Například: Dobré zprávy
Co ještě nevíte o šišince

Epifýza (epiphysis cerebri alebo corpus pineale) Je útvar oválneho tvaru pripomínajúci malinkú šišku, ktorý sa nachádza v mozgu každého človeka. Jeho poloha predstavuje geometrický stred nášho mozgu.

Pokiaľ sa na lebku pozrieme zhora, tak centrá hypotalamu (hypotalamus je najvyšší regulátor vnútorného stavu organizmu) v spojení s epifýzou tvoria akýsi vnútorný trojuholník, ktorého vrchol predstavuje práve epifýza. Má šedo-ružovú farbu, ktorá sa môže líšiť v závislosti od stupňa naplnenia krvných ciev, dĺžku približne 1 cm a šírku medzi 3-5 mm. Jej váha závisí od duchovného stupňa jedinca a v priemere má asi 130mg. U jedincov, ktorí duchovne degradujú, môže jej váha klesnúť len na 25mg, avšak u duchovne vyspelých ľudí môže vážiť až 430 mg a viac.

Epifýza sa skladá z menších buniek tzv. pinealocytov, ktoré majú hviezdicovitý tvar. Zaujímavé je aj cievne zásobenie epifýzy, ktoré je veľmi bohaté a epifýza prijíma percentuálne viac krvného obehu za minútu ako akýkoľvek iný orgán v ľudskom tele s výnimkou obličiek.

Čo sa týka fyziologickej funkcie, predstavuje žľazu, ktorá produkuje hormón melatonín, čím sa podieľa na regulácii spánku a bdelého stavu, biorytmu a riadi funkcie viacerých endokrinných žliaz. Sekrécia melatonínu sa mení v priebehu 24 hodín a je regulovaná svetlom.

Pre epifýzu sú typické kalcifikované konkrementy alebo tzv. mozgový piesok. V dnešnej dobe sa verí, že počet zrniečok tohto mozgového piesku narastá s vekom, a že je súčasťou degeneračných zmien a procesu starnutia. Avšak v dávnych dobách existoval rituál, pri ktorom sa spaľovalo telo zomrelého s vysokým duchovným postavením. Po spálení tela sa najbližší učeníci snažili nájsť v popole tzv. ringse. Táto látka pevného skupenstva sa podobala jantárovému kamienku. Podľa neho učeníci posudzovali stupeň duchovnosti svojho majstra. Verili, že čím bol kamienok väčší, tým vyššej duchovnosti dosiahol zomrelý človek. Ringse v podstate predstavuje mozgový piesok epifýzy. Už v starom Tibete sa vedelo, že predstavuje miesto akumulácie psychickej energie.

V celom rozpätí histórie ľudstva rôznych kultúr borovicová šiška predstavovala symboliku osvietenia, tretieho oka a epifýzu (odtiaľ názov corpus pineale, latinsky pinea – borovicová šiška). Egyptské žezlo Osirisa, datované naspäť do roku 1224 pred naším letopočtom, znázorňuje dvoch prelínajúcich sa hadov, ktorí sa na vrchole spájajú pod borovicovou šiškou. Verilo sa, že práve prelínajúce sa hady predstavujú energiu (v Indii nazývanú energia Kundalíni), ktorá sa dvíha od spodku chrbtice do tretieho oka v okamihu osvietenia - stav dosiahnutia čistého poznania a božskej lásky.

V starovekom Asýrskom paláci datovaného do roku 713 pred naším letopočtom sa nachádzajú rezbárske práce, ktoré znázorňujú štvorkrídlovú božskú bytosť, ktorá v ruke drží borovicovú šišku ako znázornenie symboliky nesmrteľnosti a osvietenia.

Borovicovú šišku avšak môžeme nájsť aj v kresťanstve. Najväčšia socha predstavujúca borovicovú šišku nazývaná „Pigna“ dnes stojí vo Vatikáne. Pôvodne bola odliata z bronzu Rimanmi. Taktiež na pápežskom žezle môžeme objaviť symbol borovicovej šišky. Takýchto príkladov by sme vedeli v našej histórii nájsť viacero. Pre modernú vedu avšak pineálna žľaza naďalej zostáva záhadou.

Z duchovného pohľadu je epifýza orgánom vyššej kontroly, ktorý uplatňuje svoj vplyv len vtedy, keď človek prechádza skutočne globálnymi zmenami. Ale pokiaľ sa nič nedeje, epifýza len „pozoruje“, čas od času kontroluje celkový stav mozgu, koriguje jeho prácu: buď aktivuje, alebo tlmí určité procesy. Ale najdôležitejšie je, že práve epifýza obsahuje matice informácií, špecifické hologramy, v ktorých sú uložené všetky údaje o danom jedincovi, vrátane jeho minulých životov. Je to tajomný pamäťový „trezor“, ktorý má ohňu vzdorné dno, pretože je zároveň aj čakrou. Všetko, čo vidíte počas svojho života, prežívate, cítite, všetok váš vnútorný i vonkajší život je zaznamenaný v epifýze. Je to zvláštny druh vnútorného Strážcu, ktorý o vás vie všetko a pozná všetky vaše skryté aj zjavné priania. Tento Strážca nielenže fixuje myšlienky a skutky človeka, ale tiež posilňuje to, čo dominuje v myšlienkach. To znamená, že pokiaľ ste obrátili svoju pozornosť k negatívnemu vnímaniu situácie, Strážca tieto pocity nielen udržuje, ale ich aj prehlbuje. Pokiaľ sa naladíte na dobro, Strážca zosilní tieto pozitívne myšlienky. Z fyziologického, ale najmä z duchovného hľadiska epifýza predstavuje zvláštnu a tajomnú žľazu, ktorá si zaslúži viac laickej i vedeckej pozornosti.

bol použitý materiál z knihy Ptáci a kámen od A.Novych

Gabriela z Bratislavy

Líbí se mi 60Co ještě nevíte o šišince - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 60
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Člověk je bytost myslící, jeho hlavní síla spočívá v jeho myšlenkách.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"