Například: Dobré zprávy
Čo robiť pri zemetrasení. Príručka.

Dnes je náročné nevidieť blížiace sa udalosti, svedčiace o tom, že Zem vstupuje do aktívnej fázy globálnych prírodných katakliziem. V takmer každom kúte našej planéty prebiehajú kataklizmy a prírodné anomálie, naberajúce obrátky, rýchlosť a frekvenciu, vyžadujúce náš primeraný a pohotový postoj k tomu, čo sa odohráva. A najúčinnejšie a najuniverzálnejšie vo vznikajúcich podmienkach – to je zjednotenie všetkých ľudí! Veď spolu a spoločne je možné riešiť každý problém. A včasná príprava môže zachrániť milióny ľudských životov. Ako sa hovorí v Správe "O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov":

"História učí, že chýbajúce zjednotenie ľudskej spoločnosti na duchovno-mravných základoch a nedostatok spoločných činností ľudí na planéte, kontinente, v regióne ohľadne prípravy na rozsiahle kataklizmy a nešťastia, vedie vo výsledku k likvidácii veľkej časti týchto ľudí. A preživší umierajú od nevyliečiteľných chorôb, epidémií, sebalikvidácie vo vojnách a rozbrojoch v boji za zdroje zabezpečenia. Nešťastie sa spravidla objavuje náhle, vyvolávajúc chaos a paniku. Jedine včasná príprava a zjednotenie národov sveta pred hroziacim prírodným nebezpečenstvom dávajú ľudstvu väčšie šance na prežitie a spoločné prekonanie ťažkostí v období spojenom s globálnou zmenou klímy planéty."

Slovo zemetrasenie stále častejšie znie z obrazoviek televízorov, z rádií, objavuje sa na stránkach novín a časopisov. Dnes nás cez médiá informujú o prípadoch živelných katastrof, vrátane zemetrasení v tom, či inom kúte našej planéty. Všetky tieto skutočnosti svedčia o tom, že procesy globálnej zmeny klímy vstupujú do aktívnej fázy. A to si vyžaduje našu včasnú reakciu a príslušné kroky, zamerané na zjednocovanie a spoločné prekonanie všetkých problémov.
Aby nedochádzalo k panike, je dôležité chápať podstatu toho, čo sa deje a vedieť, ako sa správať. Zemetrasenie - to je silné kolísanie zemského povrchu, spôsobené tektonickými procesmi prebiehajúcimi v útrobách Zeme. Môže byť tiež spôsobené sopečnou činnosťou, alebo zosuvmi hornín.

Podľa vonkajších prejavov možno určiť silu zemetrasenia.

 Hodnotenie sily zemetrasení podľa všeobecných príznakov.


Ak ste sa ocitli v zóne zemetrasenia, určite jeho stav. Spravidla to trvá krátku dobu, len niekoľko sekúnd, najviac minútu – pri veľmi silnom zemetrasení. Tieto výkyvy môžu vyvolať strach, ale je dôležité pamätať, že v každej situácii je hlavné zachovať pokoj. Človek, ktorý si udrží sebaovládanie, mnohonásobne zvyšuje šance na prežitie seba, aj okolitých ľudí.

1) Ak budete všetko robiť pokojne, budete mať väčšie šance zostať bez poškodenia a preto budete môcť mobilizovať iných ľudí, ktorí si z vás vezmú príklad. V prípade, že budova alebo pôda reagujú významne a pritom sa nachádzate v nevysokej budove (2 – 3 poschodia), reagujte okamžite, budete mať 20-30 sekúnd. Neskáčte do okien, môže dôjsť k zraneniam. Vyjdite sami a pomôžte ľuďom naokolo vyjsť na otvorené priestranstvo, snažte sa držať ďalej od vysokých budov a elektrického vedenia.

2) Ak ste v budove nad 3-ím podlažím, musíte si nájsť bezpečné miesto. Postavte sa sám a pomôžte ľuďom, ktorí sú pri vás, postaviť sa do dverného otvoru, alebo spolu vlezte pod masívny stôl, hodí sa aj vnútorný roh miestnosti. V žiadnom prípade nechoďte k oknám a vonkajším stenám, je vysoká pravdepodobnosť, že sa môžu zrútiť. V mnohoposchodovom dome sú slabými miestami tiež schody a výťahy. Schodisko sa môže zrútiť.

3) Ak ste na ulici medzi vysokými budovami a neexistuje možnosť vyjsť na otvorené priestranstvo, potom zájdite do domového vchodu. Na otvorenom priestranstve vzdialenosť k najbližšej vysokej budove musí byť minimálne 1/3 jej výšky.

4) Ak sa v okamihu zemetrasenia nachádzate v aute, tak pomaly zastavte ďalej od vysokých budov, mostov a nadjazdov.

Nezabudnite, že po prvých otrasoch po určitej dobe vznikajú následné otrasy – nové impulzy ako dôsledok príchodu rôznych seizmických vĺn od prvého zemetrasenia. Čas vzniku následných otrasov je od niekoľkých minút až po niekoľko hodín, alebo dokonca dní. Tieto otrasy tiež nesú riziko.

Po zemetrasení pomôžte raneným, poskytnite prvú pomoc. Ak objavíte ohniská horenia, prijmite opatrenia na ich uhasenie. Skontrolujte poškodenia. Ak zistíte únik plynu, alebo poškodenie elektrického vedenia ohrozujúce život, podľa možností ich odstráňte, alebo zaistite oblasť improvizovanými prostriedkami kvôli informovaniu ostatných ľudí.

Aby nedošlo k preťaženiu telefónnych liniek pre volania na núdzovú linku, zdržte sa volaní. Po uvoľnení napätia budete môcť oznámiť svojim blízkym o svojom bezpečí.

Podľa možností poskytnite pomoc vnútorným bezpečnostným silám, rýchlej zdravotnej službe, ľuďom podieľajúcim sa na záchranných prácach. V takýchto situáciách môže byť každá sekunda vzácna a stáť ľudský život. Preto zomknutie a vzájomná pomoc ľudí pomáhajú maximálne efektívne prijímať opatrenia na záchranu ľudí, uväznených v sutinách.

A hlavne nezabudnite, že len ľudskosť, starostlivosť o druhých ako o seba samého, pomáhajú dostať sa z každej extrémnej situácie, tak ako je to dôstojné pre Človeka. S prihliadnutím na prichádzajúce globálne kataklizmy musia ľudia samotní začať meniť svoj vzťah k sebe i spoločnosti teraz a tu. Veď nikto nevie, kým bude zajtra – utečencom, alebo prijímajúcou stranou a aké budú jeho šance na prežitie v tej, či inej situácii. V dnešnom svete globálnych klimatických zmien nie je možné zaručiť sa za žiadnu piaď zeme ohľadom prejavov nových extrémnych anomálií prírody, predstavujúcich nebezpečenstvo aj pre relatívne stabilné oblasti osídlenia. Inými slovami, pred najrozličnejšími rastúcimi rizikami nie je nikto poistený a klimatickým utečencom sa už zajtra môže stať každý z nás. V tejto súvislosti je nevyhnutné na celom svete a rýchlo meniť hodnoty spoločnosti zo spotrebiteľského formátu na duchovno-mravný, tvorivý formát, kde dobro, ľudskosť, svedomie, vzájomná pomoc, družba, dominancia duchovno-mravných základov budú stáť na prvom mieste vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, nezávisle na ich národnosti, vierovyznaní, sociálnom statuse a iných podmienených, umelých rozdieloch svetovej spoločnosti. zo Správy "O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov"


ZJEDNOTENIE ĽUDÍ – ZÁRUKA PREŽITIA ĽUDSTVA!

 

Zdroj: https://geocenter.info/article/chto-delat-pri-zeml...

Líbí se mi 270Čo robiť pri zemetrasení. Príručka. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 270
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Hlavní je mít velkou touhu a příležitost přijde sama.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"