Například: Dobré zprávy
Jednoduché riešenie všetkých problémov

Čím častejšie dostávam otázku ako postupovať v tej či onej situácii, tým jas­nejšie chápem, že mám univerzálny re­cept, ako odpovedať na akúkoľvek otáz­ku a požiadavku. Všetko je jednoduché a zložité zároveň.

Problémy vo vzťahu s manželom? Dajte mu pokoj! Prestaňte ho meniť, pre­rábať, zápasiť s ním, hádať sa, hľadať spravodlivosť a argumentovať. Nemyslite si, že výmenou partnera problém vyrieši­te – to je ilúzia.

Starajte sa o seba! Lepšie sa spoznajte, priblížte sa k sebe, aby ste sa lepšie cítili aj osamote, naučte sa nevyžadovať šťas­tie od svojho manžela, ale sami sa staňte zdrojom šťastia pre svojich blízkych. Učte sa, rozvíjajte sa, vykonávajte duchovné praktiky, aby ste necítili nedostatok lás­ky a nechodili s natiahnutou rukou.

Problémy vo vzťahoch s rodičmi? Dajte im pokoj! Prestaňte sa na nich hne­vať, zachraňovať ich, učiť ich žiť, zlostiť sa, alebo im niečo dokazovať. Prestaňte stále znova a znova prežívať staré krivdy, vytvárať očakávania, bojovať s nimi a ich zasahovaním. Starajte sa o seba! Nájdite si v tomto svete svoju cestu a choďte po nej. Nie napriek, nie na zlosť všetkým, nie niekomu pre radosť ale proste preto, že chcete. A podľa toho si treba vyjasniť, čo presne chcete, kde sa skrýva duša a čo je na tomto svete vaše. Lepšie je zaoberať sa sebapoznávaním, ako sa viazať na ro­dičov a ich názory.

Problémy vo vzťahoch s deťmi? Daj­te im pokoj. Prestaňte ich postrkovať, upo­zorňovať, vychovávať, ťahať, robiť z nich ľudí, vytvárať ich budúcnosť. Prestaňte ich porovnávať s ostatnými, merať vlastnú úspešnosť ich úspechmi. Prestaňte realizo­vať svoje sny prostredníctvom nich. Uve­domte si, že vám nepatria. Vy ste len ich dočasnou oporou. Starajte sa o seba! Staň­te sa takým človekom, akým by ste chce­li vidieť svoje deti o 20 rokov. Aby ste sa nemuseli hanbiť sami za seba a svoj život. Plňte si svoje sny a ak je už neskoro, nepresúvajte to na ramená detí. Dovoľte im rásť tak, ako im je predurčené, ísť ich vlastnou cestou.

Problémy s manželstvom? Zbavte sa posadnutosti o svadobných šatách a prste­ni. Dajte pokoj mužom, nápadníkom – po­tenciálnym aj neperspektívnym. Starajte sa o seba! Staňte sa tou ženou, ktorou sa môžete stať len vy. Naučte sa byť šťast­nou teraz – aj bez prsteňa na ruke. Začnite si románik sama zo sebou, aby vám bolo tak dobre, že si ani nevšimnete, ako čas letí. Neuspokojte sa s polovičatosťou, buďte celistvá a plná života. Skutočná a úprimná.

Problémy so svokrou? Dajte jej pokoj! Prestaňte s ňou súťažiť kto je lepší, dôleži­tejší, koho má radšej. Nedokazujte jej, aká ste dobrá. Nečakajte od nej lásku. Starajte sa o seba! Preukážte svoju vnútornú zre­losť – vďaku tej, ktorá vychovala vášho drahého, samostatnosť, aby ste sa neu­rážali, nečakali nič mimoriadne, odvahu zostať sama sebou.

Problém s hľadaním poslania, prá­ce? Vzdajte sa myšlienky nájsť si ju čo najrýchlejšie a za každú cenu, aby bola prestížna a čo najlepšie platená. Starajte sa o seba! Nasledujte svoje srdce. Nie pe­niaze, ale srdce. Majte znova odvahu byť sami sebou bez ohľadu na názory ostat­ných a spoločenské pravidlá. Robte to, čo vás baví. Skúšajte, hľadajte to čo sa vám páči, čo je blízke vašej duši, to, čo sa vám darí. To, na čo máte talent a sklony.

Problémy so vzťahom so sebou? O to viac sa starajte o seba, konečne! Nehádžte zodpovednosť za svoj život na muža, rodi­čov, okolnosti alebo karmu.

Naberte odvahu nahliadnuť do vlastného srdca a uvidíte tam obrovský poklad pokrytý hrubou vrstvou prachu a bahna. Začnite krok za krokom všetko čistiť, odstraňovať trosky, aby vaše pokla­dy znovu nadobudli stratený lesk.

Radhanatha Swami na jednej z pred­nášok povedal: „Vy všetci ste v skutočnosti prekrásni ale ani o tom netušíte. Ak po­chopíte, akí ste krásni od toho okamihu budete už navždy šťastní“.

Je to tak. Všetko čo potrebujete je už vo vás. Vo vašom srdci. Pravda, leží tam nikomu nepotrebné, nežiadané a všetkými zabudnuté. A kým sa vy ženiete za prelu­dom vonkajšieho „šťastia“ vaša prítom­nosť zapadá prachom. Kým vy prerábate všetkých okolo, najdôležitejší človek vo vašom živote je opustený a všetkými za­budnutý.

Kým sa vy snažíte zmeniť realitu, hoci nemáte žiadnu možnosť ju ovplyvniť, vzdávate sa najdôležitejšej šance zmeniť vlastný život. Zmeniť vlastné srdce. Len taká zmena môže vyvolať zmenu okolo vás.

Venujte pozornosť sebe. Spomeňte si na svoju duchovnú podstatu, naše duše sú večné a napriek tomu stále mladé, krásne, plné znalostí a skutočného šťastia, ktoré sa stále zväčšuje.

Všetko, čo potrebujeme, je už v nás. Stačí si len spomenúť!

 

Olga Valjaeva

Líbí se mi 35Jednoduché riešenie všetkých problémov - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 35
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Ve tvé hlavě nesmí být nic ne-ga-tiv-ní-ho. Jenom pozitivní myšlenky! Tehdy nebudeš muset ztrácet čas na boj sám se sebou a tvoje skutky budou vždy pozitivní. Harmonie by měla být v prvé řadě uvnitř tebe. Harmonie a mír.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"