Například: Dobré zprávy
BOŽSKÁ KRÁSA A ZLATÝ ŘEZ - pokračování

...pokračování z minulého čísla. Předchozí část si můžete přečíst zde: https://polahoda.cz/bozska_krasa_a_zlaty_rez

 

Zlatý poměr ve stavbě  molekuly DNA

     Všechny údaje o fyziologických vlastnostech živých bytostí se uchovávají v molekulách DNA. Jejichž stavba v sobě má také zlatý poměr. Molekula DNA se skládá z 2 vertikálně propletených spirál. Délka každé této spirály v roztažené podobě má 34 angstromů a šířku 21 angstromů. 1 angstrom je jedna stomiliontina cm. 21 a 34 jsou čísla, která stojí za sebou ve Fibonacciho posloupnosti. To znamená, že poměr délky a šířky spirály šroubovice DNA má v sobě vzorec zlatého řezu, poměr 1:1,618. Všechny údaje, o kterých se zmiňujeme, v tomto jsou pozoruhodnými důkazy, že všechno ve vesmíru bylo vytvořeno z nicoty podle dokonalé znalosti a moudrosti stvořitele. A pokud popřemýšlíme o všem, co nás obklopuje nepředpojatě a s otevřenou myslí tak uvidíme, že důkazy božského tvoření jsou přítomné ve všem. Dokonalost božího tvoření se nám předává v Koránu následujícími řádky:

A nespatříš ve stvoření Milosrdného nesouměrnost žádnou! Pozvedni jen zrak svůj, zda uvidíš trhlinu nějakou! A potom obrať svůj zrak ještě dvakrát, a pohled tvůj se k tobě navrátí ponížen a vyčerpán námahou marnou.

Korán 67:3 (súra 67, verš 3)

 

"T: Zajímavě jste poznamenal, Igore Michajloviči, že žijeme v oduchovnělém (duchem obdařeném) světě… Lidé velmi často pletou a zaměňují podle významů dva různé pojmy: oduchovnělý (duchem obdařený) a oduševnělý (obdařený Duší).

IM: A to je také fenomén. Vezměme například, náboženské příběhy. Když Bůh stvořil člověka, stvořil i rostliny, i živočichy, vše, co je oduchovnělé (duchem obdařené). Pod slovem „oduchovnělé se rozumí to, co je živé. Vše, co je živé - žije díky Duchu, ne Duši. A mnozí to pletou… Lidé argumentují: „Má pes duši nebo nemá“. No, pes žádnou duši nemá a ani mít nemůže. To, že je oduchovnělý tvor, je samozřejmé, jinak by nemohl žít, kdyby byl neoduchovnělý. Vždyť každá rostlinka, malý mikrob, žijí díky tomu, že jsou oduchovnělé."

Z pořadu "Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně živému".

 

Listy rostlin a zlatý řez

     Když se podíváme na rostliny a stromy kolem nás, vidíme, že každý z nich má obrovské množství listí. Na první pohled se zdá, že větve a listy jsou rozloženy náhodně, ale ve všech rostlinách je pozoruhodným způsobem určeno jaká větev z jakého místa bude růst, ale všechny rostliny mají pozoruhodným způsobem založenou informaci.

     Pozoruhodným způsobem a matematicky přesně, jak větve a listy budou rozmístěny kolem stébla nebo kmene. Navíc přesná symetrická forma a tvar listů je podřízena přesnému zákonu. Z prvního dne vzniku rostlina přesně sleduje ve svém rozvoji tyto matematické zákony. Takže ani jeden lísteček, kvítek se neobjeví náhodně.

     Ještě před tím, než vyroste rostlina, je přesně naprogramovaná: kolik bude větví na stromě, kde budou růst, kolik lístků bude na každé větvi a v jakém pořadí budou růst. Kromě toho každá rostlina má své vlastní zákonitosti rozvětvení a rozmístění lístků. Botanici mohou studovat a klasifikovat rostliny jenom podle tohoto principu. Ale co je ještě více podivuhodné, tak to, že topol, který roste v Číně a topol rostoucí v Anglii mohou vědět o svých charakteristických rozměrech a formách růstu, které má jen tento druh stromu. Jak dodržují stejné proporce? Bezpochyby to nemůže být náhoda, aby se vytvořila každá jedna z milionů rostlin a vložila do nich své vlastní matematické programy, které jsou v harmonii se zlatým řezem.

 

Zlatý řez ve stavbě  sněhové vločky

     Zlatý řez je přítomný ve stavbě všech krystalů, ale většina krystalů jsou mikroskopických rozměrů a normálním okem je nelze vidět, ale sněhové vločky, které jsou také vodním krystalem, můžeme okem vidět. Všechny překrásné tvary, které vytváří sněhové vločky, všechny úhlopříčky, kružnice a geometrické tvary ve sněhových vločkách jsou vždy bez výjimky vytvořeny podle přesného vzorce zlatého řezu.

     Stavba všech živých organismů v přírodě a také neživých objektů, které mezi sebou nemají vůbec žádnou spojitost je naplánovaná podle určitého matematického vzorce. To je důkazem vědomého tvoření podle určitého plánu.

     Zlatý poměr znají všichni umělci. Je to hlavní pravidlo estetiky. Podle tohoto zákonu velikého božského tvoření jsou vytvořeny galaxie, rostliny a mikroorganismy, tělo člověka, krystaly, živí tvorové, molekuly DNA a zákony fyziky. Vědci a umělci jen studují tento zákon a snaží se ho napodobovat a přenášet do své tvorby, není pochyb, že všechno v našem světě kolem nás je vytvořeno nejvyšším stvořitelem a nemá žádné kopie.

     Pokud shrneme informace z květnového článku o fraktálech a tohoto článku, tak můžeme objektivně říct, že vědeckou cestou se dostáváme k  tomu, že svět kolem nás nemohl být vytvořen náhodou, že je to velké dílo  skutečného Mistra.  

 

Rigden: Takže co se týče kvantové fyziky… Na jedné straně toto povědomí o Pozorovateli rozšířilo hranice vědění vědců, na druhé straně je to zavedlo do slepé uličky. Vždyť pozice Superpozorovatele dokazuje, že existuje nějaká ohromná síla, která je schopná působit zvnějšku na Vesmír, na všechny jeho objekty a všechny procesy, které v něm probíhají.

Anastasia: Fakticky je to ještě jedna cesta, jak vědecky dokázat existenci Boha? (pokračování v knize AllatRa na str.168)  

 

Již v dnešní době je možné zkoumat vše z úplně jiného pohledu, a to  díky knihám od A. Nových, pořadu  "Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně Živému“, zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“, ve  kterých se nám otevírá možnost poznání za hranicemi, které naše věda se snaží překonat.

Líbí se mi 41BOŽSKÁ KRÁSA A ZLATÝ ŘEZ - pokračování - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 41
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Není vhodné znepokojovat Pána z jakéhokoli jiného důvodu, než o spásu duše své.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"