Například: Dobré zprávy
BEZPEČNOST - to je vzájemný respekt člověka k člověku.

     Igore Michajloviči, chtěla bych se zaměřit na téma nadcházejících katastrof. Je zřejmé, že již probíhají a narůstají s šokující frekvencí. Svět je na pokraji globálních katastrof. A čím žije společnost, čímž žijí lidé na světě, když dochází ke kataklyzmatům?

IM: Lidé žijí tím, čím žili před nimi. Jediní, které to zasahuje, jsou lidé, kteří se nachází přímo v epicentru katastro­fy. U nich začínají problémy, těžkosti. Potřebují pomoc. Ale, bohužel, dnešní svět není připraven. A to je pravda. Není připraven pomoci těm, kteří trpí. Už nejed­nou jsme viděli, že pomoc přichází příliš pozdě, a někdy vůbec ne. To je způsobeno v první řadě vzájemnou nesnášenlivostí lidí. U nás se nyní bohužel ze všech sil vychovává spotřebitelská společnost. Protože na prvním místě je ekonomika. V každém státě. Samozřejmě i souk­romé zájmy některých osob, skupin lidí a celkově vlád. Dnes se bohužel pohlíží na stát nikoli jako na společenství lidí, kteří tam žijí, ale jako na určitou skupinu lidí, kteří řídí tuto zemi. Tak tomu skutečně je. A samozřejmě jejich zájmy jsou zcela jiné.

     Ale v této honbě za ekonomickým bohatstvím jsme bohužel opomenuli to nejzákladnější - lidskost. Lidé se stali netolerantní jeden k druhému. Nyní to můžeme často vidět kolem sebe. Třeba nedávno, tehdy, když začal problém v Evropě. Když pouze několik milionů lidí bylo nuceno sem migrovat. To přivedlo Evropu prakticky ke kolapsu. A to je jen pár milionů. V podstatě, není to už žádným tajemstvím, můžeme tedy o tom mluvit…v příštích letech bude příliv migrantů několik miliard lidí. A co potom?

Opravdu, to co říkáte, se skutečně děje. V roce 2014 vědci «ALLATRA SCI­ENCE» vydali zprávu, v níž jasně popsali globální katastrofy. Neuběhly ani dva roky, a události se vyvíjejí s neuvěřitelnou rychlostí a v takovém obrovském rozsahu.

IM: Události se skutečně vyvíjí po­dle této zprávy. Jsem obeznámen s touto zprávou. Naštěstí vyšla ve velmi krátké verzi, díky Bohu. Protože není třeba lidí děsit. To v první řadě. Lidé musí žít v klidu. Ale zároveň musí být varováni. Skutečně, situace se zhoršuje v klima­tologii a mnoha dalších oblastech. Ale to není podstatné. Nejhorší ze všeho je, že se zhoršuje situace v mezilidských vztazích. Tak, jak jsme již říkali, ve vzájemné netol­eranci, a podobně. Banální egoismus. Ten převládá v lidech. A ten se projevuje všude. Projevuje se ve společnosti, v rodině, pro­jevuje se doslova v celém lidstvu. Zde je problém, samozřejmě. Nemělo by to tak být, mělo by to být jinak.

 

     Lidé by se měli alespoň respekto­vat navzájem. Pokud se nedokážou mít radi, tak alespoň aby se navzájem respektovali. Měli by chápat, že všichni jsme stejná krev. Bez ohledu na národnost nebo na cokoliv jiného. On je také člověk. A v zásadě, kdyby si to lidé dokázali uvědomit ještě dnes, byli by lidštější. A takových problémů, jaké nastaly v Evropě, by nebylo. Ale nejen Evropané mají vinu na tomto pro­blému. Vína je oboustranná. I na straně imigrantů, i na straně přijímající země. Je to způsobeno tím, že jak jedni, tak druzí jsou nevychovaní. Doslova. Přicházejí do cizí kultury se svými zvyky, se svou vlast­ní kulturou. Dostali se jakoby na svobodu a myslí si, že si mohou dělat, co chtějí. Přijdou a myslí si, že všichni jím dlužní. To není správné. Pokud je člověk zvyklý na jisté zvyky, pak stačí málo - a už cítí diskomfort. A co způsobuje diskomfort?

Hněv. Správně? Z toho se, přirozeně, velmi snadno zrodí nenávist. Nejednou jsme viděli, co se tam dělo s těmito ubo­hými lidmi, kteří byli k tomu donuceni. Už tak toho dost zažili, a ještě strádají kvůli odsuzování, protože…ne všichni, zdůrazňuji, jen jednotlivci z nich, se cho­vali nevychovaně. Páchali přestupky, výtržnosti a tak dále. A právě tito jedinci vyvolali hněv u místního obyvatelstva. A vznikaly tvrdé střety někdy i s vážnými následky. To není správné. To se děje proto, že proces výchovy je přehlížen. V pravém slova smyslu. Stalo se mód­ním být bohatý, nebo alespoň se tvářit, že jsi bohatý - to znamená, že si tě druzí váží. Ale není už módní, být člověkem. Obyčejným, laskavým, dobrým člověkem. A to je velmi vážné opomenutí. Kdyby se trochu změnil vektor…, ale to opět závisí na samotných lidech.

 

úryvek z videorozhovoru „Nadcházející přírodní katastrofy. O vztazích mezi lidmi. Zro­zení lidskosti. Jediná Pravda pro všechny“.

 

https://www.youtube.com/watch?- v=0TqI9BRGAFU

 

Líbí se mi 12BEZPEČNOST - to je vzájemný respekt člověka k člověku. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 12
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Síla slova vytváří sílu myšlenky a síla myšlenky pak vyvolává činy.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"