Například: Dobré zprávyZnalosti, které jsou zafixované v symbolech ikony „Spas v silách“

Tato ikona se svým způsobem považuje za kompletní traktát o symbolice, proroctví budoucnosti v jazyku ikonopisectví.

Čtěte více


ARCHANDĚL GABRIEL A BOHORODIČKA

V Kyjevské Rusi bylo uctívání Archanděla Gabriela a Panny Marie společné od samého počátku jak se patří. Teprve mnohem později, v 15. století, lidé vyčlenili uctívání Archanděla Gabriela z kultu Zvěstování Svaté Bohorodičky, ačkoliv to bylo chybné. Tam, kde Panna posvátně tvoří, vždy s Ní přebývá i Duch Svatý.

Čtěte více


CHRÁM BOŽÍ MOUDROSTI - HAGIA SOFIA SPOJUJE KŘESŤANY S MUSLIMY

Byzantský chrám Boží Moudrosti, v roce 537 slavnostně otevřený v zátoce Zlatý roh v Istanbulu a později přestavě­ný na mešitu, byl nejvyšší sakrální stav­bou na světě skoro tisíc let, i dnes patří k nejznámějším památkám vůbec.

Čtěte více


Volba dána - je ve Svobodě

Smyslem existence každé lidské bytos­ti je duchovní transformace, osvobození Duše z materiálního zajetí, získání Věč­ného Života. A tak stejně jako my, i lidé z Faetónu se snažili spojit se silou svého živoucího Ducha s oním bílým Jádrem, a to v podmínkách existence ve hmotě. Hmota tomuto spojení kladla značný od­por, což bylo také jejím pravým smyslem a účelem

Čtěte více


Pravěká knihovna Glozel

Až z časů Platonovy Atlantidy podle některých nadšenců pochází jeden z nej­podivnějších a také nejproblematičtějších archeologických nálezů - už 90 let doutná spor o pravost podivných artefaktů vyko­paných u obce Glozel ve střední Francii. Na několika tisících hliněných destiček tu jsou kromě jiného i vyobrazení zvířat, která Evropu opustila již v době ledové a současně nerozluštěné nápisy. Zatímco archeologové předměty považují za pod­vrh, fyzikové potvrzují, že jsou opravdu velmi staré.

Čtěte více


Pěticípá hvězda: starý Slovanský symbol

Pěticípá hvězda je starý Slovanský symbol, který potkáváme v různých kulturách a na různých kontinentech.

Čtěte více


Ikona Bohorodičky „Obměkčení zlých srdcí“ Sedmibolestná

PRVNÍ KROK BYL UDĚLAN… DRUHÝ KROK ZÁLEŽÍ NA LIDECH!

Čtěte víceČINVAT: Most vedoucí přes propast - 2. díl

...pokračování z minulého čísla Ve svém životě buduje každý z nás svůj „most“, pokládá cestu. Někteří lidé si to uvědomují, jiní zase ne, a to proto, že tento most se nestaví ve viditelném vnějším světě. Je to pokládání naší vnitřní cesty k duchovnímu světu. „Přechod přes most“ je obtížný a dokonce nebezpečný pro jdoucího. Málo kdo z lidí vynakládá nepřetržité a nezbytné úsilí na to, aby přes něj prošel ještě za svého života a získal věčný život v Domě Hospodina. Ovšem po smrti fyzického těla budou všichni lidé muset přejít tento Most, který postavili svými myšlenkami, slovy a činy.

Čtěte více
Myšlenka dne

Ve tvé hlavě nesmí být nic ne-ga-tiv-ní-ho. Jenom pozitivní myšlenky! Tehdy nebudeš muset ztrácet čas na boj sám se sebou a tvoje skutky budou vždy pozitivní. Harmonie by měla být v prvé řadě uvnitř tebe. Harmonie a mír.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"