Například: Dobré zprávy
Experiment PYRAMIDA

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA a dobrovolníci ALLATRA TV zvou všechny k účasti v experimentu PYRAMIDA, který se bude konat 28. dubna 2018 v 17:00 GMT (Greenwichského času)

Podstatou experimentu je telepatický přenos stejné informace bez ohledu na vz­dálenost, co největšímu počtu osob. V uvedeném čase náš operátor vstoupí do přístroje PYRAMIDA a v průběhu půl hodiny bude vysílat jeden z 12-ti znaků, které každý z účastníků dostane spolu s formulářem na svou e-mailovou adresu. Všichni dobrovolníci účastnící se daného experimentu tak ve stejnou dobu budou moci přijmout tento znak prostřednictvím telepatie bez ohledu na to, kde se na planetě nacházejí.

Stanovujeme si před sebou cíl provést tento hromadný experiment se zapojením co největšího počtu lidí ze všech zemí světa proto, aby byla pot­vrzena možnost telepatického přenosu informace na dálku, a také pro potvrzení existence společného informačního pole Země.

Podobné experimenty byly proved­eny v 90. letech 20. století. Nás tyto výsledky zaujaly a rozhodli jsme se ex­periment opakovat, ale za pomoci přístroje "PYRAMIDA", se kterým úspěšně provádíme různé experimenty od listopadu 2017. Více informací o sa­motném zařízení PYRAMIDA a experi­mentech, které se s ním provádějí, na­leznete na: https://allatra.tv/category/project-piramida

Staňte se účastníkem experimentu.

Každý, kdo si přeje, se může zúčastnit experimentu s telepatickým přenosem znaků. Zveme všechny zájemce, aby se připojili k našemu výz­kumnému projektu.

Výsledky experimentu budou zpra­covány a zveřejněny na oficiálních stránkách ALLATRA-TV: https://alla­tra.tv, https://allatra.tv/cs

Pokud se nemůžete z nějakého důvodu experimentu zúčastnit, rozšiřte informace o něm mezi známé, přátelé a příbuzné.V současné době se již po celém světě zaregistrovalo více než 2 000 lidí, kteří se chtějí zúčastnit daného experimentu PYRAMIDA. Čím více lidí se zúčastní tohoto experimentu, tím přesnější a spolehlivější statistiky budeme moci vyvodit. Společně se tak můžeme podílet na obrovském přínosu pro rozvoj moderní vědy.

MSH ALLATRA je mezinárodní dobrovolnická organizace spojující lidi dobré vůle po celém světě. Informace o aktivitách naší organizace naleznete podrobně na našich oficiálních stránkách: https://allatra.org

Všichni, kteří se chtějí zúčastnit ex­perimentu PYRAMIDA mohou, buď vyplnit formulář na webových stránkách https://allatra.tv/cs/znaki, nebo zaslat svůj požadavek na emailovou adresu: [email protected]

V dopise, prosím, uveďte své jméno, věk, město a zemi. Nazpět vám zašleme formulář s dvanácti znaky a poskytneme podrobné pokyny potřebné pro účast v experimentu.

Účast a spolupráce:

Projektový tým je otevřen k spolu­práci s nejširším okruhem lidí po celém světě pro studium možností přístroje PYRAMIDA.

Zveme k účasti na experimentech:

●Všichny zájemce

●Nezávislé výzkumníky

●Výzkumné ústavy a laboratoře

●Vzdělávací instituce

●Studentské organizace a asociace

●Vědecké kolektivy a komunity

●Akademické kruhy

●Organizace, podniky, společnosti


S přátelským pozdravem,

účastníci Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA

a dobrovolníci projektu ALLATRA TV


Líbí se mi 202Experiment PYRAMIDA - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 202
Podobné články:Komentáře

Notef 09.05.2018 22:23 Odpověď

Tak sme sa dočkali… Nielen experimentu, ale aj výsledkov… Vyjadrujem úplnú spokojnosť, podarilo sa to! Už sa teším na pokračovanie. Ak chcete vyskúšať nielen svoje “schopnosti”, ale prispieť k prelomu vo vede - pripojte sa ku tým, ktorí už v nasledujúcom experimente budú trochu ostrieľanejší...:)


Gabro 06.04.2018 15:14 Odpověď

Podobné pokusy boli vykonávané aj tesne pred rozpadom Sovietskeho zväzu. Mali mnoho pozoruhodných výsledkov, ale skôr, ako sa mohol projekt rozvinúť, došlo k rozpadu zväzu a prerušeniu financovania. Po takmer 30-tich rokoch je tu možnosť zopakovať, resp. výrazne prekonať minulé výsledky a tentokrát dokonca so širokou publicitou, aby sa o nich mohli bez utajovania dozvedieť ľudia po celej planéte! A nielen dozvedieť, ale sa ich dokonca aj osobne zúčastniť! Ďakujeme za šancu a za možnosť aspoň trochu svojou účasťou napomôcť odhaľovaniu fenoménov, ktoré sa nám zatiaľ zdajú nadprirodzené, hoci sa jedná o “obyčajnú” fyziku. Jedinečná šanca pre “hľadačov podstaty”. Každý záujemca môže prizvať do tohto experimentu svojich priateľov, známych, blízkych… z ktoréhokoľvek kútu zemegule.:)


Michaela 06.04.2018 14:18 Odpověď

Tento experiment rozhodne má zmysel. Verím, že sa k nemu pripojí čo najviac ľudí. Jeho význam je obrovský.Zanechat komentář

Myšlenka dne

Život je příliš krátký, a proto musíme stihnout duchovní podstatu v našem srdci zvelebit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"