Například: Dobré zprávy

Vedia ľudia, ako prebieha proces odrazu? Čo sa odzrkadľuje?

Dnes majú ľudia kopu možností – spoznávať a vychutnávať si krásu sveta, cestovať, venovať sa vede, umeniu, športu, pracovať pre blaho spoločnosti stanúc sa dobrým odborníkom vo zvolenej práci, budovať svet prejaviac svoje najlepšie ľudské vlastnosti. Avšak tieto i mnohé iné možnosti budú vážne skomplikované, ak človek stratí schopnosť vidieť, veď 80% informácií o okolitom svete získavame pomocou očí.

Čtěte více


PROJEVY NEVIDITELNÉHO SVĚTA NA CESTÁCH. JAK OCHRÁNIT SEBE A SVÉ BLÍZKÉ PŘED NEHODAMI. SILNIČNÍ EXPERIMENT

Podivné dopravní nehody na silnicích. Co nutí člověka k neadekvátnímu chování na cestě? Existují úseky bez viditelných komplikací a překážek, a počet havárií je konstantní. Jak je to možné? Jak se vyhnout tragédii na cestě a snížit nehodovost?

Čtěte více

SCHOPNOST REGENERACE - klíč k rozluštění záhady původu lidského těla

V posledních desetiletích se studium vlivu gravitace na fungování živých systémů stalo jednou z perspektivních oblastí vědy. Vědci objevili úzkou spojitost mezi gravitací a životními funkcemi lidského těla. Tyto otázky se staly aktuálními s počátkem kosmické éry, tzn. s problematikou související s kosmickými lety a s přebýváním člověka na oběžné dráze Země. To byl počátek rozvoje gravitační biologie. Vědci dodnes nevycházejí z údivu, jakým pozoruhodným způsobem jsou všechny soustavy lidského organizmu uzpůsobeny k tomu, aby mohly existovat v gravitačním poli. Kdo vytvořil s tak neuvěřitelnou přesností struktury živých organizmů, které jsou dokonale přizpůsobené k životu v podmínkách gravitace?

Čtěte více


Prejavenie spojenia medzi geometriou priestoru, časom a gravitáciou prostredníctvom neutrína

V článku "Neutríno a zlatý rez", uverejnenom na stránkach ALLATRA-SCIENCE, bola preukázaná určitá korelácia medzi proporcionálnymi časovými úsekmi (vyjadrenými v sekundách) a geometrickými parametrami pravidelného päťuholníka (hodnotami uhlov vyjadrenými v stupňoch) alebo pentagramu. Práve toto bolo príčinou podrobnejšieho štúdia geometrických vlastností špirálovej štruktúry tajomnej elementárnej častice - neutrína.

Čtěte více


NEUTRINO A ZLATÝ ŘEZ

Po vydání článku "Rozdiel medzi oficiálnymi hodnotami času životnosti neutrónu a hodnotou allatu" na stránkách ALLATRA - SCIENCE byla nalezena docela zajímavá informace o unikátní elementární částici - neutrino.

Čtěte více


Elementárne častice a energetická konštrukcia človeka podľa zlatého rezu

Po prečítaní článku "Informačný fotón (fotón-4) a zlatý rez" [2] na stránkach „ALLATRA VEDA“ došlo u mňa k pozoruhodnému pochopeniu toho, že časové úseky (intervaly) elementárnych častíc (silového fotónu, informačného fotónu a čiastočky allat) sú spojené so štyrmi základnými smermi – štyrmi svetovými stranami – hlavnými smermi. Smery, ukazujúce na každú svetovú stranu, vytvárajú kríž. A najzaujímavejšie je, že vo všetkej tejto mnohotvárnosti hrá bezprostrednú úlohu chýrny a všadeprítomný zlatý rez.

Čtěte více


Rozdiel medzi oficiálnymi hodnotami času životnosti neutrónu a hodnotou allatu

Ku dnešnému dňu spočíva zložitosť priamej detekcie neutrónov v tom, že neutrón nemá vonkajší náboj, kvôli čomu nezanecháva za sebou stopy, no vedci vyvinuli rad detektorov (chladiče, meniče), ktoré zaznamenávajú vzájomné pôsobenie neutrónov s určitými látkami. Tieto látky generujú počas jadrových interakcií s neutrónmi nabité častice, alebo gama kvantá, ktoré môžu byť následne zaregistrované (napríklad proporcionálny detektor neutrónov plnený héliom). Taktiež sa používajú scintilačné(zábleskové) detektory, ktoré emitujú svetlo pri absorpcii ionizujúceho žiarenia. Odborníci z jadrovej oblasti veľmi dobre chápu problematiku detekcie a výpočtu neutrónov a tiež ich zložkových elementárnych častíc.

Čtěte více


Celistvá jednotka času Allat. Vplyv elektromagnetického poľa na rovnovážne stavy tautomérnych foriem acetónu .

Univerzálne jednotky merania pre pohodlnú prácu s kmitavými procesmi existujú. Allat – je celistvá jednotka času (1 Allat = 11 minút 56,74 sekundy), ktorá umožňuje popísať správanie kmitavých procesov v zložitých podmienkach a predpovedať správanie takéhoto systému presnejšie, ako bežne používané jednotky času - hodiny, minúty a sekundy.

Čtěte více


Celistvá jednotka času (allat): 11 minút 56,74 sekúnd. Polčas rozpadu neutrónu.

"V našom chápaní allat je celistvá jednotka času, ktorá má obrovský význam pre všetku hmotu. A ak zoberieme súčasné označovanie zemského času, tak allat predstavuje 12 minút, presnejšie 11 minút 56,74 sekundy (alebo 716,74 sekundy). Keď sa vedci dopracujú k pochopeniu tejto najdôležitejšej častice základu, takpovediac základného stavebného kameňa Vesmíru, tak to bude nielen grandiózna revolúcia vo vede, bude to celý evolučný skok.

Čtěte více
Myšlenka dne

Pokud budeme shovívaví ke zlu, pak si ani nevšimneme, jak se staneme lhostejní k dobru.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"