Například: Dobré zprávy

Iluzornost tohoto světa

My lidé jsme zvyklí v této době vnímat vše kolem nás jen pomocí našich 5 lidských smyslů (sluch, čich, hmat, zrak, chuť)...ale naši předci uměli běžně používat i 6.smysl - intuici.

Čtěte více


Skutečná svoboda

Osobnost každého člověka prahne po svobodě, po skutečné svobodě a životu. Bohužel, pokud v něm dominuje systém živočišného rozumu, člověk žije v iluzi a tuto svobodu nevidí. Systém mu nabízí pouze falešnou svobodu v hmotném světě, slibuje jakousi svobodu tady - pro jeho tělo, slibuje zlepšení života teď - pro jeho tělo. Následně člověk usiluje o vytvoření jakési podmíněné svobody pro sebe jako pro bytost materiální, kterou ale zde nenajde. Člověk nemůže být nikdy v těle svobodný, neboť tělo je smrtelné. Ovšem šanci má každý.

Čtěte více


ZVUKOVÉ VLNY KRESLÍ OBRÁZKY ANEB EXPERIMENT CHLADNIHO

Každý den slyšíme a vydáváme různé zvuky. Obklopují nás ze všech stran. Co je to zvuk? Jak zvuk ovlivňuje prostor kolem nás? Jaký vliv má na procesy probíhající ve vesmíru? „Podařilo se mi najít způsob, s jehož pomocí různé zvuky znějících těles, bez jakékoliv příměsi jiných zvuků, můžete nejen slyšet, ale také vidět. Tak doufám, že toto mé pozorování dá alespoň správný směr pro přesnější studii této málo vyvinuté oblasti mechaniky.“ E. Chladni

Čtěte víceRealita, která se týká každého z nás: Velké lidské tajemství

Realita, která se týká každého z nás: Velké lidské tajemství Sexuální touhy a obrazy, strachy a psychologické problémy, prohlížení pornofilmů, vzorce sexuálního chování… Mnoho „velkých tajemství“ s sebou člověk občas nosí i celý život. Co člověka nutí a láká vstoupit do této říše „sladkých“ iluzí?

Čtěte více


Realita, která se týká každého z nás: Pronájem těla

„Lidé se dívají na koruny stromu, ale nevidí kořeny. A podstata je následující: všichni lidé jsou si rovni v první řadě v podmínkách uvěznění v tomto hmotném světě, v charakteristikách svojí duchovní a materiální podstaty, v pomíjivosti života a dočasnosti přebývání na tomto světě! Všichni lidé se rodí a umírají sami a všichni mají svůj vlastní duchovní osud, který sami vytvářejí svojí volbou. Všichni lidé jsou ve své Duchovní podstatě laskaví, protože každý má duši, a v tomto smyslu jsou si všichni moc blízcí. Duše jsou jediné, jsou ze světa Boha. A to všechny lidi spojuje bez ohledu na sociální postavení, bydliště, náboženství a státní příslušnost jejich těl.“

Čtěte více


Člověk a neviditelný svět: kolektivní rozum

Není tajemstvím, že viditelný a neviditelný svět jsou velmi těsně a vzájemně propojené. Vezměme například vznik myšlenek. Dodnes vědci nedokážou vysvětlit, kde se myšlenky rodí, protože jejích formování je spojeno s jemnou energií jiných dimenzí, ve kterých se nachází energetická struktura člověka. To, co my vidíme, je jen výsledek působení hrubých energií, které dokážou zafixovat vědci při pozorování podráždění neuronů mozku. Proč je důležité vědět, jak se projevují neviditelné síly ve viditelném světě, jak se řídí vědomí člověka a společnosti? Protože když pochopíme tento systém a vnitřní mechanismy, pak se stane jasná podstata člověka a fungování celé společnosti, najdou se cesty k efektivnímu řešení mnohých „neřešitelných“ problémů.

Čtěte více


Sakrální znalosti o člověku

V srpnovém čísle Polahody jsme psali o africkém kmenu Dogonů a unikátních znalostech, které uschovávají a předávají po staletí. „Dogoni a jim příbuzný kmen Bambara jsou jedním z mála národů, které si zachovaly prapůvodní znalosti s prakticky minimálním zkreslením. Často ani nevědí význam těchto informací, které daleko předbíhají moderní vědu.“

Čtěte více


PŘÍBĚH O TESAŘOVI

Postarší tesař se rozhodl, že opustí své zaměstnání. Řekl svému nadřízenému, že už víc nechce pracovat v jeho firmě, která staví domy a že si chce konečně užívat života se svou manželkou a rodinou. I když věděl, že mu peníze z práce budou chybět, byl pevně přesvědčen o svém odchodu. Jeho zaměstnavatele mrzelo, že mu odchází zkušený konstruktér, a tak jej požádal o poslední laskavost. Chtěl po něm, aby ještě postavil poslední dům.

Čtěte více


Jóga a pozitivní myšlení

Pozitivní myšlení je v józe považováno za sine qua non podmínku, ať už se jedná o zdar jógy jako takové anebo o úspěch jakékoliv naší jiné aktivity. Důvodem, proč jóga klade na pozitivní myšlení tak velký důraz, je znalost zákona rezonance. Z něj vyplývá, že myšlenky vytvářejí v našem mikrokosmu rezonance (subtilní energetické propojení) s různými silovými sférami makrokosmu a tím vlastně umožňují přenos energie z těchto center do nás.

Čtěte více


Jsou Dogoni zázrační géniové nebo pozůstatek mimozemské civilizace?

Odpradávna na Zemi existovaly záhadné etnické skupiny, které si dokázaly po staletí uchovat cenná dědictví předků. Znalosti a historické artefakty, které nám zanechali mezi jinými Sumerové, Egypťané, Aztékové, Mayové, Dogoni atd., přitahují pozornost lidstva dodnes. Společným rysem těchto národů je fenomén náhlého objevení se a stejně rychlého zmizení ze Země. Výrazným příkladem jsou Mayové. Zvláštní kapitolou jsou též Dogoni, o nichž se vědci shodují pouze v jednom: nikdo nemůže s jistotou říci, odkud se vzali. Někteří předpokládají, že se kmen Dogonů objevil “odnikud” a jiní si zase myslí, že pocházejí z egyptské civilizace. Svoje domněnky staví například na podobnosti některých mýtů, zejména uctívání Siria, vyjadřování pomocí egyptských termínů a umístění vesnic a okrsků ve dvojicích nazývaných “horní” a “dolní”, podobně jako u pradávných Egypťanů.

Čtěte více


ŘIĎTE SE SAMI SEBOU

V poslední době si čím dál tím víc uvědomuju, jak nás pořád zaplavuje zvyšující se tsunami informací ze všech možných sfér a oblastí a jak je ve skutečnosti těžké neztratit hlavu a udržet si nějaký svůj základní názor nebo pohled na věc. Internet je plný zajímavých článků o různých vědeckých výzkumech a objevech a člověk se dočítá, jak vědci přišli na tohle a pak zase na něco jiného a ve finále zjistili při třetím objevu, že první vlastně neplatí.

Čtěte více
Myšlenka dne

V životě je mnohem důležitější kvalita prožitých okamžiků, než nesmyslná léta existence.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"