Například: Dobré zprávy
DRUHÝ MEDZINÁRODNÝ EXPERIMENT „PYRAMÍDA“. Výsledky.

29. septembra 2018 o 17:00 GMT sa v Koordinačnom centre MSH „ALLATRA“ uskutočnil Druhý medzinárodný experiment „PYRAMÍDA“ s  telepatickým prenosom informácie na diaľku.

V prvom rade chceme vyjadriť poďakovanie všetkým dobrovoľným účastníkom Druhého medzinárodného experimentu. Veľká vďaka vám za váš primeraný vklad do rozvoja vedy!

V Druhom medzinárodnom experimente sme sa rozhodli postupovať neštandardne a namiesto znakov použiť desať čísiel od 0 po 9. Pred začiatkom experimentu bolo náhodným spôsobom vybraté jedno z čísiel. Toto číslo sa vysielalo do éteru v priebehu pol hodiny Operátorom, nachádzajúcim sa v prístroji „PYRAMÍDA“.

Všetci dobrovoľní účastníci tohto experimentu mohli v tom istom čase prijať toto číslo prostredníctvom telepatie nezávisle od svojej polohy na planéte.

Výsledky experimentu sa ukázali byť krajne nepredvídateľné.

K účasti v Druhom medzinárodnom experimente podalo prihlášky 7 797 ľudí zo 103 krajín sveta. Po uskutočnení experimentu sme získali odpovede od 3 671 ľudí. Podstata experimentu spočívala v prenose čísla prostredníctvom telepatie na diaľku čo možno najväčšiemu množstvu ľudí bez ohľadu na ich polohu na planéte.

                                         2 experiment

Žrebovaním bolo vybraté číslo 1. Podľa výsledkov experimentu sa vyjasnilo, že prevažná väčšina ľudí prijala číslo 4, ktoré v samotnom experimente nebolo použité. A číslo 1, ktoré sa vysielalo naším Operátorom počas experimentu, bolo prijaté značne menším množstvom účastníkov.

Sme nútení priznať, že Druhý medzinárodný experiment „PYRAMÍDA“ skutočnosť telepatického prenosu čísla na diaľku nepotvrdil. Tento experiment ukázal, že Operátorom vysielané číslo 1 nebolo prijaté absolútnou väčšinou účastníkov. So značným odskokom v  porovnaní s inými číslami číslo 4 úplne vytesnilo 1 a zaujalo prvé miesto. Z akých príčin sme získali takýto výsledok, si budeme musieť vyjasniť. Možno k tomu došlo kvôli nedokonalosti nášho vybavenia. Možno kvôli tomu, že taký jav ako telepatický prenos informácií na diaľku v prírode neexistuje a výsledky predchádzajúceho experimentu sú iba obyčajnou náhodou. Zatiaľ sa to nechystáme tvrdiť. Pravé príčiny ešte budeme musieť objasniť po detailnejšom preanalyzovaní výsledkov tohto experimentu a taktiež ich porovnaním s výsledkami predchádzajúceho experimentu.

Veľmi zaujímavý fenomén

Poznamenáme, že sme získali potvrdenie veľmi zaujímavého fenoménu. Po niekoľkých dňoch od skončenia experimentu k nám začali prichádzať oznámenia od účastníkov experimentu z rôznych štátov sveta. Veľmi veľa z tých ľudí, ktorí počas experimentu prijali číslo 4 po niekoľkých dňoch, aj po skončení experimentu, začali prijímať číslo 1. Pritom ľudia podotýkajú, že neboli vo zvláštnom stave, nenastavovali sa na príjem čísla. No nehľadiac na to, 1-ka sa ukazovala a doslova ich obklopovala vo všetkom v bežnom živote. Tento zarážajúci fenomén, na ktorý sme narazili, je zaujímavý tým, že číslo, ktoré vysielal Operátor, sa začalo ukazovať po niekoľkých dňoch po skončení samotného experimentu. Objasniť tento jav ešte budeme musieť.

Poznamenáme tiež, že ešte existuje aj verzia o možnom pôsobení na chod experimentu zvonka. Ale táto verzia je z oblasti fantastiky a my ju ani neberieme do úvahy. Napriek tomu sme povinní ju objasniť pre našich účastníkov, pretože určitému okruhu ľudí bola známa. A kvôli vylúčeniu možnosti rozšírenia nehodnovernej informácie a všemožných špekulácií na túto tému, sme sa rozhodli absolútne poctivo a otvorene objasniť ju.

V rámci prípravy k tomuto experimentu sme vykonávali tréningové cvičenia s  naším Operátorom. Pri tomto sa povinne viedol videozáznam každého cvičenia. Takto, 27. septembra, prakticky presne 48 hodín pred samotným experimentom, sa uskutočnil ďalší tréning v  poradí. Teraz vám uvedieme videonahrávku a potom podáme vysvetlenie. Andrej, prosím...

Video prípravy Operátora z 27. 09. 2018

Andrej: Videozáznam prípravy k Druhému medzinárodnému experimentu „PYRAMÍDA“. 27. septembra roku 2018. Kyjevský čas 20 hodín, 13 minút. Zápis č. 19. Dnes budeme pracovať so „4“. Sekundičku... Drž. Dnes vyskúšame silnejšie nastavenia. Zajtra máme deň kľudu. Zajtra nebudeme pracovať a v sobotu, pozajtra, budeme počas experimentu pracovať s dohodnutým nastavením. Dnes to ešte skúsime navýšiť. Pripravená? ...

Niektorí účastníci, ktorí boli oboznámení s prípravou Operátora na tento experiment, pripustili, že získaný efekt bol výsledkom použitia vyšších nastavení počas tréningu 27. septembra, ako počas samotného experimentu. Podľa ich tvrdenia to mohlo ovplyvniť získaný výsledok. Čiže silnejšie nastavenie spôsobilo, že číslo 4 nahradilo 1-ku, ktorá bola uvedená v experimente o 2 dni. Prirodzene, také vysvetlenie zachádza do oblasti fantastiky. A  my veľmi pochybujeme, že získaný neočakávaný extravýsledok, zachádzajúci do metafyzických prejavov, je možný. Teda súhlasiť s možnosťou nielen telepatického prenosu informácie na diaľku ľubovoľnému množstvu ľudí nezávisle od ich polohy na planéte a s možnosťou nahradenia s jasnou dominanciou jednej informácie druhou, dokonca s posunom časovej škály (v našom prípade o 48 hodín) a takto vplývať na voľbu ľudí, nemôžeme. Veď to, ako chápete, poukazuje, že možno posúvať časovú škálu na ľubovoľnú stranu, na akúkoľvek hodnotu, tento rámec je možné rozširovať či zužovať.

No to je z oblasti fantázie. My sme si však stanovili za cieľ tohto experimentu potvrdenie faktu možnosti telepatického prenosu informácií na diaľku. Ale získaný výsledok spochybnil samotnú existenciu daného javu v prírode. Teraz sa nechystáme nič tvrdiť. Myslíme si, že pre hlbšie štúdium tejto otázky je nutné vykonať ešte rad experimentov. Tak sme na 27. apríla 2019 naplánovali vykonanie Tretieho medzinárodného experimentu „PYRAMÍDA“. Chceme podotknúť, že pri príprave nasledujúceho experimentu zohľadníme chyby, na ktoré nám už poukázali naši vedci-fyzici z  medzinárodnej skupiny ALLATRA SCIENCE:

* Kvôli nedopusteniu nanesenia a dominovania prenášanej informácie, výkon prístroja pri príprave nesmie prevyšovať ukazovatele, ktoré sa budú používať v samotnom experimente. Mali by sme a budeme používať nastavenia prístroja značne nižšie, ako tie, ktoré sa budú používať počas experimentu, aby sme nedopustili dominanciu znaku, použitého pri príprave, nad znakom, vstupujúcim do experimentu.

* Operátor sa počas prípravy nebude sústreďovať na dátum experimentu, ale bude odovzdávať informáciu v režime reálneho času v momente prípravy.

Hoci pochybujeme, že podobné mohlo takým fantastickým spôsobom ovplyvniť výsledok experimentu.

Ešte raz chceme podotknúť, že sme nútení ešte raz oficiálne vyhlásiť, že v podobné metafyzické prejavy v dôsledku nami pripustených chýb počas prípravy na experiment neveríme a krajne o nich pochybujeme. Pretože podobné javy protirečia kánonom súčasnej vedy a teda sú nemožné. Dúfame, že ďalšie experimenty postavia všetko na svoje miesta.

Drahí priatelia, ešte raz vyjadrujeme svoju vďačnosť a  uznanie za vašu aktívnu účasť v experimentoch! Počítame s vašou podporou a  účasťou v Treťom medzinárodnom experimente „PYRAMÍDA“, ktorý je naplánovaný na

27. apríla roku 2019 o 17:00 GMT

a pri informovaní ľudí o plánovanom experimente.

Prosím, registrujte sa na stránke ALLATRA TV allatra.tv, alebo posielajte svoje prihlášky na adresu pošty znaki@ allatra.tv.

Ďakujeme pekne a všetko dobré!

 

Video s výsledkami v ruštine nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=e63kSOfU4GE

a v angličtine tu: https://www.youtube.com/watch?v=DFi9g4_sUqU

 

Líbí se mi 127DRUHÝ MEDZINÁRODNÝ EXPERIMENT „PYRAMÍDA“. Výsledky. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 127
Podobné články:Komentáře

Kaja 31.10.2018 19:15 Odpověď

Ten dosiahnutý výsledok a najmä posunutie v čase sú naozaj veľmi zaujímavým fenoménom. Ktovie, či budú pre nás - účastníkov a čitateľov k dispozícii aj podrobnejšie údaje? Tak, či tak, po absolvovaní obidvoch experimentov sa už teraz teším na ten ďalší v poradí (verím, že nie posledný). Všetkým držím palce :)Zanechat komentář

Myšlenka dne

Musíme si vážit úsilí o poznání druhého člověka a nevítat jej hned ostřím svého egocentrizmu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"