Například: Dobré zprávy
Čas nečaká

Na otázku, koho Ahura Mazda najviac uznáva, dokonca viac ako bohov, on odpovedal:

„Uznávam toho, kto robí dobro a neprijímam toho, kto tvorí zlo. Vysoká je hodnota toho, kto koná dobré skutky“.  

Všetko v tomto svete má svoju príčinu, svoj počiatok a koniec. Mnohé pozitívne procesy, ktoré sa začali v spoločnosti, majú jednoduché vysvetlenie, ktoré sa ľahko zmestí do jedného slova, samotný význam ktorého pred nami veľmi dlho skrývali, v ktorom ale spočíva obrovský význam pre všetky žijúce duše. Toto slovo pojíma do seba tak mnoho, že bude vhodné poznamenať, že je nekonečné vo svojej múdrosti. A iba tam, v jeho hĺbke i spočíva naše spasenie...

Predstavte si nejakú veľkú rodinu, v ktorej je takmer každý človek smrteľne chorý. Starší členovia rodiny to vidia a chápu, ale nie sú schopní nájsť liek, ktorý by uzdravil všetkých. Mladým je ľahšie, majú veľa záujmov, hračiek, rozptýlení a preto nevedia o chorobe. Čas života rodiny dochádza, zostáva ho stále menej a menej a mnohí už prestali veriť svojmu uzdraveniu. A zrazu sa objavuje niečo čarovné, unikátne, zázračné a univerzálne. Prostriedok, ktorý nielen uzdraví celú veľkú rodinu, ale aj navždy zmení jej život, vydvihnúc ho na nepredstaviteľnú výšinu. Čo robia dospelí? Sedia, pokračujú v bedákaní, hádkach, v nachádzaní výhovoriek pre seba. Prečo sa neponáhľajú použiť darovaný liek na uzdravenie? Možno, že sa im zdá príliš jednoduchým a neveria samotnej možnosti tak jednoduchého uzdravenia? A môže sa stať, že neveria preto, že príliš mnohí lekári-podvodníci podkopali ich vieru v to, že uzdravenie je možné? Možnože je množstvo obchodníkov-šarlatánov so sirupmi také veľké, že časť ľudí sa ponorila do ich analýzy a ostatní teraz naopak bočia od všetkých a všetkého? Odpoveď na túto otázku mi nie je presne známa, môžem tvrdiť len jedno, že nesie komplexný charakter.   

Dnešné ľudstvo je tá rodina, ktorej celkom málo zostáva na uzdravenie. Prostriedok uzdravenia bol daný – múdrosť v knihe „AllatRa“! Bolo by rozumné predpokladať, že celá rodina do nohy by sa mala vrhnúť k uzdraveniu, ale je zrejmé, že vo svete kraľujú iné zákony a nie všetko v ňom podlieha rozvážnosti. Ale situácia sa už začala meniť v lepšiu stranu. A aby v tom pokračovala ešte rýchlejšie, je krajne potrebné, aby všetci tí, ktorí už „vyskúšali“ tento prostriedok a presvedčili sa o jeho výnimočnosti, sile, čistote a efektívnosti, čo možno najskôr povedali o ňom celému zvyšku ľudstva. Aby k tomu došlo rýchlo, kvalitne a plodne, je dôležité, aby títo ľudia urobili definitívnu voľbu! Pretože voľba predpokladá zodpovednosť! Zodpovednosť plodí činnosť! Činnosť vedie k výsledku...

Práve zodpovednosť, v prvom rade za svoj duchovný osud, plodí vnútornú potrebu – tvoriť Dobro, inými slovami deliť sa o Znalosti duchovného spasenia. V knihe „AllatRa“ sú uvedené takéto slová:

„Stratené je dôležité – dobrovoľné slúženie Bohu a ľuďom, ktoré predpokladá rozširovanie a odovzdávanie pôvodných duchovných Znalostí, dávajúcich možnosť splynutia Osobnosti s Dušou, samostatného dosiahnutia duchovného oslobodenia človekom.“

To znamená, že rozširovaním a odovzdávaním Pôvodných Znalostí plníme Vôľu Duchovného sveta a slúžime pre blaho ľudí! A tým viac nemáme právo strácať čas na rozmýšľanie a pochybnosti, veď poznáme unikátnu Správu „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“. Tieto včasné a pre celé ľudstvo nevyhnutné informácie z kníh Anastasie Novych, aj zo správ ALLATRA VEDA, musia ešte viac zapínať našu aktivitu vo veci prinesenia týchto Znalostí celému ľudstvu! Získanie najvyššieho blaha – duchovného vlastníctva, duchovného oslobodenia je nerozlučne späté s touto činnosťou. Pretože v tomto predstavení s názvom život, pomáhajúc iným ľuďom pri získaní Pôvodných Duchovných Znalostí a tým podporujúc duchovné prebudenie celého ľudstva, v prvom rade upevňujeme svoje vnútorné jadro na duchovnej ceste.  

Pomáhajúc iným ľuďom v duchovnom rozvoji, pomáhame aj sebe samým. O tomto sa neraz v tej či onej forme hovorí v knihách Anastasie Novych. A my sme naozaj jednotní vo svojej duchovnej podstate. Rozdelenie je iba vonkajšie, je iluzórne, ale prijať tento fakt nám bráni naše ego. Ináč povedané, dosiahnutie najvyššieho cieľa každého človeka – splynutia Osobnosti s Dušou, sa uskutočňuje vďaka práci na sebe a duchovnej pomoci všetkým ľuďom (prinesenie Pôvodných Znalostí). Iné nie je dané a jedno bez druhého nie je efektívne. Obidva tieto smery sú akoby laná, zábradlie na moste, natiahnutom nad priepasťou. Most je povrazový, veľmi úzky a silno sa kolíše. Ako sa dá po ňom rýchlo ísť, ak sa budeme držať len jedného lana, húpajúc sa, nesmelo sa predierať vpred, alebo, držiac sa za obe zábradlia, čulo sa pohybovať naproti vytúženému cieľu? Spasenie Duše sa dosahuje dobrými skutkami a nielen meditáciami a modlitbami. A na toto je dôležité pamätať. Mnohé je už v pozitívnom koryte urobené, ale dôležité je ešte viac znásobiť množstvo skutkov v mene Dobra. Čas nečaká, vyžaduje naše aktívne činnosti. Otáľanie je teraz podobné smrti, nenadarmo sa v jednom z článkov Anastasie Novych hovorilo, že svet mal v poslednom čase dvakrát na vlásku. Vhodné bude tiež spomenúť slová z knihy „Ptáci a kámen“:      

„Duchovná cesta – to ti nie je park pre prechádzky a rozptýlenia. Ak si sa postavil na túto cestu, musíš ísť k vrcholu a nenapodobňovať analógiu chôdze – dva kroky vpred a tri vzad...“

Systém je ešte stále silný, ale nesmie sa zabúdať, že silným ho robia samotní ľudia a všetko závisí od našej voľby. Nutnou podmienkou pre to, aby sa monáda obrátila, je naša hyperaktivita v rozširovaní Pôvodných Znalostí, ktoré rozptyľujú temnotu. Aby to bolo maximálne efektívne, vyžaduje sa naša úprimnosť a vnútorná potreba v prinášaní týchto Znalostí po celom svete medzi všetkými ľuďmi. Chcel by som opäť pripomenúť článok Anastasie Novych „Rozdeľuje systém, zjednocujú – ľudia!“  a uviesť z neho niekoľko riadkov:

„Naozaj od každého človeka teraz závisí budúcnosť celého ľudstva a je veľmi dôležité, aby každý duchovne prebudený zobudil čo možno najviac spiacich.“   

Vážení ľudia, ktorých život je už ožiarený Svetlom AllatRa, ak sa vám dostalo cti prv ako iní postihnúť toto Šťastie, znamená to, že na nás je aj viac zodpovednosti v tom, aby aj zvyšná časť ľudstva rovnako spoznala toto Šťastie! Veď táto česť v prvom rade predpokladá obrovskú zodpovednosť, že budeme zodpovední! Osudy miliónov ľudí závisia od toho, aké úprimné a neprestajné budú naše skutky pre rozširovanie Pôvodných Znalostí! Čas prišiel, nastal, zaznieva a naliehavo požaduje našu dôslednú duchovnú voľbu, našu úprimnosť a aktivitu v rozširovaní Zvesti o Pôvodných Znalostiach! Len keď sa zjednotíme, máme šancu na prekonanie nastávajúceho! Spojené, konsolidované, isté postupy, vychádzajúce z vnútorného zdroja každého človeka a spoločnosti v celom, sú schopné zmeniť situáciu k lepšiemu! Harmonické svetové spoločenstvo sa stane našou realitou len vtedy, keď u väčšiny ľudí, z ktorých sa toto spoločenstvo skladá, budú vnútri panovať mier a harmónia. A v mene toho sme povinní priložiť ešte viac úsilia v ušľachtilom diele rozširovania Pôvodných Znalostí medzi všetkými ľuďmi!

Na otázku, koho Ahura Mazda najviac uznáva, dokonca viac ako bohov, on odpovedal:  „Uznávam toho, kto robí dobro a neprijímam toho, kto tvorí zlo. Vysoká je hodnota toho, kto koná dobré skutky“.   

Eľčin Achmedov, člen Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“

Zdroj:  https://allatravesti.com/vremya_ne_zhdyot  

Líbí se mi 97Čas nečaká - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 97
Podobné články:Komentáře

Hanka 01.04.2018 14:49 Odpověď

“K čertu s tím vším materiálním!” pomyslela jsem si. “A co se týká budoucnosti… Co se má stát, to se stane. Alespoň poslední roky prožiji pro blaho duše, v souladu se svědomím, ve jménu Boha, pro dobro lidí! Možná v období budoucích globálních kataklyzmat a záhuby civilizace je to moje poslední šance, jak zachránit svoji duši.”
A. Novych EsoosmózaZanechat komentář

Myšlenka dne

Síla slova vytváří sílu myšlenky a síla myšlenky pak vyvolává činy.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"