Například: Dobré zprávy
JEDINÉ ZRNO: LÁSKA DARUJÍCÍ SVOBODU

MEZINÁRODNÍ ON-LINE KONFERENCE NA PLATFORMĚ

MEZINÁRODNÍHO SPOLEČENSKÉHO HNUTÍ ALLATRA

 

Účastníci fundamentálního projektu Mezinárodního společenského hnutí "ALLATRA" JEDINÉ ZRNO uskutečňují sociální video-průzkumy v různých koutech zeměkoule pro další rozsáhlý film JEDINÉ ZRNO.

První film „VOLBA“ vyvolal široký ohlas mezi vědci a odborníky různých specializací.

Iniciativu mezinárodní tvořivé komunikace podporují účastníci na celém světě. Jeden z takových příkladů – účastníci z USA zorganizovali v Atlantě (stát Georgie) kulatý stůl na téma: „Láska darující svobodu“ s představiteli různých kultur a vyznání. Na setkání u kulatého stolu byli přítomni novináři, kulturní a společenští zástupci z Indie, Číny, Venezuely, Etiopie, zástupci senátu státu Georgia a vědeckých kruhů. Prostřednictvím videokonference se ke kulatému stolu připojili rovněž členové MSH ALLATRA z více než 20 států světa, mezi kterými bylo např. Irsko, Nový Zéland, Maroko, Nigérie, Korea, Itálie, Česko a jiné.

Jedinečná zkušenost komunikace bez hranic, mimo časová pásma, na základě vnitřního hlubokého úsilí směřujícímu ke sjednocení na osnově Prapůvodních Znalostí, inspirovala všechny přítomné k další aktivní činnosti nasměrované na práci na sobě a k rozšiřování zrna Dobra a Lásky v životě společnosti. Účastníci se nadchli ideou uskutečňování kulatých stolů „JEDINÉ ZRNO“ ve svých zemích a městech, na univerzitách, vysokých školách a různých komunitách.

Takové mezinárodní on-line konference na téma jednoty, lidskosti, duchovně-mravních hodnot v praxi, sdružují a sjednocují lidi z různých kultur, národností i sfér činnosti. Když mohou lidé v otevřené atmosféře prodiskutovat naléhavé otázky celého lidstva z pohledu jednoty a duchovnosti – je to nový formát komunikace bez hranic. Tvořivá společnost, která je podrobně popsaná v knize AllatRa, se díky konání každého realizuje v lidské společnosti už teď a tady.

Marina (ATLANTA, USA): „Láska je potřebná pro každého člověka, ale skutečný význam tohoto slova byl postupem času částečně ztracený. Ve všech kulturách a náboženstvích bylo a je pochopení, že pozemská láska a Láska skutečná, jsou dva rozdílné pojmy. Skutečná Láska je láska duchovní, k Bohu, Duchovnímu světu a ke každému člověku jako potenciální duchovní bytosti bez výjimky. Je to láska, která dává člověku vnitřní svobodu a osvobozuje Anděla uvnitř každého člověka! Jak probíhá tento proces? Jak může Osobnost rozvinout v sobě hluboké pocity? Jak může každý z nás vybudovat společnost, ve které budou hlavními láska, dobro a lidskost?“

V průběhu konference se lidé dělili o svá upřímná pochopení původního významu slova Láska, vycházejících z jejich vlast ní zkušenosti a kulturních a náboženských tradic. Byly uvedeny nádherné příklady vzájemné pomoci a konsolidace lidí.

„Dnes se vytvořily takové jedinečné podmínky, díky nimž může lidstvo využít svoji šanci, obrátit monádu směrem duchovního rozvoje civilizace. Může vytvořit absolutně nové společenské světové zřízení, využít při tom nástroje informačního působení Živočišného rozumu na lidi, ale s naprosto protikladnými cíli a v naprosto protikladném směru – rozvoji lidstva duchovně-tvořivým směrem. Osobní vklad každého člověka do společné záležitosti duchovní a mravní přeměny lidstva je velmi důležitý. Můžu říci, že každý, dokonce i, zdálo by se, nejjednodušší a „bezvýznamný“ čin, vykonaný s cílem šíření Pravdy, se v konečném důsledku, ať tak či onak, projevuje na globální situaci ve společnosti a formuje její budoucnost. Jako se moře utváří z množství potůčků a řek, tak se i globální tvořivé informační pole formuje z myšlenek a činů množství lidí, kteří pochopili Pravdu a stali se jejími aktivními průvodci.“

Z knihy AllatRa

Rádi bychom vyjádřili obrovskou vděčnost všem dobrovolníkům MSH ALLATRA, kteří pomáhali při organizaci a podporovali realizaci této konference!

 

picturemessage_owikaxks.vuk  usmevy

Gabi, Reni секвенция.00_48_02_18.Still027                                             

             společná menší

 

Líbí se mi 28JEDINÉ ZRNO: LÁSKA DARUJÍCÍ SVOBODU - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 28
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Je hloupé opěvovat toho, kdo v tobě vidí jen svou budoucí potravu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"