Například: Dobré zprávy
„HRA PROFESIONÁLOV. KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“ Druhá medzinárodná on-line konferencia nového formátu
  • Prečo sú v skutočnosti klimatické katastrofy stále častejšie?
  • Reálie katakliziem – čo nás čaká v budúcnosti?
  • Prečo sa zamlčuje pravda, ktorá môže zachrániť miliardy ľudských životov?

29. júna 2019 sa na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ uskutočnila on-line konferencia nového formátu „HRA PROFESIONÁLOV. KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“. Táto unikátna akcia štartovala v Berlíne (Nemecko) a zjednotilo ľudí z mnohých krajín, ktorým nie je ľahostajné to, čo sa teraz odohráva na našej planéte. Medzi účastníkmi konferencie boli očití svedkovia prírodných katakliziem, vedci a odborníci z rôznych vedných oblastí, novinári, psychológovia, zástupcovia záchranných služieb. K telemostu sa pripojilo viac ako 30 krajín: Česko, SAE, USA, Švajčiarsko, Maroko, Indonézia, Slovensko, Ukrajina, Taliansko, Rusko, Izrael, Španielsko, Veľká Británia, Bielorusko, Poľsko, Južná Kórea, Belgicko, Turecko, Argentína, Moldavsko, Gruzínsko, Francúzsko, Uzbekistan, Kazachstan, Egypt, Sudán a mnohé iné.

V základe tohto podujatia ležali informácie, vyložené v správe „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“, zverejnenej v roku 2014 medzinárodnou skupinou vedcov ALLATRA SCIENCE. A tiež relácia s účasťou Igora Michajloviča Danilova „KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“, ktorá vyšla na ALLATRA TV začiatkom roku 2019.

Formát „Hry profesionálov“ poskytuje účastníkom možnosť slobodne sa deliť o svoju osobnú i profesionálnu mienku bez riskovania vlastnej reputácie. V osnove medzinárodných konferencií leží komplexný prístup k posúdeniu aktuálnych otázok, ale tiež sa skúma vzájomná súvislosť a prvotná príčina narastania globálnych prírodných katakliziem a ich dôsledkov pre každého jednotlivého človeka i celú civilizáciu. Unikátnosť daného podujatia je v tom, že k týmto diskusiám sa môže pripojiť každý neľahostajný človek z ľubovoľného miesta na svete.

Hra profesionálov, Berlín, Nemecko

Medzinárodnou verejnosťou boli nastolené nasledovné otázky:

  • Netypické počasie v rôznych krajinách sveta – najsilnejšie hurikány, búrky, záplavy, bahenné prúdy, tornáda a smršte v oblastiach pre ne netypických, anomálne veľký ľadovec a lejaky. Prečo sú klimatické katastrofy stále častejšie už teraz?
  • Prečo vedci mlčia, keď chápu katastrofickosť situácie? Fakt neodvratnosti narastania globálnych prírodných katakliziem je očividný.
  • Prečo míňame obrovské množstvo zdrojov na technológie k likvidácii sebe podobných, ale pritom niet kvalitného systému predpovedania prírodných katakliziem, systému varovania a záchrany ľudských životov? S čím nepočíta súčasná veda?
  • Ako sa to stalo, že osobné výhody sa stali cennejšie ako ľudský život? S čím sa stretávajú ľudia na všetkých kontinentoch už teraz a čo očakávať v najbližšej budúcnosti?
  • Čo môže urobiť každý človek dnes, aby mal on i celá civilizácia zajtra?

Počas konferencie rečníci ozvučovali najostrejšie a najaktuálnejšie problémy a pozorovania, spojené s prudkou zmenou klímy:

„Mňa, ako odborníka, znepokojuje nasledovné – tendencia nárastu počtu a intenzívnosti povodní. Obraciam vašu pozornosť na to, že my projektujeme naše vodné stavby na povodne, ktoré sa môžu vyskytnúť raz za 10 000 rokov. A dochádza k haváriám. Prečo? No preto, že niečo sa zmenilo v prírode. A posledných 50 rokov my, hydrotechnici, projektujeme vodné stavby na povodne, ktoré sa môžu vyskytnúť raz za 1 milión rokov! A i tak dochádza k haváriám.“  - Vjačeslav Vasilievič Malachanov, kandidát technických vied, docent, NIU „MGSU“ (pozn. - Moskovská štátna stavebná univerzita) Rusko.

„Veľmi často narážam na taký pojem ako morský živel. My, ako námorníci, teraz skutočne pozorujeme zvýšenie počtu hurikánov a ich rast, stávajú sa oveľa silnejšie“ – Denis Fabričkin, inžinier-mechanik morských lodí, Rusko.

„Keď sa dejú klimatické udalosti okolo nás, nechápeme, že spúšťajú celú reťaz následkov, ktoré ak sa nedotkli človeka priamo, tak sa ho určite dotknú po nejakom čase“ – Alina Fjodorova, Švajčiarsko, SAE, očitý svedok.

„20 rokov som pracoval ako novinár. Dnes je pre nás ľahšie udržiavať spojenie medzi krajinami. Poďme využiť túto skvelú možnosť podeliť sa o dobro a odhaľovať klamlivé správy. Všetci ľudia, nezávisle od svojej profesie, nezávisle od miesta pobytu musia spojiť úsilie. Masmédiá sa tiež musia tohto zúčastňovať viac.“ – Egy Massadiah, poradca pre styk s verejnosťou pri Národnej agentúre pre likvidáciu následkov živelných pohrôm (BNPB), Indonézia.

„Zmena klímy je hlavnou príčinou migrácie v našom regióne a vytvára sociálne problémy. Na pomoc ľuďom navrhujem ako riešenie obrátiť pozornosť na Znalosti AllatRa. Oni tiež dávajú pochopenie a odhaľujú pravdu o tom, prečo sa mení klíma naozaj. ALLATRA pozýva každého zúčastniť sa na spoločnom diele celej spoločnosti.“  - Abderrahim Anbi, Ph.D, docent katedry sociológie na fakulte umenia a humanitných vied univerzity Ibnou Zohra v Agadire, Maroko.

Hra profesionálov. Klíma. Kiev

Hlavnú hrozbu pre prežitie celého ľudstva v období globálnych prírodných katastrof nepredstavuje ani tak samotný živel, ako spotrebiteľský formát spoločnosti, v ktorom ľudia nie sú pripravení nezištne poskytovať pomoc jeden druhému a prejavovať starostlivosť o blížneho. Nemôžeme vplývať na klímu, ale môžeme vytvoriť podmienky, v ktorých ľudia dokážu prežiť v období globálnych katakliziem.

Potrebné sú okamžité mimoriadne opatrenia, zjednocujúce ľudí do jednej družnej svetovej rodiny, veď nikto individuálne nezvládne globálne problémy najbližších rokov, či je to človek, rodina, firma, mesto alebo štát. Práve s týmto cieľom bolo vytvorené Medzinárodné spoločenské hnutie „ALLATRA“ (zo Správy „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“).

Na platforme ALLATRA TV pokračujú konferencie „Hra profesionálov. Klíma. Budúcnosť je teraz“ a každý neľahostajný človek má možnosť pripojiť sa z ľubovoľného miesta na svete a prijať účasť v zjednotení ľudí. Veď dnes celé ľudstvo i každý človek stoja pred voľbou a od nášho konania závisí to, či budeme mať budúcnosť, alebo nie.

...Voľba ľudí môže meniť všetko. A ani jeden futurológ nepovie, čo bude zajtra, ak sa o to naozaj budú ľudia snažiť. Ak by sa ľudia zobrali a zmenili situáciu – a ona už taká nebude. Táto možnosť je človeku daná, hlavné je, aby ju využil (I.M. Danilov v relácii „KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“).

Líbí se mi 17„HRA PROFESIONÁLOV. KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“ Druhá medzinárodná on-line konferencia nového formátu - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 17
Podobné články:Komentáře

Gabo 16.08.2019 21:28 Odpověď

Ďakujem za odpoveď, pozriem sa na to. A všetko dobré aj Vám.


Gabo 07.08.2019 23:20 Odpověď

Viem, že keď umyjem po zjedení kelímok od jogurtu, tak to nebude “netriedený odpad”, ale “plastový triedený odpad”. Ako a či to pomôže ovplyvniť klímu, netuším. Radšej by som pomáhal pri vytváraní podmienok, “v ktorých ľudia dokážu prežiť v období globálnych katakliziem” o ktorých píšete v článku. Čo mám vlastne robiť? Alebo na koho sa treba obrátiť? Ďakujem.


→  Jan Hubálek 08.08.2019 01:35 Odpověď

Zdravím a děkuji za přání, podle mě je nejdůležitější změnit sebe. Žít podle svědomí. A když to člověk udělá, tak v člověku roste Láska a pak přijde vnitřní potřeba podělit se o ní, tím se ještě více znásobí a to nejvíce pomůže. Prostě to v sobě udržovat a šířit to nenuceně dál. Když pak nastane nějaká těžká situace, tak člověk zachová klid a udělá v tu chvíli to nejlepší, co může. Určitě je dobré se spojit s lidmi, kteří to cítí podobně. Mně nejvíce pomohlo začít se aktivně podílet na projektech hnutí MSH AllatRa. Je toho hodně, kde se dá pomoci. Ta společná práce je to, co nás všechny posouvá vpřed a duchovně zdokonaluje. Během konání mi přichází odpovědi na ty nejniternější otázky skrze ostatní lidi. https://www.allatra.eu/contact Tady je adresa s kontakty. Jestli cítíte, že je to to pravé pro vás, tak doporučuji napsat. Přeji Vám vše dobré.Zanechat komentář

Myšlenka dne

Život je příliš krátký, a proto musíme stihnout duchovní podstatu v našem srdci zvelebit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"