Například: Dobré zprávy
Globální změna klimatu – pravda a fikce

V moderní společnosti bude složité najít člověka, který nikdy nic neslyšel o takovém jevu, jakým je změna klimatu na naší planetě, a také o následcích této změny.

Tento jev je studován mezinárodními specialisty desítky let, během kterých se nashromáždilo značné množství informací k vytvoření jednotného a uceleného obrazu chápání tohoto složitého procesu. Nicméně, klimatologové vycházejí z různých teorií, aby popsali příčiny a důsledky klimatických změn. Nakolik je dnes důležitá otázka: „Kdo z vědců byl blíže k pravdě?“ Odpověď na tuto otázku nám umožní se včas připravit na dopady klimatických změn a zachránit tisíce životů.

Jedním z nejznámějších pokusů popsat nám klimatické změny planety – je teorie globálního oteplování. Zastánci této teorie konstatují 90% pravděpodobnost toho, že většina změn teploty byla vyvolána zvyšující se koncentrací skleníkových plynů v důsledku lidské činnosti. Teorie globálního oteplování byla základem celosvětového projektu zaměřeného na řešení problémů v oblasti životního prostředí, známého jako Kjótský protokol, k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu.

Organizátoři daného projektu, na základě výsledků desetileté práce v únoru 2015, potvrdili jeho vysokou efektivitu a úspěšnost. Výsledkem této optimistické samochvály bylo rozhodnutí o svolání zasedání smluvních stran v prosinci 2015 do Paříže, na kterém byl potvrzen návrh nové dohody boje se změnami klimatu.

Dnes můžeme konstatovat, že Pařížskou dohodu podepsali zástupci 196 zemí a setkala se s nadšeným hodnocením světových politiků a tisku.

Povrchní pohled na UNFCCC vám umožní vidět seriózní práci vykonanou na celosvětové úrovni s cílem napravit negativní dopady globálního oteplování. Ale pokud se detailněji seznámíme s „prací“ tohoto projektu, je zřejmé, že plnění závazků v rámci Kjótského protokolu se omezuje pouze na realizaci komerčních cílů prostřednictvím obchodu s kvótami.

Přijetí nového dokumentu – Pařížské dohody – jen potvrzuje orientaci projektu, vytvořeného pro uspokojení potřeb byznysu a politiky, a ne pro ochranu lidí a ekologie planety.

Pro takový závěr existuje dostatek argumentů. Za prvé, ten fakt, že Pařížská dohoda byla podepsána bez konkrétních závazků zúčastněných zemí. Ve výsledku, dokument nestanoví odpovědnosti za neplnění těchto závazků.

Za druhé, pojmu „změna klimatu“ dnes experti UNFCCC přikládají stejný význam, jako před 25 lety, konkrétně: růst teploty povrchové vrstvy vzduchu na celé planetě. Ovšem od roku 1991 (právě tehdy, pod záštitou OSN, začaly rozhovory o přijetí UNFCCC) se kromě zvýšení teploty vzduchu začaly objevovat další přírodní anomálie, které vědci OSN tvrdohlavě neberou v potaz.

Za třetí, teorie globálního oteplování stále zůstává neprokázanou teorií. Nicméně, jak víme – hodnota vědeckých údajů je v jejich potvrzení v praxi. Antropogenní efekt bezpochyby existuje, avšak rozsah jeho dopadu na změnu klimatu je experty projektu UNFCCC značně zveličen a nezakládá se na žádných reálných důkazech.

Alternativou pro všeobecně přijaté teorie je informace o cykličnosti procesů probíhajících na Zemi i ve vesmíru ze Zprávy „O problémech a důsledcích globálních klimatických změn na Zemi. Efektivní způsoby jejich řešení“ skupiny nezávislých vědců „ALLATRA – VĚDA“. Tato zpráva byla na internetu zveřejněna v listopadu 2014. Hlavním cílem této Zprávy je seznámit lidstvo s podstatou a příčinami klimatických změn, s potenciálními problémy a způsoby jejich řešení. Zpráva odráží komplexní přístup autorů a dává možnost vidět problémy změny klimatu jako mnohostranného globálního jevu, který se už dnes dotýká života každého člověka.

Konkrétně, vědci v roce 2011 zaznamenali začátek nové fáze uvolnění extrémně vysoké úrovně dodatečné exogenní (vnější) a endogenní (vnitřní) energie na planetě Zemi, o čemž svědčí četnost abnormálních přírodních jevů (zemětřesení, ničivé tajfuny, hurikány).

Lidská civilizace bude v nadcházejících desetiletích čelit katastrofálním následkům globálních přírodních kataklyzmat. Proto je důležité, aby každý člověk pochopit, že přežití v těchto podmínkách bude možné pouze sjednocením úsilí všech lidí na planetě. Takové sjednocení bude možné pouze při dominanci dobra a upřímné otevřeností v lidech. V reálných činech změnit svůj pohled ze sobeckého spotřebitelského na duchovně morální, a tím se připravit na budoucí zničující události. Odpovědnost za svou změnu musí pochopit každý člověk už dnes, jinak se zítra setkáme tváří v tvář s nejhorším možným scénářem.

Patrně každý z nás ví, co to znamená, když zůstane sám se svým neštěstím, bez pomoci a podpory přátelské ruky. A stejně tak jsou všem známy situace, kdy včasná pomoci umožnila zmírnit břemena pohrom nebo se jim zcela vyhnout. Podáním přátelské ruky jeden druhému už dnes posilujeme základ zdravé, kreativní společnosti, která je založena na vysokých morálních principech dobra a cti. Jedině jako Člověk utvrzený ve svých hodnotách, budeme moci společně překonat obtížné zkoušky, které nám příroda připravila.

 

SJEDNOCENÍ LIDÍ – ZÁRUKA PŘEŽITÍ LIDSTVA!

 

Autor: Dmitrij Ščerba

 

Líbí se mi 76Globální změna klimatu – pravda a fikce - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 76
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Každá rána, kterou zasadíte v hněvu, se k vám ve výsledku vrátí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"