Například: Dobré zprávy

Inovatívne riešenia v oblasti výstavby ciest pre automobily navrhla spoločnosť Purus North America, ktorá vyrobila materiál EcoRaster. Z tohto materiálu, ktorý je zlúčeninou zmesi asfaltu a plastu v pomere 80:20, sa získava tmavosivý asfalt s drsným povrchom. Pre zhotovenie cestnej pokrývky z tejto zmesi je potrebná nižšia teplota, čo znižuje energetické náklady o 25-35 %. Vďaka použitiu plastu vzniká tiež dobrá možnosť jej recyklácie. Plast zahrievajú do želatínovej konzistencie a zmiešavajú s tradičnými komponentami. Vo výsledku sa získa pevná a trvanlivá asfaltová cesta. 

Systém EcoRaster sú mrežovité polyetylénové bloky, v ktorých bunkách môže byť okrem skál aj rastlinná pokrývka, chrániaca pôdu pred eróziou a znečistením. Použitie plastu minimálne dvojnásobne zvyšuje dobu využívania cesty a tiež podstatne spevňuje cestnú pokrývku. Zriaďovacie náklady takýchto ciest sú o 3-5 % vyššie ako pri tradičnom asfaltovaní, ale v prospech zníženia nákladov na údržbu ciest, predĺženia ich doby služby a taktiež dochádza v dôsledku zužitkovania plastového odpadu k významnému šetreniu peňažných, ľudských a iných zdrojov. Pri rekonštrukcii tradičných ciest sa zničená časť drví a odstraňuje a na jej miesto sa zalieva a valcuje horúca zmes. Vyžaduje si to veľké náklady a čas na opravu. Nové cesty sa opravujú rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie. Rozohriaty materiál EcoRaster sa rozkladá po poškodenom povrchu a nanáša sa z vrchu.

Pri príprave relácie sme videli, že vyvíjanie nových metód budovania ciest je aktuálne pre mnohých ľudí. Získavajú sa patenty v rôznych krajinách na rôzne technológie, schopné významne zlepšiť kvalitu a životnosť ciest pre automobily a zároveň znížiť ich cenu. Ale z nejakých dôvodov sa nevyužívajú a neberú sa do úvahy pri výstavbe nových ciest. My ľudia musíme sami prejavovať iniciatívu, brať zodpovednosť za to, čo sa deje okolo nás. Musíme sa vážne zaujímať o to, na čo sa prideľujú a míňajú prostriedky spoločnosti. A vkladať prostriedky do skutočne potrebného. V každej oblasti života musíme vytvárať také podmienky, aby nebolo ani jedinej možnosti na prejavenie ziskuchtivosti a egoizmu, aby boli všetky informácie otvorené pre ľudí a aby spoločnosť prijímala základné rozhodnutia spoločne, nezverujúc ich tým, ktorí škodia iným a nekonajú v prospech celej spoločnosti. Veda – to je proces poznávania Pravdy. A nesmie byť prostriedkom dosahovania moci. 

Pozývame inžinierov a všetky zainteresované osoby k diskusii o možnostiach využitia opísanej technológie na výstavbu ciest. Ak sú vám známe aj iné technológie, schopné pomôcť ľuďom v meniacej sa klimatickej situácii vo svete, posielajte informácie o nich na poštu [email protected] s poznámkou „pre Klimat kontrol“ a tiež dajte lajk, prihláste sa na náš kanál k odberu, píšte komentáre pod videom a zdieľajte ho so svojimi priateľmi.                                                                          

Podrobnejšie o klimatických udalostiach vo svete a riešení klimatických globálnych problémov čítajte na stránkach geocenter.info, allatravesti.com a allatra-science.org. A tiež v správe vedcov ALLATRA SCIENCE "O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov". 

 

Líbí se mi 66Cesty pre automobily s využitím plastu – mýtus alebo realita? - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 66
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Hlavní je mít velkou touhu a příležitost přijde sama.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"