Například: Dobré zprávy
Existují vůbec kvarky, neboli z čeho se skládají elementární částice? 2. část

.... pokračování z minulého čísla 9/2016

Takže takto se provádějí experimentální výzkumy v oblasti vědy s krásným jménem „fyzika vysokých energií“. Budeme-li upřímní, musíme konstatovat, že k dnešnímu dni neexistuje žádný jasný vědecký důkaz o existenci kvarků. Tyto částice jednoduše v přírodě neexistují. Chápe alespoň někdo ze specialistů, co se doopravdy děje při srážce dvou svazků nabitých částic v urychlovačích? To, že na základě této „kvarkové“ teorie byl vytvořen tzv. Standardní model, který je jakoby nejvíce přesný a správný, samo o sobě ještě nic nedokazuje. Vědci dobře vědí o slabých místech této teorie, ovšem z nějakého důvodu se o nich jednoduše mlčí. Ale proč? „Největší kritika Standardního modelu se týká gravitace a nabývání hmotnosti. Standardní model nepopisuje gravitaci a vyžaduje, aby se hmotnost, náboj a některé další vlastnosti částic měřily experimentálně a až poté se zapisovaly do rovnic"[2].

Nehledě na všechny nesrovnalosti se na tyto studie uvolňují obrovské prostředky. Ale v podstatě na co? Na pouhé potvrzení Standardního modelu, nikoliv na hledání Pravdy. Postavili Velký Hadronový Collider (CERN) ve Švýcarsku, stovky dalších urychlovačů po celém světě, vydávají prémie, granty, udržují obrovský personál technických specialistů! A to vše je jen banální podvod, nic víc než „Hollywood“. Zeptejte se kohokoliv, jaký skutečný užitek pro společnost přináší tyto výzkumy? Žádnou odpověď nedostanete, protože pro vědu je to „slepá ulička“. Od roku 2012 se začalo mluvit o objevení Higgsova bosonu na urychlovači v CERN [3, 4]. Historie tohoto výzkumu je hotová detektivka, založená na stejném oklamání světové veřejnosti. Zajímavé je, že byl údajně tento boson objeven poté, co se začalo mluvit o zastavení financování tak nákladného projektu. A s cílem dokázat veřejnosti význam daných studií, ospravedlnit svoji činnost a získat nové tranše pro výstavbu ještě výkonnějších komplexů, byli pracovníci CERN provádějící tyto studie nuceni jednat proti svému svědomí a vydávat vymyšlené za skutečnost.

Строение микромира материи согласно исконным знаниям

Ve zprávě „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ najdeme na toto téma zajímavé informace: „Vědci objevili čás­tici, pravděpodobně podobnou Higgsovu bosonu (boson předpo­věděl britský fyzik Peter Higgs (1929) - teoreticky by měl mít ko­nečnou hmotnost a nemít žádný spin). Ve skutečnosti to, co vědci objevili, není žádný Higgsův bo­son. Tito lidé nevědomky oprav­du učinili důležitý objev a nejen to. Experimentálně totiž objevili jev, který je podrobně popsán v knize „AllatRa“ (poznámka: kni­ha „AllatRa“, str. 34, poslední odstavec) [5-6].

Jaká je doopravdy struktura mikrosvěta materie? Zpráva „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ obsahuje spolehlivé informace o skutečné struktuře elementárních částic. Kdysi dávné civilizace tyto znalosti měly, o čemž svědčí nezvratné důkazy v podobě artefaktů. Elementární částice se skládají z různého počtu fantomových částeček Po. „Fantomová částečka Po, je shluk septonů, kolem něhož se nachází malé rozředěné septo­nové pole. Fantomová částečka Po, má vnitřní potenciál (je jeho no­sičem), který se obnovuje v pro­cesu ezoosmózy. Podle vnitřního potenciálu má fantomová částečka Po svoji souměrnost. Nejmenší fan­tomovou částečkou Po, je unikátní silová fantomová částečka Po - Allat (po­známka: viz podrobnosti dále ve zprávě.). Fantomová částečka Po, je uspořádaná struktura, která se ne­ustále spirálovitě pohybuje. Může existovat pouze ve spojení s ostat­ními fantomovými částečkami Po, což utváří konglomeráty, které jsou primárními projevy hmoty. Díky svým unikátním vlastnostem je fantomem (přízrakem) pro hmotný svět. Vzhledem k tomu, že se veš­kerá hmota skládá z fantomových částeček Po, zadává jí to charakteristiky iluzorní konstrukce a formy bytí, která je závislá na procesu ezoos­mózy (naplnění vnitřního potenci­álu).

Fantomové částečky Po jsou nehmotný útvar. Avšak pokud jsou spojeny (po­stupně seřazeny) podle informačního programu v určitém množství, pořadí a na určitou vzdálenost od sebe, tvo­ří základ struktury veškeré hmoty, zadávají její různorodost a vlastnos­ti díky svému vnitřnímu potenciálu (energii a informaci). Fantomová částečka Po, je to, z čeho se ve své podsta­tě skládají elementární částice (foton, elektron, neutrino atd.) a také částice zprostředkovávající interakce. Je to primární projev hmoty v tomto světě“. [5]

Elektron. Pohled ze strany, Elektron. Pohled seshora

Obr.1. Prostorové uspořádání 13 fantomových částeček Po, které tvoří elektron. Dodatečná křivka ukazuje trajektorii pohybu fantomové částečky Po v prostoru.

Po přečtení zprávy a po přezkoumání historie vývoje teorie kvarků, jakož i fyziky vysokých energií, bylo jasné, jak málo ví člověk, který je omezený rámcem materialistického pohledu na svět. Samé předpoklady, teorie pravděpodobnosti, podmíněné statistiky, domluvy a nedostatek spolehlivých znalostí. Vždyť lidé na tyto studie utrácí své životy. Jsem si jist, že mezi vědci pracujícími v této oblasti fyziky existuje mnoho lidí, kteří skutečně přišli do vědy ne pro slávu, moc a peníze, ale za jediným účelem - poznání Pravdy. Když budou mít k dispozici znalosti obsažené ve zprávě „PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA“, vše sami napraví a učiní skutečně epochální objevy, které budou přínosem pro společnost. Tato jedinečná zpráva dnes otevřela novou stránku světové vědy. Znalosti jsou, vyvstává otázka jejich kreativního a humánního využití. Dnes, v době nadcházejících globálních katastrof na Zemi, by měl každý člověk udělat vše pro to, aby překonal nám vnucený spotřebitelský formát myšlení a pochopil nutnost vytvoření základů duchovní a kreativní společnosti.

Valerij Vershyhora

Literatura:

[1] – Kokkede Ya., Teorie kvarků, M., Vydavatelství „Mír“, 340 с., 1969, http://nuclphys.sinp.msu.ru/books/b/Kokkedee.htm;

[2] – Arthur W. Wiggins, Charles M. Wynn, The Five Biggest Unsolved Problems in Science, John Wiley & Sons, Inc., 2003

[3] – Observation of an Excess of Events in the Search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC, 09 Jul 2012, CERN LHC, ATLAS, http://cds.cern.ch/record/1460439;

[4] – Observation of a new boson with a mass near 125 GeV, 9 Jul 2012, CERN LHC, CMS, http://cds.cern.ch/record/1460438?ln=en;

[5] – Zpráva „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ mezinárodní skupiny vědců společenského hnutí ALLATRA pod red. Anastasie Novych, 2015 http://allatra-science.org/publication/iskonnaja-fizika-allatra;

[6] – A. Novych „AllatRa“, 2013 http://schambala.com.ua/book/allatra

Líbí se mi 65Existují vůbec kvarky, neboli z čeho se skládají elementární částice? 2. část - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 65
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

V životě je mnohem důležitější kvalita prožitých okamžiků, než nesmyslná léta existence.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"