Například: Dobré zprávy

Pravé Bohatství

  • 10.06.2016
  • 0
  • 29
  • 1228

Když jsem byla malá, svět byl krásným a dobrodružným místem. Žila jsem intenzívně, běhala po lesích, připojovala se k neznámým lidem a povídala si s nimi. Každé ráno se těšila, co zase zajímavého objevím. Našel ten černý pavouk v jasmínovém keři před domem můj vzkaz v podobě kousku zeleného lístečku, který jsem mu vhodila do pavučiny, nebo ne? Budu se dnes moci brouzdat loužemi ve svých červených holinkách? A co tam dole u řeky? Co když v ní plavou zlaté ryby, co když najdu raka, drahokam, starodávnou minci, nebo třeba zahlédnu bobra? Navečer pak, příjemně unavená bohatými zážitky, jsem po malé modlitbičce k Andělu strážnému, usínala spokojená, s vyhlídkami na budoucí krásný den a nové objevy. Ještě dnes si vybavuji, jak jsem se cítila naplněná, spokojená, nadšená, obklopená láskou.

Čtěte vícePoznatky a zásady šťastného života

Důležité je, aby to, co si přejeme, bylo v souladu s pocity naší duše. Pokud si přejeme z mysli a ne z našeho srdce, tak často přichází zklamání. Mysl vidí jednostranně a nevnímá celek. Uslyšet hlas Duše je umění, proto je důležité osvobodit se od svých nevědomých programů, přesvědčení, bloků a strachů. Naše vyšší Já ví, co je pro nás nejlepší.

Čtěte více


SEMIENKO

Ak zasejete čestnosť, zožnete dôveru. Ak zasejete dobrotu, zožnete priateľov. Ak zasejete pokoru, zožnete veľkosť a silu. Ak zasejete dobrú a kvalitnú prácu, zožnete úspech. Tak buďte veľmi pozorný, čo dnes sejete vy, pretože to určí, čo v budúcnosti zožnete.

Čtěte více


AGAPIT PEČERSKÝ. Jeho jméno je BOŽSKÁ LÁSKA

Agapit Pečerský byl prvním Lékařem Kyjevské Rusi, mnichem Kyjevo-Pečerské Lavry. Už tisíc let přicházejí davy lidí k jeho relikvii, o níž se vypráví, že je divotvorná. Přicházejí k němu nejenom pravoslavní, ale i představitelé jiných vyznání, dokonce i ti, kteří se považují za ateisty. V čem tkví tajemství takového podivuhodného působení tohoto Svatého na lidi? V čem se skrývá jeho síla?

Čtěte více


KDO JE DUCH SVATÝ? -3

Může být Svatý Duch Osobností v těle?

Čtěte více


KDO JE DUCH SVATÝ? - 2

Svět může být silný, duchovně silný. Ale jen tehdy, když lidé přestanou poslouchat ty, kteří je rozdělují.

Čtěte více


KDO JE DUCH SVATÝ? -1

Pokud bychom chtěli v Bibli hledat systematické pojednání o Duchu svatém, byli bychom asi poměrně brzy zklamáni, protože se v ní, zvláště ve Starém zákoně, nevyskytuje. Tato skutečnost může vyvolat otázku, zda je vůbec na místě zabývat se tímto tématem. Odpověď samozřejmě bude kladná, protože Písmo, ačkoli nepodává systematickou nauku, poskytuje potřebná východiska pro teologickou reflexi. S pojmem duch se lze v Písmu setkat poměrně často, ale ne vždy se jedná o ducha Božího. Proto je zajímavé prozkoumat, jak k Duchu svatému přistupují starozákonní a novozákonní texty a v jaké souvislosti o něm mluví.

Čtěte více


Iluzornost tohoto světa

My lidé jsme zvyklí v této době vnímat vše kolem nás jen pomocí našich 5 lidských smyslů (sluch, čich, hmat, zrak, chuť)...ale naši předci uměli běžně používat i 6.smysl - intuici.

Čtěte více


Skutečná svoboda

Osobnost každého člověka prahne po svobodě, po skutečné svobodě a životu. Bohužel, pokud v něm dominuje systém živočišného rozumu, člověk žije v iluzi a tuto svobodu nevidí. Systém mu nabízí pouze falešnou svobodu v hmotném světě, slibuje jakousi svobodu tady - pro jeho tělo, slibuje zlepšení života teď - pro jeho tělo. Následně člověk usiluje o vytvoření jakési podmíněné svobody pro sebe jako pro bytost materiální, kterou ale zde nenajde. Člověk nemůže být nikdy v těle svobodný, neboť tělo je smrtelné. Ovšem šanci má každý.

Čtěte více


ZVUKOVÉ VLNY KRESLÍ OBRÁZKY ANEB EXPERIMENT CHLADNIHO

Každý den slyšíme a vydáváme různé zvuky. Obklopují nás ze všech stran. Co je to zvuk? Jak zvuk ovlivňuje prostor kolem nás? Jaký vliv má na procesy probíhající ve vesmíru? „Podařilo se mi najít způsob, s jehož pomocí různé zvuky znějících těles, bez jakékoliv příměsi jiných zvuků, můžete nejen slyšet, ale také vidět. Tak doufám, že toto mé pozorování dá alespoň správný směr pro přesnější studii této málo vyvinuté oblasti mechaniky.“ E. Chladni

Čtěte více

Myšlenka dne

Všechny velké věci jsou kupodivu velmi jednoduché, ale vyžadují velké úsilí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"