Například: Dobré zprávy
Jak se rodí andělé

Zajímavé. A andělé se také rodí jako lidé? - zvonivý hlas Duše Alm probudil úsměvy kolem sebe.

Mladí andělé se vždy radují ze zvědavosti rostoucích Duší, které jim byly svěřeny. Alm právě vyprovodila na Zem Duše  svých starších kamarádů Lin a Fary. Vždy se snažila pochopit, o čem mlčela Chytrá Maat. Alm se ještě nenaučila celkem prociťovat Síly Naplněného Ticha. Ale nenechala si ujít žádnou příležitost k tomu, aby prohloubila své poznání těchto Sil.

- Andělé se rodí v Lásce, stejně jako lidé.

- Jen zcela jinak.

- Je to velmi krásné!

Ze všech stran bylo slyšet odpovědi andělů.

- V Lásce ... - prozpěvovala si Alm.

- Láska ... spojuje nespojitelné ... - Alm si začala prohlížet překrásné obrazy spojování a zrodu nových energií, které jí ukazovali andělé.

- A koho to tedy spojuje Láska, aby se zrodil anděl? - zeptala se.

Alm se také velmi chtěla stát andělem.

- Dvě duše? Vždyť Duše mají stejnou podstatu ...

- Už to chápeš! - zaradovali se andělé. – Podívej se

Před Alm se objevily nádherné okamžiky zrození těch andělů, kteří se právě teď vznášeli vedle ní. Okouzlena si znovu a znovu prohlížela, jak se Duše jedna za druhou naplňovaly silami Lásky a v jejím překypujícím světle se stávaly anděly.

- Och, kdo je to? - radostně se ptala Alm. Všimla si, že před každým zrozením anděla se k Duši přiblížilo sotva rozeznatelné světlo. Stávalo se tím jasnější, čím více se blížilo k Duši. Něco se mezi nimi dělo, něco ...

- Je to Duch. Do pozemského života přichází Duše spolu s ním.

- Ale zpočátku je ještě úplně malý, jeho věk je téměř stejný jako věk těla, které je dáno Duši v tomto pozemském životě.

- Pouze silný Duch se přiblíží k Duši natolik, aby se narodil anděl.

- Pouze silný Duch ... - Alm se se všemi svými pocity obrátila k Bohu s prosbou, aby ji doprovázel silný Duch, když ji pustí na Zem.

A vtom jí to došlo: Duše je zdrojem síly pro Ducha. Alm se potěšila! Vždyť Síla, která přichází od Boha je nekonečná! A Alm ji samozřejmě úplně všechnu bude dávat svému Duchu! Alm se naplnila obrovskou radostí a vděčností Bohu za Jeho dar ... ONA bude Zdrojem ... Jak moc už nyní milovala svého Ducha! Jaké je to štěstí, jakou důvěru do ní vkládají, že může být zdrojem Síly Ducha.

Alm se okamžitě rozhodla vkládat všechny své pocity do toho, aby pochopila Sílu naplněného Ticha. Věděla, že ty Duše, kterým se to podaří, pouštějí na Zemi.

- Mezi Duchem a Duší se vytváří silné pouto.

- Toto pouto, to je Síla naplnění Ticha.

- V něm nastává hluboký kontakt Ducha s Bohem prostřednictvím Duše.

- Takže takhle je to! - domyslela si Alm, o tom, co viděla, že se děje mezi Duchem a Duší.

- A Duch cítí Sílu naplnění Ticha? - Alm si vzpomněla, že ne všechny Duše se vracejí z pozemského života jako andělé, a proto musí být znovu poslány zpět na Zemi. Tyto Duše povídaly o tom, že jejich Duchové se málo přiblížili ke svým Duším. Ačkoliv Duše ani na okamžik neprestávala dávat Sílu přicházející od Boha.

- Zpočátku, když se člověk narodí, Duch všechno cítí.

- A co se stane potom?

- Materiální vědomí ho začne zvát do svých her.

- A Duch se může v těchto hrách ztratit, zapomenout.

- Tehdy jeho schopnost cítit spojení s Duší slábne.

- Co je to materiální vědomí? - zeptala se Alm. - Duše si může hrát s nimi v trojici?

- Ne, to není možné. Duše nikdy nevidí materiální vědomí a ono nikdy nevidí Duši. Oni jeden pro druhého neexistují. Vždy se nacházejí v různých dimenzích.

- Duše je věčná a vědomí je dočasné, tak i tělo.

- Duch pozoruje i své spojení s Duší, i hry vědomí.

- Takže, Bůh daroval Duši Sílu Lásky a Duchu Svobodu Volby – řekla Alm.

Andělé se hřejivě usmáli, radovali se z toho, jaká je Duše bystrá.

- A proč si Duch vybírá hry vědomí?

- Vědomí je zkreslený zrcadlový odraz Ducha ve vrstvách hmoty. A Duch uvěří, že on hraje nějakou roli v hrách vědomí, a začne se dívat na svět prizmatem této role.

- Duch potřebuje vědomí na to, aby řídilo tělo a řešilo úkoly pozemského charakteru. Je v něm mnoho funkcí na zkoumání hmotných světů.

- Vědomí je uspořádáno tak, že ho nelze zcela uspokojit. Po celou dobu se žene, aby přitáhlo k sobě více síly pozornosti Ducha. Svou vlastní sílu nemá.

- Duch utrácí jemu danou sílu na práci vědomí a přitom zapomíná naplňovat Ticho ve svém spojení s Duší. Proto slábne.

- A čím sílí Duch?

- Tím, že nasměřuje svou pozornost na pocitové spojení s Duší.

- Duch cítí, že není sám, že Bůh je vždy s ním. A rozvíjí tyto pocity. Jeho pozornost se nachází v hlubokém Tichu. Dialog Ducha s Bohem přes pocity naplňuje Ticho.

- Duch začíná čím dál více pociťovat lásku Duše. Tato láska probouzí Ducha, a on pociťuje lásku k Duši, k Bohu. Cítí lásku k Duši, k Bohu, jednotu se svým duchovním zdrojem. Duch cítí, že našel to skutečné, co vždy hledal.

- A spojí se?

- Duch začíná potvrzovat svůj výběr. Na každém jeho kroku mu vědomí nabízí, aby zastavil a vrátil se zpět, aby dal veškerou svou pozornost na materiální cíle, aby zanechal duchovní vývoj na blíže neurčené "později".

- Vědomí ukazuje ve svých zrcátkách obrazy o štěstí v těle. Bojí se světa pocitů Duše, který je pro něj neznámý. Ačkoliv právě vědomí se do tohoto světa dostat nijak nemůže.

- Vědomí znehodnocuje duchovní poznání a bohatství Duše a neustále prohlašuje, že všechno štěstí spočívá jen v pozemském bohatství.

Alm se podivila: štěstí je věčné, všichni zde v jejím světě jsou šťastní. Ona je připravena dělit se o štěstí donekonečna. Snad existuje něco kromě štěstí? Vždyť ona je připravena dát svému Duchu tolik štěstí ...

- A snad Duch není šťastný? Jak je to možné?

- Pokud je Duch slabý a není si jistý ve své volbě, může se opět zahledět do her vědomí. V těchto hrách není opravdové lásky, protože pro vědomí je opravdová láska už svou podstatou nedostupná.

- Duch, silný ve své volbě, se v každém okamžiku svého spojení s Duší, s Bohem naplňuje silou. A tato síla upevňuje jeho spojení s Duší, sbližuje je. Duch cítí, že je naplněn štěstím a děkuje Bohu za všechno. Naplňuje láskou všechno co dělá, to ho posiluje a pomáhá tím probudit ty, kteří jsou vedle něj.

- V naplněném Tichu Bůh vytvoří anděla - Duch a Duše se spojí v jedno silou Lásky.

Anděly ozářilo světlo zvláštní vnitřní radosti a milosti. V tom okamžiku se v temnotě pozemského světa rozzářila nová hvězdička. Duchovní svět přivítal anděla, který se vrátil Domů.

 Alm zcela novým způsobem pocítila, jak se před ní odkrývá radostná hloubka Naplneného Ticha.

 

Olga
...... k napsání článku mě inspirovalo: série pořadů Stříbrná nit a Pravda je pro všechny jedna

 

 

 

Líbí se mi 18Jak se rodí andělé - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 18
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Život je příliš krátký, a proto musíme stihnout duchovní podstatu v našem srdci zvelebit.


Kalendář událostí