Například: Dobré zprávy
Člověk a neviditelný svět: kolektivní rozum
Není tajemstvím, že viditelný a neviditelný svět jsou velmi těsně a vzájemně propojené. Vezměme například vznik myšlenek. Dodnes vědci nedokážou vysvětlit, kde se myšlenky rodí, protože jejích formování je spojeno s jemnou energií jiných dimenzí, ve kterých se nachází energetická struktura člověka. To, co my vidíme, je jen výsledek působení hrubých energií, které dokážou zafixovat vědci při pozorování podráždění neuronů mozku. 
 
Proč je důležité vědět, jak se projevují neviditelné síly ve viditelném světě, jak se řídí vědomí člověka a společnosti? Protože když pochopíme tento systém a vnitřní mechanismy, pak se stane jasná podstata člověka a fungování celé společnosti, najdou se cesty k efektivnímu řešení mnohých „neřešitelných“ problémů.
 
O tomto systému neviditelného světa je zmiňováno ve starověkých traktátech, které se dnes předkládají jako starobylé legendy, mytologie nebo folklór. Proto tak málo lidí přemýšlí o jejich podstatě. Tuto informaci najdeme v knize AllatRa, kde je tento systém pojmenován jako Živočišný rozum a jeho projev v člověku Materiální podstata (ego). Vzhledem k dvojí podstatě člověka, Materiální podstata neustále usiluje o dominanci a konfrontuje se s Duchovní podstatou.
 
„V hmotném světě existuje jediný Živočišný rozum. V současné době to v některých jeho projevech, které jsou pozorovatelné v chování živých bytostí, dokonce zachycuje i moderní věda. Například počínaje rozmnožováním, útokem na buňky kvórumu bakterií a konče kolektivní migrací, agresivitou, sebezničením zvířat a tak dále. Mimochodem latinské slovo „quorum“ znamená „kterých je dost”, což je dostatečný počet komunity. Ve vědě se tento jev nazývá kolektivní rozum (kolektivní inteligence). Pocit kvórumu (zejména se zaměřením na nadvládu, kontrolu, ovládnutí jiné hmoty nebo její zničení) řídí mnoho procesů v mikro a makro světě.“
 
S projevy Živočišného rozumu v člověku v podobě Materiální podstaty (ega) se setkávají psychologové zabývající se problémy současného člověka. Nicméně, tato věda stále nenalezla pochopení hlubokých podvědomých příčin vzniku negativních emocí a pocitů, původ negativních myšlenek. Psychologická pomoc většinou bývá krátkodobá a člověk stále zůstává se svými vnitřními problémy sám. Proč? Protože moderní psychologie nevychází za rámec systému Živočišného rozumu a podporuje v člověku systém hodnot jako sobectví, manipulaci a ovládání druhých, různými způsoby rozvíjí pocit vlastní důležitosti.
 
Se systémem Živočišného rozumu se setkávají biologové při studiu chování zvířat: počínaje bakterií až po říši velkých zvířat, nazývají to kolektivní rozum (kolektivní inteligence). Například stále ještě nemohou vysvětlit, z jakého důvodu tak koordinovaně a inteligentně, jako na povel, se chovají nádorové buňky. Bylo zjištěno, že když jsou vystavené působení léku, předávají si mezi sebou signály a na nějaký čas dokážou „strnout“, čímž „společně“ blokují účinek léku. Každá buňka přijímá signály od kvórumu a mění své chování v závislosti na celku (kolektivním rozumu).
Proč si zvířata náhle způsobují kolektivní úmrtí: kytovci, delfíni masově vyskočí na břeh, prchající stáda sudokopytníků se vrhnou do propasti. Proč se vypíná pud sebezáchovy? Kdo to řídí? 
 
Neobvyklé chování hmoty sledují astronomové v chování planet, hvězd nebo celých hvězdných soustav. Například, nedaleko od nás, v hvězdokupách Mléčné dráhy se nacházejí obří hvězdy, které jsou ve své podstatě upíři. Jedná se o dvojité hvězdy, kde jedna z hvězd na sebe jen přetahuje hmotu v podobě plynu ze svého „partnera“, který se nachází v těsné blízkosti. A pak tuto hvězdu úplně pohlcuje, čímž na určitou dobu prodlužuje svůj život a stává se hvězdou super-gigantem. Všechno se odehrává podle stejných zákonů nadvlády jedné hmoty nad druhou. Tato podřízenost je vlastní každé hmotě, včetně lidského společenství, které se skládá z bytostí, které mají částečně hmotnou přírodu (Materiální princip).
 
Se systémem Živočišného rozumu se setkávají sociologové, kteří studují psychologii chování davu, kde dochází k deindividualizaci (ztrátě individuality) lidského vědomí. V davu se mimovolně šiří zvýšené společné povzbuzení, dochází k „nakažení“ jedinou emocí. Agresivní dav je nepředvídatelný ve svých činech a chová se jako jediný mechanismus, blokuje individuální vědomí člověka, které se v něm nachází. V historii je dost případů, kdy lidé, kteří vyšli do ulic na podporu mírné demonstrace, se dostali do davu a pak sami nechápali, co se s nimi vlastně stalo, že se začali chovat agresivně a ničili infrastrukturu města, ve kterém žijí.
 
Lidé, patřící do klanů světových politiků a žreců, dokonce ani netuší, že jsou průvodci jediného systému kolektivního rozumu. Je to jasně vidět podle toho, jaké budují a vytvářejí systémy moci, používají manipulativní technologie, a kam směrují vektor pohybu lidstva.
 
Většina lidí má tendenci jednostranně obviňovat ze všech potíží vládu a politiky své země, aniž by viděla celkový obrázek světa a systému, který za vším stojí. Lidé a státy jsou dnes v důsledku boje o „svobodu a nezávislost“ rozdrobené, nezajímají se o to, co se děje v jiných zemích a jaká je skutečná situace ve světě. V televizi se ukazují konkrétní osobnosti veřejného života, organizace, klany. Vystavují se na veřejnost jen proto, aby na této „umělé show“ udrželi pozornost lidí, aby nikdo nehledal skutečnou podstatu dění.
 
A toto vše je pouze malou viditelnou částí celkového systému Živočišného rozumu, který může působit v každém člověku v případě, že svoji životní volbu věnuje systému materiálních hodnot.
Jediné čemu se Živočišný rozum nemůže postavit, je duchovní síla člověka. Stačí jenom otevřít tuto ohromnou sílu, jak říkali mudrcové, překonat sebe sama...
 
Každý z nás, kdo se nachází v těle, je hercem v divadle hmoty. Hra je šokující, ale velice poučná. Jedněm se otevírá Pravda, zatímco jiní jsou uchváceni vlastní licoměrností. Jediný rozdíl je v tom, na které straně, v této iluzorní podívané, stojí tvoje vědomí.
 
Rigden Djapo  „AllatRa
 
Máte odvahu setkat se tváří v tvář se sebou samým a reálným světem bez masky? Sledujte další vydání Polahody.
 
Jakým tématům se budeme věnovat:
- šablony moderní společnosti a jak se vymanit ze systému; - umělé informační pole a jeho vliv na budoucnost civilizace; - dešifrování starých proroctví o poslední válce Dobra a Zla; - jaké páky používá Materiální podstata; - proč je tak důležité období sexuálního vzestupu pro formující se Osobnost a mnoho dalšího...
 
Zdroj: pořad „Setkání se sebou samým“ (http://allatra.tv/vdvoem-naedine/video).
Osm dílů pořadů bylo natočeno v ruském jazyce na základě prapůvodních znalostí předávaných v knize AllatRa.
 
 

Líbí se mi 39Člověk a neviditelný svět: kolektivní rozum - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 39
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pokud chceš rozesmát Boha, řekni mu o svých plánech.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"