Například: Dobré zprávy
ATLANTIDA. El – vládce všech zemí, Enlil všech bohů. Sumerská literatura. Část 5.

Textová verze filmu "ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI", který byl uveden v pořadu "OD ATEISTY KE SVÁTOSTI".

Část 5: 00:27:54 - 00:33:50 (čas filmu)

«KRÁLOVSTVÍ ROZUMU»

Království rozumu. Foto

Čím začala historie tzv. „civilizace“, národa, který přišel do úrodného údolí Mezopotámie?

Údolí Mezopotámie. Foto

Dělbou nadbytku a byrokracií.

Řeky Tigris a Eufrat. Foto

První piktografické texty byly ekonomické soupisy, hospodářské seznamy, souhrny.

Uruk. Foto

První piktografické texty. Foto

Starověké figurky. Foto

0-28-10-min

 Ekonomické seznamy Mezopotámie. Foto

Seznam. Foto

Starověké kresby na tabulkách. Foto

Jednoduše řečeno - způsob každodenního života pohltil epochu matriarchátu, a také touha patriarchátu po moci.

Epocha matriarchátu. Foto

Starověké znaky matriarchátu. Foto

Život v období matriarchátu. Foto

Patriarchální moc. Foto

To se stává i člověku, který v sobě ztrácí duchovní spojení s Bohem.

Spojení. Foto

Vzniká v něm diktát vědomí. Začíná věnovat nadměrnou pozornost uspořádání své domácnosti v trojrozměrnosti na úkor svého duchovního vývoje.

Diktát vědomí. Foto

Duchovní rozvoj. Foto

A při dominanci království rozumu je vše šablonovité, ať je to v rodině či ve společnosti: hledání vnějšího nepřítele, touha po dobývání sousedního území, vykořisťování všech kolem, boj o moc.

Království rozumu. Foto

Ovládání vědomí. Foto

Vnější nepřítel. Foto

Obsazení území. Foto

Vykořisťování druhých ve starověku. Foto

Boj o moc ve starověku. Foto

K čemu to vede?

Hřbitov. Foto

Copak země Sumerů byla zemí svobodných lidí?

Utlačování národů ve starověku. Foto

Sumer z konce třetího tisíciletí před n.l. byl zemí, která neustále vedla dobyvačné války, země žoldnéřů, otroků koupených nebo zajatých ve válkách, země otroků-dlužníků, kteří prodávali členy své rodiny i sebe samotné do otroctví.

Dobyvačné války. Foto

Otroci. Foto

Obchod s dětmi. Foto

Země, žijící dle sbírky zákonů králů, kteří sami sebe prohlásili za místodržitele bohů.

Správci bohů. Foto

Země 30 stříbrných, kde byl lidský život vyjádřen hodnotou zboží v tehdejším měřítku – ve stříbře.

30 stříbrných. Foto

O tom svědčí tabulky s ročními vyúčtováními dozorců, určené pro manipulace s pracovní silou a otroky.

Tabulky - výroční zprávy ve starověku. Foto

Tabulky - výroční zprávy ve starověku. Foto

Pracovní síla - otroci. Foto

A toto "království rozumu" otroků a služebníků boha Ellila rozprostíralo svá chapadla na Sýrii, na Malou Asii a na Elam.

Vláda třetí dynastie urské. Foto

Vláda třetí dynastie urské. Foto

TI, KTEŘÍ PŘIŠLI S PŘÍBĚHEM O ELOVI

TI, KTEŘÍ PŘINESLI PŘÍBĚH O ELOVI. Foto

Etnonym, tedy název “Sumerové”, to je vědecká abstrakce, není to samotný název národa.

Sumerové. Foto

Toto pojmenování se jednoduše používá pro označení národa, který přišel do úrodných zemí Mezopotámie.

Cizí národy Mezopotámie. Foto

Ve všeobecném literárním dědictví starověké Mezopotámie, získaném z klínových tabulek Sumerů, potom Akkadů, kteří jejich dědictví přijali, a později i v psaních babylonských kněží, se vypráví především příběh o formování moci, který opakuje předpotopní příběh o všemocnosti a dlouhověkosti Ela a jeho elity.

Literární dědictví starověké Mezopotámie. Foto

Tabulky klínového písma, Sumer. Foto

Spisy babylonských kněží. Foto

bůh El. Foto

bůh El a elita. Foto

Zde jsou Elovi již připisovány vlastnosti boha Enlila (akkadsky Ellil), který se následně stal jedním z hlavních bohů sumersko-akkadského panteonu.

bůh Enlil (akkadsky Ellil). Foto

Enki. Enlil. Foto

Přičemž jsou zde i dozvuky starých legend, které se zachovaly z prapůvodních Znalostí – o sedmi bozích, mezi nimiž byl také Enlil – jedno ze jmen Ahrimana, o tom, že Enlil, byl druhým po nebeském bohu jménem Anu a jeho stálým představitelem na Zemi.

Prapůvodní Znalosti. Foto

Enlil. Ahriman. Foto

Manželka Enlila - Ninlil. Foto

Gilgameš. Foto

Náboženství světa – naučný slovník. Foto

Ale již v sumerských legendách se Enlilovi ze sedmera bohů aktivně připisuje i předpotopní historie světového samovládce – Ela.

Sumerské legendy. Foto

Samovládce. Foto

Hlavními epitety ENLILA se stávají: „vysoká hora“, „vládce všech zemí“, „vládce určující osudy“, „pán, jehož slova jsou neměnná“ a rovněž „otec bohů“.

Bohové Metopotámie. Foto

Veliká hora. Foto

Vládce všech zemí. Foto

Vládce určující osudy. Foto

Pán, jehož slova jsou neměnná. Foto

Otec bohů. Foto

Dokonce byl používán takový výraz „Enlil všech bohů“, „Enlilství nad bohy“.

Enlil všech bohů. Foto

Enlilství nad bohy. Foto

Termín „enlilství“ znamená „nadvládu“.

Enlilství-nadvláda. Foto

LITERATURA SUMERU

V sumerské hymně „ENLIL JE VŠUDE...“, ve které je vychvalován Enlil, jsou vyjmenovány jeho epitety a skutky bohů.

Sumerská hymna. Foto

ENLIL VŠUDE ... Foto

Chrám Enlila. Foto

Hymna Enlila. Foto

Chvála Enlilu. Foto

Anunnaki - bohové. Foto

Kultovní text Sumeru. Foto

Tento kultovní text, který měl posílit kolektivní emoce, obsahuje tato slova: „...Bez Enlila, „Vysoké hory“, nebyla by stavěna města, nevznikla by sídla,

Kultovní text Sumeru. Foto

Kolektivní emoce. Foto

Kolektivní emoce. Foto

Posilování kolektivních emocí. Foto

Velký útes. Foto

Poezie a próza starověkého východu. Foto

nebyly by zřízeny stáje, ovčín by nestál,

Pastva, stáj. Foto

král by nevyrostl,

Vznešený vůdce. Foto

velekněz se nezrodil,

Žrec. Foto

nebyl by zvolen orákulem žádný chrámový sloužící,

Chrámový věštec. Foto

Chrámový věštec. Foto

vojenské oddíly by neměly velitele… „

Starověká vojska. Foto

Starověká vojska. Foto

* * *

Pyramida. Foto

«…Chrám Enlila je hora hojnosti, přijímají tam oběti, dávají rozhřešení!…»

Hora hojnosti. Foto

Chrám Enlila. Foto

Odpuštění hříchů v chrámu Enlila. Foto

* * *

«Enlile, pastýře, kterého uzříš, Vyvoleného, kterého v zemi pozvedneš – zem mu do rukou, zem mu pod nohy položíš, skloní se před ním vzdálené země!».

Pastýř Enlil. Foto

Pastýř Enlil. Foto

Vládci v Mezopotámii. Foto

Akkad. Foto

Sumer. Foto

Maska Enlil. Foto

Hodiny času. Foto

Ukázkový příklad – jedno z prvních starověkých měst Mezopotámie – Eridu, bylo pojmenováno městem prvních králů.

Mapa Mezopotámie. Foto

Eridu. Foto

Podle pověsti byl jeho patronem bůh Enki, syn Enlila, který působí jako organizátor světového řádu na Zemi.

Bůh Enki. Foto

Syn Enlila. Foto

Organizátor světového řádu na Zemi. Foto

Světová moc peněz. Foto

Město je řízeno samotným Enkiho synem – mužem, který se jmenoval Adapa, který byl z poloviny bůh a z poloviny člověk-hrdina.

Enki. Foto

Eridu. Foto

Adapa. Foto

Předpokládalo se, že právě Adapa přinesl civilizaci do města z ostrova Tilmun, to znamená – z ostrova Nesmrtelných.

Ostrov Dilmun. Foto

Ostrov Nesmrtelných. Foto

Mimochodem, Adapa v akkadské mytologii je jedním ze „sedmi mudrců“.

Sedm mudrců Eridu. Foto

Podobný příběh o Sedmi mudrcích byl i mnohem později ve starém Řecku – Heladě, kde byl Solon také nazýván jedním ze sedmi mudrců.

Sedm mudrců Atén. Foto

Sedm mudrců Atén. Foto

Líbí se mi 28ATLANTIDA. El – vládce všech zemí, Enlil všech bohů. Sumerská literatura. Část 5. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 28
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Moudrost je bohatstvím duše, nikoli věku.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"