Například: Dobré zprávy
Globálne otepľovanie na planéte. Čo čaká ľudstvo v budúcnosti?

Každý deň milióny ľudí na celom svete plánujú svoj život, svoj zajtrajšok, najbližšiu budúcnosť pre seba, svoje deti, podriadených. Časť týchto plánov sa realizuje, niektoré sa upravujú a iné je nutné úplne vyškrtnúť.


Dnes pozorujeme, ako anomálne prírodné javy vyskytujúce sa vo svete, stále viac vplývajú na životy ľudí. Je očividné, že tieto udalosti majú charakter katastrof a na zmenu ich priebehu ľudia nemajú dostatok síl. Avšak už existujú pokročilé vedecké technológie, umožňujúce predvídať prírodné javy s vysokou presnosťou. Využívanie týchto unikátnych technológií umožní vyhnúť sa obrovskému množstvu ľudských obetí. No "oficiálna veda" prednostne vychádza zo starého  dobrého tvrdenia o  "skleníkovom efekte".


Pre mnohých už nie je tajomstvo, že pozorovaný nárast počtu a intenzity anomálnych javov prírody je súčasťou globálnych klimatických zmien na našej planéte. Vedci v rôznych častiach sveta zaznamenávajú každodenné potvrdenia toho, že klíma na planéte Zem sa prejavuje extrémnejšie  vzhľadom k jej stabilnému charakteru v nedávnej minulosti. Jedným z týchto prejavov je rekordne vysoká teplota vzduchu, čo potvrdzujú nižšie uvedené články.


Fragmenty článku o topení ľadovcov. (Žurnál Geophysical Research Letters.) [1]:


Reč je o tisícoch modrých jazier, ktoré sa vytvorili na ľadovcoch Východnej Antarktídy z ľadu roztopeného lúčmi slnka.

Pred niekoľkými rokmi boli tieto procesy pozorované v Grónsku, vtedy voda z topiaceho sa ľadu presakovala do prasklín a mikrotrhlín, ohrievala ľadovec a spôsobovala kĺzanie jeho častí do  celkového kolapsu. Viedlo to k tomu, že Grónske ľadovce sa začali topiť s rastúcim tempom a stratili  od roku 2011 do roku 2014 viac ako jeden bilión ton hmotnosti.


Výskumníci z Veľkej Británie analyzovali stovky satelitných snímok a meteorologické údaje o ľadovci Langhovde vo Východnej Antarktíde, a zistili, že začiatok masovej tvorby týchto jazier (takmer 8000) pripadá na obdobie od roku 2000 do roku 2013 ....


Vedci zistili, že v priebehu sledovaného 13-ročného obdobia, najteplejšie (na južnej pologuli), leto bolo v období 2012-2013, celkom 37 stupňodní s kladnou teplotou vonkajšieho vzduchu a priemerná denná teplota vzduchu na zemskom povrchu v januári predstavovala+0,8
⁰C .


Pre porovnanie, v letnom období 2007-2008 bolo len 5 stupňodní s kladnou teplotou vonkajšieho vzduchu a priemerné denná teplota vzduchu na zemskom povrchu v januári predstavovala -1,8
⁰C.    


Počas letného obdobia 2012-2013 sa plocha jazier a tečúcich kanálov na povrchu ľadovca Langhovde, v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami, zvýšila o 36 percent.

"To, čo sme zistili, vznik týchto jazier, to nie je prekvapujúce, pretože je priamo závislé na teplote vzduchu v tejto oblasti, a preto maximálny počet jazier, celková plocha jazier, rovnako ako hĺbka jazier, všetky tieto hodnoty dosiahli vrchol, keď teplota vzduchu bola maximálna" - povedal glaciológ  Stewart Jamieson z Durhamskej univerzity (Anglicko) ....


"Rozmer jazier ... pravdepodobne nie je dostatočne veľký, aby spôsobil citeľné účinky v súčasnosti, no ak otepľovanie klímy bude pokračovať aj v budúcnosti, môžeme očakávať, že veľkosť a počet týchto jazier sa zväčší. Takže to je to, čo pozorujeme, "- hovorí Jamieson.


Ako krátky záver môžeme poznamenať nasledujúce: Tím vedcov z Veľkej Británie potvrdzuje fakt topenia ľadovcov a pomenúva príčinu – zmenu klímy. Na tomto sa odborníci vymedzili vo svojich vyjadreniach, a na ďalší vývoj udalostí  pozerajú na základe jednoduchých logických predpokladov.


Ďalší príklad ešte jednej zaujímavej poznámky o anomálnej horúčave. Informácia je pripravená americkými odborníkmi na výskum klímy.


Článok o anomálnej horúčave (denník The New York Times 20.augusta 2016) [2]:


Podľa údajov NASA júl tohto roku nebol iba teplým, ale najteplejším mesjacom
 v celej histórii výskumu. A tento rok bude pravdepodobne najteplejším rokom.

14 z 15 najteplejších rokov je zaznamenaných od roku 2000, dôvod pre to - vlny horúčav, ktoré sú čoraz častejšie, intenzívnejšie a dlhotrvajúcejšie. Štúdia, citovaná v časopise Nature o zmene klímy v minulom roku, ukázala, že tri z každých štyroch denných extrémov tepla môžu byť spojené s globálnym otepľovaním.


Nižšie je na obrázkoch zobrazená prognóza dynamiky teplotných ukazovateľov za podmienok, že sa  nebudú robiť nijaké opatrenia pre spomalenie klimatických zmien. Do konca tohto storočia počet dní so 100
F(stupňami Fahrenheita) (= 37,78C) rýchlo narastie, z toho dôvodu pracovať alebo hrať sa vonku bude neznesiteľné. A ak rýchlo neprijmeme opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov, vplyv tepla na naše zdravie, kvalitu ovzdušia, zásoby potravy a vody sa bude stále viac zhoršovať.

Obr.1. Mapa ukazuje počet dní, v ktorých je teplota vyššia ako 100F (37,8°C) na území USA. Priemerné hodnoty za obdobie rokov 1991-2010.


Obr.2. Mapa ukazuje počet dní, v ktorých je teplota vyššia ako 100
F (37,8°C) na území USA.  Prognóza pre obdobie roku 2060.


Obr. 3. Mapa ukazuje počet dní, v ktorých je teplota vyššia ako 100
F (37,8°C) na území USA. Prognóza pre obdobie roku 2100.

Obr. 4. Grafy s vyznačením počtu dní, počas ktorých teplota prekročí 95F (35°C) na území USA.  Priemerné hodnoty za obdobie rokov 1991-2010, prognóza pre roky 2060 a 2100.

 

Výpočty vykonala organizácia Climate Central a založené sú na odhadoch expertov Svetového programu výskumu klímy (World Climate Research Programme). Hodnoty maximálnych denných teplôt pre spriemerovanie za obdobie rokov 1991-2010 sú založené na meteorologických údajoch zozbieraných Edom Maureromz univerzity Santa Clara.


Zamestnanci Climate Central potvrdzujú anomálne vysoké teploty v tomto roku, príčinou ktorých je podľa nich skleníkový efekt. Okrem toho odborníci tejtovedecko-výskumnej organizácie ponúkajú svoju verziu vývoja situácie globálneho otepľovania v budúcnosti. Základ prognózy tvoria štatistické údaje z minulých rokov a predpoklad, že tento trend "bude pokračovať v predchádzajúcom tempe." Je potrebné pripomenúť, že to nie je prvá dlhodobá predpoveď Climate Central. V novembri 2015 (v predvečer konferencie o klíme v Paríži, december 2015)tím z Climate Central predstavil sériu spracovaných fotografií, ktoré ukazujú, ako budú zaplavené veľké svetové pobrežné mestá do roku 2100, kvôli tomu istému "skleníkovému efektu".


Kvôli spravodlivosti dodáme, že taký dôvod ako "antropogénny vplyv" bezpochyby má svoje miesto,  ale nesie čisto politický a komerčný charakter [3], no hodnota vedeckých údajov spočíva práve v tom, že sú potvrdené v praxi. A dnes máme popis klimatických zmien súčasnosti a blízkej budúcnosti na planéte, ktorých príčina je odvodená prevažne z astronomických procesov a ich cyklickosti. [3] Táto informácia, obsiahnutá v Správe ALLATRA SCIENCE "O problémoch a dôsledkoch globálnych klimatických zmien na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov.", je mnohokrát potvrdená faktami, zaznamenanými v rôznych vedeckých oblastiach.

"... Dnes rozvoj teoretickej a aplikovanej Prapôvodnej Fyziky ALLATRA, formujúcej fundamentálne nové chápanie fyzických procesov a javov, prebiehajúcich v živej a neživej prírode, dáva šancu ľudstvu na evolučný prielom v rôznych oblastiach vedy, pretože všetko na tomto svete je založené na fyzike. To platí aj pre oblasť podrobnejšieho štúdia geofyziky. Opierajúc sa na všeobecné zákony Prapôvodnej Fyziky ALLATRA možno robiť výpočty, ktoré dovolia v blízkej budúcnosti nielen predpovedať priebeh vývoja fyzických procesov a javov, ale tiež presne vypočítať správanie prírody. To znamená, zavčasu prijať opatrenia k plnej, či aspoň čiastočnej prevencii, v krajnom prípade k zmierneniu dôsledkov daného prírodného javu, alebo hoci ku včasnej evakuácii obyvateľstva ... "   (zo správy ALLATRA SCIENCE "O problémoch a dôsledkoch globálnych klimatických zmien na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov."[3])


Nakoniec prichádzame k jednoduchému záveru - naše šťastie je v našich rukách. Napriek tomu, že sa blížia ťažké skúšky pre všetkých ľudí planéty, máme znalosti o tom, ako ich prežiť. K tomu je potrebné potlačiť v sebe spotrebiteľský prístup k životu a okolitému svetu. Zmenou svojho vnímania sveta budeme schopní zjednotiť sa. A začať to môžeme práve teraz - napríklad usmiať sa a úprimne zaželať dobrý deň tým, ktorí sú nablízku.


Zdroje:
1. Článok o topení ľadovcov «Tisíce podivných modrých jazier sa objavujú v Antarktíde, a to je veľmi zlá správa »http://www.sciencealert.com/thousands-of-strange-blue-lakes-are-appearing-in-antarctica-and-it-s-very-bad-news  , celá správa uverejnená v žurnále Geophysical Research Letters.                                                                                                                          

2. Článok o anomálnej horúčave «Myslíte, že je horúco? Len počkajte ». Noviny The New York Times, 20. augusta 2016  http://www.nytimes.com/interactive/2016/08/20/sunday-review/climate-change-hot-future.html?_r=3 

3. Správa "O problémoch a dôsledkoch globálnych klimatických zmien na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov" medzinárodnej skupiny vedcov Medzinárodného spoločenského hnutia "ALLATRA", 26. novembra 2014 http://allatra-science.org/cs.

Pripravil: Dmitrij Ščerba

Líbí se mi 91Globálne otepľovanie na planéte. Čo čaká ľudstvo v budúcnosti? - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 91
Podobné články:Komentáře

Notef 28.12.2017 12:43 Odpověď

“...dôvod ako “antropogénny vplyv” bezpochyby má svoje miesto,  ale nesie čisto politický a komerčný charakter… ...Zmenou svojho vnímania sveta budeme schopní zjednotiť sa. A začať to môžeme práve teraz - napríklad usmiať sa a úprimne zaželať dobrý deň tým, ktorí sú nablízku…” Jednoduché, však??Zanechat komentář

Myšlenka dne

Na každého Vidžaje se najde Radža.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"