Například: Dobré zprávy

Sumární vektor posunutí geometrického středu fantomových částeček Po

Na stránkách „ALLATRA SCIENCE“ byly opublikovány články o geometrii spirálovitých struktur elementárních částic, kde byly popsány způsoby ​určování prostorové polohy fantomových částeček Po. Ve zprávě „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ je zmínka o tom, že při pohybu po ezoosmické mřížce se spirálovité struktury otáčí.…

Čtěte více


PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

Zprávu „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ předložila mezinárodní vědecko-výzkumná skupina Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA. Zpráva obsahuje informaci o původu a struktuře elementárních částic, o prvotních základech, ze kterých se skládá hmota, o vzájemném vztahu elementárních částic a kosmologie ve světle teorie jednotného pole, o elektromagnetických a gravitačních interakcích, o alternativních zdrojích energie, atd. Zpráva poukazuje na důležitost, rozsah a včasnost nejnovějších poznatků v oblasti fundamentální a aplikované fyziky. Přináší odpovědi na základní, dosud nevyřešené otázky moderní fyziky a předkládá laicky srozumitelná vysvětlení. Materiály byly předloženy účastníkům Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA k prvotnímu seznámení s fundamentálními osnovami PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA.

Čtěte více
Myšlenka dne

Neexistují náhody. Náhoda je jen zákonitý důsledek našich nekontrolovaných myšlenek.


Kalendář událostí