Například: Dobré zprávy

Celistvá jednotka času (allat): 11 minút 56,74 sekúnd. Polčas rozpadu neutrónu.

"V našom chápaní allat je celistvá jednotka času, ktorá má obrovský význam pre všetku hmotu. A ak zoberieme súčasné označovanie zemského času, tak allat predstavuje 12 minút, presnejšie 11 minút 56,74 sekundy (alebo 716,74 sekundy). Keď sa vedci dopracujú k pochopeniu tejto najdôležitejšej častice základu, takpovediac základného stavebného kameňa Vesmíru, tak to bude nielen grandiózna revolúcia vo vede, bude to celý evolučný skok.

Čtěte více

Existují vůbec kvarky, neboli z čeho se skládají elementární částice? 1. část

Po přečtení zprávy «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA», kde je psáno, že se všechny elementární částice tvořící chemické prvky skládají z různého počtu nedělitelných fantomových částeček Po, mne začalo zajímat, proč se zpráva vůbec nezmiňuje o kvarcích, přestože se obecně má za to, že jsou základními stavebními prvky elementárních částic.

Čtěte více


PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA: NEUTRINO

Neutrino může existovat v několika stavech, ale na rozdíl od fotonů se u něj nemění počet fantomových částeček Po (vždy zůstane stejný - 5 fantomových částeček Po). Neutrino může přecházet z jednoho stavu do druhého v závislosti na tom, zda se nachází ve struktuře složité elementární částice nebo existuje odděleně. Pokud existuje odděleně, může se též nacházet v různých stavech, podle toho, zda je v daný moment nositelem informace o jiných objektech nebo nenese žádnou informaci. Pokud jsou neutrina v daném okamžiku nositelem informací, můžou být detekovány a zafixovány v trojrozměrné dimenzi.

Čtěte více


Proměnlivá „stálost“ fyzikálních „konstant“

Moderní věda se opírá o celou řadu základních konstant, které, podle učenců, hrají důležitou úlohu ve vědeckých výzkumech, potažmo technickém pokroku. Ovšem, co ve skutečnosti odrážejí tyto veličiny a jsou doopravdy konstantní v čase? V tomto článku provedeme analýzu proměnlivosti základních fyzikálních konstant.

Čtěte více


Terasy v Baalbeku – kosmodrom dávné civilizace

Záhady dávných civilizací… Existují stovky televizních pořadů, dokumentů na toto napínavé téma. A není divu, vždyť zvědavá lidská mysl prahne po poznání, zvlášť pokud jde o něco záhadného a tajemného. Ale otázek je stále více, než odpovědí. Příkladem toho jsou proslulé terasy v Baalbeku.

Čtěte více


Prapůvodní Znalosti – to vše již bylo řečeno víckrát

«PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA», jsem nejen já, ale i celé lidstvo obdrželi univerzální klíče, které snadno otevírají dveře k poznání v jakékoli oblasti vědy, k pochopení kterékoli knihy, tvorby či díla a to ze všech historických epoch. Koneckonců, pokud známe podstatu, a když víme Pravdu, potom můžeme v každém směru oddělit plevel od zrní a rozpoznat, co je zaneseno nánosem vytvořeným lidským egem a průběhem času, a co je věčná Pravda. S jistotou víme, u čeho začít a jakým směrem se ubírat v jakékoli sféře lidské činnosti a vědy.

Čtěte více


Příroda elektromagnetického pole

Magnetické pole Země a kosmické záření ovlivňuje lidské tělo s jeho informační sítí, která spolu s nervovou a krevní soustavou, a také endokrinním systémem řídí fyziologické procesy. To znamená, že člověk je jakoby prostoupen vlnovody, po kterých, za pomoci bio-záření o délce mikrovlny, je přenášena důležitá informace.

Čtěte více


Dětské nemoci ( ze série „Fyzika ALLATRA na pomoc zdraví“ )

Díky PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA může lidstvo vyřešit mnoho problémů, včetně těch ve zdravotnictví. Znalosti struktury hmoty a procesu vzniku elementární částice, znalosti její struktury a interakcí dávají možnost vytvořit to, co dříve nebylo možné. Například, v oblasti medicíny mohou být vyřešeny problémy spojené s výživou. Zejména vyřešit řadu obtíží, kterým čelí moderní medicína.

Čtěte více


Bediniho generátor. Zdokonalení. Část 2

Zpráva mezinárodního společenství vědců ALLATRA Věda s názvem «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» otevírá dveře obrovským možnostem pro využití volné energie ve prospěch lidstva. V předchozím článku jsme probírali pracovní princip Bediniho generátoru. V tomto článku budeme pokračovat v popisu daného zařízení. Připomenu, že tento vynález je ve světě známý jako „Bediniho generátor volné energie“. Nicméně, podle informací uvedených ve zprávě „PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA“ sevolná energie získává působením určité síly na septonové pole. Pro její získání nejsou potřebné žádné další zdroje energie. Proto v tomto článku nehovoříme o volné energie jako takové, ale o určitých zákonech elektřiny.

Čtěte více
Myšlenka dne

Musíme si vážit úsilí o poznání druhého člověka a nevítat jej hned ostřím svého egocentrizmu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"