Například: Dobré zprávy
Dôstojný život pre každého človeka

Tvorivá spoločnosť je nový formát spoločnosti, v ktorej je najvyššou hodnotou život človeka. Účastníci MSH ALLATRA sa podelili  s tým, ako by podľa nich mohol vyzerať život v Tvorivej spoločnosti:

Zuzana, Slovensko:

 zuzi

Keď som prvý raz počula slovné spojenie Tvorivá spoločnosť a že existuje projekt s týmto názvom, prvé dojmy boli zmiešané a predstavovala som si tvorenie ručné, napríklad rôzne vyšívanie, maľovanie a podobne. Keď som si však hlbšie preštudovala, o čo sa jedná, pretože samu seba považujem za tvorivého človeka, pochopila som, že význam je oveľa väčší a nie len pre mňa, ale pre každého.

V Tvorivej spoločnosti ľudia spoločne a slobodne tvoria podmienky pre krásny a spokojný život pre všetkých, dávajú zo seba to najlepšie, vytvárajú hodnoty, a práve v tom je zásadný rozdiel. Veď v tomto zmysle je každý človek tvorivý prirodzene.

Zlatka, Slovensko:

zlatka

„Kľúčovým momentom pre nadobudnutie bezpečnosti človeka v spoločnosti je jednota a tá nám v našej spoločnosti spotrebiteľského formátu chýba. Necítime sa bezpečne preto, že žijeme v otroctve strachu a obáv o svoj život a o život svojich blízkych a to vďaka tomu, že nie sme zjednotení. A práve toto nám tvorivá spoločnosť ponúka, pretože tú najvyššiu hodnotu v tvorivej spoločnosti má človek a jeho život a všetci ľudia sa k sebe správajú dôstojne, s tou najväčšou úctou, láskou, pochopením, porozumením a absolútnym prijatím, pretože si uvedomujú, že všetci sú jedna ľudská rodina a život každého človeka má nevyčísliteľnú hodnotu.

V podstate my vieme, čo je pre nás dôležité, aby sme sa cítili bezpečne – aby sme všetci žili podľa tých najvyšších morálnych a duchovných hodnôt. Aby sme žili v radosti, podnecovali a podporovali priateľské vzťahy. Aby sme žili v spoločnosti, kde sa nik nepovyšuje a ani neponižuje z pohľadu, či je to muž alebo žena, či akej je národnosti alebo akú prácu vykonáva, v akej profesii pôsobí. Základ tvorivej spoločnosti - to je to vnímanie a precítenie absolútnej rovnosti a preto základnou požiadavkou je vytvorenie takých podmienok, aby sme všetci mali zabezpečenú sociálnu rovnosť a tiež aby všetky základné životné potreby a podmienky pre našu existenciu boli pre všetkých zabezpečené tak, aby sme mohli žiť dôstojný život úplne všetci.

Uvedomila som si ešte jednu dôležitú vec, že pokiaľ skutočne všetci budeme chápať zmysel a hodnotu nášho života a zbavíme sa vlastného egoizmu (pretože egoizmus nás vedie k tomu, aby sme medzi sebou neustále bojovali o moc, o svoju pravdu, o uznanie, vyššie postavenie v spoločnosti, ale aj v rodine, v práci, a tiež aj v rámci vzťahov jednotlivých krajín, národov, ale aj celého ľudstva) a pokiaľ sa zbavíme potreby stále nad niekým dominovať a budeme sa vnímať, že sme si všetci rovní a každý človek má právo na názor a slobodu prejavu, má právo na slobodný a plnohodnotný život, tak tie konflikty už nebudú a nebude ani potrebné vkladať finančné prostriedky do zbrojárskeho priemyslu. Ten bude totiž absolútne nepotrebný, pretože my, ľudia, sa nebudeme mať čoho báť. Budeme vzájomne prepojení v priateľstve, v porozumení a vo vzájomnej pomoci."

Janka, Slovensko:

janka

„Na prvom mieste musí byť život každého človeka. Vďaka tomu sa v spoločnosti vytratí akékoľvek úmyselné ubližovania a ľudia si namiesto pästí začnú podávať ruky. Spoločnosť by bola bez hraníc a ľudia sa môžu svojvoľne pohybovať po celej Zemi. Je dôležité nestavať veľké ploty, ale mosty, spájať sa a spolupracovať. V takejto spoločnosti sa nemusíme báť nechať hrať vonku naše deti. Všetkým by sa nám žilo oveľa lepšie.

V Tvorivej spoločnosti je kvalita ľudského života všade rovnaká. Tak, priatelia, poďme spolu šíriť všetky naše talenty, zručnosti, naše nápady a verím, že tá kvalita života, celého ľudstva bude lepšia.“

Jaroslav, Slovensko:

jaro

 „Veda by mala slúžiť ľuďom. Vedci by mali ľuďom povedať, čo všetko môžeme zlepšiť a ukázať, ako sa to dá. Každý človek by mal mať nárok v podstate na to najlepšie, čo tato spoločnosť vyrába, alebo ma k dispozícii. Myslím si, že my, ľudia, máme na to, aby sme dokázali každého človeka zabezpečiť tak, aby mohol žiť naozaj plný a hodnotný život.“

Jozef, Slovensko:

jožko

„Spomínam si, keď som bol ešte študent, ako nám profesor ekonomiky rozprával o vyššej spoločenskej hodnote práce. Vysvetľoval, že je veľký rozdiel kopať na jednom pozemku vedľa seba dve jamy. Jeden človek bude kopať jamu pre meteorologickú stanicu, a druhý bude kopať jamu na stromčeky. Tie isté rozmery jamy a každý dostane za to inú výplatu. V Tvorivej spoločnosti však budú mať všetci ľudia rovnaké podmienky, rovnaké ceny. Všade za rovnako odvedenú prácu bude rovnaká výplata.“

Paulína, Slovensko:

paulínka

„Minimálne zdanenie by v Tvorivej spoločnosti rozviazalo ruky. Mohli by viac pracovať, viac dávať do komunity. Sama som podnikateľka a ocenila by som to. Aj ja by som chcela, aby v Tvorivej spoločnosti bol každý človek zabezpečený ideálnym príjmom. A keď chce, nech pracuje navyše, je to v poriadku. Dôležité je, že všetky vekové skupiny by boli zabezpečené a komfort človeka by sa len zvyšoval. Jednotná svetová mena by zabezpečila, že všade si kúpime chlieb a ostatné veci za rovnakú cenu.“

Monika, Česká republika:

Monika

„Podle mě by měli být takové sociální podmínky, takové zabezpečení člověka, aby měl důstojný život, i když zrovna se dostane do nějakých obtíží. Já jsem si uvědomila co to je lidská důstojnost, co to je zodpovědnost za svůj život, co to je pomoc člověku. Člověk k tomu musí dozrát a musí k tomu dostat vůbec šanci, aby dozrál. Od nás, kteří tomu rozumíme a kteří jsme už to pochopili. Takže, bezpečí člověka je o tom dát každému šanci se polepšit být, stát se dobrým člověkem a abych já, jako člověk tomu druhému dala šanci. A to je základ k tomu přerodu.

Tady už jsou technologie na všechno, aby už teď jsme mohli žít nádherným způsobem života, lehkým způsobem života. A prostě, pojďme ty objevy znovu dát do oběhu a pojďme žít tvořivě!“

Tvorivou spoločnosťou žijeme už teraz!

Pridajte sa k nám. Viac informácií o projekte Tvorivá spoločnosť nájdete na stránkach allatraunites.com/sk a allatraunites.com/cs.

 

Líbí se mi 11Dôstojný život pre každého človeka - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 11
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Je hloupé opěvovat toho, kdo v tobě vidí jen svou budoucí potravu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"