Například: Dobré zprávy

Proměnlivá „stálost“ fyzikálních „konstant“

Moderní věda se opírá o celou řadu základních konstant, které, podle učenců, hrají důležitou úlohu ve vědeckých výzkumech, potažmo technickém pokroku. Ovšem, co ve skutečnosti odrážejí tyto veličiny a jsou doopravdy konstantní v čase? V tomto článku provedeme analýzu proměnlivosti základních fyzikálních konstant.

Čtěte více


Terasy v Baalbeku – kosmodrom dávné civilizace

Záhady dávných civilizací… Existují stovky televizních pořadů, dokumentů na toto napínavé téma. A není divu, vždyť zvědavá lidská mysl prahne po poznání, zvlášť pokud jde o něco záhadného a tajemného. Ale otázek je stále více, než odpovědí. Příkladem toho jsou proslulé terasy v Baalbeku.

Čtěte více


Prapůvodní Znalosti – to vše již bylo řečeno víckrát

«PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA», jsem nejen já, ale i celé lidstvo obdrželi univerzální klíče, které snadno otevírají dveře k poznání v jakékoli oblasti vědy, k pochopení kterékoli knihy, tvorby či díla a to ze všech historických epoch. Koneckonců, pokud známe podstatu, a když víme Pravdu, potom můžeme v každém směru oddělit plevel od zrní a rozpoznat, co je zaneseno nánosem vytvořeným lidským egem a průběhem času, a co je věčná Pravda. S jistotou víme, u čeho začít a jakým směrem se ubírat v jakékoli sféře lidské činnosti a vědy.

Čtěte více


Příroda elektromagnetického pole

Magnetické pole Země a kosmické záření ovlivňuje lidské tělo s jeho informační sítí, která spolu s nervovou a krevní soustavou, a také endokrinním systémem řídí fyziologické procesy. To znamená, že člověk je jakoby prostoupen vlnovody, po kterých, za pomoci bio-záření o délce mikrovlny, je přenášena důležitá informace.

Čtěte více


Dětské nemoci ( ze série „Fyzika ALLATRA na pomoc zdraví“ )

Díky PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA může lidstvo vyřešit mnoho problémů, včetně těch ve zdravotnictví. Znalosti struktury hmoty a procesu vzniku elementární částice, znalosti její struktury a interakcí dávají možnost vytvořit to, co dříve nebylo možné. Například, v oblasti medicíny mohou být vyřešeny problémy spojené s výživou. Zejména vyřešit řadu obtíží, kterým čelí moderní medicína.

Čtěte více


Bediniho generátor. Zdokonalení. Část 2

Zpráva mezinárodního společenství vědců ALLATRA Věda s názvem «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» otevírá dveře obrovským možnostem pro využití volné energie ve prospěch lidstva. V předchozím článku jsme probírali pracovní princip Bediniho generátoru. V tomto článku budeme pokračovat v popisu daného zařízení. Připomenu, že tento vynález je ve světě známý jako „Bediniho generátor volné energie“. Nicméně, podle informací uvedených ve zprávě „PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA“ sevolná energie získává působením určité síly na septonové pole. Pro její získání nejsou potřebné žádné další zdroje energie. Proto v tomto článku nehovoříme o volné energie jako takové, ale o určitých zákonech elektřiny.

Čtěte více


Bediniho generátor. Principy práce. Část 1

Zpráva «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» skýtá obrovské možnosti pro využití volné energie ve prospěch lidstva. Po přečtení dané zprávy, knihy книгу «AllatRa», a také po seznámení se s prací vědců, nebude těžké vytvořit mechanismus, který bude pracovat v uzavřeném cyklu bez dalšího doplňování energie z tradičních zdrojů. Nabízíme sérii článků o vědcích a jejich vynálezech, které by mohly změnit svět. Začneme generátorem Johna Bediniho

Čtěte více


Spirálovité struktury elementárních částic

Ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» najdeme velmi zajímavé informace o spirální struktuře elementárních částic. Jsou to neobvyklé informace jdoucí daleko nad rámec představ moderní vědy. Až do teď se oficiální věda opírala o pojem „elementární částice“ bez hlubšího pochopení toho, z čeho se vlastně skládají. Vezměme například elektron, který je vědci považován za nedělitelnou, non-strukturovanou částici. Ale zpráva skupiny vědců ALLATRA SCIENCE rozptýlila tento mýtus.

Čtěte více


Spirálová struktura elektronu podle znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA

Nedávno jsem se seznámil se zprávou «PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA», která byla vytvořena výzkumnou skupinou mezinárodního společenského hnutí «ALLATRA». Zpráva obsahuje jedinečné informace o struktuře elektronu. Po detailním obeznámení s informacemi obsaženými ve zprávě a také v knihách Anastasie Novych, jsme přišli na určité geometrické prostorové zákonitosti uspořádání fantomových částic Po (zkoncentrovaných shluků septonů) ve spirálové struktuře ELEKTRONU.

Čtěte více


Koncepce světového éteru. Část 2: Vlastní septonové pole. Torus jako základ struktury hmoty

Ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» najdeme docela zajímavé informace o volné energii, o historii jejího objevu, o vynikajících vědcích hájících teorii éteru, o struktuře septonu a septonovém poli a četné údaje, které ukazují iluzorní povahu hmotného světa. Je to pozoruhodná zpráva psaná z pohledu duchovních a morálních hodnot a lidskosti. Mnohé z témat této zprávy nejenže zaujali svoji hloubkou, ale také výrazně přispěly k dalšímu hledání odpovědí na nevyřešené otázky ve vědě, a to z nového úhlu pohledu.

Čtěte více


Koncepce světového éteru. Část 1: Proč měl Michelson-Morleyův experiment na detekci „éterového větru“ nulové výsledky?

Ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» najdeme docela zajímavé informace o volné energii, o historii jejího objevu, o vynikajících vědcích hájících teorii éteru, o struktuře septonu a septonovém poli a také četné údaje, které ukazují na iluzorní povahu hmotného světa.

Čtěte více


Schopnost regenerace - klíč k rozluštění záhady původu lidského těla. Planeta Faeton.

V posledních desetiletích se studium vlivu gravitace na fungování živých systémů stalo jednou z perspektivních oblastí vědy. Vědci objevili úzkou spojitost mezi gravitací a životními funkcemi lidského těla. Tyto otázky se staly aktuálními s počátkem kosmické éry, tzn. s problematikou související s kosmickými lety a s přebýváním člověka na oběžné dráze Země. To byl počátek rozvoje gravitační biologie.

Čtěte více
Myšlenka dne

Poznat všechno je nemožné, ale je třeba se o to snažit.


Kalendář událostí