Například: Dobré zprávy

Bediniho generátor. Principy práce. Část 1

Zpráva «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» skýtá obrovské možnosti pro využití volné energie ve prospěch lidstva. Po přečtení dané zprávy, knihy «AllatRa», a také po seznámení se s prací vědců, nebude těžké vytvořit mechanismus, který bude pracovat v uzavřeném cyklu bez dalšího doplňování energie z tradičních zdrojů. Nabízíme sérii článků o vědcích a jejich vynálezech, které by mohly změnit svět. Začneme generátorem Johna Bediniho

Čtěte více


Spirálovité struktury elementárních částic

Ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» najdeme velmi zajímavé informace o spirální struktuře elementárních částic. Jsou to neobvyklé informace jdoucí daleko nad rámec představ moderní vědy. Až do teď se oficiální věda opírala o pojem „elementární částice“ bez hlubšího pochopení toho, z čeho se vlastně skládají. Vezměme například elektron, který je vědci považován za nedělitelnou, non-strukturovanou částici. Ale zpráva skupiny vědců ALLATRA SCIENCE rozptýlila tento mýtus.

Čtěte více


Spirálová struktura elektronu podle znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA

Nedávno jsem se seznámil se zprávou «PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA», která byla vytvořena výzkumnou skupinou mezinárodního společenského hnutí «ALLATRA». Zpráva obsahuje jedinečné informace o struktuře elektronu. Po detailním obeznámení s informacemi obsaženými ve zprávě a také v knihách Anastasie Novych, jsme přišli na určité geometrické prostorové zákonitosti uspořádání fantomových částic Po (zkoncentrovaných shluků septonů) ve spirálové struktuře ELEKTRONU.

Čtěte více


Koncepce světového éteru. Část 2: Vlastní septonové pole. Torus jako základ struktury hmoty

Ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» najdeme docela zajímavé informace o volné energii, o historii jejího objevu, o vynikajících vědcích hájících teorii éteru, o struktuře septonu a septonovém poli a četné údaje, které ukazují iluzorní povahu hmotného světa. Je to pozoruhodná zpráva psaná z pohledu duchovních a morálních hodnot a lidskosti. Mnohé z témat této zprávy nejenže zaujali svoji hloubkou, ale také výrazně přispěly k dalšímu hledání odpovědí na nevyřešené otázky ve vědě, a to z nového úhlu pohledu.

Čtěte více


Koncepce světového éteru. Část 1: Proč měl Michelson-Morleyův experiment na detekci „éterového větru“ nulové výsledky?

Tento článek pojednává o základním pilíři, na němž se stavěli argumenty popírající teorii éteru, která byla populární až do počátku dvacátého století. Jedná se o Michelson-Morleyův experiment. Také uvedeme závěry Nikoly Tesly, proč měl tento experiment „nulový výsledek“ ve snaze odhalit „éterový vítr“; v článku se také uvádí, že v pozdějších pokusech experimentu z roku 1887, byly opakovány stejné omyly.

Čtěte více


Schopnost regenerace - klíč k rozluštění záhady původu lidského těla. Planeta Faeton.

V posledních desetiletích se studium vlivu gravitace na fungování živých systémů stalo jednou z perspektivních oblastí vědy. Vědci objevili úzkou spojitost mezi gravitací a životními funkcemi lidského těla. Tyto otázky se staly aktuálními s počátkem kosmické éry, tzn. s problematikou související s kosmickými lety a s přebýváním člověka na oběžné dráze Země. To byl počátek rozvoje gravitační biologie.

Čtěte více


Sumární vektor posunutí geometrického středu fantomových částeček Po

Na stránkách „ALLATRA SCIENCE“ byly opublikovány články o geometrii spirálovitých struktur elementárních částic, kde byly popsány způsoby ​určování prostorové polohy fantomových částeček Po. Ve zprávě „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ je zmínka o tom, že při pohybu po ezoosmické mřížce se spirálovité struktury otáčí.…

Čtěte více


PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

Zprávu „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ předložila mezinárodní vědecko-výzkumná skupina Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA. Zpráva obsahuje informaci o původu a struktuře elementárních částic, o prvotních základech, ze kterých se skládá hmota, o vzájemném vztahu elementárních částic a kosmologie ve světle teorie jednotného pole, o elektromagnetických a gravitačních interakcích, o alternativních zdrojích energie, atd. Zpráva poukazuje na důležitost, rozsah a včasnost nejnovějších poznatků v oblasti fundamentální a aplikované fyziky. Přináší odpovědi na základní, dosud nevyřešené otázky moderní fyziky a předkládá laicky srozumitelná vysvětlení. Materiály byly předloženy účastníkům Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA k prvotnímu seznámení s fundamentálními osnovami PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA.

Čtěte více
Myšlenka dne

Pokud budeme shovívaví ke zlu, pak si ani nevšimneme, jak se staneme lhostejní k dobru.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"