Například: Dobré zprávy
Husy zachránily Řím, aneb zvířata varují před katastrofami

Ve IV století před n. l. se Galové, kteří obléhali římský Kapitol, jež stál na kopci, snažili tajně obsadit tuto pevnost v noci, kdy její obránci tvrdě spali. Hlasité kejhání hus, které žily v chrámu bohyně Juno ale Římany probudilo, a díky tomu se jim útok podařilo odrazit. Tento příběh popsal v kapitole „Dějiny od založení města“ (Ab Urbe condita) římský historik Titus Livius.

 

V současné době existují dostatečná opatření a dokonce i patentovaná zařízení, která nás mohou varovat před hrozícími katastrofami dlouho předtím, než začnou. Ale běda, v podmínkách materiálně-konzumní společnosti nejsou mnohé z nich zveřejněny a zůstávají přístupny pouze malému okruhu zasvěcenců. Podobné příběhy se objevily u vědců a lékařů, kteří objevili lék na rakovinu nebo rozvíjeli alternativní zdroje energie. Tak či onak, všechno, co narušuje zaběhnutý systém, je velmi výhodné pro mocipány a jednotlivé skupiny lidí ovládající hlavní přírodní zdroje. To znamená, že vše, co pro ně není rentabilní, zůstane buď jen na papíře, nebo je eliminováno už ve fázi návrhu. Ale i kdyby se Měsíc snažil zastínit Slunce sebevíc, stejně zůstane jen bledým odrazem slunečního třpytu.

Zkušenosti lidí, kteří žijí v oblastech ohrožených zemětřesením, už dlouhou dobu dokazují, že se zvířata začínají chovat velice zvláštně před blížícím se silným zemětřesením nebo jinými katastrofami.

To, že zvířata cítí blížící se přírodní katastrofu s předstihem, je stále více diskutovaným tématem ve společnosti, a to zejména v době, kdy nastává aktivace živlů. Ale i přes mnohaletou praxi při studiu tohoto fenoménu, je oficiální věda stále velmi vzdálena pochopení podstaty daného jevu. Nicméně, zvířata i nadále pokračují ve svém chování, které nás upozorňuje na blížící se živelné pohromy. Při pozorování chování zvířat bezprostředně před katastrofou bylo zjištěno, že asi 70 druhů je schopno předvídat příchod zemětřesení.

Názorný příklad této předtuchy byl zaznamenán v Číně (provincie Liao-pin). V roce 1974, s využitím progresivních metod předpovědi seismické aktivity, vědci předpověděli zemětřesení. Ale vzhledem k nedostatečné důvěře v jejich slova a metody, bylo danou vládou rozhodnuto raději použít „časem prověřený“ prostředek – zvířata, s jejich citlivostí na seismické projevy. V rámci agitačně-propagandistické kampaně byly v oblasti, ve které žilo 28 milionů lidí, vytvořeny týmy dobrovolníků, kteří sledovali chování zvířat. Díky projevenému občanskému postoji a jednotě lidí, prošlo začátkem roku 1975 asi 100 tisíc lidí speciálním výcvikem, který jim poskytl potřebnou úroveň znalostí o změně v chování zvířat před příchodem zemětřesení. Jako součást programu na ochranu obyvatelstva před živelnými pohromami, byly vypuštěny agitační letáky zobrazující ta zvířata, která svým chováním varují své majitele před blížící se katastrofou. Byli to například psi, nutící své majitele, aby opustili dům, prasata, spěšně opouštějící své ohrady, krysy, zachraňující se útěkem, a spoustu jiných zvířat, které se v kritické situaci chovají odpovídajícím způsobem.

Přípravná opatření nebyla marná, protože už koncem ledna 1975, díky těmto pozorováním bylo zřejmé, že ono dříve předpovězené zemětřesení je už blízko. Prvním budíčkem bylo chování hadů, kteří se uprostřed zimy začali plazit ze svých děr. Dále se nervozita začala projevovat u koček, slepic, kachen a koní. Některá zvířata, jako například prasata a ovce, začala odmítat potravu. Veškeré aktuální údaje z pozorování zvířat se posílaly do jediného koordinačního štábu, kdy se zpracovávaly a systematizovaly. 4. února, na základě analýzy nashromážděných dat, bylo rozhodnuto, vedením štábu, o okamžitém vyhlášení poplachu a evakuaci osob z oblasti ohrožené zemětřesením. Toto rozhodnutí zachránilo spoustu lidí před smutným osudem, protože už po 8 hodinách proběhlo v předpovězené oblasti silná zemětřesení o síle 7,3 stupně. V důsledku otřesů bylo v provincii Liao-pin zničeno 90% infrastruktury, bytového fondu a výrobního zařízení, ale to není nic ve srovnání s miliony zachráněných životů. Přestože byl tento případ využití pozorování chování zvířat před zemětřesením úspěšný, k dnešnímu dni zůstává jediným oficiálně zaregistrovaným.

Lidé na celém světě by si měli být vědomi této funkce a zvláštní citlivosti zvířat. A dokud lidé sami v sobě nerozvinou tuto schopnost cítit, mohou využít schopnosti zvířat. Mimochodem, člověku je v tomto ohledu dáno nesrovnatelně víc, nežli kterémukoliv živočichu na světě. Nicméně, na rozdíl od zvířat, lidé nechtějí věřit sami sobě, ale různým elektronickým zařízením. V současnosti, i když je v člověku ohromný potenciál, stále více lidí věří uměle vytvořeným nástrojům. V mnoha ohledech je to vina zainteresovaných stran, pro které je důležitá minimální gramotnost a omezenost lidí, těch stran, pro které je velmi výhodné, aby lidé nezacházeli nad rámec svých nízkých instinktů, aby se ve svém životě řídili pouze nejprimitivnějšími potřebami a možnostmi.

Ale, jak bylo uvedeno výše, temnota nemůže zastínit světlo! A v současné době se už miliony lidí po celém světě dotkli životodárného světla prapůvodních znalostí daných lidstvu prostřednictvím knih Anastasie Novych! Díky těmto znalostem je každý člověk schopen odhalit sebe skutečného a stát se Člověkem! Navíc se tyto znalosti mohou stát archou celému lidstvu, ve které se lidé celého světa mohou zachránit v době globálních kataklyzmat celoplanetárního rozsahu. Tyto znalosti jsou jedinou pevností, v níž se lidé mohou sjednotit a společně pracovat na vyřešení všech naléhavých a aktuálních problémů. Jednou provždy vyřešit veškeré zdánlivě neřešitelné problémy a začít žít v JEDINÉ SVĚTOVÉ RODINĚ! Je to více, než možné! A pro ty, kteří jsou na pochybách, těm doporučujeme přečíst si knihy Anastasie Novych nebo Zprávu „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na zemi. Efektivní způsoby řešení daných problémů“ a vyvodit vlastní nezbytné závěry.

 

 

Sjednocení lidí – záruka přežití lidstva.

 

 Autor Tursun Nurmagomedov

Líbí se mi 43Husy zachránily Řím, aneb zvířata varují před katastrofami - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 43
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pro duši, která je plna touhy, není nic nemožného.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"