Například: Dobré zprávy

SLUŽBA

Nový pořad s účastí I.M.Danilova. O službě Bohu ve vyšším chápání a o smyslu lidského života. Jak se z mrtvého stát Živým? Co je to Spása a co Služba? Co je to Duchovní Svět, Svět, kde vládne láska, harmonie, svoboda? Počátek zrodu všech událostí, jak to probíhá? Na jaké hraně stojí nyní lidstvo? Nebývalé kataklyzma posledních dní. Co je poslední soud? O jakých proroctvích posledních dní je zmiňováno ve svatých písmech? Čekání nyní v křesťanství na příchod Utěšitele, na Imama Mahdi - v islámu, Maitreji - v buddhismu a posla od Boha v jiných náboženstvích. Zmínka v proroctvích o Jeho příchodu, o Jeho činnostech, o Božím vojsku, o zlatém tisíciletí. O sestrách Allat. Marijevská služba, Sofijevská služba, o významné roli žen ve službě Duchovnímu Světu. Geliárové a jejich služba Bohu. Vyšší oddanost Duchovnímu Světu a skutečné chápání podstaty a důležitosti sloužení Bohu.

Čtěte více
Skrat v práci programov systému a jeho provokácie

Dnešný článok chceme venovať takému javu, ako sú chyby, ktoré robí systém ako program. Možno to porovnať s prácou robota v závode, kde sú všetky činnosti naprogramované a šablónovité. Tak teda, ak takého robota uvedieme do činnosti na opracovanie nejakého obrobku kvôli zhotoveniu potrebného detailu a zrazu sa prihodí situácia, že sa tento obrobok nedostane do upínacieho mechanizmu, tak robot bude vykonávať všetky tie činnosti podľa programu, akoby sa tento obrobok nachádzal v upínači. Je to zábavné a absurdné predstavenie zo strany postranného pozorovateľa, ale je absolútne logické zo strany robota a programu, ktorý riadi činnosti robota. Tak isto pracuje aj systém, často dohráva scenár do konca, aj keď to už nemá žiadny zmysel. V tomto článku budú uvedené prípady toho, ako systém, ktorý začal svoju hru, ale nezískal požadovaný výsledok, sám rieši tento problém, ktorý vytvoril.

Čtěte víceMyšlenka dne

Jen mě poslouchej, člověče, říkám ti pravdu, stejně jako ti není dáno vyhnout se smrti, tak ti také není dáno vyhnout se Božímu soudu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"