Například: Dobré zprávy
ATLANTIDA. Kdo jsou to hrdinové? Sen systému o nesmrtelnosti. Část 7

Textová verze filmu "ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI", který byl uveden v pořadu "OD ATEISTY KE SVÁTOSTI".

Část 7: 00:38:19 - 00:47:16 (čas filmu)

SVĚTONÁZOR

Světonázor. Foto

SUMERSKÁ A BABYLONSKÁ LITERATURA

Literatura Babylonu a Sumeru. Foto

Co se skrývalo za vzorem pro NAPODOBOVÁNÍ?

Sumerská písemnost. Foto

Pýcha, vraždy, opilství, podvod, msta, ješitnost, sobectví, zrada, lidská láska pomocí čarodějnictví – obecně stále tatáž šablonovitě se opakující nastavení systému ve vědomí lidí.

Pýcha. Foto

Vražda ve středověku. Foto

Opilství. Foto

Podvod. Foto

Pomsta. Foto

Marnost. Foto

Sobectví. Foto

Zrada. Foto

Lidská láska. Foto

Čarodějnictví. Foto

Magie. Foto

Počítačové schéma. Foto

Počítačová matice. Foto

ROZDĚLENÍ LIDÍ

Šachy. Foto

Stejně jako v zemi Ela

(IDEOLOGIE SYSTÉMU: ROZDĚL A PANUJ)

Počítačové sítě. Foto

Stejně jako v zemi Ela (jak bude o něco později podrobně vysvětleno v příběhu o bozích Olympu), v legendách kněží ve starověké Mezopotámii byli lidé rozděleni na bohy, hrdiny a divochy.

Země Ela. Foto

Starodávná země Ela. Foto

Legendy kněží starověké Mezopotámie. Foto

A s ohledem na to, jak potomci Atlanťanů – archónti po celá staletí rozšiřovali tyto obrazy v hlavách lidí, usilujíc o jedinou světovládu, můžeme toto pozorovat i nyní v současné světové společnosti.

Křišťálový globus. Foto

Profil. Foto

Shromáždění elity. Foto

Noční planeta. Foto

Zeměkoule. Foto

Elektronická knihovna. Foto

Knihovna. Foto

Knihy. Foto

Načítá se….. Foto

Shromáždění bohů – Elita byli patrony lidí, obdařeni všemi lidskými atributy a vlastnostmi, vlastníky kouzelných předmětů (vyspělých technologií).

Shromaždēní bohů. Foto

Atributy moci. Foto

Například Bůh Šamaš usnadnil hrdinovi Gilgamešovi vítězství nad monstrem díky sedmi větrům, které foukají z vůle Šamaše. Monstrum mělo ničivé paprsky a chránilo zvláštní území s neobyčejným cedrovým lesem boha Ellila.

Otisk ruky. Foto

Bůh Šamaš. Foto

Uctívání bohů. Foto

Bitva s monstrem. Foto

Gilgameš. Foto

Bůh Šamaš. Foto

Uragán. Foto

Hurikán. Foto

Ochrana pomocí laseru. Foto

Ale vždyť i dnes velmi mnoho bohatých lidí na světě touží být zvoleno do okruhu světové elity nebo být jí alespoň užiteční, prahnou po její ochraně а záštitě svých mini-impérií, ať už jde o obchod nebo vliv na určitou oblast.

Cedrový les. Foto

Cedr. Foto

Výškové budovy. Foto

Červené auto. Foto

Pantofle. Foto

Sny bohatých lidí. Foto

Světová elita. Foto

Příď jachty. Foto

Patronát. Foto

Skrytá manipulace člověkem.

Hrdinové (příklad – obraz Gilgameše). Úspěšní mládenci, kteří byli všemi hrdinskými činy povinováni ne sami sobě, ale nějakému mocnému patronu z řady bohů (z elity Ela), vlastnících magické předměty.

Hrdinové. Foto

Gilgameš. Foto

Zbraně: štít a meč. Foto

Socha. Foto

Sloupy. Foto

To znamená, že to byl jakýsi naprogramovaný hrdina, který měl zničit to zlo, které jeho patron za takové považoval, a potom zahynout ještě mladým. Zkrátka tak, jak rozhodnou bohové v božské radě.

Odysseus. Foto

Lukostřelba. Foto

Herkules. Foto

Gladiátoři. Foto

Bitva gladiátorů. Foto

Rada bohů. Foto

Během svého krátkého života museli hrdinové přemýšlet o smyslu života, hledat nesmrtelnost v těle, protože bohové již tuto nesmrtelnost měli.

Otisky prstů. Foto

Film o gladiátorech. Foto

Smysl života gladiátora. Foto

Teleportace. Foto

Svítící koule. Foto

A nejvyšším projevem odvahy mělo být uznání vlastní porážky, což bylo v pozdější literatuře směrováno až k sebevraždě hrdiny.

Bitva na kordy. Foto

Gladiátor. Foto

Záběry z filmu Gladiátor. Foto

Historické filmy. Foto

KONEC HRY. Foto

Ulice v dopravní špičce. Foto

Dnes přece miliony lidí od dětství touží podobat se slavným hrdinům – supermanům své doby – z populárních filmů po celém světě, seriálů, propagovaných pomocí médií.

Tričko s Batmanem. Foto

Mladý Batman. Foto

Záběry z filmu Batman. Foto

Spiderman. Foto

Matrice. Foto

Záběry z vojenských filmů. Foto

Yeah you. Foto

Foto kostýmů. Foto

Halloweenské kostýmy. Foto

A již v dospělém věku je mnozí napodobují a riskují svůj život kvůli uskutečnění plánů světové elity, aniž by věděli, pro koho ve skutečnosti pracují a proč.

Vojáci v horách. Foto

Napodobování hrdinů filmů. Foto

V moderních zákopech. Foto

Moderní války. Foto

Moderní války: cíle. Foto

Fantom. Foto

Divoši (Příklad obrazu Enkidu – sluhy Gilgameše)

Enkidu. Foto

Divoši. Foto

Divoch – nevýrazné stvoření, které se připojilo k civilizaci a stalo se oddaným služebníkem Hrdiny. Utrpením a smrtí musel zaplatit bohům za společné počiny – své a hrdinů.

Divoch a civilizace. Foto

Oddaný služebník. Foto

Hrdinův služebník. Foto

Pistole. Foto

Fikce. Foto

Bohové – hrdinové. Foto

K dnešnímu dni žijí miliardy lidí ve stavu bídy a chudoby, jen stěží vyžijí od výplaty k výplatě.

Meeting. Foto

Chudá africká země. Foto

Slumy. Foto

Dav lidí. Tramvaje. Foto

Od dětství sní, že alespoň chvilku budou stát po boku slavných lidí, nemluvě již o tom, být pro ně maximálně užiteční, aby se vymanili z chudoby a zařadili se mezi "slušné lidi".

Kavárna v Indii. Foto

Nakladače. Foto

Slumy. Foto

New York. Foto

Z okna mrakodrapu. Foto

FIXNÍ IDEA: NESMRTELNOST V TĚLE

Utkvělá myšlenka. Foto

Hodiny času. Foto

SEN SYSTÉMU O VLASTNÍ NESMRTELNOSTI

Nesmrtelnost. Foto

Snaha o dosažení NESMRTELNOSTI hlavního hrdiny zaujímá ústřední místo v mezopotámské literatuře.

Oko. Foto

Mezopotámská literatura. Foto

Epos s názvem „Ten, jenž vše zřel", o hrdinovi Gilgamešovi, je postaven na tomto námětu a opakuje se v různých verzích pro různé národy, u kterých se v různých staletích šířila sféra vlivu potomků Ela.

Epos o Gilgamešovi. Foto

Ten, jenž vše zřel. Foto

HOMÉR, ILIAS. Foto

Je však důležité poukázat na hlavní motiv těchto děl - jakoby nemožnost pro člověka dosáhnout hlavního cíle jeho hledání „věčného života“, zbytečnost lidského úsilí při pokusech získat nesmrtelnost a věčné mládí, tedy osud bohů.

Pomíjivost života. Foto

Věčné mládí. Foto

A závěr, tedy důraz na ideu tohoto díla - zdůrazňuje myšlenku, že jediná, člověku dostupná nesmrtelnost, je památka na jeho skutky, které by proslavily jeho obraz a jméno.

Rukopis. Foto

Svíce. Foto

Památník Gilgameše. Foto

Akkadský epos o Gilgamešovi.

Slavný epos o Gilgamešovi.

Co vidíme dnes? Miliardy lidí nevědí o duchovním cíli svého života.

Diskotéka. Foto

Miliardy lidí. Foto

Další miliardy, kteří se považují za věřící, nevědí, jak skutečně v praxi dosáhnout nesmrtelnosti v životě.

Pohlédni na Boha. Foto

Tvář. Foto

Fotografie muže. Foto

Tento nedostatek znalostí využívají světové elity pro své tajné manipulativní účely.

Silueta. Foto

Počítačová koule. Foto

Kříž. Foto

A kolik lidí na světě sní o vlastní kariéře, o tom, jak se stát významnými, proslavit své jméno, zapsat se do dějin, aby o nich všichni věděli?

Rozhovor. Foto

Školení. Foto

Fotokoláž. Foto

Subosobnost. Foto

Pro takovou masovou psychózu jsou ve spotřebitelské společnosti vytvořeny všechny podmínky samotnými lidmi.

Masová psychóza. Foto

Masová psychóza

Masová psychóza. Systém

Rozhovor. Foto

Školení. Foto

A nezáleží na tom, jakým způsobem to či ono vědomí uvažuje: jeden touží proslavit své jméno hloupostí na internetu a umisťuje hromadu fotografií sebe samého,

Programování. Foto

Člověk se sluchátky. Foto

Tvář člověka. Foto

Počítačová grafika. Foto

a druhý – hyper-rozumem, vydává spoustu vědeckých děl s vlastní fotografií nebo pojmenuje nový druh měkkýšů svým jménem.

Člověk v křesle. Foto

Knihy. Foto

Měkkýši. Foto

Vědomí všech pracuje podle šablony – proslavit své jméno. Ale proč je systém zainteresován v propagaci takové šablony jako je nesmrtelnost v těle a dosažení věčného mládí?

IT specialista. Foto

Lidský mozek na počítači. Foto

Grafika kódu. Foto

Výšková budova. Foto

A proč se zaměřuje pozornost člověka na propagaci vlastního obrazu a jména?

Zornice. Foto

Muž s brýlemi. Foto

Montáž filmu. Foto

Silueta. Foto

Když znáš prapůvodní duchovní Znalosti a uvědomuješ si, že systém mění jejich podstatu, je možné pochopit, že odpověď se skrývá ve dvou bodech: „nesmrtelnost v těle“ (nyní to zní jako „spása“) a „oslavování jména“.

Most. Foto

Kniha. Foto

Památník. Foto

Obloha v mrakodrapech. Foto

Podle prapůvodních duchovních Znalostí kterýkoliv člověk může dosáhnout nesmrtelnosti během dočasné existence svého těla, to znamená, duchovně se rozvinout pomocí hlubokých pocitů do takového stavu vnitřní duchovní přeměny, kdy jako Osobnost, jako Duch, začíná žít v Duchovním světě.

Otevřená kniha. Foto

Pohled. Foto

Země. Foto

Duchovní vývoj člověka

Duchovní spása. Foto

Lotos. Foto

Duchovní osvobození. Foto

Duchovní osvobození

Je důležité vědět, že pouze Duch může být nesmrtelný, nikoli fyzické tělo či vědomí.

Duch člověka. Foto

Duch. Foto

Půlměsíc. Foto

Vědomí tomu nerozumí. Jeho Bůh je materiální obraz. Vědomí nedokáže mít hluboké pocity, dokáže jen mluvit, myslet nebo zažívat emoce.

Počítačové čtverce. Foto

Vědomí člověka. Foto

Vědomí člověka. Foto

Stoj na hlavě. Foto

Mluvit. Foto

Myslet. Foto

Emocionálně prožívat. Foto

A co chápe vědomí?

Obrázek. Foto

Chápe jen to, co chápe systém. V chápání systému je nesmrtelnost v těle prodloužením života za výhledovou hranici, je to prodloužení trvání vlastního života, i když systém chápe jeho konečnost. Vždyť jeho doba trvání je předurčena jako u běžného programu.

Mřížka. Foto

Grafika mřížky. Foto

Nula. Foto

244. Foto

Noc. Foto

Silueta v noci. Foto

Noc. Doma. Foto

Hřbitov. Foto

Pomíjivost života. Foto

Odpadky. Foto

Stín. Foto

Takže příslib nesmrtelnosti ve fyzickém těle je pouze šablonovitý trik, prověřený tisíciletími, iluze, kterou lidé žijí a bez rozmýšlení utrácejí reálné síly své pozornosti na živení systému.

Člověk. Foto

Smrt. Foto

Smrt

Smrt. Hřbitov

Lebka. Foto

Hřbitov. Foto

Kostra. Foto

Kostry. Foto

A proslavení vlastního jména obrazem po staletí – to je rovněž výhodné pro systém. Takto si vytváří pro sebe subosobnosti, které jsou také potravou pro systém, být mrtvým mezi živými.

Smrt a subosobnost. Foto

Člověk a město. Foto

Smrt a kostry. Foto

Obraz člověka. Subosobnost. Foto

Hodně lidí. Foto

Gladiátor. Foto

Líbí se mi 14ATLANTIDA. Kdo jsou to hrdinové? Sen systému o nesmrtelnosti. Část 7 - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 14
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Hlupákovi skládej hold za pochopení, chytrému je hloupé nepochopit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"