Například: Dobré zprávy
Bediniho generátor. Principy práce. Část 1

Zpráva «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» skýtá obrovské možnosti pro využití volné energie ve prospěch lidstva. Po přečtení dané zprávy, knihy «AllatRa», a také po seznámení se s prací vědců, nebude těžké vytvořit mechanismus, který bude pracovat v uzavřeném cyklu bez dalšího doplňování energie z tradičních zdrojů.

Nabízíme sérii článků o vědcích a jejich vynálezech, které by mohly změnit svět. Začneme generátorem Johna Bediniho.

Připomeňme, že tento vynález je ve světě známý jako Bediniho generátor volné energie“. Ovšem, podle informací uvedených ve zprávě „PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA“ se volná energie – získává působením určité síly na septonové pole. Pro její získání nejsou potřebné žádné další zdroje energie. Proto v tomto článku budeme spíše hovořit ne o volné energie jako takové, ale o určitých zákonech elektřiny.

Schéma prvního úspěšného „samo otáčivého“ stroje předložil John Bedini ve své publikaci s názvem Bediniho generátor volné energie” v roce 1984. Skládal se z elektrického motoru, setrvačníku, otočného přepínače, baterie a speciálně navrženého elektrického generátoru, který nazval „Energizér“:

Bediniho generátor-schéma_1

Bediniho schéma z roku 1984

„Energizér“ je typ generátoru, který na rozdíl od konvenčních generátorů neztrácí při zatížení rychlost otáčení. Otočný přepínač umožňuje nabíjet baterii pouze v krátkých časových intervalech a ve zbytku času zajišťuje energii potřebnou pro otáčení motoru. (Můžeme vynechat motor a tím systém hodně zjednodušit). Zpočátku představoval Energizér kolo s určitým počtem permanentních magnetů, které se točily před několika cívkami s vodičem. V cívkách, v momentě, kdy jsou magnety naproti, vznikají elektrické impulsy, které nabíjí baterii. Bedini přišel na to, že se dá kolo přivést do pohybu i tak, že se elektrické impulsy v pravý moment pošlou zpět na cívky. Bylo nutné pouze zvolit správnou metodu přepínání.

V roce 2001 se stala velmi zajímavá příhoda. Otec desetileté školačky, který pracoval v ateliéru vedle, poprosil Johna, aby pomohl jeho dceři se školním projektem z fyziky. Myšlenka seznámit mladou generaci s jeho prací se Johnovi zdála zajímavá a tak začal vysvětlovat školačce jménem Shawnee Baughman, jak zkonstruovat malý Energizér podle jeho vynálezu. Energizér, který na školní výstavě představila Shawnee, pracoval na malou 9V baterii déle než týden, napájel LED žárovku a otáčel rotor vysokou rychlostí. Shawnee dokonce udělala několik plakátů, aby vysvětlila jeho princip. Učitel fyziky byl Energizérem šokován. Nemohl pochopit, proč se baterie nevybije. Vždyť logicky by její náboj měl stačit pouze na pár hodin práce? Lidem se toto zařízení zalíbilo a díky tomu je Bediniho generátor dodnes jedním z nejpopulárnějších přístrojů na světě.

Nový systém se skládal z Energizéru, baterie a speciálního zařízení pro přepínání. Taková kombinace umožnila vynechat zbytečné komponenty, včetně elektromotoru, otočného přepínače a setrvačníku. Nový Energizér se skládal z kola s několika permanentními magnety a z jedné nebo dvou cívek zafixovaných na kole. Vlastně tuto konstrukci představila Shawnee na výstavě ve škole. John jí nazval „Motor se severním pólem“. Rozdíl mezi jeho první konstrukcí a projektem pro Shawnee byl v tom, že v její konstrukci mělo kolo 4 magnety a další cívku namontovanou na horní části kola pro LED žárovku. Konstrukce také měla 9 voltovou baterii a čtyři elektronické komponenty: tranzistor MPS8099, dioda 1N914 a rezistor 680 Ohm.

Bediniho generátor-schéma_2

Podívejme se detailně na princip fungování tohoto zařízení.

Bediniho generátor-schéma_3

Hlavní cívka má ve svém jádru několik železných tyčí potřebných pro spouštění procesu. V momentě přiblížení jednoho z magnetů kola k hlavní cívce je tento magnet přitahován k železnému jádru. Směr jeho pohybu ukazuje ČERVENÁ ŠIPKA.

Bediniho generátor-schéma_4

Když se magnet blíží k cívce, začínají se železné tyče v jádru magnetizovat. Vzniká slabý proud ve startovacím vinutí cívky, který protéká v obvodu (je označen ZELENÝMI ŠIPKAMI. Ve vinutí „po směru hodinových ručiček“ se proud pohybuje tak, že nemůže otevřít tranzistor. Takže tranzistor zůstává zavřený. To znamená, že pokud se magnet ještě jen začíná přibližovat k cívce, základní vinutí a tranzistor zůstávají v klidu a energie se z akumulátoru nespotřebovává.

Nicméně zde vzniká v malém množství mechanická energie a ta se ukládá v setrvačnosti kola.

Bediniho generátor-schéma_5

Když je magnet přímo před železným jádrem, probíhá několik procesů najednou. Za prvé je železo magnetizováno na maximum. Při přiblížení magnetu se magnetismus jádra postupně zvětšuje. Tato změna magnetického pole zároveň vytváří slabý proud v obvodu startovacího vinutí. Když se magnetické pole přestává měnit, proud v tomto obvodu také ustává. V této fázi, kdy magnet kola namagnetizoval železné jádro, je k němu následně „přitahován", neboť teď má zmagnetizované jádro jižní pól směřující ke kolu a severní pól směřující dolů.

Bediniho generátor-schéma_6  

Teď nastává to hlavní. Magnet „se přitáhl" k jádru, ovšem kolo má ještě určitý „moment“ setrvačnosti. Takže magnet tento „bod přitažlivosti“ proskočí (pohybuje se dál), přičemž magnetické pole v jádru začíná slábnout. Tato změna magnetického toku v jádru indukuje proud v obvodu startovacího vinutí, který nyní teče v opačném směru, než jsme viděli výše (obr. 4) a na obr. 6 je znázorněn červenými šipkami. To způsobí otevření tranzistoru. Vzniklý proud teče od baterie přes hlavní vinutí (na obr. 6) je znázorněn zelenými šipkami a přitom se jádro zmagnetizuje na opačnou polaritu.

Takže, nyní je severní pól obrácen ke kolu a odpuzuje severní pól magnetu. To způsobí nárůst točivého momentu kola a kolo se točí rychleji. Tento proces pokračuje, dokud se jádro nezmagnetizuje natolik, nakolik to umožňuje devíti voltová baterie. Následně se magnetický tok přestává měnit a zároveň ustává proud v obvodu startovacího vinutí. To okamžitě uzavře tranzistor, přičemž magnetické pole v hlavní cívce již není udržováno, což vede k jeho oslabení a to zase indukuje proud v startovacím vinutí, jak je znázorněno níže (obr. 7) zelenými šipkami

Bediniho generátor-schéma_7
Mezitím se k cívce generátoru blíží další magnet, jenž je také přitahován jejím železným jádrem. Když magnet prochází mimo cívku, v ní indukovaný proud rozbliká na moment LED žárovku. A při rychlejším otáčení rotoru bliká žárovka stále častěji, takže se zdá, že LED dioda svítí trvale.
Bediniho generátor-schéma_8

Od tohoto okamžiku se bude celý cyklus opakovat od začátku, ovšem to není úplný popis práce daného zařízení. I nejzkušenější elektrotechnici by si byli jistí, že vše již bylo vysvětleno. Pokud by tomu tak opravdu bylo, potom by generátor pracoval na 9 voltové baterie asi jen 6 hodin.

Ale on i nadále fungoval díky dobíjení baterie způsobem, o kterém jsme se dosud nezmínili. Všechny výše popsané procesy jsou evidentní a mohou být měřeny standardními laboratorními přístroji. Ale je tu ještě něco. V zařízení probíhá proces, který není tak snadné vysvětlit. Pokusíme se o to:

Bediniho generátor-schéma_9

Když se tranzistor uzavírá a dokonce ještě předtím, než proud začne proudit ve startovacím vinutí, dochází ke snížení magnetického pole, vysokonapěťový impulz sestávající z podélné vlny čistého napětí se pohybuje od základního vinutí zpět ke kladné svorce baterie.

Tento jev trvá několik mikrosekund, ale má vážný dopad na baterii. Zvrátí totiž na krátkou dobu tok těžkých iontů v baterii, což podstatně zpomaluje průměrnou „dobu vybíjení baterie“ o celých 95%!

To umožňuje, aby naše „hračka“ pracovala mnohem déle, než její kapacita umožňuje. Tento jev poprvé popsal v roce 1890 Nikola Tesla a je nazýván „Radiantní energie“ (nebo světlá). Daný elektrotechnický jev mnoho lidí nechápe.

V projektu Shawnee rotor představovalo kolo o průměru pouze 2,5 palce (63 mm), které přiváděla do pohybu 9 voltová baterie z rádia. Hlavní cívka měla průměr 1 palec (25,5 mm) a na výšku 1,5 palce (38 mm). Při uzavření tranzistoru se výboj napětí odváděl do baterie a ta mohla fungovat déle.

Při takové velikosti použitých komponentů, fungoval model dobře. Ovšem pokud použijeme větší hlavní cívku, bude mnohem těžší kontrolovat (směrovat) výboj napětí. Místo toho, aby prostě nabíjel baterii, může spálit tranzistor. Pokud budeme chtít vytvořit větší model, museli bychom provést určité změny. Ale o těchto změnách, stejně jako o nových studiích elektrických jevů, budeme vyprávět v dalších publikacích na webových stránkách „ALLATRA VĚDA“.

Pokračování: Bediniho generátor. Zdokonalení. Část 2

 

Zdroj: https://allatra-science.org/publication/generator-bedini

 

Líbí se mi 36Bediniho generátor. Principy práce. Část 1 - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 36
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Každá rána, kterou zasadíte v hněvu, se k vám ve výsledku vrátí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"