Například: Dobré zprávy
K ČEMU NA PLANETĚ POTŘEBUJEME PYRAMIDY A JAK JE AKTIVOVAT?

úryvek u pořadu: KLIMA. BUDOUCNOST JE TEĎ. 

(poznámka: T: Taťána, IM: Igor Michajlovič Danilov)

 

T: Zde jsem si také, Igore Michajloviči, vzpomněla, že před třiceti lety jste vyprávěl lidem o pyramidálních komplexech, o pyramidách, které jsou po celém světě. Je zajímavé, že v pořadu „Narušení fyzikálních zákonů“, když Vám položili otázku o pyramidách, Vy jste odpověděl následujícím způsobem. Chtěla bych to přečíst… Řekl jste, že ‚tento přístroj ve skutečnosti dává pochopení, k čemu byly potřebné pyramidy‘. Můžeme pohovořit podrobněji o těchto komplexech?

IM: Mohu odpovědět na začátek otázkou? Co si myslíte, Imhotep stavěl pyramidu pro to, aby tam jeho potomci pořádali turistiku a jeho země mohla vydělávat peníze? Nebo pro něco jiného? A kolik takových pyramid je postaveno po celém světě? (T: Ano, a pořád nacházejí nové a nové.) Vždyť jsou i mnohem větší pyramidy a všechny jsou postaveny v určité posloupnosti a orientovány na Kailás. Proč existuje tento pyramidální komplex? Pokládal si někdo tuto otázku? Na co? Pravděpodobně pro něco významnějšího než jen pro turistiku.

T: No, někdo si myslí, že nejspíš pro to, aby se dalo zlepšit zdraví, někdo – uchovávat zásobu potravin.

IM: Vědomí to všechno svádí k čemu? K výdělku a zlepšení zdraví. Vědomí nic jiného nemá. Je to skutečně zákeřné stvoření. Vždy myslí jen na své merkantilní zájmy. Ale lidé se právě tím odlišují, že kromě vědomí, mají také Osobnost, která se musí na to všechno dívat zeširoka a komplexně. S tím vším, o čem jsme dnes mluvili, vždyť se s tím lidstvo již setkávalo. A pyramidy, které dnes nalézají, díky Bohu, ty pyramidy, které byly postaveny, řekněme, ne v tomto cyklu, tedy před více než 12 000 lety… No, jestli vezmeme tentýž Kailás…

T: Ano. Zde vzniká mnoho otázek…

IM: No, odpadává dotaz, bylo-li to vyrobeno technicky (T: Ano, to udivuje, ovšem), tedy nikoliv přírodní útvar. A bylo to dokonce vytvořeno ani ne v minulém cyklu. Nyní nalézají pyramidy, které jsou staré mnoho tisíc let. K čemu sloužily?

 

 

CO SJEDNOCUJE VŠECHNY PYRAMIDY NA SVĚTĚ A KAILÁS?

Po celém světě, na všech kontinentech, od Ameriky po Evropu, od Austrálie po Afriku, Asii, byly nalezeny stovky kamenných struktur pyramidální formy: pravidelné pyramidy, useknuté pyramidy, stupňovité pyramidy, pyramidální horské komplexy.

Mnohatunové stavby. Megalitické zdivo nemající obdoby. Jasná orientace na světové strany. Pyramidy, jejichž stavba žádala vynaložení obrovských sil, času a zdrojů, a rovněž znalosti exaktních věd.

Pyramidy jsou nacházeny dodnes. Jedny jsou skryté pod písky, jiné pod zemí, další jsou zarostlé lesy, další jsou skryty pod vodou.

Ale všechny spojuje jedna věc - tyto jedinečné velkolepé objekty byly postaveny v dávných dobách a představují jediný světový komplex spojený s Kailás. A to vyvolává mnoho otázek, z nichž hlavní je: „Kvůli čemu?" Kvůli čemu lidé vynakládali takové kolosální výdaje? Je jasné, že pro něco globálního a nadmíru důležitého, týkajícího se celého lidstva. Ale to vyvolává ještě jednu otázku: „Jak to funguje?" Ale odpovědi na tyto otázky lidstvo ještě musí najít.

 

 

JAK AKTIVOVAT PYRAMIDY?

T: Kailás, to je zajímavé téma, jeho stěny nazývají zrcadly. Proto, když provedeme paralelu dokonce i s pyramidou, která se nachází v Koordinačním Centru Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, otázka přece zůstává otevřená.

IM: Můžeme o tomto tématu mluvit hodně. Téma je to opravdu velmi obšírné, zajímavé. Je možné k němu přistupovat z různých stran: z archeologické, z historické. Přistoupíme-li z technické, z funkčního hlediska, k čemu jsou pyramidy… tak jsou proto, aby něco odvrátily. Ale otázka je jinde… Řekněme, jaký smysl má auto, když chybí řidič.

T: Lidé.

IM: Samozřejmě. Vždyť pro to, aby fungovala technika, jsou zapotřebí ti, kteří ji dovedou použít.

T: Ano. Zkrátka kdysi v knihách Anastasie Novych, v knize „Sensei ze Šambaly-4“, bylo právě řečeno, že když Imhotep stavěl pyramidu, tak důraz byl kladen na to, aby (IM: Na lidi) ano, duchovně vychovat lidi.

IM: Samozřejmě. A pamatujeme si dobu Imhotepa, dokonce i podle těch historických popisů, které se dochovaly. Vždyť to skutečně byla důležitá epocha, v té době byly velmi důležité změny, když on obyčejným lidem umožnil se rozvíjet, studovat a růst. On skutečně zlomil systém.

T: Takže lidstvo má šanci nějakým způsobem spustit… (IM: No, šance je vždycky) tento pyramidální komplex, ano? Pro to, aby zastavili…

IM: No, „nějakým způsobem" se to nepodaří… Chápeš, není to tablet, když budeš mačkat, mačkat všechny čudlíky a vida, on se zapne. Tamto je něco jiného… Aby se aktivovaly pyramidy, je potřeba duchovně svobodných lidí, a v dostatečném množství.

T: Je také zajímavé, že pozornost většiny lidí je zaměřena na egyptské pyramidy, ale centrem je…

IM: Mají přeci dobrou reklamu.

 

 

CO VE SKUTEČNOSTI PŘEDSTAVUJE KAILÁS? 

 9419

     „Ale všechny spojuje jedna věc – tyto jedinečné velkolepé objekty byly postaveny v dávných dobách

                                     a představují jediný světový komplex spojený KAILÁS".

  

T: Ano. A centrem je Kailás v Tibetu.

IM: Ve skutečnosti máme dvě hlavní pyramidy: jedna je Kailás a existuje ještě jedna pyramida, a zbytek, to už je všechno jen retranslace.

T: Nakolik je důležité, aby lidé chápali i strukturu své konstrukce, obzvláště nyní, v těchto nelehkých časech.

IM: Máš na mysli energetickou konstrukci? O tom je mnoho řečeno, kdo chce, může si to přečíst v knize AllatRa. Všechno je, vše již bylo lidem dáno.

 

Z pořadu „KLIMA. BUDOUCNOST JE TEĎ

1:34:46 — 1:42:29

 

   

Rigden: Geometrie pyramidy je těsně spojena s fyzikou. Máme-li podobnou konstrukci a disponujeme-li nezbytnými Znalostmi, můžeme způsobovat určité efekty následkem vzájemné souvislosti... mezi dimenzemi, a to díky přirozeným fyzikálním zákonům. Po pravdě řečeno to věděli i žrecové, v jejichž rukou byly informace o původních duchovních praktikách. Stačí obrátit pozornost na archeologická fakta – na starodávné pyramidální stavby. Setkáváme se s informací, že prakticky všechny měly důležitý kultovní, rituální, religiózní význam, symbolizovaly nadpřirozené síly a ztělesňovaly vyjádření určitých vlastností světa, proto je také lidé uctívali.

Anastasia: Ano, dnes mnozí lidé vědí o takových monumentálních starodávných stavbách, jako jsou egyptské pyramidy v Africe, useknuté pyramidy starodávných národů ve Střední a Jižní Americe. Je známo, že i Sumerové v Mezopotámii (Přední Asie) budovali stupňovité stavby (ze 3 – 7 vrstev) v podobě useknutých pyramid – zikkuratů, na jejichž vrcholku se zřizovaly posvátné chrámy. Celý tento komplex u nich symbolizoval „spojení Nebe a Země“, mystické, posvátné centrum.

Rigden: Navíc, se symbolikou pyramidy spojovali i osud lidí po smrti. Třeba právě Sumerové, Egypťané, Babylóňané... Nebo vezmeme-li si tradice pohřbívání v Sýrii, Palestině, Číně, Koreji, na severním Kavkazu, na Sibiři a tak dál.

Anastasia: Nepochybně, tyto hroby obvykle mají stupňovitou pyramidovitou střechu (ideálně do šesti stupňů, které dříve patrně označovaly počet dimenzí, v nichž je umístěna konstrukce člověka). Na vrcholku se zpravidla nachází kámen ve tvaru polokoule či ve vejcovité podobě. Vystupoval jako symbol jiného světa (sedmé dimenze), označoval duchovnost, vševědoucnost zemřelého člověka, nebo to byl symbol odešlé Duše. Samotné hrobky se vyskytují ve čtvercovitém uspořádání.

Rigden: Mnohé národy jednoduše dělaly kopcovitý val – hrobku (kurgan), připomínající pyramidu...

Anastasia: Ano, to je nejrozšířenější podoba pohřebních staveb na kontinentech. Také stojí za zmínku stepní kurgany v Rusku a na Ukrajině. Například kurgany Abaševské kultury, rozšířené ve 2. tisíciletí před naším letopočtem na území od Kalužské oblasti až k Uralu (Rusko). Mimochodem, pro tuto kulturu byl typický „kult ohně a slunce“, keramika, bohatě zdobená geometrickými ornamenty, a také byla nalezena řada ženských ozdob ve tvaru spirál, přívěsků, plíšků a tak dál.

A co mohyly starodávných pohřebišť na Altaji, třeba archeologický nález „Altajský zlatý člověk“ v Rusku nebo podobný nález v Kazachstánu – „Issykský zlatý člověk“?! Pyramidy ze zeminy-kurgany byly typické pro Skythy, kteří žili ve stepních oblastech Evropy a Asie (od 7. století před naším letopočtem do 3. století našeho letopočtu). Tento národ měl také bohatou sakrální symboliku, spojenou se ženskými bohyněmi a vědci takzvaným „zvířecím stylem“ umění. A to už ani nemluvím o archeologických památkách jiných světadílů, třeba Mississippské kultury v Severní Americe – Cahokia (7. – 13. st. našeho letopočtu). Její památník se skládá ze 109 kurganů – pyramid, převážně s useknutou špičkou. Je třeba podotknout, že Mississippská kultura má rovněž velmi bohatou znakovou symboliku.

Rigden: To bezpochyby. Kdybychom se podívali na symboly starodávného světa, mohli bychom bez námahy v jejich základu najít jedny a tytéž duchovní znalosti, mít o nich alespoň obecné představy... Nebo další příklad předávání Znalostí v podobě pyramidy.                                                                                                                                          

Z knihy „AllatRa" od A. Novych 

zdarma ke stažení na  „allatra.tv

Líbí se mi 26K ČEMU NA PLANETĚ POTŘEBUJEME PYRAMIDY A JAK JE AKTIVOVAT? - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 26
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Není vhodné znepokojovat Pána z jakéhokoli jiného důvodu, než o spásu duše své.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"