Například: Dobré zprávy
iPhone je návnada!

„...a pozemský život 

to je len rozkoš zvádzania“ 

Korán, súra Ál ‘Imrán (3:185)

 

svoboda

Dnes si málokto z ľudí vie predstaviť svoj život bez iPhonov a iných gadžetov. Tieto a podobné technické zariadenia stále častejšie prenikajú do nášho života a zaberajú v ňom stále viac a viac miesta, čím odsúvajú jednoduchú medziľudskú komunikáciu do inej roviny. Pre koho je výhodná propaganda a akási móda komunikácie s kúskom kovoplastu? Kto potrebuje, aby sa ľudia oplocovali v týchto maličkých svetoch a vzdávali sa živej komunikácie? K čomu nás to privedie?

Nedávno sa napríklad v internete objavila fotka moslimskej rodiny, ktorá sa uvelebila vo veľkej izbe. Ľudia sa rozsadili po divánoch a kreslách a každý (ak ma pamäť neklame, asi 7-8 ľudí rôzneho veku) sa vnoril do svojho iPhonu. Je to rodina z východu, kde je živá komunikácia medzi príbuznými tradičnou hodnotou. Hľadieť na takú fotografiu by bolo aj smiešne. Ale smiešneho je v tom málo. Ľudia, pre ktorých boli príbuzenské styky a vzájomná komunikácia vždy dôležité, sa premieňajú na separované nerozumné deti, ktorým dali po hračke a navzájom ich rozdelili. Vari prázdne emocionálne výbuchy od jasných obrázkov na obrazovke telefónu, kadejaké agresívne hry, spôsobujúce únik do virtuálnej ilúzie, prázdne videjká, vari môžu nahradiť láskyplné objatia matky, teplo bratových rúk, vôňu detskej hlávky alebo ohníček v očiach nezbedného dieťaťa, s ktorým sa ti samému chce skákať...

Ľudia na celom svete sú aj tak väčšinou vzdialení od citlivej, duševnej, ľudskej komunikácie, ale pomocou podobných hračiek sa načisto premieňajú na nemé bábky. Do podvedomia ľudí sa očkuje a zavádza myšlienka stále väčšej elektronizácie a robotizácie nášho životného systému, aby sa tým postupne znižovala úroveň ľudského rozvoja na úroveň robotov.

                                                chelovek-computer 

Predstavme si, čisto hypoteticky, že samotný názov iPhone nie je vytvorený tak, ako hovoril S. Jobs v prezentácii na konferencii Macworld Expo 9. januára 2007 – že je to skrátenie slova „internet“ a tiež, že „toto písmeno „i“ pre nás znamená iné veci“, kde na potvrdenie bol ukázaný slajd so slovami „individual, instruct, inform, inspire“, ale ako kódovanie podvedomia človeka a síce: „i“ – ja (malým písmenom), „Phone“ – telefón (s veľkým písmenom), čiže pre zámenu individuálneho sebavnímania osobnosti za stotožnenie sa s telefónom.  

Vezmime napríklad pojem „selfie“. Aký cieľ sleduje zavádzanie „selfie“ do spoločnosti? Zamýšľali ste sa nad touto otázkou? Čo v sebe rozvíjame, keď robíme ďalší nezmyselný snímok tela? Čo pri tom pociťujeme? Nadchýnanie sa sebou, vychvaľovanie, povyšovanie sa nad inými, pocit, že si stredobodom pozornosti. Vnímanie zúžené do jedného bodu, obmedzovanie sa na seba. Nechuť byť pozorný k iným. Závislosť na povzbudení-lajkoch a na mienke iných ľudí. Výsledkom je – rozduté ego a prílišná sústredenosť na svojej „drahocennej“ persóne.

V čom je to „štýlové“? Čo je užitočné pre rozvoj človeka ako Osobnosti v tom, keď dospelí ľudia seba neprestajne fotia na rozličných miestach a potom vystavujú tieto fotografie na všeobecné prezeranie? Čo je na tom tak zaujímavé, keď sa údajne civilizovaní ľudia ako opice krútia pred zrkadlom, aby ulovili úspešný uhol záberu svojej „zadnej fasády“? Vychádza to tak, že namiesto toho, aby ľudia žili v okamihu „tu a teraz“, venujú sa budovaniu virtuálneho sveta pre seba. Selfie – to je lenivosť a samota. Človek sa ohraničuje, uzatvára sa pred Bohom, pred ľuďmi.

                                ipone-opasnost-otupenija 

Ak som naozaj šťastná, vari potrebujem vykladať obrázky „tohto“ šťastia? Načo? Na to jednoducho nezostáva čas. Život – to je pohyb, ale selfie – to je stuhnutý neživý obraz a pomocou fantázie, ktorá sa zakladá na závisti, divák doťahuje podobu fotografie tým, že ju vo svojej predstavivosti oživuje. Čože tam robí tento šťastlivec? A prichádzajú myšlienky, že ty také nemáš, že si nešťastný. Nie si tak šťastný ako on. A ďalej sa rozvíja téma súperenia, porovnávania...

Niekto z čitateľov sa možno rozčúli: „Čo teraz, nepoužívať ten iPhone? Ako to, veď som naň pol roka sporil!“ Na podobné dôvody odpovieme slovami hlavného hrdinu obdivuhodných kníh Anastasie Novych, Senseia:

„– Mať toto všetko ti nikto nezakazuje,  – pokračoval Sensei.  – Chceš, tak nech sa páči, kráčaj s dobou, užívaj v zdraví všetky výdobytky civilizácie. Ale žiť kvôli tomu, vydávať nahromadenie materiálnych statkov za zmysel svojej existencie na Zemi – to je hlúpe, je to pre duchovnú podstatu neprirodzené. Tento cieľ je ukazovateľom prevládania živočíšnej podstaty v človeku. Avšak to neznamená, že treba žiť ako bezdomovec v jaskyni. Nie. Už som vám napríklad rozprával, že všetky tieto vysoké technológie, ktoré sú dané ľudstvu, sú dané kvôli tomu, aby sa ľuďom uvoľňovalo viac voľného času pre svoje duchovné zdokonaľovanie. Ale vôbec nie preto, aby človek nahromadil kopu týchto želiezok u seba doma a nafukoval svoje velikášstvo z ovládania tohto prachu.“

                                        primanka

Mimochodom, ohľadne vysokého rozvoja techniky by sme chceli poznamenať, že tento rozvoj nie je až taký vysoký. Vzhľadom k tomu, že napríklad ešte v 10. storočí veľký učenec Alhazen napísal základnú prácu „Kniha optiky“ v 7 zväzkoch, zostrojil prototyp kamery a opísal lom lúčov a tiež podstatu mnohých optických zákonov. Práve vďaka internetu možno všetky tieto informácie v dnešnej dobe nájsť a obohatiť sa veľmi cennými znalosťami ani nevyjdúc z domu.

Napríklad pätnásť storočí pred starogréckymi matematikmi Pytagorom, Euklidom a Archimedom už boli ľuďom známe také vedomosti, ako napríklad: umocňovanie čísiel, tabuľky s kvadratickými a kubickými koreňmi, vzorce na výpočet plôch trojuholníka, lichobežníka, kruhu, objemu kocky, rovnobežnostena, kužeľa, obyčajnej aj useknutej pyramídy a iných priestorových útvarov.   

Skutočne, všetky tieto znalosti mali ľudia od hlbokého dávnoveku. Súdiac podľa monumentálneho staviteľstva, disponovali nimi starí Egypťania, Sumeri, Indovia, obyvatelia Mezoameriky a iné staré národy.

Ale čo tam po staroveku? Zoberme našu dobu. Dostávajú sa k ľuďom vedecké novinky zamerané na zlepšenie života a zdravia človeka? Napríklad, vďaka odporúčaniu priateľa, som pri použití internetu mohol doplniť svoj batoh vedomostí takým pojmom ako redox potenciál alebo oxidačno-redukčný potenciál. Zoznámte sa s ním aj vy, nebudete ľutovať! Dozvedel som sa, že väčšina ľudí v skutočnosti používa „mŕtvu vodu“, zatiaľ čo jej premena na „živú vodu“ stojí naozaj haliere. Ale pre tých, ktorí majú moc, sú podobné užitočné novinky nevýhodné (preto ich osobitne neohlasujú a dokonca sa mnohé snažia zastaviť ešte v štádiu vývoja), ako je nevýhodné všetko, čo je prospešné pre celú spoločnosť v celku.  

Nech to znie akokoľvek paradoxne, ale práve nedostatok znalostí u ľudí dovoľuje „silným tohto sveta“ pokračovať vo vládnutí a stváraní svojho bezprávia. Ak sa ľudia budú chcieť prebrať a poznať, nájdu znalosti, pretože kto hľadá – ten nájde. A každý, kto nájde Znalosti a správne ich využije, môže sa stať pánom svojho osudu. Primerane sa aj život spoločnosti stane harmonickým a spravodlivým, akým aj má byť, akým sa pôvodne zamýšľal a akým bol na úsvite ľudstva.

Vtedy ľudia dokázali budovať tieže gigantické pyramídy, výstavbu ktorých nemôžu dnešní vedci pochopiť ani s ich vyhlásenými vysokými technológiami. Vtedy boli kozmodrómy, z ktorých lietali na iné planéty, ale dnešné ľudstvo nemôže zaletieť ani na Mesiac a bolo „donútené“ natočiť hollywoodsku epopeju pod názvom Apollo.  

                                    obezjana-i-iphone

Vracajúc sa k iPhonu bude vhodné dodať, že táto „vec“ zaberá veľkú časť pozornosti človeka. iPhone je v podstate ako návnada, ďalšia z nekonečných nástrah a lží tohto iluzórneho života, ktorú využíva lovec ľudských duší.

Ale zopakujeme, nikto nie je proti tomu, aby človek používal tieto technické výdobytky. Problém je len v tom, aby sa nestal otrokom vecí a aby neprestával samostatne rozmýšľať a analyzovať. Rovnako internet – je to iba nástroj. Všetko závisí od cieľov človeka, ktorý ho používa. Veď pomocou internetu sa možno obohacovať cennými znalosťami, spájať sa s ľuďmi pre dobré činy. Súčasné technológie pomáhajú a zjednodušujú nadväzovanie priateľskej spolupráce nezávisle od miesta, kde sa nachádzame. To, na čo predtým boli potrebné mesiace alebo dokonca roky, dnes možno urobiť za dni či týždne.

Napríklad, zdanlivo celkom nedávno vyšiel zvláštny film s názvom „Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne Živému“ a už ho pozrelo viac ako päť a pol milióna ľudí na celom svete! Tento film je – Živá kniha, ktorá je obrovskou cennosťou pre každého človeka. Sú v nej dané nástroje nielen pre odolávanie zlu v sebe, ale aj pre prinesenie toho, čo v tomto svete tak dávno nebolo – viac Božej Lásky, úprimnej, ozajstnej; tej Slobody, ktorá ako svieže vody zmýva špinu a lož vedomia a hasí duchovný smäd Osobnosti. 

Ale systém Materiálneho rozumu, ktorý priťahuje človeka svetskými starosťami a nástrahami, vrátane takých ako je iPhone, presúva pozornosť človeka z jeho vnútorného sveta, z toho, čo je skutočne dôležité, na prázdnu ilúziu, na to, čo podlieha rozkladu a zničeniu. Keby len človek vedel, čo to je v skutočnosti pozornosť a ako je schopná ovplyvňovať jeho život! Veď iPhone – je len jedno z nespočetných lákadiel, za ktoré ľudia vydávajú neuveriteľné prostriedky a dokonca sa seba ani nepýtajú – a čím v skutočnosti budeme platiť za prílišné nadšenie podobnými „hračkami“?  

Preto je dnes tak dôležité, aby sa ľudstvo v celku a každý človek zvlášť dozvedeli viac o sebe, o svojej úlohe, o pravom zmysle života, o sile svojej pozornosti! Znalosti sú schopné oslobodiť celé ľudstvo od pút matérie, úzkeho myslenia a otupenosti. Sú schopné odhaliť ľudstvu celé svety a galaxie. Najdôležitejšie je, že sú schopné rozvinúť vnútorný nevyčerpateľný potenciál samotného človeka, veď najväčší zázrak – to  je človek, ktorý v sebe odhalil Nekonečnosť! Vďaka týmto Znalostiam je ľudská spoločnosť schopná žiť bez znásilňovania Zeme, bez vzájomného okrádania a zabíjania v nekončiacich sa vojnácha získavať všetko potrebné zo zdroja nevyčerpateľnej energie, ktorý je všade. O ňom sa každý záujemca môže dozvedieť podrobnejšie zo správy PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA.

fyzika-allatra

Pre skeptikov a maloverných, ktorí budú pokladať za výmysel, že toto všetko možno získavať bezplatne a v neobmedzených množstvách, je naša odpoveď takáto: Ak by vám pred 30 rokmi povedali, že bude existovať taká vec ako iPhone, pomocou ktorej môžete komunikovať s ľuďmi na druhom kontinente, pritom sa navzájom vidieť, hrať hry, počúvať hudbu, atď., vec, v ktorej väčšina mládeže bude „žiť“, zvolali by ste: „Čuš! To nemôže byť! To všetko sú fantázie a rozprávky!“.

Preto sa ani nebudeme diviť, ak všetko toto isté poviete o znalostiach o zdrojoch bezplatnej energie. Preto je tento článok napísaný pre tých, ktorí majú smelosť uveriť.

dobro-plodí-dobro

Autori:

Členovia Medzinárodného Spoločenského Hnutia ALLATRA Jekaterina Agejčenko a Eľčin Achmedov. 

Zdroj: https://allatravesti.com/iphone_-_nazhivka

 

 

 

Líbí se mi 196iPhone je návnada! - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 196
Podobné články:Komentáře

Erika 06.09.2018 14:17 Odpověď

Je naozaj smutné, že si túto pravdu, o ktorej sa v článku píše uvedomuje v dnešnej spoločnosti len málokto. Verím, že osloví hlavne rodičov a zvažia koľko času strávi dieťa na podobných hračkach a koľko na prospesnejsie aktivity. Veď hlavne duchovný rozvoj je to, čo človeka robí živým.


Marek 10.03.2018 21:29 Odpověď

Autor mimo iné píše o pojme oxidačno redukčný potenciál,kde sa tzv.,,mŕtva voda” mení na ,,živú vodu” a je to halierová záležitosť.Na internete som však našiel na túto tému iba riešenie pomocou ionizačných zariadení,ktoré sú však pomerne drahé.Cena 1500 eur a viac.Viete niekto o cenovo prístupnejšom spôsobe získania tzv.,,živej vody?”


Lukáš 01.01.2018 21:50 Odpověď

Super článek, děkuji.


Monika 30.12.2017 20:28 Odpověď

Skvely clanek


Marek 30.12.2017 00:19 Odpověď

Inspirujuci a pravdivy clanok, paradoxne som si ho precital na iphone :)
Dakujem


Natalia 28.12.2017 19:52 Odpověď

Děkuji za zajímavý článek. Vždy tady najdu velmi zajímavé informace, a často i odpovědi na své otázky.


Michaela 27.12.2017 17:15 Odpověď

Ďakujeme za podnetný článok. Pred pár mesiacmi som mala iPhone, a priznám sa, dosť ma to ťahalo. Myslela som si, že som výnimočná, niečo viac. Systém vie, prečo to robí.


Notef 27.12.2017 11:23 Odpověď

“...pre tých, ktorí majú smelosť uveriť... toto všetko možno získavať bezplatne a v neobmedzených množstvách…” Na tomto vždy stál rozvoj ľudstva - na tých, ktorí mali smelosť uveriť. Ďakujem za článok, ktorý je práve v tomto čase (koľkí “ho” dostali pod stromček??) vysoko aktuálny.Zanechat komentář

Myšlenka dne

Život je příliš krátký, a proto musíme stihnout duchovní podstatu v našem srdci zvelebit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"