Například: Dobré zprávy

Mahátma Gándhí - o čem dnešní historie mlčí

Příběh Gándhího učí nejen nebát se začínat konat dobro sám, je rovněž příkladem vnitřní rozhodnosti a neuhasínající síly lásky, dokonce i k těm, kteří konali nespravedlnost. Jak jinak by jim ukázal, že se chovají nesprávně. V hádce nejsou vítězové, jenom poražení. Ovšem, pokud jeden z oponentů navenek dělá, co je zapotřebí, ale ve svém nitru skutečně svého protivníka miluje, ten druhý určitě pozná, že jedná nesprávně.

Čtěte více


GNOSTICI: NEZNÁMÁ FAKTA

Slyšeli jste Mrtvém jezeru, o nalezené knihovně z Nag Hammádí? Podívejte, co je v nich psáno. Dokonce i vědci už o tom mluví, v internetu je spousta informací. Dešifrovali je a otevřeně prohlašují: „Podívejte, jak velké záměny byly provedeny!“

Čtěte více


O PŘÍCHODU IMÁMA MAHDÍ

Osud nám dává mnoho znamení, jen málo kdo je vidí. Někdy to, co hledáme, je blíž, než si myslíme...

Čtěte více


BohoRodička: síla Boží Lásky

Pannu Marii nazývají „duchovně oživující sílou“, „ztělesněním pravých znalostí“. Nazývají ji „Boží Moudrostí“, „tvůrcem všeho“, „Matkou tvoření“, o níž se v Bibli říká, že „Ona je dechem síly Boží a čistým projevem slávy Jeho“, „Ona je odleskem věčného světla a čistým zrcadlem jednání Božího“, „Ona je jediná, ale může všechno, přebývá-li sama v sobě, všechno se obnovuje, přechází-li z generace na generaci do svatých duší, připravuje přátele Boží a proroky“. Duchovní sílu Panny Marie srovnávají s „Branou Nebeskou“! Nazývají ji „Nositelka Božstva“, „Duší světa“, „Prozřetelností Boží“, „Ztělesněním Logosu“...

Čtěte více


Panna Maria: božská Láska, Boho Rodička

Na území bývalého Československa se nachází velké množství kulturních památek, které vzdávají hold Panně Marii. Je vyobrazena jak na obrazech a sochách v církevních chrámech, tak na morových sloupech či monumentech nacházejících se většinou na místech, kde se Panna Maria zjevila lidem.

Čtěte více


Kosmický symbol předení a tkání

Kosmický symbol předení a tkaní. Symboly tkaní a předení měly posvátný význam pro mnoho národů. Dodnes se dochovaly docela zajímavé informace. Například moderní slovo, které se v arabštině nazývá نول (nul), je starověký ruční tkací stroj (plochý obdélníkový rám, na který se natahovaly dvě vlákna, která tvoří mřížku). Pokud je nám znám posvátný význam symbolu tkaní (a předení) pro starověké národy, můžeme spatřit asociativní spojení tohoto symbolu s jejich kosmologickými koncepcemi. Zejména na příkladu ručního tkacího stroje se vysvětloval princip stvoření Vesmíru, na kterém tvořivé božstvo tkalo z vláken, vplétalo vzory (znaky) z nich složené do plátna Vesmíru, čímž určovalo život a osud všech věcí, včetně každého člověka.

Čtěte více


BLOG: Znaky kolem nás

Znaky, které nás obklopují, působí na podvědomí každého člověka. Jsou podobné spouštěcímu mechanizmu pro vyvolání určitých reakcí a způsobů chování… http://allatrablog.wordpress.com

Čtěte více


Imhotep- Sensei ze Šambaly 4. díl

„Tento svět, jak už jsem říkal, patří Ahrimanovi. Proto se Archatové od dávných časů museli sdružovat v tajných společenstvích, snažili se přinést lidem maximální užitek. Ne proto, že by se jim snad chtělo, ale pro to, aby uchovali v čistotě získané znalosti, aby s jejich pomocí lidé mohli čelit Archóntům. Ale pro Archaty, narozdíl od Archóntů, byla taková uzavřenost kontraproduktivní. Protože někdy byla pomoc Archatů pro mnohé lidi tak významná a důležitá v duchovním směru, že se v paměti prostých lidí zakořenil věhlas a úcta k podobným tajným organizacím. Ale tímto způsobem lidé, i když si to sami neuvědomovali, způsobovali Archatům škodu.

Čtěte více


Osud nám dává mnoho znamení, jen málokdo je vidí. Někdy to, co hledáme, je blíž, než si myslíme...

Podivuhodné je období, ve kterém žijeme... Období velkých změn v přírodě, ve společnosti a v člověku samotném. Potvrzují to nejenom znalosti a historické artefakty, které nám zanechali Sumerové, Egypťané, Mayové a jiné starověké kultury, ale i dění kolem nás.

Čtěte více


Nová tajemství Velikonočního ostrova

Na kousku země, který se v rozlehlých vodách jižního Pacifiku ztrácí jako špendlíková hlavička, byly z horniny v kráteru vyhaslé ostrovní sopky vytesány nejzáhadnější sochy na světě.

Čtěte více


Historická tajemství TEMPLÁŘSKÉHO ŘÁDU - 3. díl

  • 06.10.2013
  • 0
  • 54
  • 983

...pokračování z minulého čísla Pouze místo střelami byli ozbrojeni osobní silou vlivu. A místo do lesa se vydali přímo do Evropy k mocným tohoto světa. Samozřejmě že využívali své nové schopnosti velmi opatrně, pouze omezeně. Ve svých prosbách, se řídili rozumnými hranicemi. V důsledku toho byl Hugues de Payens společně se svými druhy nejen přijat nejvyšší šlechtou, ale shromáždil pro Řád také mnoho prostředků v podobě dobrovolných příspěvků bohatých lidí. A vy sami chápete, že vztahy lidí k bohatství se v průběhu času nemění. Prostě jen tak nikdo nic nedá. A těmto lidem dávali dokonce s potěšením.

Čtěte více


O ČEM VYPRÁVĚJÍ ZVONY

Zvonařství patří mezi nejstarší řemesla. Lidé zvonům odjakživa dávali jména, čímž obyčejný výrobek odlišovali od symbolu spojeného se svým životem a kulturou. Ty největší z nich byly prací několika stovek lidí a výsledkem mnohaměsíčních příprav. Zvony provázely lidstvo od chvíle, kdy dokázalo ovládnout umění tavení kovů. Nejstarší důkazy o jejich výrobě pocházejí z období 3000 let před naším letopočtem.

Čtěte více
Myšlenka dne

Každá rána, kterou zasadíte v hněvu, se k vám ve výsledku vrátí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"