Například: Dobré zprávy
Hvězda jako symbol

Odpradávna sloužila hvězda za symbol vítězství duchovního principu nad tím materiálním. V mytologii ji označovali za spojení Nebe a Země. Tento znak byl oblíbený u národů starověké Ev­ropy, Asie (zejména u Sumerů, Peršanů), Ameriky (u původních obyvatel – Indiánů) a dalších. Soudě podle magick­ých rituálů toho, či onoho národa to byl jeden z nejčastěji používaných symbolů. Znak pěticípé hvězdy se objevoval na amuletech kvůli ochraně před zlými si­lami. Díky řeckému jazyku je ta hvězda dnes známá jako „pentagram“. V dnešním světě je pěticípá hvězda symbolem mno­hých států.

Znak pěticípé hvězdy aktivuje v člověku (na úrovni podvědomí) vní­mání spravedlnosti, naděje na budouc­nost a také napomáhá spojování lidí. Ale unikátní vlastnosti tohoto znaku, bohužel, často používali a stále použí­vají lidé, sloužící Živočišnému rozumu. Ve srovnání se znakem AllatRa je to sice slabá síla, nicméně při jeho masovém po­užívání přináší výsledek, spojený s urči­tým vlivem na lidi a se změnou událostí v trojrozměrném světě. Co se týká pěti­cípé hvězdy, ať by ji člověk otočil, jak by chtěl, třeba vrškem nahoru, třeba i vrškem dolů, je to jedno, stejně to stále bude znak jedné z tvořivých sil Allat. Otázka pouze zůstává, na co se čerpá, přesněji, kam lidé, kteří ji získali, tuto doplňující sílu směru­jí.

***

... během života a aktivního působení Agapita Pečerského, a sice v létě roku 1054, na nebi objevila jasná hvězda, která byla vidět dokonce i ve dne. Tehdy jste ještě upřesnil, že to bylo světlo, které na Zem dorazilo od exploze supernovy, jež se nachází v souhvězdí Býka v naší Gal­axii. Dočetla jsem se, že pozůstatky vý­buchu této supernovy můžeme dnes vidět ve formě rozpínající se Krabí mlhoviny nacházející se v jejím centru neutronové hvězdy (pulzaru), v niž se explodovaná hvězda proměnila. Je zajímavé, že pa­prsek radiových vln právě tohoto pulzaru se i nyní pohybuje po Zemi, jako by to byl paprsek otáčejícího se majáku na moři a vydával signál pro lodě.

Je to zajímavé, že to byla první neu­tronová hvězda ve Vesmíru, kterou vědci začali ztotožňovat s pozůstatky super­novy. Překvapilo mne, že, jak se dom­nívají, je velká asi pouhých 25 km, to zna­mená, že je velká asi jako nějaké město. A přitom svojí energií zásobuje obrovsk­ou Krabí mlhovinu. Hustota neutronové hvězdy je velmi vysoká. Ale pozoruhodné je, že v poslední době vědci zachytili nečekaně mohutné záblesky gama záření tohoto pulzaru z Krabí mlhoviny.

Rigden: V poslední době se toho odehrává více zajímavého a to nejen na naší planetě, ale i ve Vesmíru.

z knihy AllatRa od A.Novych

knihu stáhnout zdarma: http://ibisbooks.cz/index.php?nma=shopic&show=item&id=23

 

Líbí se mi 62Hvězda jako symbol - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 62
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Možnosti člověka jsou omezeny jeho představivostí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"