Například: Dobré zprávy
ATLANTIDA – země bohů, Ostrovy blažených, Tilmun, Avallon, Elysium. Část 1.

EXISTOVALY VYSOCE ROZVINUTÉ CIVILIZACE, VÍCE NEŽ NYNÍ?

EXISTOVALA ATLANTIDA?
 

Textová verze filmu „ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI“, který byl uveden v pořadu „"OD ATEISTY KE SVÁTOSTI"“.

Část 1.   00:00:00 - 00:09:35 (čas filmu)

0-0-23-min._cz

 

Existence ostrovní země, kde vládl bůh podobný člověku, obklopen svými dětmi – zástupem bohů, kteří vládli lidem, měli pozoruhodné technologie (tajemné kouzelné předměty),

 0-0-44-min_cz

měli klimatické zbraně,

0-0-56-min._cz

ovládali schopnost klonovat člověka,

0-1-05-min._cz

lékařské technologie, které prodlužují biologický život člověka za výhledové hranice, což znamená prodlužování života na dlouhou dobu – tzv., nesmrtelnost v těle pro vyvolené. Tato informace je zmíněna ve starobylých pověstech různých národů světa.

0-1-24-min._cz

 NEPOHODLNÉ ZNALOSTI

AUTOKRACIE (JEDINÁ SVĚTOVÁ VLÁDA)

TAM, KDE ŽIJÍ „BOHOVÉ“ (SVĚT „NESMRTELNÝCH“)

ELITA – SLUHOVÉ ELA


- - -

ZEMSKÝ RÁJ – ZEMĚ BOHŮ,

KDE PANOVAL HLAVNÍ BŮH OBKLOPEN ZÁSTUPEM BOHŮ.

 

Legendy o super rozvinuté předpotopní civilizaci:

- která se nacházela na dalekém západě, na velkém ostrově, obklopeném vodami,

- země, jejíž silný vliv se kdysi rozšířil po celém světě,

- země, kde autokraticky vládl El se svým okruhem, jím vybraných služebníků – Elitou a obdarovával své děti mocí nad různými národy…,

vztahuje se to k velmi dávné minulosti.

 

0-2-18-min._cz

0-2-26-min._cz

 

Uchovaly se o tom legendy u východních národů i národů západních, které žily před několika tisíci lety. Každý národ nazýval tento ostrovní stát po svém.

Například, v nejstarších sumerských legendách, je to blažený ostrov TILMUN ,„Země živých“, kde nebyly žádné nemoci a smrt, místo, kde žili bohové.

0-2-53-min.jpg(nový)

 

Místo, kde se odehrával jeden z nejstarších sumerských mýtů – o bozích Enlilovi, Enkim, Ninchursag, o člověku Utnapištimovi, přeživším velkou potopu. Tyto legendy jsou uchovány v sumerském eposu o hrdinovi Gilgameši a také v babylonské poemě Enúma eliš.

 

0-3-05-min._oprava

0-3-07-min._cz

0-3-17-min._cz

 

Právě z těchto legend mnohem později, po mnoha staletích, starohebrejští kněží převzali příběhy o rajském Edenu, o zakázaném jablku, vyhnání z ráje, o Velké potopě a mnoho dalšího.

0-3-31-min._cz

 

V keltské mytologii je to ostrov blažených AVALLON, nacházející se na vzdálených „západních ostrovech“. Jeho symbolika – skleněná věž, nebo palác, kouzelná jablka dávající nesmrtelnost atd. Slovo AVALLON je původně používáno jako vlastní jméno, ve waleské genealogii, týkající se mytického předka nejstarších dynastií Británie.

 

0-3-42-min._cz

0-3-44-min._cz

0-4-04-min._cz

 

V čínské mytologii – ráj nesmrtelných xian. Nachází se na třech posvátných horách: Penglaj, Fangzang a Yingzhou, které plují v moři-oceánu. Zmiňuje se, že nesmrtelní lidé xian jezdí na oblacích, řídí létající draky. Mají zahradu bohyně Xi Wang-mu, v níž rostou broskve nesmrtelnosti pan tao.

0-4-13-min._cz 

0-4-18-min._cz

0-4-23-min._cz

0-4-25-min._cz

0-4-30-min._oprava_1

0-4-33-min._oprava_1

0-4-35-min._cz

0-4-38-min._cz

 

Je známo, že v pověstech má nesmrtelný člověk xian nejčastěji podobu starce s bílým plnovousem a zobrazuje se s atributy nesmrtelnosti.

 

0-4-41-min._cz

V mytologii Helénů, tj. starých Řeků, tuto zemi nazývali ELYSIUM, „Ostrovy blažených“… ATLANTIDA.

 

HELÉNI O ATLANTIDĚ

0-4-56-min._cz

 

Atlantida. Starý helénský filozof Platón byl první z Helénů, kdo takto pojmenoval vysoce rozvinutý ostrovní stát v Atlantském oceánu ve svých dialozích Timaeus a Kritiás. 

Platon byl potomkem athénského zákonodárce 6. století před n.l., archónta Solona, kterého nazývali „moudřejší ze sedmi mudrců“ země ELlada, země, která je dnes známá jako starověké Řecko.

0-5-12-min._cz  0-5-21-min._cz

 

Podle Platóna, pověděli egyptští žreci archóntovi Solonovi, během jeho putování Egyptem, velké tajemství o tom, že historie s přírodními katastrofami se opakuje a dnešní civilizace zdaleka není první.

 

0-5-42-min._cz

 

Mimochodem, podle tradice Helénů samotný rod Solóna pochází přímo od boha moří Poseidóna, který, jak se předpokládá, "založil Atlantidu a osídlil ji svými dětmi“.

 

0-5-56-min._cz

 

Podle starořecké pověsti byla ATLANTIDA velkým ostrovním státem, nacházejícím se západně od Héraklových sloupů naproti Atlantským horám. Další antické zdroje se zmiňují „o zemi titána Atlanta“.

0-6-10-min._cz

 

Atlanťané vedli války a rozšiřovali svou moc daleko za hranice svého státu. Společnost Atlanťanů byla ve fázi rozkladu: egoismus, moc, luxus, ctižádostivost, zkažená morálka. Podle legendy na ně za trest bohové poslali ničivé zemětřesení a potopu.

Veliký ostrov Atlantida byl ZNIČEN během náhlého silného zemětřesení a prudkých záplav. Byl potopen ve vodách oceánu za „jeden den a jednu katastrofální noc“.

 

 

 

 

  0-6-43-min._cz  0-6-54-min._cz  0-6-58-min._cz

  

Podle tvrzení Platona k záhubě Atlantidy došlo 9 200 let před dobami archónta Solona, to znamená před 12 000 lety od současné doby.

 

0-7-28-min._cz

 

Dnes je spousta vědeckých materiálů, co si oceánologové, geologové, geotektonisté a odborníci v jiných oblastech vědy o tom myslí. Mnozí vědci nepochybovali o existenci a ponoření velké části pevniny, která se kdysi nacházela v Atlantském oceánu mezi Evropou a Amerikou, o níž se zmiňoval Platon. Mnohé, však v této pověsti udivovala skutečnost tak rychlého ponoření pevniny – za jeden den a noc.

 

0-7-36-min._cz

0-7-46-min._cz

0-7-53-min._cz

 

Avšak dnešní rychlé globální změny klimatu na Zemi, které jsou pozorovány za poslední dva roky, naznačují to, že v současném světě se jakýkoliv den může stát pro spotřebitelskou civilizaci poslední.  

Jak řekl Igor Michajlovič Danilov,

„Právě lidé svou volbou a zejména svou volbou komu sloužit – ďáblovi nebo Bohu, přibližují nebo oddalují konec světa. Na lidech mnohé záleží. Někteří lidé pochybují o konci světa. Avšak k dnešnímu dni pouze hlupák může pochybovat, anebo ten, kdo nevidí, co se děje za oknem“.

 

Ludia svojim vyberom citat IM 

 

Pokračování následuje ..........https://polahoda.cz/atlantida._kdo_je_to_ahriman_kde_se_nachazi_legendarni_sambala.__cast_2

 

Sledovat pořad s titulky můžete zde: 

                                                

 

Zdroj: https://allatra.tv/article/atlantida-strana-bogov-ostrova-blazhennyh-tilmun-avallon-ellizium

 

Líbí se mi 88ATLANTIDA – země bohů, Ostrovy blažených, Tilmun, Avallon, Elysium. Část 1. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 88
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Hlupákovi skládej hold za pochopení, chytrému je hloupé nepochopit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"