálnu katastrofu. Je len na nás, či dokážeme využiť fenomén vedomej synchronizácie, kým je to ešte možné."

andrejka
Andrea Benková, Slovensko: „Potvrdenie, kedy za zánik civilizácie mohla voľba ľudí alebo jedného človeka, nachádzame aj v rôznych náboženských a historických prameňoch. Podľa Avesty kráľ Yima osobne komunikoval s Ahura Mazdom, Svätým Duchom. A Yima bol vyzvaný, aby si zvolil mazdajskú vieru a stal sa pravým Mazdajčanom. Yima však túto možnosť odmietol a stal sa vládcom ľudu. Výsledkom Yimovej vlády bol globálny klimatický kolaps v dôsledku ktorého zahynuli takmer všetci obyvatelia planéty. Pri záchrane zvyšného počtu ľudí musel pomáhať Ahura Mazda aj napriek tomu, že ešte pred katastrofou Yimovi poskytol Khvarno, grál a všetky možnosti, ktoré slúžili na záchranu ľudstva. Toto je príklad toho, ako nesprávne rozhodnutie jediného človeka viedlo kvôli jeho pýche, k zániku celej civilizácie... Tiež traktát od Berekeho sa začína slovami, že Atlantída bola zničená za všetko spáchané zlo..."

karolína
Karolína Hronová, Česko: „Lidská volba je klíčová pro osud celého lidstva. Žijeme v době, kdy každý člověk, kterému není lhostejná budoucnost, musí usilovat o sjednocení. Záleží na volbě naprosto každého jednotlivce a každý jednotlivec tak rozhoduje o tomto osudu, osudu celé planety, celého lidstva. Bez sjednocení nemůžeme očekávat Zlatý věk. Obrovská pomoc duchovní Lásky, která se nám všem dostává, a kterou můžeme pociťovat, zůstává pouze pomocí, ale ne dílem samotným. Dílo je v našich rukou. V rukou nás všech."

Celý Kaleidoskop faktov 11. Znamenia posledných dní si môžete pozrieť na allatra.tv. 

 

Líbí se mi 10Kaleidoskop faktov 11: Znamenia posledných dní - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 10
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Poznat všechno je nemožné, ale je třeba se o to snažit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"