Například: Dobré zprávy
EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA

     Základem hmotného Vesmíru je zvláštní „prostorový skelet“, nehmotná struktura - EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA. Z pohledu obyvatele trojrozměrné dimenze by tato energetická „konstrukce“ jako celek podle vnějších obrysů připomínala silně zploštělý objekt, přibližně jako plochá cihla, jejíž výška boční hrany odpovídá 1/72 její základny. Jinými slovy, ezoosmická mřížka má plochou geometrii. Možnost rozšíření hmotného vesmíru je omezená velikostí ezoosmické mřížky.

     V rámci ezoosmické mřížky je 72 dimenzí (poznámka: více informace o 72 dimenzích v knize AllatRa). Vše, co moderní věda nazývá „materiálním Vesmírem“ existuje pouze v rámci prvních 6 dimenzí a zbývajících 66 dimenzí je v podstatě kontrolující nadstavba, která udržuje „hmotný svět“ v určitém omezujícím rámci - šesti dimenzích. Podle prastarých znalostí patří těchto 66 dimenzí (od 7. do 72. včetně) také do hmotného světa, ale ve své podstatě nejsou takové.

     V dávných posvátných tradicích různých národů světa se rovněž uvádí, že mimo ezoosmickou mřížku se nachází duchovní svět - kvalitativně jiný svět, který nemá nic společného s hmotným světem, jeho zákony a problémy.

     Zajímavé je, že staroslovanské slovo „vesmír“, vzniklo překladem z řec. slova „oikoumenh“, což znamená „obývána“, „obydlená část“.
EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA je stabilní a nepohyblivá. Skládá se z určitého počtu identických EZOOSMICKÝCH BUNĚK, které mají v trojrozměrném prostoru tvar krychle (ovšem v dimenzích vyšších, než třetí, mají složitější konstrukci). Každá ezoosmická buňka se skládá z, řekněme, šesti „zídek“ v podobě EZOOSMICKÉ MEMBRÁNY. Uvnitř, v centru každé krychle ezoosmické buňky se nachází STACIONÁRNÍ ČÁSTEČKA PO.

 

Obr. 1 Fragment ezoosmické mřížky v třetí dimenzi.

 

Dnes můžeme najít zmínky(artefakty) o ezoosmické mřížce, které se dochovaly od starověku, u různých národů světa žijících na různých kontinentech.

Obr. 2 Čína. Keramická nádoba, kultura Yangshao, V.-II. tis. př. n. l.

Obr. 3 Fragment mřížkové ozdoby na sarkofágu egyptské mumie Nes-paka-šuti (760-656 př. n. l.). Nachází se v Luxorském muzeu

Obr. 4 Řecko. Ženská hliněná figurka, 700 let př. n. l.

 


http://allatra-science.org/cs/publication/iskonnaja-fizika-allatra

 

Líbí se mi 100EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 100
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pro duši, která je plna touhy, není nic nemožného.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"