Například: Dobré zprávy

Sakrální znalosti o člověku

V srpnovém čísle Polahody jsme psali o africkém kmenu Dogonů a unikátních znalostech, které uschovávají a předávají po staletí. „Dogoni a jim příbuzný kmen Bambara jsou jedním z mála národů, které si zachovaly prapůvodní znalosti s prakticky minimálním zkreslením. Často ani nevědí význam těchto informací, které daleko předbíhají moderní vědu.“

Čtěte více


PŘÍBĚH O TESAŘOVI

Postarší tesař se rozhodl, že opustí své zaměstnání. Řekl svému nadřízenému, že už víc nechce pracovat v jeho firmě, která staví domy a že si chce konečně užívat života se svou manželkou a rodinou. I když věděl, že mu peníze z práce budou chybět, byl pevně přesvědčen o svém odchodu. Jeho zaměstnavatele mrzelo, že mu odchází zkušený konstruktér, a tak jej požádal o poslední laskavost. Chtěl po něm, aby ještě postavil poslední dům.

Čtěte více


Jóga a pozitivní myšlení

Pozitivní myšlení je v józe považováno za sine qua non podmínku, ať už se jedná o zdar jógy jako takové anebo o úspěch jakékoliv naší jiné aktivity. Důvodem, proč jóga klade na pozitivní myšlení tak velký důraz, je znalost zákona rezonance. Z něj vyplývá, že myšlenky vytvářejí v našem mikrokosmu rezonance (subtilní energetické propojení) s různými silovými sférami makrokosmu a tím vlastně umožňují přenos energie z těchto center do nás.

Čtěte více


Jsou Dogoni zázrační géniové nebo pozůstatek mimozemské civilizace?

Odpradávna na Zemi existovaly záhadné etnické skupiny, které si dokázaly po staletí uchovat cenná dědictví předků. Znalosti a historické artefakty, které nám zanechali mezi jinými Sumerové, Egypťané, Aztékové, Mayové, Dogoni atd., přitahují pozornost lidstva dodnes. Společným rysem těchto národů je fenomén náhlého objevení se a stejně rychlého zmizení ze Země. Výrazným příkladem jsou Mayové. Zvláštní kapitolou jsou též Dogoni, o nichž se vědci shodují pouze v jednom: nikdo nemůže s jistotou říci, odkud se vzali. Někteří předpokládají, že se kmen Dogonů objevil “odnikud” a jiní si zase myslí, že pocházejí z egyptské civilizace. Svoje domněnky staví například na podobnosti některých mýtů, zejména uctívání Siria, vyjadřování pomocí egyptských termínů a umístění vesnic a okrsků ve dvojicích nazývaných “horní” a “dolní”, podobně jako u pradávných Egypťanů.

Čtěte více


ŘIĎTE SE SAMI SEBOU

V poslední době si čím dál tím víc uvědomuju, jak nás pořád zaplavuje zvyšující se tsunami informací ze všech možných sfér a oblastí a jak je ve skutečnosti těžké neztratit hlavu a udržet si nějaký svůj základní názor nebo pohled na věc. Internet je plný zajímavých článků o různých vědeckých výzkumech a objevech a člověk se dočítá, jak vědci přišli na tohle a pak zase na něco jiného a ve finále zjistili při třetím objevu, že první vlastně neplatí.

Čtěte více


SÍLA VÍRY: jak uvnitř, tak i navenek, jak nahoře, tak i dole

Slyšeli jste někdy o stigmatech? Stigmatici jsou hluboce věřící lidé, kterým v určitých chvílích vznikají krvácející rány na rukou, chodidlech, tedy právě na těch místech, kde je měl i Ježíš Kristus, když byl ukřižován na kříži. A přesně za tři dny tyto rány beze stopy mizí. A některým věřícím stigmatikům vznikají nejen rány, ale v jejich ranách se objevují také hřeby. Přičemž tyto hřeby byly analyzovány a skutečně se potvrdilo, že to není jen tak nějaký výrůstek z kůže a masa, ale skutečné hřeby, které byly vyrobeny z materiálu, jenž je charakteristický pro tu dobu, tedy asi před dvěma tisíci lety...

Čtěte více


POVODNĚ: ohrožení nebo varování

Zdravím i v tyto deštivé dny. Pro mnoho z nás jsou tyto dny opravdu těžké. Ptáme se, proč se toto děje a říkáme si, že se příroda snad zbláznila. Zkusme se na to chvilku podívat i z druhé strany ... Příroda je úžasně mocná a moudrá. Nikdy se nic neděje proto, aby se nám tím ublížilo, ale aby nám to něco ukázalo – třeba to, jak jsme poslední dobou žili nebo spíš přežívali. Nevážili si opravdu důležitých věci, jako je láska, zdraví, rodina a PŘÍRODA.

Čtěte více


Duchovní praktika LOTOSOVÝ KVĚT

„…Tato duchovní praktika se nazývá Lotosový květ. Podstata tohoto cvičení je následující. Člověk si představí, že do svého nitra, do oblasti sluneční pleteně, zasadí semínko lotosu. Toto malé semínko v něm začne klíčit díky síle Lásky, kterou si vytvořil pomocí pozitivních myšlenek. Tím, že člověk neustále kontroluje růst květiny, se uměle zbavuje negativních myšlenek, které se mu neustále honí hlavou.“

Čtěte více


Balíček sušenek

Slečna čekala na nástup do letadla na jednom velkém letišti. Protože bylo ještě třeba čekat déle, rozhodla se, že si koupí nějakou knihu. Zároveň si koupila i balíček sušenek. Pohodlně se usadila a začala číst, rozhodnutá zkrátit čas a trochu si přitom odpočinout.

Čtěte více


Naše myšlenky tvoří náš život

Jak neuchopitelnou věcí se zdá být lidská myšlenka! Je neviditelná, je nehmatatelná. Každopádně je faktem, že ve spoustě zemí, zejména ve Spojených státech a v Rusku, probíhaly a stále probíhají oficiální i tajné výzkumy, které se tímto fenoménem zabývají. Také v bývalém Československu od roku 1973 existovala Psychoenergetická laboratoř. Jakou má myšlenka sílu? Jak ovlivňuje náš život?

Čtěte více


Dar proroctví

Dar proroctví je jedním z nejtajemnějších projevů lidských schopností, které může ovládat nadaná osobnost. Tento vzácný fenomén můžeme pozorovat v různých oblastech poznání: ve vědě, náboženství, umění. Dodnes nikdo pořádně neví, co tento fenomén doprovází a co je jeho podstatou. To však ale nebrání tomu, aby lidé od pradávna používali tento dar k odhalení tajů budoucnosti.

Čtěte více


Fenomén času

Lidstvo nahromadilo velké množství pojetí a definicí času, které člověk potřebuje jen proto, aby si usnadnil život a mohl poznávat svět kolem něj. Ale všechny tyto představy jsou relativní, počínaje kalendářem a konče dělením na zlomky vteřiny s jejich relativními chybami. Obrovský rozdíl je mezi tím, jak měříme čas, a tím, jak jej doopravdy vnímáme. V našem vědomí existuje několik způsobů vnímání času, které bojují o své hlasovací právo.

Čtěte více
Myšlenka dne

Život je příliš krátký, a proto musíme stihnout duchovní podstatu v našem srdci zvelebit.


Kalendář událostí