Například: Dobré zprávy
Enúma Eliš – babylonsko-akkadské posvátné písmo. Enlilství nad bohy. ATLANTIDA. Část 8

Textová verze filmu "ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI", který byl uveden v pořadu "OD ATEISTY KE SVÁTOSTI".

Část 8: 00:47:17 - 00:52:53 (čas filmu)

ENÚMA ELIŠ

Pro vědce, kteří dnes studují biblické otázky, není tajemstvím, že mnohé z Bible bylo vypůjčeno hebrejskými kněžími z posvátných textů nejen ze Starého Egypta, ale i z Babylonu.

Enúma Eliš. Foto

Starodávné texty 1. Foto

Starodávné texty 2. Foto

Starodávné texty 3. Foto

Starodávné texty 4. Foto

Starodávné texty 6. Foto

Posvátné písmo o stvoření světa - ENÚMA ELIŠ - bylo v podstatě biblí Babylonu. A kněží z Babylonu opět tyto texty převzali od kněží z Akkadu a Akkadové své kosmologické posvátné písmo o původu světa a řízení bohů převzali od ještě staršího národa – Sumerů.

Bible Babylónu. Foto

ENUMA ELIŠ. Bible Babylónu

ENUMA ELIŠ. Texty Šumerů

Čí bůh ze zástupu bohů je silnější, záviselo na politické hegemonii kněží v tom či jiném městě nebo zemi. Ve skutečnosti se jednalo o boj, aby právě jejich bůh získal epitet: «enlilství nad bohy». Jména hlavních bohů a hrdinů se měnila, ale podstata zůstala tak či onak stejná – příběh o získání moci a nadvládě Ela a jeho elity nad lidmi.

Bozi a hrdinové 1. Foto

Bozi a hrdinové 2. Foto

Bozi a hrdinové 3. Foto

Bozi a hrdinové 4. Foto

Bozi a hrdinové 5. Foto

Bozi a hrdinové 6. Foto

Bozi a hrdinové 7. Foto

Bozi a hrdinové 8. Foto

Bozi a hrdinové 13. Foto

„ENÚ-MA ELIŠ“ — babylonsko-akkadské posvátné písmo, starověké mezopotámské kosmologické texty o stvoření světa a lidské rasy, o původu bohů a Vesmíru, o boji a uchvácení moci starými a novými bohy, o tom, jak skupina bohů srážela lidi mezi sebou, jak vládli národům a mnoho dalšího.

Enúma Eliš. 5. Foto

Babylonské texty 1. Foto

Válka lidí. Foto

Válka lidí 2. Foto

Babylonské legendy zdůrazňují, že příčinou lidského utrpení není odplata za lidské hříchy, ale hněv bohů, jejich touha snížit počet stále se rozrůstajícího lidstva, obtěžujícího bohy svým hlukem.

Babylonské příběhy. Foto

Babylonské příběhy 2. Foto

Babylonské příběhy 3. Foto

ENÚMA ELIŠ, hlavní roli ve stvoření světa nehraje již Enlil, ale bůh jménem Marduk.

Bůh Marduk. Foto

A znovu se opakuje starý příběh – hlavní bůh organizuje světový pořádek pomocí násilí. Hlavním motivem příběhu se jeví násilné svržení starých sil, moc dle práva silnějšího.

Světový řád 3. Foto

Světový řád 4. Foto

Světový řád 5. Foto

Světový řád 8. Foto

Světový řád 10. Foto

Marduk dostává epitet „nadvláda“, to znamená „enlilství nad bohy“, říkají mu „Enlil všech bohů“.

Enlil všech bohů 1. Foto

Enlil všech bohů 3. Foto

Enlil všech bohů 7. Foto

Takto Marduk zaujímá hlavní místo v panteonu bohů, ve 2. tisíciletí před naším letopočtem. Díky úsilí kněží je ke konci starého babylonského období uctíván již daleko za hranicemi Babylonu.

Marduk. Foto

Marduk 2. Foto

Marduk 3. Foto

A ještě později, v helenistickém období, je příběh Marduka z velké části kopírován archónty Helénistů, pouze hlavní bůh je již nazýván Diem a hora, na které vládne, se nazývá Olymp.

Olymp 2. Foto

Hora Olymp

Olymp 6. Foto

Olymp 7. Foto

Olymp 10. Foto

Olymp 11. Foto

Olymp 12. Foto

Jaký je hlavní cíl této aktivně propagované epické básně "ENÚMA ELIŠ"?

Enúma Eliš 10. Foto

Enúma Eliš 11. Foto

Zde je hlavním cílem sloučení mnoha obrazů boha do jediného.

Obrazy bohů 1. Foto

Obrazy bohů 2. Foto

Obrazy bohů 3. Foto

Tímto způsobem byly rysy sumersko-akkadských bohů Enlila, Enkiho, Ea a dalších již přeneseny na Marduka.

Bůh Marduk. Foto

Starodávný bůh Marduk. Foto

Proč měl v následujících epochách hlavní bůh jiných národů a kmenů, které se dostaly pod vliv tohoto světonázoru systému, tak různé protichůdné vlastnosti a lidské hodnoty? (Například: zlobící se, vyhrožující, zastrašující, uzavírající smlouvu s vybranými lidmi) a vzbuzoval u věřících nepochopení a jejich nepohodlné otázky kněžím?

Charakteristiky bohů 1. Foto

Charakteristiky bohů 2. Foto

Charakteristiky bohů 3. Foto

Charakteristiky bohů 4. Foto

Charakteristiky bohů 5. Foto

Charakteristiky bohů 6. Foto

Charakteristiky bohů 7. Foto

Charakteristiky bohů 8. Foto

Charakteristiky bohů 9. Foto

Charakteristiky bohů 10. Foto

BŮH JE JEDEN

BŮH JE JEDEN. Foto

Ale proč systém činil taková opatření, přetvářejíc mnohočetné obrazy Ela a jeho elity na různé kvality jednoho boha?

Obrazy Ela 1. Foto

Obrazy Ela 2. Foto

Obrazy Ela 3. Foto

Vždyť pochopení Jednoho Boha je pojmem prapůvodních duchovních Znalostí. Protože v té době se Znalosti začaly obnovovat díky prorokům, kteří kázali o Jediném Bohu, a kteří přicházeli do tohoto světa, jako protiváha vůči aktivaci systému. Prapůvodní Znalosti o Jediném Bohu měly mezi lidmi velkou odezvu.

Prapůvodní znalosti 1. Foto

Prapůvodní znalosti 2. Foto

Prapůvodní znalosti 3. Foto

Prapůvodní znalosti 4. Foto

Prapůvodní znalosti 5. Foto

Avšak proroci přicházeli a odcházeli, ale systém zůstával v hlavách generací žijících vědomím.

Prapůvodní znalosti 7. Foto

Systém v mysli 1. Foto

Systém v mysli 2. Foto

Proto prapůvodní Znalosti, přinesené proroky, kněží v té době dominujících náboženství zkreslili a zaměnili, přidělili jednomu Bohu vlastnosti svých mnohých smrtelných bohů z minulosti, jako jsou: hněv, nenávist, pomstychtivost a tak dále.

Záměna znalostí 1. Foto

Záměna znalostí 2. Foto

Záměna znalostí 3. Foto

Záměna znalostí 4. Foto

Záměna znalostí 5. Foto

Záměna znalostí 6. Foto

Záměna znalostí 7. Foto

Záměna znalostí 9. Foto

Záměna znalostí 10. Foto

Záměna znalostí 11. Foto

Záměna znalostí 13. Foto

A udělali vše, aby přinutili lidi bát se Boha a nemilovat Ho, přinášet mu dary a oběti – ale nesloužit Mu.

Záměna znalostí 14. Foto

Záměna znalostí 15. Foto

Láska Boží. Foto

Dary Bohu. Foto

Sloužit Bohu. Foto

Panna Marie. Služba Bohu

ohorodička. Panna Marie. Služba Bohu

Líbí se mi 20Enúma Eliš – babylonsko-akkadské posvátné písmo. Enlilství nad bohy. ATLANTIDA. Část 8 - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 20
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pro duši, která je plna touhy, není nic nemožného.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"