Například: Dobré zprávy
DVOJÍ PODSTATA

     Kořenem všech problémů, které lidstvo má, je, že se ze světa téměř vytratily znalosti o dvojí povaze člověka. Nejjednodušším způsobem, jak ze světa vymýtit zlo, je dostat tyto znalosti ke všem lidem. Dětem se nedostává potřebných elementárních znalostí o této pravdě, protože se jich nedostalo ani jejich rodičům. V důsledku toho se dítě ztotožňuje se svými myšlenkami, myslí si, že když někomu přeje něco zlého, že je zlým, anebo naopak, když myslí na dobré věci, že je dobrým. Tento stav mysli se pak stává úrodným polem pro růst našeho ega a člověk se v dospělosti stává zabedněným. V různých starých civilizacích se tyto znalosti předávaly v závoji dané kultury. Např. koluje po internetu toto moudro severoamerických indiánů: „Každý člověk má v sobě dva vlky, kteří mezi sebou bojují. Jeden je černý (žárlivost, smutek, hněv atd.) a druhý je bílý (radost, pokoj, láska atd.). Vyhrává ten, kterého krmíš.“ A přesně o tom to je. Lidskou povahu tvoří dvě podstaty - Duchovní a Materiální (neboli živočišná). Zdrojem duchovní podstaty je lidská Duše a zdrojem materiální podstaty je tělo, hmota. Lidský rozum je bitevním polem těchto dvou podstat. Každý člověk, i ten, který neví o dvojí podstatě člověka, to cítí, protože sám ve svých myšlenkách tento boj neustále podstupuje, jen neumí označit nebo pojmenovat nepřítele. Když má člověk znalosti o této pravdě, začíná pozorovat své myšlenky, a čím déle je pozoruje, tím lépe je schopen odlišovat duchovní myšlenky od těch materiálních.


Příklad: MATERIÁLNÍ (živočišná) myšlenka – „Přece nebudu jezdit v zapocené Fábii za 200 000,- Kč, nestudoval jsem přece vysokou školu proto, abych jezdil ve Fábii. Koupím si raději Mercedes za 800 000,- Kč“. DUCHOVNÍ myšlenka: „Proč bych měl dát 800 000,- Kč za pojízdný kus plechu, který mě dostane z místa A do místa B stejně, jako auto za 200 000,- Kč, a který stejně jednou skončí na vrakovišti? A za těch ušetřených 600 000,- Kč můžu udělat něco dobrého pro lidi.“

Další příklad: ŽIVOČIŠNÁ myšlenka: „Nemůžu je pozvat k sobě domů, vždyť nemám umytá okna. Co by si o mě pomysleli?“ DUCHOVNÍ myšlenka: „Na neumytá okna ještě nikdo neumřel, vždyť je nemusí olizovat,“ atd. Nebo se chceme usmát na člověka opačného pohlaví, aniž bychom měli nějaké postranní úmysly a přijde ŽIVOČIŠNÁ myšlenka: „Nedělej to, může to vypadat jako flirt.“ DUCHOVNÍ myšlenka nic neřeší, prostě se usmívám na lidi. Nebo dojde k situaci, kdy si na tréninku taekwonda zlomíte kotník, protože Vám kámoš, oblečený do nejhrubší ochranné vesty řekne: „No tak si kopni, jak nejsilněji můžeš.“ Přijde MATERIÁLNÍ egocentrická myšlenka: „Jak se opovažuje mě takhle vyzvat, když zná sílu mého kopu, copak se nebojí? Tak já mu ukážu…“ Výsledek - silný kop, špatné došlápnutí a křup, tři měsíce máte nad čím přemýšlet…, ale ve výsledku je to cenná zkušenost k nezaplacení.

V zásadě jsou všechny myšlenky, které nám chodí, buď materiální, nebo duchovní. Materiální mají výhodu prostředí, jsou tady doma, ve společnosti převládají mnohem více. Jsme jimi denně obklopováni. Stačí se podívat na masmédia či různé filmy a zjistíme, že poměr duchovna k materiálnu je ani ne 1:10. Ovšem my jsme osobnosti. Máme možnost volby, čemu dáme naši pozornost. Jestli svou pozorností krmit převážně černého anebo bílého vlka. Co v nás vyhraje, tím se i staneme. Vyhraje-li smrtelná hmota, staneme se smrtelnou hmotou. Vyhraje-li Duch, staneme se nesmrtelným duchem.

Duchovní není žádný „Ámen“, „Óm“, „Allahakbar“, chození po žhavých uhlících nebo modlení se v kostele, jak se nám snaží namluvit ŽIVOČIŠNÝ princip, ale je to dívat se na všechny a všechno očima lásky a říkat častěji „My“, než „Já“.


Na závěr bych rád použil citát Igora Michajloviče Danilova: „Někdo žije proto, aby zemřel. A někdo žije proto, aby žil. Z prachu stvořený, prachem se stane, ale žijící duchem, Duchem zůstane."

Lukáš Kloza

Líbí se mi 23DVOJÍ PODSTATA - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 23
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pokud budeme shovívaví ke zlu, pak si ani nevšimneme, jak se staneme lhostejní k dobru.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"