Například: Dobré zprávy
ATLANTIDA. Kdo je to AHRIMAN? Kde se nachází legendární ŠAMBALA.  ČÁST 2

Textová verze filmu „ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI“, který byl uveden v pořadu „OD ATEISTY KE SVÁTOSTI“.

Část 2:  00:09:35 - 00:16:10 (čas filmu)

 

ZEMĚ VĚČNĚ ŽIVÝCH

Od pradávna lidé žijící na různých kontinentech zachovali společné duchovní dědictví, které obsahuje pochopení toho, jak může smrtelný člověk dosáhnout nesmrtelného Života, jak získat věčný Život. Bylo to založeno na prapůvodních duchovních Znalostech o existenci Duchovního světa, věčného Božího Světa, na tom, že Bůh je Jeden, na dočasnosti a smrtelnosti hmotného světa. Bylo pochopení o Boží Síle a o tom, že ta spočívá v Boží Lásce.

0-09-50-min

0-09-59-min

0-10-09-min

0-10-13-min

 

Existovaly také poznatky o sedmi poslech Duchovního světa, vykonavatelů Vůle Jediného Boha, kteří periodicky přicházejí do tohoto světa během nejdůležitějších etap pro lidstvo.Jejich nesmrtelný Duch se dočasně vtěluje do lidského těla v tomto světě. A takto, v životních podmínkách stejných jako u ostatních lidí, plnili své poslání, až do rozpadu tělesného obalu, tj. smrti dočasného těla.

0-10-59-min

 

 

 

Jestliže šest ze sedmi poslů Věčného světa, Duchovního světa, přicházejí jen zřídka a podle potřeby, tak jeden z nich je neustále přítomen na Zemi podle Božího příkazu. Má mnoho jmen, ale jeho skutečné jméno je Ahriman.

0-11-14-min

 

V současném chápaní je jako programátor, který vytvořil program, který je tím, koho v různých dobách lidé nazývali Ďáblem, Satanem, Iblisem anebo jednoduše – rozumný systém. Systém, jehož součástí je vědomí a také myšlenky, přicházející k člověku od systému.

0-11-19

0-11-20-min

0-11-23

0-11-24-min

0-11-25-min

0-11-28

0-11-29-min

Myšlenky působí a pracují šablonovitě, jako programy.

0-11-40-min

 

Ahriman neustále sleduje práci svého globálního inteligentního systému. Přebývá tady, v hmotném světě pouze „jeden den“, vycházejíc z dávného chápání, že celý materiální svět, se svými miliardami let, existuje pouze „jeden den“.

0-11-44-min

U mnohých vzniká otázka: k čemu je potřebný ďábel a tito démoni v jejich hlavách? Tyto všechny programy s přicházejícími myšlenkami a emocemi, založenými na pýše, závisti, nenávisti a spoustě pozemských tužeb?

0-12-11-min     0-12-15-min

Ovšem podle prapůvodních Znalostí, právě ony vytvářejí podmínky pro lidskou volbu: být smrtelným nebo získat duchovní nesmrtelnost.

0-12-24-min

0-12-26-min

0-12-29-cz-min_1

 

Myšlenky svádí, přivádí ke vzniku pozemských přání, jsou původci neřesti, touhy po moci a po mrtvých atributech materiálního světa. Ale tyto programy – filtry – ďábel a démoni jsou rovněž vševidoucími strážci před bránou do skutečného ráje, Božího ráje.

0-12-31-min

0-12-42-min

0-12-59-min

 

Duchovní Svět to je svět, kde žádná hmota neexistuje, to je Svět s jinou formou existence, v lidském chápání je interpretován jako Boží Láska.

 

0-13-22-min

Lidé různě nazývali nemateriální místo, v němž neustále přebývají poslové z Duchovního světa. Jedno, z nyní známých jmen, je legendární Šambala v čele s Rigdenem Djapo.

0-13-34-min

0-13-38-min

0-13-45-min

0-13-53-min

Podle prapůvodních Znalostí se Šambala nachází mezi reálným věčným Světem Boha a dočasně existujícím materiálním Vesmírem. To znamená ve vyšší - 72. dimenzi této Sféry. Odtud právě i pochází zmínka o čísle 72 ve starých legendách, pověstech, obrazech. Rovněž bych chtěla poznamenat, že obvyklý hmotný svět se mění již ve 4. dimenzi. V sedmé, již jako hmota není přítomen.

0-14-04-min

0-14-08-min

Pečetí Šambaly je starobylý znak AllatRa, stylizovaný jako vševidoucí Boží oko, nebo v trojúhelníku vycházející slunce na horizontu s rozcházejícími se paprsky. Pečetí Šambaly, jako znamením, bylo označováno území anebo místo, kde byl zájem Šambaly. Podobné rozlišovací znaky nosili představitelé Šambaly, když se dočasně inkarnovali do tohoto světa a také ti důstojní lidé, kteří jim pomáhali.

0-14-26-min

0-14-41-min

0-14-43-min

0-14-45-min

0-14-47-min

0-14-52-min

0-14-58-min

Stejně jako dříve, tak i nyní existuje spousta legend o Šambale, které jsou propojené s legendami o kosmické světové hoře.

0-15-10-min

0-15-15-min

V pověstech se asociativně vyprávělo, že na vrcholu této světové hory žijí nesmrtelní bohové.

0-15-18-min

0-15-20-min

Tento pojem je spojen s nehmotným místem, nacházejícím se vně trojrozměrnosti, které mohou duchovně navštěvovat ti, jež nazývají svatými. A to je spojeno s procesy významné duchovní transformace člověka – od smrtelného k nesmrtelnému a nemá žádný vztah k materii jako takové. To znamená, ani k fyzickému tělu člověka, ani k jakémukoliv materiálnímu místu na zemi.

0-15-26-min

0-15-29-min

0-15-32-min

0-15-36-min

0-15-41-min

0-15-58-min

S těmito poznatky je snadné rozlišit zrna od plev.

0-16-10-min-1

 

Pokračování následuje ..........

 

Pořad s titulky můžete sledovat zde: 

 

 Zdroj: https://allatra.tv/article/atlantida-chast-2

 

 

 

 

 

 

 

Líbí se mi 72ATLANTIDA. Kdo je to AHRIMAN? Kde se nachází legendární ŠAMBALA. ČÁST 2 - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 72
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Život je příliš krátký, a proto musíme stihnout duchovní podstatu v našem srdci zvelebit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"