Například: Dobré zprávy
Göbekli Tepe. O čom mlčí Pupok zeme. Historicko - astronomický výskum.

1. História objavu.
2. Kultové centrum dávnych lovcov.
3. Najstarší chrám (zo známych).
4. Observatórium.
5. Stĺp č. 43. Kamenná kronika.
6. Skúmanie analytikov (zo skupiny) "Uhol pohľadu".
7. Pohľad na artefakty GT cez prizmu Prapôvodných znalostí.
8. Doslov.
9. Hlavné zdroje.

"Pred tým, než sa obrátime k materiálom Göbekli Tepe,

musíme dobre pochopiť, že máme do činenia

s pomerne vysokou úrovňou kultúry X. tisícročia pr. n. l.,

ktorú vtedy dosiahli naši predkovia."

Klaus Schmidt "Oni budovali prvé chrámy.

Záhadná svätyňa lovcov doby kamennej."

História objavu.

Göbekli Tepe (tur. Göbeklitepe) – chrámový komplex, nachádzajúci sa na Arménskej náhornej plošine na hornom toku rieky Eufrat. Nachádza sa vo vzdialenosti 8 kilometrov od terajšieho mesta Sanliurfa (tur. Şanliurfa), ktorý v antike niesol grécky názov Edessa - na juhovýchode súčasného Turecka. Ku dnešnému dňu je to najstaršia megalitická stavba na svete.

01

Geografická poloha.                                                                        Horné toky riek Tigris a Eufrat.

 

Celkový pohľad na Göbekli Tepe z vtáčej perspektívy.

Turecké slovo «Göbek» označuje "pupok", "brucho", "bachor" alebo "kupolu". Slovné spojenie  "Göbekli Tepe" je najlepšie preložiť ako "pupok zeme" alebo "vypuklý vrch" - názov, ktorý presne odráža siluetu kopca. Dvíha sa ako obrovská kupola na plochej vápencovej plošine. Ale bližší pohľad odhalí, že obrysy Göbekli Tepe sú dosť nezreteľné, pretože tell (pahorok) predstavuje kopcovitú krajinu v miniatúre s mnohými vrcholmi a zníženinami. V týchto preliačinách, ako sa neskôr ukázalo, sa nahromadili najhrubšie usadeniny vrstvy I.

2_1

3

Pohľad na plošinu z družice.

Prvýkrát vstúpila noha archeológa na túto zem začiatkom 60-tych rokov XX. storočia. Americkí vedci po prehliadke daného územia navrhli, že sú tu umiestnené pozostatky pohrebiska byzantskej éry. Táto informácia vo forme poznámky bola uverejnená v osobitnom vydaní, ale veľký záujem vo vedeckých kruhoch nespôsobila. Preto na Göbekli Tepe na nejaký čas zabudli – až do jednej udalosti.

Raz miestni farmári, pri čistení pozemku priliehajúceho k úpätiu pahorka od skál, odhalili kamennú stenu. Bloky boli blízko zemského povrchu a tým bránili vykonávaniu orby. Keď ich farmári začali vyberať, tak objavili, že na mnohých kameňoch sú nanesené hautreliéfy (pozn. vystupujúce reliéfy). Predtým sa podobné nálezy tiež vyskytovali, ale farmári ich len odkladali na svahoch pahorku spolu s ostatnými skalami. Ale napriek tomu táto informácia došla k pracovníkom archeologického múzea mesta Sanliurfa.

4_1

Klaus Schmidt 

Kvôli prevereniu informácií získaných od múzea, dorazil na miesto v roku 1994 archeológ z Berlína Klaus Schmidt, spolu so svojim priateľom ešte z univerzitných lavíc Michaelom Morschom. Vykonávajúc podrobný prieskum svahov pahorka, archeológovia našli množstvo kremenných úlomkov, ktorými bol pahorok jednoducho posiaty. Tieto artefakty boli bezpochyby objektami vytvorenými človekom. Pritom úlomky keramiky objavené neboli. Na jednej zo vzdialenejších vyvýšenín pahorka výskumníkov čakalo skutočné prekvapenie – zo zeme vykukovalo niekoľko fragmentov stĺpov tvaru T.

Tento fakt bol posledným dôkazom toho, že pahorok nemá prirodzený pôvod a že sa pod ním ukrýva pamiatka predkeramického neolitu, ktorá mala neuveriteľne rozsiahle rozmery. Bolo jasné, že je potrebné chystať expedíciu.

Takto tu až v roku 1995 začali výkopy pracovníci Istanbulského oddelenia Nemeckého archeologického ústavu (Deutsche Archäologische Institut, DAI) v spolupráci so Sanliurfským múzeom pod vedením archeológa Klausa Schmidta. Výskum tohto pamätníka sa stal jeho životným dielom a vyššie opísaný prípad vošiel do histórie ako druhý objav Göbekli Tepe (GT).

Kultové centrum dávnych lovcov.


"Na konci prvej výskumnej kampane už nezostali žiadne pochybnosti, že sme odhalili kultové centrum, na ktorom pracovali ľudia celého regiónu po dlhú dobu a ktorý bol možno ešte oveľa skôr navštevovaný ľuďmi pre vykonávanie kultových aktivít."

Klaus Schmidt "Oni budovali prvé chrámy. Záhadná svätyňa lovcov doby kamennej."


Archeologické vykopávky – to nie je ľahká úloha, vyžaduje celkové vedenie a plán, špecifické zručnosti, čas a tiež finančné a ľudské zdroje. Okrem toho viesť terénne práce v tejto oblasti je možné len pár mesiacov na jar a na jeseň, pretože v lete je neznesiteľné teplo a v zime dujú silné studené vetry.

S obmedzenými zdrojmi sa Schmidt rozhodol urobiť prvý výkop na juhovýchodnom svahu pahorku – na mieste, kde farmári zanechali po vybratí kamenných blokov zo zeme hlbokú jamu. Po začatí prác sa predbežné odhady archeológov o starobylosti stavby naplno potvrdili.

Počnúc bezprostredne od povrchu zeme a do hĺbky, archeológovia odhalili aspoň päť kultúrnych úrovní. Boli vykopané kamenné steny, vertikálne postavené masívne kamenné stĺpy – ortostaty a zvyšky štyroch vrstiev mozaikových podláh, položených priamo jedna na druhej. A tiež množstvo kameňov zobrazujúcich rôzne zvieratá.

 5_1

 Juhovýchodný svah pahorku. Pohľad na vykopávky. 


             

 6-a  7-a

                          Vlk.                                                                            Diviak.

Niektoré z nálezov prvých dní výkopov. 

Rané vrstvy pamätníka sú pomocou rádiouhlíkovej analýzy datované do XII. tisícročia pr. n. l. Vychádzajúc z toho boli pôvodné predpoklady archeológov o funkcii tejto stavby nasledovné - Göbekli Tepe bol kultovým centrom miestnych loveckých kmeňov, ktoré žili v tomto regióne. Loveckých preto, lebo v tom čase ešte kultúrne poľnohospodárstvo nebolo a početné zobrazenia zvierat a ľudí na artefaktoch mohli zobrazovať lovecké scény. Často sa vyskytujúce zobrazenia jednotlivých zvierat alebo ich párov ako býk, vlk, alebo diviak, opierajúc sa o etnografické údaje, boli interpretované ako pravdepodobní prapredkovia – totemy kmeňov. Masívne ortostaty tvaru T mohli plniť funkciu podpier pre strechy, pretože boli umiestnené v dvojiciach a v strede "miestnosti".

8-a  9-a

Jedna z budov. Pohľad zhora.                                                 Umelecká rekonštrukcia.

10_1 11_1

Pilier tvaru T v kameňolome.                                                                           Umelecká rekonštrukcia.

Treba poznamenať, že niektoré tieto ortostaty vyrobené z vápenca, mali hmotnosť asi 20 ton. Na severnej plošine medzi prefabrikátmi, ktoré ešte neopracované a neoddelené od podložia zostali v kameňolome, bol nájdený obrovský stĺp tvaru T. Je to ku dnešnému dňu najväčší ranoneolitický architektonický objekt známy v tejto oblasti. Pilier má zachovanú dĺžku asi 7 m a šírku hlavice asi 3 m. Hmotnosť asi 50 ton! Podľa odhadu odborníkov by bolo na premiestnenie tohto objektu do miesta inštalácie potrebné úsilie asi 400 až 600 ľudí. Je málo pravdepodobné, že by na tomto teritóriu žilo potrebné množstvo práceschopnej mužskej populácie. A osady z tej doby v blízkosti doteraz neboli odhalené. S najväčšou pravdepodobnosťou sa stavitelia zhromažďovali podľa potreby z celého regiónu. Ale načo bolo potrebné také titanské úsilie?

Nech už je to akokoľvek, daný komplex stavieb mohol vzniknúť – napriek tomu, že jeho vybudovanie vyžadovalo od staviteľov ohromné úsilie – iba za podmienky, ak toto miesto a na ňom prebiehajúce udalosti mali pre všetkých účastníkov výnimočnú dôležitosť.

Najstarší chrám (zo známych).

"Tieto symboly boli nepochybne vizuálnymi prostriedkami prenosu tém a príbehov, majúcich pre kultúru ich tvorcov veľký význam do ďalekej budúcnosti, ináč by ľudia nevynaložili toľko síl a námahy na ich prezentáciu týmto spôsobom, vložiac ich do komplexu monumentálnych kultových stavieb, ohromujúcom predstavivosť."

Klaus Schmidt "Oni budovali prvé chrámy. Záhadná svätyňa lovcov doby kamennej."

 

V priebehu vykopávok zostávalo stále menej priaznivcov predchádzajúcej verzie.

Na nových úsekoch pamätníka boli vykopané ortostaty so zložitým námetom vyobrazení, ktoré je veľmi ťažké nazvať scénami lovu. Veď na mnohých vyobrazeniach popri iných zvieratách boli rozpoznané tiež obrazy hadov, pavúkov, škorpiónov a rozličných vtákov, ktoré boli rozmiestnené v určitom poriadku – osamote i v skupinách. Navyše, na stredných častiach niektorých stĺpov boli zreteľne vytesané abstraktné znaky – podoba H v rozličných variantoch prevedenia a tiež polmesiac s kruhom.

12_1     13_1

Stavba D, stĺp č. 33.                                                                                         Stavba D, stĺp č. 33. Pohľad zboku.

 

14_1

15_1

   Abstraktné znaky na stĺpoch.                                            Kamenný portál s hadmi.

Vyčistená bola jedna "miestnosť", ktorá obsahovala dovnútra vedúce schodisko so schodmi s piatimi stupienkami zhotovené z kamennej horniny majúce platňu výšky stola, celkom pravdepodobne určenú pre oltár. Archeológovia tiež objavili niekoľko kamenných portálov, ktorých predpokladaný význam bol oddeliť posvätný priestor chrámu od vonkajšieho sveta.

16_1  17_1

Kamenný portál. Stavba B.                                                                   Kamenný portál. Stavba B. Celkový pohľad.

  

Objavili sa mnohopočetné vyobrazenia líšok, predovšetkým v agresívnych pózach, vyhotovené v životnej veľkosti. Vyobrazenia líšok sú vytesané na stĺpoch aj na bočných stranách stredových ortostatov tvaru T. Ale prečo je tento obraz tak rozšírený na artefaktoch GT? Veď ťažko sa dá líška nazvať totemom. Táto otázka nateraz zostáva bez jasnej odpovede zo strany odborníkov. Ale my sa k nej ešte vrátime nižšie. 

18_1 

 Vyobrazenie líšky na bočnej časti stĺpa.

Okrem líščích obrazov boli na niektorých ortostatoch tvaru T vyobrazené ľudské ruky a pás. Tieto nuansy umožnili vedcom tvrdiť, že:
"stĺpy Göbekli Tepe musia byť chápané ako kamenné vyobrazenia človeku podobných bytostí".

Na základe toho došlo k pochopeniu, že:
"stĺpy neboli konštrukčnými prvkami budovy, ale boli samotnou podstatou stavby, zatiaľ čo budova slúžila iba ako rámec tohto centra".

19_1  20

Stavba D. Stĺp č. 18.                                              Schéma humanoidného stĺpu. 

 

Všetky námety nanesené na stĺpoch Göbekli Tepe archeológovia starostlivo zaznamenávajú na papieri, pričom sa snažia vniknúť do pochopenia ich významu. Ďalej, opierajúc sa na dodnes dochované historické pramene, zostavujú svoje interpretácie. Uvediem príklad jednej takej z knihy Klausa Schmidta "Oni budovali prvé chrámy...": 

"... niet pochybností o tom, že mriežka na stĺpe 1 môže byť interpretovaná ako mriežka z hadov alebo skupina hadov...
Mriežka z hadov a baran na stĺpe 1, dosť možno ilustrujú rituál, predaný nám následne chetitským zdrojom z II. tisícročia pr. n. l. A musíme vychádzať z toho, že obsah tohto rituálu bol Chetitom známy. Ide o takzvaný motív obetného baránka: všetky hriechy a nedostatky sa v rituáli "zvaľujú" na baránka a zviera sa na konci procedúry vyháňa do pustiny a tam sa prenecháva svojmu osudu. Takto sa sily zla vyháňajú z ľudskej spoločnosti. V týchto činnostiach vidno pôvod a funkciu motívu "obetného baránka", ktorý prežíva do našich dní. ... Samotná antropomorfná bytosť, ktorú predstavuje stĺp č. 1, v súlade so všetkým vyššie uvedeným, môže byť vnímaná ako osoba vykonávajúca daný rituál."

21_1 

 Stavba A. Stĺp č. 1. 

Dôležité je spomenúť, že na stĺpoch zobrazené mnohopočetné zvieratá sú vyobrazené najmä v agresívnych pózach a pozerajú dovnútra kruhu. Zvieratá párových stĺpov sú zobrazené na príslušných stranách ortostatov obrátených k dvojičke a pozerajú smerom ku vchodu. Archeológovia predpokladajú, že tieto vyobrazenia boli umiestnené s apotropaickým cieľom, t. j. ich úlohou bolo odvrátiť, presnejšie odplašiť nešťastie. A možno niečo ochraňujú, ako napríklad pes Kerberos z antickej mytológie chránil vstup do podzemného sveta - ríše mŕtvych. Pomáhajú im v tom početné hady, plaziace sa na stĺpoch skoro vždy nadol – naproti pozorovateľovi.

Početné vyobrazenia bezhlavých ľudí a jednotlivé ľudské hlavy, zhotovené z kameňa, ktoré sa pritom nachádzajú v labách zvierat alebo vtákov a tiež absencia pre neolitické osídlenia tej oblasti obvyklých ženských symbolov znázorňujúcich plodnosť a život ako taký, poskytli archeológom zámienku interpretovať pamätník ako miesto na vykonávanie kultu mŕtvych.

22  

Vták, nesúci hlavu v labách

 

Stručné zhrnutie:
 
• pamiatka bola reálne odkrytá v roku 1994 a od roku 1995 sa začali systematické vykopávky a štúdium získaných artefaktov;
• ku dnešnému dňu sú rozlíšené 3 archeologické vrstvy - vrstva III (najstaršia) sa datuje do – konca XII.(!) až začiatku IX. tisícročia pr. n. l.; vrstva II –do IX.-VIII. tisícročia pr. n. l. Vrstva I – je najmladšia. Neobsahuje stopy stavebnej činnosti a skladá sa hlavne z usadenín vzniknutých v dôsledku prirodzenej, i človekom orbou spôsobenej erózie, kedy sa unášaný materiál hromadil na úpätí svahu;
• podľa archeológov je Göbekli Tepe megalitický chrámový komplex, ktorého staviteľmi boli lovecké kmene, žijúce v tomto regióne. Námety, ktoré sú zaznamenané na jeho mnohopočetných stĺpoch a  ďalších artefaktoch, zobrazujú rôzne rituály starých a preto majú hlboký sakrálny význam;
• obrazy zvierat, aj abstraktné znaky, ktoré sú použité v dejových schémach, možno chápať ako piktografické písmo;
samotná možnosť výstavby objektov takej zložitosti môže hovoriť o vysokej úrovni sociálnej organizácie ich tvorcov;
• chrámy začali budovať skôr, ako sa objavilo poľnohospodárstvo..

23     24

Topografický plán vykopávok.                                               Celkový plán hlavnej oblasti vykopávok.

 

25

Schéma vykopaných stavieb.

 

Observatórium.

"Myšlienky ľudí neboli úplne venované len naliehavým problémom každodenného zabezpečovania svojej existencie, ale stále viac sa obracali na zložité otázky vesmíru, odrážajúc realitu mýtickými obrazmi."


Klaus Schmidt "Oni budovali prvé chrámy. Záhadná svätyňa lovcov doby kamennej."

 

V poslednej dobe získava prudkú popularitu nová disciplína – archeoastronómia, ktorá je fúziou dvoch disciplín - archeológie a astronómie. Žiaľ, väčšina ortodoxných historikov sa stavia skepticky k tejto disciplíne. Preto zatiaľ tento smer zostáva väčšinou údelom výskumníkov-nadšencov. Oni sa neobmedzujú len na archeológiu, naopak smelo analyzujú a porovnávajú fakty z radu rôznych, ale ako prax ukazuje, vzájomne sa dopĺňajúcich disciplín, ako: história, geológia, klimatológia, fyzika a aj astronómia. V spojení s tým sa objavujú nové zaujímavé hypotézy, spravidla prísne kritizované predstaviteľmi ortodoxnej vedy, ktoré ale majú rozhodne racionálne jadro. Preto má význam niektoré z nich preskúmať. 

V danom momente je teda známe, že komplex GT sa skladá z kruhovitých stavieb, ktoré sú navzájom rozmiestnené určitým spôsobom. Vďaka metóde magnetického snímkovania terénu bolo zistené, že týchto stavieb je asi 20. Ale k dnešnému dňu sú vykopané len 4 z nich, ktoré boli pomenované A, B, C a D, podľa poradia ich objavenia.


U vedcov však vznikol rad otázok – ak je GT chrám, tak prečo je také veľké množstvo objektov? A prečo  majú ústredné piliere v rôznych stavbách rôznu orientáciu vzhľadom ku svetovým stranám? Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky prišli niektorí vedci k záveru, že GT nie je len chrámom, ale v prvom rade observatóriom. V prospech tohto predpokladu je zrejme možné priradiť také artefakty, ako vápencové prstence, ktoré sa vyskytujú vo vykopávkach vo veľkom množstve. Takéto prstence sú v tejto chvíli známe iba z vykopávok GT a keďže podobných analógov vo svetovej archeológii niet, preto je ich určenie archeológom zatiaľ nepochopiteľné. Ale používať ich ako zvláštny nástroj pre pozorovanie hviezdneho neba je celkom možné!

26

 Pravdepodobný model stavieb GT.

 

27

Vápencový prstenec.

Na tieto ciele zrejme slúžili otvory vyvŕtané v niektorých stĺpoch a tiež vyhĺbeniny urobené na vyhladených vápencových platniach.

28  29

Vyhĺbeniny na vápencovej platni.                                                    Vyvŕtané otvory v stĺpcoch.

Pred niekoľkými rokmi profesor Milánskej technickej univerzity Giulio Magli na základe analýzy kartografických údajov, družicových snímok, archeologických údajov a ďalších informácií navrhol hypotézu, že komplex GT bol venovaný Síriusu, ale tiež pozorovaniu oblohy na južnej pologuli. Ale prečo práve tejto hviezde?

Pri simulovaní hviezdneho neba v 10. tisícročí pr. n. l. pomocou počítačového programu Magli zistil, že nad GT v tom období došlo k dosť efektnému javu – "zrodeniu novej" hviezdy, ktorú dnes nazývame Sírius a ktorá sa stala 4. najjasnejším objektom na nočnej oblohe po Mesiaci, Venuši a Jupiteri. A samozrejme, že to bol veľmi pôsobivý pohľad pre ľudí tej doby. Okrem toho je spoľahlivo známe, že Sírius uctievali niektoré staroveké národy. Napríklad Egypťania stotožňovali Sírius (egyp. Sopdet, helenizovaná forma Sothis) s Eset (Izidou), pričom jej muž Osiris bol stotožňovaný s Oriónom (egyp. Sah), ktorý bol nazývaný kráľom hviezd. V staroegyptskom kalendári aj začiatok nového roka pripadal na heliakický východ Síria. Africký kmeň Dogonov tiež staval cyklus svojich sviatkov so zameraním na Sírius.

Pokiaľ ide o orientáciu komplexu, Magliho poznámky sú celkom oprávnené, pretože v tejto chvíli je známe, že vykopané monumentálne kruhovité stavby III. vrstvy sú umiestnené v hlbokej priehlbine, ktorá rozdeľuje južný svah na dve polovice a otvára sa do údolia. Je tiež pravda, že v dôsledku precesie Sírius po dlhú dobu nebolo možné pozorovať na zemepisnej šírke GT. Veď zašiel za horizont ešte okolo roku 15 000 pr. n. l. Po dosiahnutí najnižšej polohy sa hviezda začala približovať k horizontu a viditeľnou sa stala opäť niekoľko dní pred letným slnovratom okolo roku 9 300 pr. n. l.

Ďalej Profesor Magli zistil, že extrapolované stredové azimuty stavieb D, C a B (ako stredové boli vzaté línie medzi dvomi centrálnymi monolitmi) korešpondujú s azimutmi východu Síria v nasledovných približných dátumoch:


• Stavba D - 172° 9100 pr. n. l.
• Stavba C - 165° 8750 pr. n. l.
• Stavba B  - 159° 8300 pr. n. l.

Inými slovami, Sírius sa v týchto dátumoch bude v dňoch letného slnovratu nachádzať na horizonte presne medzi dvomi centrálnymi ortostatmi každej vyššie uvedenej stavby.  

30-a 

 Východ Síria.

31

Východ Síria na azimute 172 stupňov niekoľko dní pred letným slnovratom r. 9 100 pr. n. l.


Na konci svojej správy profesor Magli uzatvára, že tieto informácie by mali byť považované za vedeckú hypotézu, pretože stále existuje veľa otázok, ktoré treba ešte vyjasniť. Okrem toho je potrebné vykonať presnejšie merania priamo na mieste s využitím špeciálneho zariadenia.
Britský spisovateľ a novinár Graham Hancock súhlasí s profesorom Magli. Ale opierajúc sa o údaje uvedené známym výskumníkom pyramíd, doktorom geológie a profesorom Bostonskej univerzity Robertom Schochom, vyslovil predpoklad, že komplex mohol slúžiť tiež pre pozorovania súhvezdia Orión. 

Iný britský spisovateľ a výskumník staroveku Andrew Collins vyjadruje kritiku vyššie uvedených hypotéz. Poukazuje na moment, že je to umelý pahorok a komplex bol najskôr pôvodne postavený na rovine údolia a nie na svahu pahorka. Preto bolo možné pozorovať aj severnú oblohu. Collins tiež poukazuje na skutočnosť, že centrálne ortostaty štyroch už vykopaných stavieb sú orientované na juh, t. j. "tvárou" ku vchodu stavieb, preto človek vstupujúci dovnútra pozerá na sever. Podľa jeho názoru táto skutočnosť môže slúžiť ako argument toho, že pozorovali práve severnú oblohu. Navyše nie je známe, ako je orientovaných zvyšných 16 stavieb, ktoré doteraz neboli vykopané.

 32

 Schéma orientácie centrálnych stĺpov.

Takéto sú hlavné hypotézy týkajúce sa účelu komplexu. Existujú v nich rozdiely, ale majú aj spoločné jadro – všetci výskumníci sa zhodujú v názore, že komplex je orientovaný podľa hviezd . Ostatne,  rovnako ako mnohé iné stavby staroveku. Ale to znamená, že dávni obyvatelia tohto regiónu mali potrebné znalosti nielen v stavebníctve, ale aj v astronómii! Okrem toho je pravdepodobné, že nejakým spôsobom zaznamenávali svoje pozorovania. A je celkom možné, že to robili pre ľudí tej doby obvyklým spôsobom – vytesávaním určitých zobrazení na stĺpoch komplexu. Na základe toho vedcom v poslednej dobe nedáva pokoja jedna mimoriadne zaujímavá otázka – aké posolstvo je zakódované na stĺpe č. 43, alebo ako ho ešte nazývajú, "Supom" stĺpe?

 

Stĺp č. 43. Kamenná kronika.

 


"Obyvatelia Göbekli Tepe považovali za dôležité zaznamenávať precesiu Zeme za pomerne dlhé časové obdobia veľmi viditeľným a trvalým spôsobom."

Zo správy "Rozlúštenie Göbekli Tepe pomocou archeoastronómie: Čo hovorí líška?"

 

V apríli tohto roka bola na stránkach vedeckého časopisu "Stredomorská archeológia a archeometria" (Mediterranean Archaeology and Archaeometry) publikovaná správa dvoch vedcov z Edinburghskej univerzity – Martina B. Sweatmana a Dimitriosa Tsikritsisa, nazvaná "Rozlúštenie Göbekli Tepe pomocou archeoastronómie: Čo hovorí líška?". Teraz sa každý záujemca má možnosť zoznámiť s ruským prekladom správy, preto nebudem podrobne hovoriť o jej obsahu. Sústredíme pozornosť na záveroch, ku ktorým dospeli autori po preštudovaní všetkých na túto tému dostupných archeologických, geologických a astronomických zdrojov. A tiež podrobne preskúmame aj stĺp č. 43, pretože je pre nás určite zaujímavý.

Tak teda, vyššie spomenutí vedci dospeli k záveru, že tento komplex slúžil ako observatórium, ktoré bolo orientované na os sever-juh a ktorého hlavná funkcia:

"spočívala v pozorovaní meteorických rojov a zaznamenávaní prípadov kolízií komét. Skutočne, obyvatelia Göbekli Tepe podľa všetkého prejavovali zvláštny záujem o meteorický roj Tauríd, ten istý, ktorý, ako sa predpokladá, bol príčinou udalostí mladého dryasu."

V geológii je obdobie mladého dryasu (označovaný aj ako - mladší, horný) k dnešnému dňu prijaté datovať  v rozpätí  - 10 730 až 9700 ± 99 rokov pr. n. l. V posledných rokoch sa objavili nevyvrátiteľné fakty toho, že toto prudké ochladenie, ku ktorému došlo v histórii našej planéty na konci poslednej doby ľadovej a ktoré trvalo asi tisíc rokov, bolo výsledkom pádu meteoritu (alebo viacerých) na severnú pologuľu našej planéty. Tejto téme je venovaný rozsiahly článok na našom portáli pod názvom: "Zánik kultúry Clovis a záhada mladého dryasu".

33

Stavba D. Stĺp č. 43 alebo "Supí" kameň.

Teraz späť k stĺpu č. 43. Títo bádatelia interpretovali vyobrazenia na kameni ako súhvezdia na oblohe, ktoré sú usporiadané v určitom poradí. Podľa ich názoru sú základnými symbolmi - škorpión, ktorý zodpovedá súhvezdiu Škorpión a orol/sup – ktorý zodpovedá súhvezdiu Strelca. Kruh nad krídlom orla/supa zodpovedá Slnku. V astronómii je prijaté, že zodiakálna epocha je určená polohou Slnka, nachádzajúceho sa v určitom znamení zverokruhu pri východe/západe Slnka v jednom zo štyroch priaznivých dátumov v roku - jarná rovnodennosť, letný slnovrat, jesenná rovnodennosť a zimný slnovrat. Poukazujú na to symbolické "taštičky" v hornej časti kameňa, ktoré sú interpretované ako grafické znázornenie západu alebo východu Slnka. Potom pomocou softwaru pre simuláciu hviezdnej oblohy Stellarium vykonali niektoré výpočty. Vo výsledku bolo získaných niekoľko pravdepodobných dátumov: 

• 2000 n. l. – zimný slnovrat
• 4350 pr. n. l. – jesenná rovnodennosť
• 10 950 pr. n. l. – letný slnovrat
• 18000 pr. n. l. – jarná rovnodennosť 

Vyznačený dátum úplne zodpovedá archeológii GT, lebo podľa údajov K. Schmidta za rok 2010  najskorší dátum pre organický obsah omietky niektorých stien v stavbe D zodpovedá neuveriteľnému roku 11530 pr. n. l.  ± 220 rokov! Obrátim pozornosť čitateľov aj na vrchný dátum – 21. decembra 2 000 n. l. , ku ktorému sa ešte vrátime nižšie.

Takto vedci prišli k záveru, že stĺp č. 43 je zvláštnou kamennou kronikou alebo "pečaťou dátumu". T. j. je na ňom na pamiatku tejto udalosti v symbolickej forme zapísaný dátum, ktorý sa vzťahuje k polohe hviezd v období, kedy došlo k danej kataklizme – rok -10 950 pr. n. l. ± 250 rokov. Tento dátum presne zodpovedá obdobiu začiatku mladého dryasu, ktoré je uvedené vyššie. Na to, že táto kataklizma bola tragickou udalosťou pre veľkú časť ľudstva na Zemi, podľa názoru autorov správy ukazuje ľudská postava zbavená hlavy v pravej dolnej časti kameňa. Treba poznamenať, že toto tvrdenie kritizujú archeológovia bádateľskej skupiny pre výskum GT. Poukazujú na to, že falus tejto ľudskej figúry je vo vybudenom stave, čo protirečí verzii o záhube.

Ruský výskumník Andrej Skljarov vo svojej knihe "Genetický kód človeka" píše o tom, že aj teraz je možné objaviť stopy po mohutnom tsunami, ktoré vzniklo v dôsledku tejto kataklizmy: 

"Komplex Ollantaytambo zachoval stopy deštrukcie silným prúdom vody, ktorý prešiel údolím rieky Urubamba proti jej toku a bol "ozvenou" Potopného tsunami, ktoré prišlo zo strany Tichého oceánu. Pyramída v mexickej Cholule je  pokrytá hrubým hlineným obalom, zanechaným mohutným zosuvom pôdy. Analogické sutinové nánosy boli zaznamenané v mexickom komplexe Teotihuacán, aj v komplexe Göbekli Tepe v Turecku."

 

Najzrejmejšie to bol "koniec časov" predchádzajúcej pozemskej civilizácie - Atlantov. Po tomto – sa všetko začalo odznova...

Je potrebné povedať, že niektoré ustanovenia vyložené v správe, napríklad interpretácia stĺpu č. 43, zazneli už skôr. Písal o tom Graham Hancock vo svojej knihe "Mágia bohov". Aj Andrew Collins v reakcii na Hancockovu knihu vyslovil kritiku tejto hypotézy a navrhol alternatívnu interpretáciu. Napríklad trvá na tom, že vyobrazenie orla/supa je nesprávne vzťahovať k súhvezdiu Strelca, pretože v dávnejších dobách bol obraz supa obvykle prirovnávaný k týmto súhvezdiam:

• Labuť-Cygnus –nebeský vták v helénskej tradícii;
• Lýra-Lyra – nebeská lýra Orfea, známe tiež ako Padajúci gryf;
• Orol-Aquila – nebeský orol, ktorý je tiež známy ako letiaci sup – Vulture.

V helénskej mytológii tieto nebeské vtáčie obrazy interpretovali ako tri stymfalské vtáky, ktoré napádajú Herakla. Takisto sa všetky tri súhvezdia nachádzajú v rovnakej oblasti na oblohe, ich jasné hviezdy – Deneb, Vega a Altair boli patrične známe ako Letný trojuholník.

34

Mapa s polohou súhvezdí Labuť, Lýra a Herakles. Orol sa nachádza pod touto časťou mapy.

Nakoniec Collins dochádza k záveru, že ak sup na stĺpe č. 43 skutočne predstavuje jedného z týchto troch nebeských vtákov, tak najpravdepodobnejšie musí zosobňovať súhvezdie Labute - Cygnus. Okrem toho, podľa jeho názoru, dvojité centrálne stĺpy v stavbe D v čase jej výstavby (rovnako ako v stavbách B, C a E), sú presne zacielené na Deneb - najjasnejšiu hviezdu súhvezdia Labuť. Dodáva tiež, že tvar krídiel supa na stĺpe č. 43 prakticky plne odráža schému hlavných hviezd Labute v roku 9400 pr. n. l. a že tento dátum je predpokladaným dátumom výstavby objektu D.

35 

 Poloha "supa" vo vzťahu k polohe súhvezdí.

 

V tomto logickom myšlienkovom rade existuje jeden nesúlad. Vec je v tom, že stavba D sa podľa archeologických údajov datuje do oveľa skoršieho obdobia, čo je povedané vyššie.

Ale chcel by som sa vrátiť k tomu, čo písal Hancock, pretože si všimol istú zaujímavú zvláštnosť. Uvediem k tomu malý úryvok:

"Komplexné znaky zverokruhu sú zaznamenané na jednom z jeho vápencových stĺpov vrátane astronomických údajov. Ešte viac prekvapuje poloha hviezd – vôbec nie to, kde boli na oblohe pred 12 000 rokmi... Ale práve tam, kde sa nachádzajú dnes.

Je to ako keby títo tajomní, neuveriteľne vzdelaní stavitelia postavili chrám, aby existoval v naše dni."

 

Na základe tohoto sa Hancock domnieva, že GT – to je časová schránka, presnejšie akési posolstvo pre budúcnosť. Veď nie nadarmo ho zasypali, akoby zakonzervovali, čím ho premenili na nenápadný piesočný pahorok, jeden z mnohých, ešte v VIII. tisícročí pred naším letopočtom. A čas, kedy je súdené odhaliť toto posolstvo, je súdiac podľa hviezd – naša doba. Tak sa i stalo!

Hancock tiež podáva variant dešifrovania tohto posolstva. Predpokladá, že dávni stavitelia takto  varovali obyvateľov súčasnej doby, že v období medzi rokmi 1960 až 2040 n. l. pozemšťanov opäť očakáva celosvetová katastrofa. Že počas tohto 80 rokov trvajúceho okna môže kométa (alebo jej fragmenty), ktorá zapríčinila začiatok mladého dryasu, opäť ohroziť svet.

Tieto jeho závery nie sú neopodstatnené a my sme sa už tejto témy dotkli v sérii článkov. Napríklad tu je jeden z nich: "Tajemství Angkor Vatu a plošiny v Gíze je odhaleno - kyvadlo Orionu a Draka. Apokalypsa dnes?"

 

No predsa len, aké posolstvo je zakódované na stĺpe č. 43? Rozhodli sme sa vzhliadnuť na hviezdy pomocou programu Stellarium a vykonať vlastnú analýzu.

Ale ešte predtým, ako to urobíme, poďme opäť zhrnúť krátke závery:

• podľa vyššie uvedených hypotéz základné figúry na stĺpe č. 43 stelesňujú určité súhvezdia: škorpión – Škorpión, sup – Strelec podľa jednej verzie a Labuť podľa druhej;
• symboly tvaru H stelesňujú polohu Vegy a/alebo Denebu. Tieto hviezdy boli v skorších dobách polárne, preto sa mohli na ne orientovať. Napríklad, Vega bola polárna 13 tisíc rokov pred naším letopočtom;
• zvláštne "taštičky" v hornej časti stĺpu ukazujú na dátumy rovnodennosti a/alebo slnovratu;
• kruh nad krídlom supa - Slnko;
• bezhlavá ľudská postava v spodnej časti kameňa indikuje udalosť, ktorá bola fatálna pre veľkú časť  ľudstva (?);
• ak celý tento obraz zvečnený v symbolickej forme premietneme na hviezdnu oblohu, dostaneme celkom konkrétny dátum – 10950 pr. n. l. s malou toleranciou ± 250 rokov. Podľa názoru vedcov práve v tejto dobe došlo k danej katastrofe. Tieto informácie sú v zhode s geologickými údajmi.

 

Prieskum analytikov (zo skupiny) "Uhol pohľadu".

"... bola to správa potenciálne skeptickým pokoleniam o tom, že bola známa veľká pravda o usporiadaní sveta a že táto pravda je dôležitá pre ich budúcu prosperitu a možno aj prežitie."

Zo správy "Rozlúštenie Göbekli Tepe pomocou archeoastronómie: Čo hovorí líška?".

Najskôr sa znova pozrieme na stĺp č. 43 a vykonáme určité porovnania so súhvezdiami.

36           37

Stĺp č. 43 alebo "Supí" kameň. Stavba D.             Zobrazenie súhvezdia Škorpión.

38           39

Zobrazenie súhvezdia Orol.                                  Zobrazenie súhvezdia Orión. Vertikálny symbol
                                                                        tvaru H – súhvezdie a detailizácia – horizontálny                                                                                                                                             symbol tvaru H – pás Oriónu 

So Škorpiónom je všetko dostatočne zrejmé.

Ďalej, pokiaľ ide o súhvezdie Orol. Tu je potrebné poznamenať, že najjasnejšia hviezda súhvezdia – Altair, dostala svoje meno od arabského «al-ta'ir» – "letiaci orol" alebo "sup". Ptolemaios ju nazýval  Aetus – latinské označenie orla. Podobne ju nazývali Sumeri a Babylončania.

Nasledujúci znak je symbol v tvare písmena H, ktorý sa vyskytuje nielen na stĺpe č. 43, ale aj na iných stĺpoch v rôznych prevedeniach – vertikálnom i horizontálnom, rovnako ako na "supom" kameni. Najpravdepodobnejšie ukazuje na súhvezdie Orión. Vodorovný variant prevedenia symbolu v tvare písmena H ukazuje na tri stredné hviezdy – tzv. Oriónov pás. Aby sme uvideli spôsob rozmiestnenia týchto súhvezdí navzájom, pozrieme sa ďalej na nižšie umiestnenú mapu, ktorá je kvôli lepšiemu pochopeniu prezentovaná z dvoch rôznych uhlov.

40

41

Ako je možné vidieť – obidve súhvezdia sú ekvatoriálne (rovníkové), preto sú umiestnené prakticky na jednej línii, presne tak, ako na stĺpe č. 43. Prečo bolo pre dávnych astronómov dôležité zvečniť na tejto kronike Orión? K tejto otázke sa ešte vrátime nižšie.

Ďalej preskúmame, ako sú navzájom rozmiestnené základné súhvezdia.

Na danej mape hviezdnej oblohy severnej pologule je jasne viditeľné, že poloha súhvezdí Škorpión a Orol v letno-jesennom období zodpovedá zobrazeniu na kameni. Na tejto mape je tiež možné uvidieť súhvezdia Strelec a Labuť, ktoré sa spomínali v predchádzajúcom oddieli.
Potom, čo sme porovnali základné obrazce, pozrieme sa s pomocou softvéru pre simuláciu hviezdnej oblohy Stellarium na oblohu tej epochy a preveríme naše predpoklady. Taktiež vytvoríme analógiu s dneškom.

 42-a

 Poloha súhvezdia Orol vzhľadom k súhvezdiu Škorpión – červeno vyznačené (v našej dobe).

Takže, nižšie sú uvedené dva obrázky, ktoré poukazujú na dátum 11. september 10 950 pr. n. l. Inými slovami, tento dátum ukazuje na dobu, kedy Slnko, pohybujúc sa po ekliptike, pretína líniu galaktického rovníka. Tieto dve pomyselné čiary sa budú pretínať v dvoch bodoch 2 krát do roka, keďže dve nezhodné kružnice na povrchu gule sa pretínajú v 2 bodoch. Tu je jeden z týchto bodov ukázaný.

Navyše, 11. september – to je dátum letného slnovratu tej epochy pred 13000 rokmi, kedy Slnko kulminuje v najvyššom bode – na výške 84,4 stupňa. Táto hodnota je uvedená pre 31. stupeň severnej zemepisnej šírky.

43

Ešte jedna vec, na prvom obrázku vidno, že nižšie pod Škorpiónom (pozn. označeným červene, podobne ako Orol vyššie naľavo) je súhvezdie Vlk. Na "supom" kameni vidíme vedľa škorpióna tiež zobrazenie vlka, ktoré je čiastočne zakryté kamenným múrom.

44

A tu je už naša doba a dátum 21. decembra 2012 - deň zimného slnovratu.

45

Znova sa vrátime k stĺpu č. 43. Vidno na ňom, že nad krídlom supa je zobrazený kruh. 

36 

A teraz sa pozrieme na oblohu.

46_1

47

Môžete si všimnúť, že cez krídlo Orla prechádza línia galaktického rovníka. Preto kruh nad krídlom supa – to je Slnko. Ide po čiare ekliptiky a jeho zobrazenie nad krídlom supa označuje ten moment, kedy Slnko, pohybujúc sa po ekliptike, pretína líniu galaktického rovníka. V našej dobe, ako už bolo uvedené vyššie - je to dátum 21. decembra 2012.

Posledný prvok, ktorý sme ešte nepreskúmali na "supom" kameni – to sú zvláštne značky, umiestnené vo vrchnej časti stĺpu a ktoré Hancock žartom nazval "kabelky". Na našom portáli existuje video o týchto "kabelkách", nachádza sa v téme "Бородатый Бог. Кто Он?(Bradatý Boh. Kto to je?)". Je tam ukázaný aj "supí" kameň. Tieto "kabelky" v mytológii rôznych národov sveta zobrazovali v rukách Bohov, ktorí dali ľuďom Znalosti. Patrične tak symbolizujú túto udalosť, t. j. proces prinesenia, alebo odovzdania týchto Znalostí. 

48  49

 Sumerské božstvo.                                      Quetzalcoatl - boh Aztékov a obyvateľov Strednej Ameriky.

50  51

  Oannes. Asýria.                                               Kamenné kabelky rôznych kultúr.

 

Takým spôsobom dátum 11. septembra 10 950 pr. n. l. bol najpravdepodobnejšie veľmi dôležitý pre ľudí tej epochy, takisto ako v našej dobe 21 . december 2012 – kedy boli Pôvodné Znalosti o duchovnom charaktere človeka znovu odhalené svetu na prahu skúšok a aby ľudia mohli urobiť svoju voľbu.

Takže, opäť sme sa vrátili ku kyvadlu Orión-Drak, ktorého polovičný cyklus je 13 000 rokov a ktorý ukazuje na "koniec časov". Inými slovami, na obdobie hroziacich globálnych katakliziem a čas ťažkých skúšok pre ľudí tejto civilizácie. Tiež sme dostali dva dátumy ako dva kontrolné body.

V závere tejto hlavy uvediem citát z knihy A. Novych "Sensei ze Šambaly IV.":

"Koniec časov" – to je len lehota, ktorá sa prideľuje životu danej civilizácie ako celku. Ak počas tejto doby väčšina ľudí uskutoční duchovný skok, budú môcť nasmerovať pohyb civilizácie na stranu zvýšenia duchovnosti, vtedy im budú dané znalosti, vďaka ktorým budú môcť prežiť kataklizmy hroziace Zemi. No ak ľudia budú v svojej mase materiálni a budú tiahnuť k pozemským hodnotám, budú jednoducho počas katakliziem zničení. Zrodí sa iná civilizácia a začne sa všetko od začiatku. Ale nehľadiac na toto celkové, týkajúce sa celej civilizácie, každý človek má osobnú Šancu vykĺznuť z materiálneho sveta a zaslúžiť si lepší osud pre svoju dušu. Či použije roky svojho života, aby prežil život ako zviera, premárnil život ako rastlina, alebo využije jemu pridelené roky, aby vyskočil do vyšších utajených duchovných sfér, realizujúc dlho očakávanú túžbu svojej duše – to je jeho osobná vec a voľba..!"

Chcem veriť, že ľudia stihnú urobiť správnu voľbu!

 

Pohľad na artefakty Göbekli Tepe cez prizmu Prapôvodných znalostí.

"Podľa všetkého existoval v X. a IX. tisícročí pr. n. l. na hornom toku Tigrisu a Eufratu široko rozšírený systém symbolov. Jeho obsah je pre nás samozrejme neznámy, predsa však je jasné, že znaky slúžili ľuďom tej dávnej doby ako nástroje pre nahromadenie batožiny kultúrnej pamäte."

Klaus Schmidt "Oni budovali prvé chrámy. Záhadná svätyňa lovcov doby kamennej."

A tak, ako viete, 21.12.2012 bola dokončená práca na knihe "AllatRa", vďaka ktorej celý svet získal možnosť znovu sa dotknúť Prapôvodných Znalostí. Ak sa vykoná dôkladná analýza artefaktov rôznych dávnych kultúr, tak sa možno presvedčiť o tom, že tieto Znalosti sa čas od času dávali ľuďom na rôznych kontinentoch a v rôznych dobách. Na našich stránkach je množstvo článkov venovaných tejto tematike.

Ako bolo vyššie povedané, najpravdepodobnejšie v tom období boli tiež prinesené do sveta Znalosti.  Navyše ľudia, uvedomujúc si životný význam tejto udalosti, zvečnili ich v asociatívnej forme  zrozumiteľnej pre človeka tej epochy – vytesali dané obrazy na kamenných stĺpoch. Tento spôsob zachovania informácií používali mnohé staré národy. Napríklad, do dnešných dní sa zachovali egyptské posvätné stĺpy, ktorých povrch je kompletne pokrytý hieroglyfmi a znakmi. To isté môžeme pozorovať v Göbekli Tepe.

Pre začiatok rozoberieme otázku, na ktorú nemohli dať zrozumiteľnú odpoveď ani astronómovia, ani archeológovia. Čo môžu znamenať početné vyobrazenia líšky?

52 53

Pri hľadaní odpovede na túto otázku som si spomenul na knihu francúzskeho etnografa Marcela Griaulea, ktorý strávil mnoho rokov medzi obyvateľmi afrického kmeňa Dogonov. Podrobne opísal ich  systém viery, založený na prekvapivo presných astronomických údajoch o hviezde Sírius a tiež kozmogonické mýty o stvorení Zeme. Táto kniha sa volá - "Bledý lišiak". Tak Dogoni nazývali padlého boha – Oga, ktorý podľa legendy prišiel zo Síria a vytvoril Zem i samotných Dogonov. Inými slovami – stvoril hmotný svet, vrátane hmotných tiel ľudí.

Ba čo viac, Dogoni pokladajú náš Slnečný systém za placentu nečistej bytosti – Ogo. Zem, čo je veľmi významné – to je "miesto, kde sa pupočná šnúra Oga spájala s jeho placentou ...". Čo je zaujímavé, pri čítaní charakteristiky Oga možno ľahko vytvoriť analógiu s Luciferom, ktorého oddávna nenazývali ináč ako – "knieža tohto sveta". Inými slovami, práve on je kniežaťom hmotného sveta, preto tu panujú zvieracie princípy. Neskôr na Zem, tiež zo Síria, pribudol boh Nommo. On porazil lišiaka Oga a dal Dogonom znalosti a tiež ich mnohému naučil. Tu opäť pozorujeme akt predania Znalostí vyššou bytosťou ľuďom, aby mohli v sebe poraziť "zvera" alebo svoj živočíšny princíp. Práve jeho aj stelesňuje lišiak – chytrý a prefíkaný dravec. Vidíme teda, že ľudská povaha je dvojaká a že o tomto dávni ľudia dobre vedeli. Mimochodom, Dogoni veria, že sa Nommo ešte niekedy vráti.

V stavbe B môžeme vidieť zobrazenie líšky, ktoré symbolizuje živočíšnu podstatu človeka, na bokoch dvoch centrálnych ortostatov tvaru T. Tieto stĺpy sú umiestnené proti sebe a ako už vieme, stelesňujú človeka. 

54   55

Stavba B, stĺp č. 9                                       Stavba B, stĺp č. 10

Tu je vhodné pripomenúť, že v starom Egypte obyčajného človeka tiež symbolicky zobrazovali v podobe kríža Tau. No ak sa k nemu navrch pridá prstenec, tak už vzniká kríž Ankh, ale to je už označenie človeka idúceho po duchovnej ceste.. Ale prečo obrazy zvierat nanášali na bočných častiach stĺpov?

56         57        58

 

Kríž Tau.                             Rôzne varianty zobrazenia kríža Ankh.

 

Z knihy A. Novych "AllatRa" sa dozvieme, že ľudská bytosť je veľmi zložitá. Ako vidno z obrázku – v jeho základe leží pyramidálna energetická konštrukcia, ktorá je vystavaná okolo čiastočky zo sveta Boha – duše. Táto konštrukcia je rozmiestnená v 6-tich rozmeroch. Strany pyramídy predstavujú 4  takzvané ľudské bytosti. Od dávnych čias ich zobrazovali v podobe zvierat s rôznymi charakteristikami. Napríklad, pravú a ľavú živočíšnu bytosť zobrazovali v podobe agresívnych zvierat a umiestňovali ich podľa odpovedajúcich strán človeka.

Od dávnych čias vyobrazenia týchto zvierat umiestňovali na vstupných bránach pred vchodom do chrámu ako napomenutie pre vstupujúceho, aby sa očistil a zanechal svoje živočíšne ašpirácie pred prahom.

59-a

 To isté môžeme pozorovať aj v Göbekli Tepe.

                                   

 

 

gebekli60-a           (61)e3715dc95e8854ae6ea703ba6f6de070.640x360

Kameň tvaru U pred vchodom do chrámu.        Umelecká rekonštrukcia. 

 

Aby sa návštevník dostal do posvätného priestoru chrámu, musel najskôr prestúpiť úzkou bránou so zvieratami na bokoch. Ďalej prejsť dlhou chodbou, ktorú archeológovia nazývajú dromos a potom ešte prejsť labyrintom. Taká dlhá cesta bola potrebná pre očistenie sa a naladenie na modlitbu a tiež symbolizovala zložité a občas ako labyrint zamotané putovanie človeka k svojej skutočnej podstate.

Vnútri komplex tiež prekypuje množstvom agresívnych zvieracích obrazov, ktoré sú vyobrazené najmä v pózach útoku. Niektoré sú vytesané z kameňa, iné sú vyrezané na stĺpoch.

62-a  63-a 64-a

                     Diviak                                                  Vlk                                                 Lev 

 

 

V komplexe sa tiež často vyskytujú zobrazenia a sošky ľudí so vztýčeným falusom – symbolom života.  Tieto figúrky archeológovia nazývajú – itifalická protóma. Alebo také mnohopočetné zobrazenia, ako opisuje Klaus Schmidt:

"Na jednej polovici (red. vápencovej platne) možno spoznať plastické obrazy, podobajúce sa na hada, druhá časť má tvar sedacej časti človeka."

 

65-a

 Itifalická protóma

 

Podobné motívy s hadmi sa bežne vyskytovali v mnohých dávnych kultúrach. A my sme už posudzovali túto tému v článku o Tripolskej archeologickej kultúre "Tripolská civilizácia. Antropomorfná plastika a jej sakrálny význam".

66-a   67-a

Kamenný idol s hadmi.                                                         Zobrazenie hada.

 

Ale stručne povedané, artefakty podobného druhu potvrdzujú to, že dávni ľudia disponovali znalosťami o sexuálnej energii a tiež o jej dôležitom význame pri vykonávaní niektorých duchovných praktík. Veď nenadarmo živočíšny rozum neustále špekuluje o tejto téme, aby odvrátil človeka od duchovnej cesty a nasmeroval jeho silu do úplne iného riečišťa.

Ale teraz podrobne preskúmame jeden zaujímavý artefakt. Je to stĺp č. 18 – jeden z dvoch párových stredových stĺpov, nachádzajúci sa v stavbe D takmer oproti "Supieho" kameňa.

68-a 71 69-a  70-a

Stavba D. Stĺp č. 18 a jeho zväčšené fragmenty.

Ako možno dešifrovať symboliku tohto stĺpu z pozície Prapôvodných Znalostí uvedených v knihe "AllatRa"?
Kamenná obdĺžniková základňa symbolizuje hmotný svet. Ale nachádza sa na ňom zobrazenie 7-mich vodných vtákov, podobných kačkám. Kačky sú vodné vtáky, t. j. sú spojené so živlom vody, preto rovnako ako voda symbolizujú v duchovnej tradícii vstup do zmeneného stavu vedomia počas vykonávania duchovných praktík. Ich počet rovný 7 symbolizuje rozmer, z ktorého sa začína duchovný svet – v ňom už nevládne živočíšny rozum.

Na základni stojí stĺp tvaru T, ktorý symbolizuje človeka – možno to pochopiť aj podľa prítomnosti rúk. Na boku je vyobrazená líška ako symbol živočíšnej podstaty – temnej, ale neoddeliteľnej súčasti každej ľudskej bytosti. Na opasku alebo páse človeka visí líščia kožka – to hovorí o tom, že tento človek skrotil svoju živočíšnu podstatu. Položenie dlaní postavy je tiež symbolické – sú na spodnej časti brucha, práve na tom mieste kde je umiestnená čakra Hara, ktorá sa často využíva pri niektorých duchovných praktikách. To tiež poukazuje na to, že človek kontroluje svoju sexuálnu energiu. Na páse sú tiež nanesené symboly tvaru H v rôznych variantoch prevedenia.

72-a  

                                    Znak Allatra

V hornej časti postavy na prednej strane, prakticky v oblasti slnečného pletenca, je vyobrazený starobylý znak allatra – polmesiac s rohmi nahor a kruh nad ním. Ďalej, pre hlbšie pochopenie, uvediem niekoľko citátov z knihy "AllatRa":
 
 

"Názov tohto znaku – "AllatRa" hovorí o charaktere jeho sily. Vec spočíva v tom, že na úsvite ľudstva,  vďaka prapôvodným Znalostiam, ľudia vedeli o Jedinom (o Tom, Kto stvoril všetko), označujúc Jeho prejavy zvukom Ra. Tvorivú silu Ra – božský ženský princíp, Pramatku všetkého existujúceho, od počiatku nazývali Allat. Odtiaľ aj medzi zasvätených do duchovných Znalostí prišlo pomenovanie tohto pôvodného znaku – "AllatRa" ako symbol tvorivej sily Toho, Kto stvoril všetko."

"Znak "AllatRa" pôsobí v rozmeroch vyše šiesteho a to ho stavia do radu s tými nemnohými unikátnymi pracovnými znakmi, dostupnými pre človeka v tomto svete... Takže znak "AllatRa" – je skutočne silný znak, ktorý umožňuje nahromadiť a znásobiť v sebe sily Allatu, tej sily, ktorá pochádza od samotného Boha a posiela sa bezprostredne na tvorenie, t. j. na stelesnenie Jeho plánu. Preto sa v sakrálnom zmysle tento znak považuje za stelesnenie Božej sily cez Allat."

"Znak "AllatRa"bol tiež používaný ako označenie toho, kto prišiel z duchovného sveta (iného, vyššieho) do tohto hmotného sveta, obnovujúc stratené prapôvodné Znalosti."

 

Posledný citát navádza k záveru, že daný ortostat zosobňuje toho, kto prišiel obnoviť Znalosti. A oproti tomuto ortostatu je umiestnený stĺp č. 43, ktorý ukazuje na dátum, kedy k tejto udalosti došlo. Ale prečo je nad znakom umiestnený symbol tvaru H, rovnaký ako na páse?

Tento symbol najpravdepodobnejšie poukazuje na kontinuitu predávania Znalostí. Pre pochopenie logiky uvediem niekoľko citátov z knihy A. Novych "Sensei ze Šambaly IV.":


"Napríklad, slovo"Sah" malo u starých Egypťanov niekoľko významov. "Sah" označovalo "osvietenie". Tým istým slovom nazývali súhvezdie Orión, ktoré pokladali za kráľa hviezd. Mimochodom, Oriónom často nazývali aj Osirisa a Sothis (hviezdu Sírius, najbližšiu k Zemi) – manželku Eset."

"Napríklad súhvezdie Orión nenazývali ináč, ako dušou boha Osirisa. Sothis, alebo po našom Sírius, bola dušou bohyne Izidy, vernej manželky Osirisa..."

"... v podstate je poňatie allatu jedno. Celkovo vzaté, je to slovo mimozemského pôvodu. K nám sa dostalo, ako som už hovoril, z Faetónu. Na Faetón zo Síria. A na Sírius prišlo od vyspelejších civilizácií."

Ako je známe, boh Osiris bol niekedy reálnym človekom, ktorý tiež priniesol ľuďom Znalosti a Egypťania si ho asociovali s Oriónom. Ale odkiaľ sa Znalosti dostali na Sírius a prečo Osirisa často nazývali Orión? Náznak odpovede je obsiahnutý v inej knihe A.Novych – "Ezoosmóza":

"V tamge Vladyku je rovnaký lotosový kvet s pyramídou a okom vnútri. Len do rámu oka je vsadený kameň oveľa väčších rozmerov, ako u Prav a Nav dohromady. To je symbol "vševidiaceho Oka", označujúci Šambalu. Nad pyramídou v centrálnom lístočku je umiestnené malé oko, do ktorého je vsadený ešte zaujímavejší kamienok. Svojou tvrdosťou oveľa prevyšuje diamant. Jeho malé rozmery vzhľadom na väčšie kamene vôbec nezmenšujú jeho význam. Je ako zrniečko Po. A sila, spočívajúca v ňom, je nevysychajúca. Tento kamienok symbolizuje absolútnu moc Boha, aj nad "vševidiacim Okom"... V tamge Vladyku Šambaly je lotosový kvet pripojený k zlatej okrúhlej monáde, na ktorej sú tri veľké kamene, rozložené do trojuholníka. V rozlúštení symbolizujú súhvezdie Orión, odkiaľ bol dodaný malý kamienok a nielen...Tieto kamene poukazujú na božskú trojakosť, silu a moc nad životom a smrťou. Tento znak vo svete nazývajú aj znakom Grálu... Prakticky v súbore vyobrazení na monáde, vrátane lotosového kvetu, sú symboly všetkých svetových náboženstiev ako označenie toho, že všetko duchovné v ľudskom svete vychádza zo Šambaly... No a ešte po bokoch monády, takpovediac ako ozdoby, ktoré boli urobené pri poslednom obnovení tamgy, sú plastické obrazy na egyptskú tému."

73-a

Tamga Vladyku Šambaly.


Z tohto dôvodu znak tvaru H na stĺpe, ako symbol Oriónu, ukazuje na miesto, odkiaľ boli prinesené Znalosti. Preto sa nachádza nad znakom Allatra – symbolom toho, kto to urobil.

A nakoniec ešte niekoľko astronomických faktov o Orióne. Ak sa spýtate, aká je astronomická adresa našej Slnečnej sústavy vo Vesmíre, tak môžete zistiť, že sa nachádza v hĺbke priemeru disku galaxie Mliečna cesta, v ramene Oriónu. Navyše, v tom čase – asi pred 13000 rokmi, bol Orión takmer maximálne priblížený k Zemi.

 

Doslov.
 

Na krásu je nám príjemné pozerať,
No nie krása je dôležitá, ale podstata.
Čo je krása? Beda, je len okamih ona.
Len naša podstata je večná a nehynúca.

Rúmí

 

Ako vidno z vyššie uvedeného materiálu, komplex GT plnil multifunkčné úlohy – je to náboženské centrum, chrám, svätyňa, observatórium a úložisko Znalostí. Tento komplex pretrval niekoľko tisíc rokov, pritom sa dostavoval a rozširoval. Ale v VIII. tisícročí pr. n. l. bol z neznámych príčin zakonzervovaný – jednoducho zasypaný pieskom. Zrejme – nastala nová epocha... Takto sa zmenil v  nenápadný pahorok na 10 tisíc rokov. V roku 1994 došlo ku vzkrieseniu GT. A od roku 1995, nehľadiac na početné potiaže, začali intenzívne archeologické výkopy a výskum pamiatky. Toto všetko sa realizovalo pod vedením archeológa a jednoducho človeka zaľúbeného do svojej práce – Klausa Schmidta. Ale v roku 2014 tragická nehoda pretrhla jeho život – odvtedy sú vykopávky prakticky pozastavené. Takto je pamätihodnosť vykopaná len na 5-10% a znovu čaká na svojich výskumníkov a nadšencov. Veď koľko tajomstiev ešte skrýva pod vrstvou piesku a o čom mlčí Pupok zeme..?

Chcem veriť, že sa takí ľudia určite nájdu a ľudská chamtivosť a hlúposť nedokážu zničiť túto krásnu pamiatku staroveku. Veď precedensy už boli – v roku 2010 bol ukradnutý jeden zo stĺpov. A v tejto chvíli je daný región jedným z najnapätejších na svete. Veď celkom pri GT je hranica so Sýriou, na ktorej území sa pravidelne vedú vojenské operácie. 

Nech je ako chce, zem časom odhaľuje svoje tajomstvá ľuďom a robí radosť vytrvalým hľadačom krásnymi artefaktmi, ktoré sa niekedy mnohé tisícročia uchovávali v jej hlbinách a čakali na svoju hodinu. No či dokáže človek uhádnuť pôvodne do nich vloženú podstatu? A ako použije tieto informácie? To záleží len od samotného človeka! Preto je nie náhodou v epigrafe doslovu napísaný verš veľkého tureckého básnika - súfistu Džalál ad-Dín Rúmího, ktorý odráža celý zmysel povedaného v tomto článku.

A nakoniec, ukončujúc tento obsiahly materiál, chcem zopakovať slová Grahama Hancocka – MÁME SA ČOMU PRIUČIŤ U DÁVNYCH!!!

 

PS: V procese prípravy tohto materiálu sa improvizovane zrodil nerýmovaný verš:

  Je poludnie.
          Kopcovitá planina.
Púštny pahorok -
       stratený medzi mnohými.
Len Strom prianí
        sa rozložil na ňom...
No kroniku o hviezdach
        stráži pre pokolenia
A v jeho vnútri -
       Prapôvodných Znalostí pravdy
                  sú zvečnené v kamení.

 74-a

 Göbekli Tepe pred začatím vykopávok. Foto z knihy Klausa Schmidta"Oni budovali prvé chrámy. Záhadná svätyňa lovcov doby kamennej."

 

Pripravil: Svjatoslav Sergejev (Kyjev, Ukrajina), v spolupráci so skupinou analytikov "Uhol pohľadu".

 

Hlavné zdroje:
Klaus Schmidt. "Oni budovali prvé chrámy. Záhadná svätyňa lovcov doby kamennej."(Sie Bauten die ersten Tempel. Das rätselhafte Heiligtum der Steinzeitjäger.);
https://tepetelegrams.wordpress.com/ - stránka výskumnej skupinypre štúdium GT;
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1307/1307.8397.pdf - správa Giulia Magliho;
http://www.ed.ac.uk/news/2017/ancient-stone-confirms-date-of-comet-strike - oznámenie o zverejnení správy Sweatmana a Tsikritsisa na stránkach Edinburghskej univerzity;
http://maajournal.com/Issues/2017/Vol17-1/Sweatman%20and%20Tsikritsis%2017%281%29.pdf  -  Sweatmanova a Tsikritsisova správa;
http://grahamhancock.com/ - stránka Grahama Hancocka;
www.andrewcollins.com - stránka Andrewa Collinsa.

 

Líbí se mi 51Göbekli Tepe. O čom mlčí Pupok zeme. Historicko - astronomický výskum. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 51
Podobné články:Komentáře

Vonni 10.12.2017 11:02 Odpověď

Keď si dám do súvislosti tento informačne bohatý článok s podobnými článkami https://polahoda.cz/tajemstvi_ankgor_vatu_a_plosiny_v_gize_je_odhaleno__kyvadlo_orionu_a_draka._apokalypsa_dnes a https://polahoda.cz/nove_dokazy_o_moznej_globalnej_katastrofe_-_pokracovanie_temy_kyvadlo_orion__drak , tak sa mi stále očividnejšie javí, že doba, o ktorej sa hovorí vo všetkých týchto článkoch sa nielenže blíži, ale že už “klope na dvere”. A že sa ako ľudstvo musíme veľmi rýchlo zorientovať, o čo sa tu jedná - inak zanedlho naše dennodenné “dôležitosti” nebudú mať cenu ani vyžuvanej močky. Spotrebiteľsko-egoistický model spoločnosti nemá absolútne žiadnu šancu vysporiadať sa s prichádzajúcimi ťažkosťami. Je na nás - na každom z nás, či sa to podarí otočiť prijateľnejším smerom. Môžme sa zmeniť!


Natalia 09.12.2017 14:19 Odpověď

Opravdu velmi zajímavý článek. Jsou zde shromážděny informace, které by sám člověk dohledával dlouho. Díky za vysvětlení tohoto tématu.Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pro duši, která je plna touhy, není nic nemožného.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"