Například: Dobré zprávy
CO JE TO SKUTEČNÁ JEDNOTA LIDSTVA? A JAK JI DOSÁHNOUT?

„Blahoslavené časy a požehnaný věk ten, jehož předkové nazvali zlatým, - a to ne kvůli zlatu, v našem železném věku představující tak ohromnou cennost. V ty šťastné časy nepředstavovalo žádný dar, neboť tehdy žijící lidé neznali dvě slova: tvé a mé. V těch požehnaných dobách bylo vše společné... Tehdy všude panovalo přátelství, mír a harmonie.“

                                                                                                                                           Miguel de Cervantes, „Don Quijote“

 

 

Každá cesta vedoucí k cíli začíná z bodu, který je umístěn v určité vzdálenosti od samotného cíle. Kdysi dávno žil mudrc, v historii známý pod jménem Konfucius. A ten řekl: „Člověk, nacházející se na vrcholu hory, tam nespadl z nebe.“ Drobným modifikováním tohoto postulátu vyjádříme myšlenku takto: Člověk, směřující k vrcholu nějakého pochopení, musí překonat určitou cestu k tomu pochopení. A tento článek je tou cestou.

Největší štěstí, které může člověka potkat – to je znalost toho, kým ve skutečnosti je, ve jménu jakého cíle v tomto světě žije, a když se vymaňuje z jařma materiálních tužeb. Jak řekl Buddha: „Kořenem veškerého utrpení člověka jsou jeho přání.“ A proč vlastně touhy ovládají člověka? Protože nepoznal svou pravou podstatu. Pokud člověk zná sebe skutečného, je svobodný! Osobnost totiž v materiálním světě nic nepotřebuje. Osobnost má pouze jedno jediné převládající přání – nutnost splynout s Duší, to jest návrat do skutečného Domova – do Duchovního světa.

Tím není vůbec myšleno, že bychom neměli jíst, oblékat se, nakupovat věci, pracovat nebo vydělávat peníze. To v žádném případě, vůbec ne! Prostě jen výše uvedené není cílem. Cíl je jeden – Žít uvnitř Duchem a dojít ke splynutí s Duší! A ve vnějším světě být aktivním, činorodým, normálním a adekvátním člověkem. A bez ohledu na to, jak těžké by bylo vydělávat si na denní chléb, dělat to se ctí, profesionálně a s Láskou. Využívat materiální výdobytky pouze v mezích jejich potřeby a nutnosti. Nedovolovat materiálním výdobytkům a touhám vás ovládat. Právě naopak, být pánem sám sobě. Vždyť všechna materiální přání, spotřebitelství a tak dále existují pouze na úrovni vědomí. Pro naše čtenáře, kteří dosud nečetli a neodhalili pro sebe podivuhodný svět knih Anastasie Novych a bezmeznou hluboku Živé besedy, stručně vysvětlíme výklad „termínů“. Znovu však opakujeme, není to nic víc než výklad skrze prizma našeho vědomí. Pro plné a skutečné pochopení toho všeho je nezbytné se obrátit na knihu „AllatRa“ a na svého druhu unikátní pořad „Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně Živému“.

Osobnost – to je to, kým ve skutečnosti člověk je. Jeho pravá podstata. Ten, kdo volí a, v konečném důsledku, sklízí plody své volby. Osobnost tíhne ke svobodě Ducha! Osobnost se touží vyrvat z okovů materiálního světa.

Duše – to je portál vedoucí do světa Boha, do Duchovního světa, díky kterému má každý, kdo po tom touží, příležitost uskutečnit to, kvůli čemu jsem do tohoto světa přišel – návrat do Duchovního světa. Jednoduše řečeno, jakmile získá zkušenost, duchovně dozraje, Osobnost – Duch, díky splynutí s Duší, odchází do Duchovního světa.

Vědomí – to je nástroj daný Osobnosti kvůli fungování a komunikaci v tomto materiálním světě. Vědomí je „pobočkou“ systému Živočišného rozumu v každém člověku. Proto se snaží zotročit člověka svými přáními, strachy, problémy atd. Vědomí je protivníkem Osobnosti. Proto také prahne po svobodě, ale v mezích materie.

Pokud člověk žije Duchem – stává se Duchovní bytostí a vrací se do Duchovního světa, pokud však žije dočasným vědomím, pak... „Z prachu vzešel, a v prach se obrátí.“

Tělo – to je nádoba k dozrávání. Doslova „oblek" pro Duši. Proto i Ježíš říkal: „Jsem udiven tím, jak se může v tak nicotném skrývat natolik drahocenný poklad.“

(Dle našeho názoru bude namístě na tento moment upozornit. Použití určitých slov a výrazů může mít „nádech esoterický“, proto čtenářům připomínáme, že slova jsou jen prstem ukazujícím na Měsíc. Když uvidíme Měsíc, prst už není potřeba. Není dobré se upnout na prst, protože můžete přehlédnout překrásný svit Měsíce).

Takže se vrátíme k otázce – účelu našeho článku, co je to Jednota a jak ji dosáhnout?

Samozřejmě, je možné, dokonce i na úrovni intelektu a elementárního zdravého rozumu, dojít k určitému pochopení naléhavosti sjednocení lidstva, zvláště dnes, na prahu globálních klimatických katastrof. Zdálo by se, že každému normálnímu a pragmatickému člověku je jasné, že pouze společně dokážeme přežít to, co přichází. Dokonce i dnes existuje spousta příkladů, kdy právě tato skutečnost, že lidé podávali jeden druhému pomocnou ruku, jim umožnila přežít v extrémních situacích.

                                              unity

 

Ale problém je v tom, že naše vědomí, jakožto „pobočka“ systému Živočišného rozumu, je nastaveno tak, aby nás od sebe rozdělovalo navzájem. O tom se můžeme snadno přesvědčit, pokud budeme pozorně pozorovat myšlenky ve vědomí. Například, když někdo sní naši čokoládu nebo si obuje naše pantofle, či cokoli jiného. Když se někdo stará o něco „našeho“. Ve výsledku si vědomí vždycky najde chybu a důvod k hádce a vyjasnění poměrů. Proto není možné dosáhnout skutečného sjednocení a přátelství na úrovni vědomí. A o tom nejednou hovořil Igor Michajlovič Danilov v pořadu Pravda je pro všechny jedna a v Živé besedě, kde byla řečena následující slova:

„Skutečná Jednota v tomto světě, bez Duchovního rozvoje, není možná. Proč? Protože vědomí rozděluje. První, co dělá, je, že člověka zapouzdří... Ke skutečné Jednotě může dojít pouze na Duchovní úrovni...“

 

 

Když se člověk nachází v honbě za nekonečnými přáními, nemůže být skutečně šťastný. Žije v honičce za ziskem. Nemá kdy žít. Neustálý hon za iluzemi. Myslí si: „Jakmile toho dosáhnu – budu šťastný“. Dosáhl toho. Uvnitř je prázdnota. „Teď to získám – a budu šťastný“. Získal to. A uvnitř je prázdnota. „Teď to koupím – a budu šťastný“. Koupil to. Uvnitř je prázdnota. To všechno jsou marné pokusy zacpat a zaplnit zející prázdnotu nákupy a ziskem. Jediný způsob, jak se stát skutečně šťastným a zaplnit vnitřní prázdnotu, je odhalit v sobě tento vnitřní Pramen, umožnit Mu, aby nás naplnit beze zbytku, a stát se Jeho součástí!

Co tím chceme říct? To, že pro chudáka i boháče bude stejně obtížné spát s klidným svědomím, být šťastným a spokojeným se svým životem, jestliže ho jeho myšlenky, sny a přání pevně připoutávají ke zbytečnostem. Nedovolí mu se spojit. Ovšem, pokud člověk ve vnějším světě svědomitě plní své povinnosti, ale současně se snaží každou minutu prožívat ve prospěch svého Duchovního růstu, potom takový člověk Žije skutečným životem a nenachází se v iluzorní noční můře. Připomeňme si slova Rúmího:

Je vládcem světa pod Lunou,
Jen ten, kdo odhodil marnost pozemskou...

 

Člověk, který není přivázán k hmotným statkům, je schopen se s klidnou duší podělit o tyto statky s bližními – je svobodný! Svobodný, tedy ne otrok. A společnost Svobody mohou vybudovat pouze lidé Svobodní Duchem! A proto je velmi důležité rozšíření Prapůvodních Znalostí, neboť ony jsou klíče k žaláři, v němž trpí téměř celé lidstvo! Proto je tak neocenitelná Živá beseda, neboť ona je Meč, propichující draka. Považujeme toto pochopení za natolik důležité, že pokládáme za nezbytné to ještě jednou zopakovat – Prapůvodní Znalosti, jejich urychlené rozšíření a přijetí v rámci celého lidstva – je tou nejdůležitější podmínkou opravdového a úspěšného Sjednocení všech národů světa! Jsou zárukou úspěchu pro všechny lidi na Zemi!

ALLATRA – to je maják vedoucí ke Svobodě celého lidstva! Jakmile lidé zakusí Svobodu, budou o ní usilovat a nesporně ji dosáhnou, neboť toto je pravá podstata a předurčení každého člověka. A jakmile se stanou Svobodnými, uvědomí si, že v tomto světě není nic, co bychom mohli dělit, že tak jako v nebesích neexistují žádné hranice, tak i na zemi celé lidstvo může a musí žít jako jedna jediná a přátelská rodina, ve které se všichni společně dělí o vše nezbytné. Neboť dáváním získáváš nesrovnatelně VÍCE.

 

                                                    AllatRa-objedinjaet

 

A odměnou tomu, kdo dosáhne Svobodu Ducha, bude to, co je mnohem cennější než celý tento materiální svět se všemi jeho „drahocennostmi“. Existuje pouze jedna drahocennost. A to... Ostatně, co bychom říkali. Vždyť Vy to i tak už víte :))

„Lidé se dívají na koruny stromů, ale nevidí kořeny. A podstata je následující: všichni lidé jsou si rovni v první řadě v podmínkách uvěznění v tomto hmotném světě, v charakteristikách svojí duchovní a materiální podstaty, v pomíjivosti života a dočasnosti přebývání na tomto světě! Všichni lidé se rodí a umírají sami a všichni mají svůj vlastní duchovní osud, který sami vytvářejí svojí volbou. Všichni lidé jsou ve své Duchovní podstatě laskaví, protože každý má Duši, a v tomto smyslu jsou si všichni moc blízcí. Duše jsou jediné, jsou ze světa Boha. A to všechny lidi spojuje bez ohledu na sociální postavení, bydliště, náboženství a státní příslušnost jejich těl.“

                                                                                                                                             Rigden Djappo (z knihy „AllatRa“)

 

Autor, Účastník Mezinárodního Společenského Hnutí Elčin Achmedov

 

Zdroj: https://allatravesti.com/chto_takoe_nastoyaschee_edinenie_chelovechestva_i_kak_k_nemu_priyti

  

 

 

Líbí se mi 69CO JE TO SKUTEČNÁ JEDNOTA LIDSTVA? A JAK JI DOSÁHNOUT? - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 69
Podobné články:Komentáře

Dušan 31.10.2018 08:15 Odpověď

Krásné, jednoduché pravdy. Tento článek opět dokazuje, že znalosti tady byly odjakživa. Kdo má v sobě touhu, ten je uslyší. S Láskou a Vděčností DušanZanechat komentář

Myšlenka dne

Strach zrozený z představivosti vidí nebezpečí i tam, kde ve skutečnosti žádné není.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"