Například: Dobré zprávy
ANGKOR - VAT. ARCHITEKTURA, FRESKY A POSVÁTNÁ ČÍSLA 7 A 72

Pustit se do hlubší analýzy informací týkající se tajemství posvátného města Angkor Vat, které se nachází v Kambodži, mě nadchl článek "Tajemství Angkoru a plošiny v Gíze je odhaleno - kyvadlo Orionu a Draka. Apokalypsa dnes?", zveřejněný na těchto stránkách. Při přípravě tohoto článku jsem našel mnoho zajímavostí, jimiž se nyní chci podělit. Takže, Angkor Vat - to je obrovský chrámový komplex, největší kultovní stavba na světě. Komplex je zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Angkor se nachází na ploše 200 kilometrů čtverečních a nedávné výzkumné studie ukázaly, že jeho plocha kdysi mohla činit až 3000 kilometrů čtverečních s počtem obyvatel okolo půl milionu, díky čemuž byl Angkor považován za největší osídlené místo své doby. Chrámový komplex byl vybudován jako tři koncentrické obdélníkové stavby, jejichž výška se zvětšuje směrem do centra. Chrám je obklopen stěnou (1,5 km×1,3 km) a uměle vykopaným vodním příkopem, jehož délka činí 3,6 km a šířka 190 m. Vnitřní budova se skládá z pěti věží připomínajících tvar lotosu. Centrální věž se vypíná do výše 65 m nad okolním terénem.

angkor-vat_1

angkor-vat1

angkor-vat2 

  

Chrám představuje pyramidu orientovanou na západ skládající se ze tří úrovní nebo pater. Chrám se budoval směrem od centra k periferii a to i přes poměrně složitou konstrukci. Z jakého úhlu by se na něj člověk nedíval, vždy uvidí pouze tři věže z pěti, to je zázrak architektonického umění dokonce i v současné době. Khmeřové věřili, že tři úrovně chrámu představují tři živly: vzduch, zemi a vodu.

SVĚTOVÁ HORA, ANEBO HORA MERU.

Z hlediska architektury Chrám představuje hinduistický chrám-horu, mýtickou horu Meru — obydlí bohů. V populární knize "Sensei ze Šambaly-IV" je o ní zmínka. Říká se jí také Světová hora:

A Světová hora se nachází v centru světů materiálního Vesmíru. Je místem návštěvy moudrých bytostí, něco jako našich osvícených lidí, nebo jak je nazývali lidé dříve  - polobohů, tedy těch, kteří dosáhli vysoké duchovní úrovně. Proto tuto horu v dřívějších představách spojovali se získáním skutečného lidského štěstí a nesmrtelnosti.

V mytologii Staré Indie existuje celá řada pověstí spojených s Meru. Podle těchto dřívějších představ na Světové hoře, nacházející se v centru Vesmíru, kolem nějž se otáčí hvězdy, planety a slunce, přebývají Brahma, Višnu, Šiva a další velcí bohové. Zmiňuje se třicet tři bohů, kteří se tam stýkají. Vypráví se rovněž o jejich činnosti. Například Višnu radí na této hoře ostatním bohům, jak získat nápoj nesmrtelnosti Amritu.

„Amrita, jak krásně to zní,“ pronesla Taťána. „Není tento název náhodou spojen s ženským jménem?“

„Ne. To slovo je utvořeno od „amrta“, což znamená „nesmrtelný“. Je to blízké pozdnímu starořeckému mýtu o nápoji Ambrozie, jenž udržoval nesmrtelnost olympských bohů a jejich věčné mládí.  Amrita, Ambrozie je totéž co védský nektar somy (Сомы). V Rigvédě je to nápoj bohů, vyvolávající extatický stav a darující nesmrtelnost a nadpřirozenou sílu. Ve staroindické náboženské praxi představovalo samotné připravení nektaru zvláštní rituál. V „Avestě“ tento nektar nazývali Chaoma, jeho kult se váže až k staroíránskému období. Uctívali ho také sarmati a skythové. Nápoj označovali rovněž jako „odvracející smrt“. Nejenže měnil prostorově-časové vnímání, ale uděloval i ohromnou sílu, osvícení a znalosti. Jak se domnívali staří Íránci, nejlépe ze všeho připravuje cestu pro duši. Leč všeobecně tento nektar nesmrtelnosti vždy nazývali „nektarem lotosu“. Prakticky ve všech legendách se tento posvátný nektar popisuje jako nektar neobyčejné nebeské rostliny, spojené se zemí, rostliny nádherně a pravidelně utvořené, žlutobílé, dokonce zlatavé barvy.“

 

Na základě získaných znalostí a logického porovnání informací lze připustit, že chrám nesloužil ke shromažďování věřících a konání služeb, Angkor Vat byl místem "obydlí Bohů". Kromě toho sloužil jako pohřebiště králů.

ARCHITEKTURA ANGKOR VAT.

Chrám je vlastně budova obdélníkového tvaru o velikosti 1500x1300 m. Kolem něj podél jeho obvodu, se nachází vodní příkop o šířce 190 m. Komplex se skládá z vnějšího nádvoří, na kterém jsou postaveny tři koncentrické stavby. Vchod je na západní straně. Od věže ze strany vchodu do chrámu se nachází dlouhá cesta. Na pravé a levé straně od cesty, podobni strážcům, stojí sochy hadů se sedmi hlavami (!). Hodně připomínají dobře známý most Činvat, že?

angkor-vat3

angkor-vat4

Architektura Chrámu dobře ladí s artefakty sousoší, které zde hrají důležitou roli. Na všech třech úrovních chrámu jsou umístěny basreliéfy na mytologické téma.

První patro.

Před vstupem do prvního patra, které zabírá plochu 187 x 215 m, jsou postavené tři věže. Je zde mnoho obrázků a maleb na různá hinduistická témata.  Celkem v galerii na prvním patře uvidíme osm obřích nástěnných obrazů o výšce do 2 metrů a celkové délce okolo 1000 m. Výjevy na nich "citují" klíčové epizody z dodnes populárních staroindických eposů "Rámájana" a "Mahábhárata". Z vnitřní strany galerie je dlouhá zeď, na níž se právě basreliéfy nacházejí. Z vnější strany galerie je postavená dvojitá řada sloupů, které tvoří průchod pro prohlídku basreliéfů. Stropy jsou zdobeny řezbami, připomínajícími lotosový květ.

angkor-vat5

12345

angkor-vat6

12344

 

Osm obrovských panelů na prvním patře s kompozicemi "Víření moře mléka", "Bitva u Kurukšétry" a další, celková plocha kterých činí 1200 m².

Druhé patro.

Druhé patro chrámu má rozměry 100 x 115 metrů. Je možné se sem dostat po krytých chodbách z prvního patra přes hlavní vchod (od západu na východ). Tři věže, vyčnívající nad bránou hlavního vchodu, jsou propojeny se třemi věžemi dalšího stupínku svéráznými chodbami. Vytvořený prostor je rozdělen na další čtyři obdélníkové terasy, které se v období dešťů promění v umělé bazény. Na druhém patře, na pravé a na levé straně se nacházejí budovy knihoven, které mají čtyři vstupy a centrální schodiště vedoucí do třetího patra chrámu. Zde se nachází deset vstupů a každý z nich zdobí improvizovanou střechu. Galerie druhého patra tvoří chodby. Jedna část stěny (z vnější strany) je hluchá (bez otvorů), druhá (z vnitřní strany) - s okny, mřížemi ve formě nízkých vytesaných sloupků. Chodby vyústí do vnitřní části dvora a končí dvojitou řadou sloupů, vytvářejících vnitřní galerie šířkou cca 3 m. Basreliéfy galerií představují obrazy téměř dvou tisíc apsar, z nichž ani jedna není podobná druhé.

angkor-vat8

angkor-vat9

 

Zdi druhého patra jsou zdobeny asi 2000 postavami nebeských panen – apsar.

image0343 image0363 image0383

 

Třetí patro.

Třetí patro má velikost 75 x 75 m a je ve výšce 25 m nad zemí. Celková výška centrální věže je 65 metrů nad zemí. Prostor této plochy je rozdělen do čtyř čtverců představujících terasy, ze kterých můžete vystoupat jak na boční, tak i na hlavní věž. K věžím vede 12 schodišť s velmi strmými schůdky. Věže jsou navzájem spojeny prostornými chodbami. Z centrální věže vedou čtyři galerie otevřené na obou stranách, každá má délku 15 m.

Na jedné straně (vnitřní) je dvojitá řada sloupů, na druhé (vnější) jsou okna s mřížkou ze zakřivených tyčí. Basreliéfy jsou ozdobeny řezbou s obrázky polobohů (devaty). Centrální věž vypadá zvláště majestátně, pokud se podíváte na ní stojíc u základu severovýchodní věži v časných ranních hodinách nebo u severozápadní věže při západu slunce. Z výšky třetího patra se nabízí nádherný výhled na okolní krajinu.

angkor-vat10

Vnější stěna chrámu má rozměry: 1024 x 802 metry, výšku 4,5 m, je obklopená příkopem o šířce 190 metrů.

Přístup k chrámu je možný po hliněném valu na východě a po pískovém náspu na západní straně. Tento násep, který je hlavním vchodem, je pravděpodobně náhradou za zaniklý dřevěný. Na každé světové straně se u vstupu do samotného chrámu nachází malá vstupní budova, tzv. gopura. Západní gopura je největší, skládá se ze tří, nyní polorozpadlých věží. Maurice Glaze, dohlížející na Angkor Vat v letech 1937-1945, poukázal na to, že tato gopura skrývá komplex před zrakem příchozích, a svou formou ho zároveň napodobuje. Vedle jižní věže se nachází socha Višnua, známá jako Ta Reach, která původně stála ve střední části chrámu. Věže jsou spojeny galeriemi, které mají nepřerušovanou zeď z vnitřní strany a hranaté sloupy z vnější. Galerie jsou dostatečně velké, aby nimi prošli sloni, a proto se gopury často nazývaly "sloní brány". Strop mezi sloupy zdobí rozety v podobě lotosu, západní průčelí stěny zdobí tančící postavy, a východní — okna v podobě balustrád, s postavami mužů tančících na zádech, skákajících zvířat a devat (božských bytostí, létajících v nebi). Vnější stěna uzavírá prostor 820 tisíc metrů čtverečních (203 akrů), která kromě samotného chrámu byla původně zastavěná městskými stavbami. Na sever od chrámu byl královský palác. Stejně jako všechny ostatní městské budovy Angkoru, tyto stavby byly postaveny z neodolných materiálů (ve srovnání s kamennou konstrukcí chrámu), prakticky nic z nich nezůstalo, kromě obrysů některých ulic. Velká část prostoru je nyní pokryta lesy. Západní gopuru spojuje s chrámem 350 metrů dlouhá kamenná cesta (platforma) s balustrádou v podobě postav Nágů.

angkor-vat11

 

Cesta má šest schodů do města na každé straně. Z obou stran silnice jsou také tak zvané "knihovny". Mezi těmito knihovnami a chrámem jsou rybníky. Rybníky nejsou originálním prvkem v kompozici areálu, byly přidány později, stejně jako terasa ve tvaru kříže, „hlídaná“ figurami lvů. Terasa spojuje kamennou cestu s centrem komplexu.

 angkor-vat12

angkor-vat13

Schéma Angkor Vat

ČÍSLO 72

Pojďme si konečně něco říct o posvátném čísle „ 72", je až příliš mnoho „náhodných“ shod. Ve světle získaných Prapůvodních Znalostí z knihy „AllatRa“, které přinesl do světa učitel Rigden Djappo, začíná být jasné, o co vlastně jde.

• Pyramidy v Gíze stojí 31,15° východněji od Greenwichského poledníku, starobylý Heliopolis na 31,2° východní délky, a chrámy Angkor Vat — na 103,5°. Takže vzdálenost mezi posvátnou zemí Gízy — Heliopolisu, kde vládli mudrci, kteří kráčeli astronomickou "cestou Hora", a svatou zemí Angkor, kde její název doslovně znamená "bůh Hor žije“, se s malým zaokrouhlením rovná geodeticky důležité hodnotě 72 stupňů zeměpisné délky (103° – 31° = 72°).

• V Angkoru je celkem 72 základních kamenných a cihlových chrámů a památek.

• V Khmerské abecedě je 72 písmen a stejný počet hlásek.

• Číslo 72 je považováno za posvátné číslo v mnohých náboženstvích.

• Ve staroindickém jazyce "Sanskrt" (jazyk klasické indické literatury, posvátných textů, mantra rituálů hinduismu, džinismu, a také částečně buddhismu) se používá abeceda devanagari. Devanagari znamená "písmo Bohů" nebo "Městský jazyk" a v klasickém sanskrtu má 36 písmen-fonémů (72:2=36). V devanagari jsou používány 72 základní ligatury (kombinace souhlásek, psaných jako samostatný symbol).

• Nejstarší systém run, takzvaný "Starší Futark" se skládá z 24 run. Každá runa může znamenat písmeno, slabiku, slovo nebo obraz. Přičemž obrázek má prioritní význam. Ale jedna runa může znamenat až tří obrazy v závislosti na kontextu (24х3=72). Při tom všechny tyto obrazy budou tak či onak spojené. Stará runová abeceda se stala základem téměř pro všechny nyní existující indoevropské abecedy. 24 run, které známe dnes, to je třetí část skutečného jazyka, protože, pokud násobíme 24 třemi, dostaneme přesně 72 run. V dávných učeních se učilo, že svět má tři části. Jedna z nich je pozemský svět Getig, druhá — prostřední svět Ritag, a třetí — nejvyšší svět Menog. To jsou tři formy run.

• Ve starověkém avestském jazyce (jazyk Avesty, posvátné knihy Zoroastrizmu) bylo 72 písmena pro označení všech možných variant výslovnosti hlásek.

• Nejvýznamnější kniha Avesty - Jasna, která je textem, přednášeným při základní zoroastrijské liturgii "Jasna", obsahuje 72 kapitol.

• Číslo 72 jak v sanskrtu, tak v původní Avestě našlo své vyjádření v 72 nitích posvátného pásu Kušti, který má každý vyznavač zoroastrismu, jako symbolické připojení k náboženství, přesněji řečeno, jako pupeční šňůra, která spojuje člověka s Pánem Bohem.

• V Judaismu číslo 72 je posvátné a je spojeno se jménem Boha, s tajným jménem, jemuž je podřízen vesmír. 72 písmen má hebrejská abeceda. Těmto písmenům odpovídají konkrétní zvuky, které mají pozoruhodnou sílu překonávat zákony přírody ve všech formách, včetně lidské přírody. Podle pověsti, jméno Boha obsahuje v sobě celé jsoucno. To znamená, že ten, kdo dokáže správně vyslovit toto jméno, bude moci požádat Tvůrce o všechno, co chce.

• Nevyslovitelné jméno Boha — hlavní předmět studia středověkých kabalistů. Věřilo se, že toto jméno obsahuje v sobě všechny síly přírody. Skrývá se v něm samotná podstata vesmíru. Jméno Boha je také zobrazeno tetragrammatonem JHVH (hebrejsky יהוה - jsou to čtyři písmena (odtud pojmenování tetragrammaton), jimiž se v Tanachu (hebrejské bibli) označuje vlastní jméno boží). Když sečteme číselné hodnoty písmen tetragrammatonu, dostaneme - 72.

• V hebrejské pověsti o chrámu je zmínka o 72 poupatech mandlí, kterými zdobili svícen používaný v posvátném rituálu, který představoval kombinaci 12 a 6 a vyjadřoval realizovanou harmonii. Odvozenina čísla 72 je také legendární číslo 9.

• Molekula DNA člověka představuje otáčející se krychli. Při otáčení krychle o každých 72 stupňů podle určitého modelu, se ukazuje dvacetistěn (ikosaedr, trojrozměrné těleso v prostoru, jehož stěny tvoří dvacet stejných rovnostranných trojúhelníků), který tvoří pár s dvanáctistěnem (dodekaedr, trojrozměrné těleso v prostoru, jehož stěny tvoří dvanáct stejných pravidelných pětiúhelníků). Takže, dvojitá šroubovice DNA je postavena na principu dvojí shody: při její otáčení ikosaedr následuje dodekaedr, pak zase ikosaedr a tak dále. Tato posloupná rotace krychle přes každých 72 stupňů vytváří molekulu DNA…

 

Z knihy ALLATRA:

Představy starých Egypťanů o sakrálním čísle 72 se vztahují ještě i k úrovni vnímání Bódhisattvy jako Duchovní Bytosti, která je bezprostředně spojena se světem Boha, který zná podstatu a umí řídit a využívat celistvost 72 dimenzí

V rámci ezoosmické mřížky je 72 dimenzí. Vše, co moderní věda nazývá „materiálním Vesmírem“ existuje pouze v rámci prvních 6 dimenzí a zbývajících 66 dimenzí je v podstatě kontrolující nadstavba, která udržuje „hmotný svět“ v určitém omezujícím rámci ­ šesti dimenzí. Podle prastarých znalostí patří těchto 66 dimenzí (od 7. do 72. včetně) také do hmotného světa, ale ve své podstatě nejsou takové.

 

ČÍSLO SEDM

Při pozorném prohlížení fotografií si nemůžeme nevšimnout čísla „7“. Nejen v chrámových památkách Angkor Vatu najdeme zmínku o sedmi dimenzích, ale také i v symbolice státu Kambodža.

11-angkor-wat-008

Sedmihlavý Had, který střeží most „Činvat“, začátek cesty, vedoucí k hlavním budovám chrámového komplexu.

an20

budda_1

Kamenná socha Buddhy v meditativním stavu, s otevřenou nad ním „kapucí“ sedmihlavého Hada (Strážce)

40-angkor-wat.png-004

Hlavním symbolem statní vlajky Kambodži je centrální část chrámového komplexu Angkor Vat, přičemž v obrysech dávné stavby vidíme tři věže, z nichž každá je sestavená ze sedmi „kopulí“.

24-angkor-wat-016

Na jednom z kamenných basreliéfů jsme našli zobrazení zvířete, podobného dinosauru, s šesti "hřebeny“. Můžeme ho interpretovat jako ztělesnění Živočišného rozumu, hmotného systému, septonového pole, vládnoucího pouze v rámci šesti dimenzí.

anhkor

 

Každý člověk, který se seznámil s Prapůvodními znalostmi, v rozmístění dávných staveb si všimne určitých zákonitostí a pravidelností, což znovu potvrzuje skutečnost, že naši dávní předkové měli prapůvodní duchovní znalosti o uspořádání světa a povaze lidské bytosti. Angkor Vat je tomu typickým příkladem. Bezesporu v tomto článku jsme se dotkli pouze vrcholku „ledovce“, protože pro podrobnější analýzu by bylo zapotřebí navštívit Kambodžu a vlastníma nohama vstoupit do tajuplného světa Angkoru.

Ovšem, v jedné z dalších publikací se opět vrátíme k této pozoruhodné dávné svatyni a ukážeme rozsáhlou sérii unikátních fotografií, fresek, basreliéfů této architektonické památky.

Připravili: Maxim Perepelica a Dato Gomarteli

Líbí se mi 25ANGKOR - VAT. ARCHITEKTURA, FRESKY A POSVÁTNÁ ČÍSLA 7 A 72 - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 25
Podobné články:Komentáře

Notef 02.01.2018 23:39 Odpověď

Po prečítaní tohto textu: “...V rámci ezoosmické mřížky je 72 dimenzí. Vše, co moderní věda nazývá „materiálním Vesmírem“ existuje pouze v rámci prvních 6 dimenzí a zbývajících 66 dimenzí je v podstatě kontrolující nadstavba, která udržuje „hmotný svět“ v určitém omezujícím rámci ­ šesti dimenzí. Podle prastarých znalostí patří těchto 66 dimenzí (od 7. do 72. včetně) také do hmotného světa, ale ve své podstatě nejsou takové...” som si zrazu uvedomil, že tzv. “číslo šelmy” z Jánovho zjavenia (666) môže byť zašifrované staré poznanie o dimenziách 6+66 - že “šelma” je len 6 a zvyšných 66 sú jej “strážcovia”, ktorí jej nikdy nedovolia “opustiť klietku”!


Kristina 01.01.2018 14:04 Odpověď

Článek přináší další informace k tématu, probíranému v předchozím článku o kyvadlu Orion- Drak.  Děkuji.


Kristina 01.01.2018 13:59 Odpověď

Článek přináší další doplňující informace k tématu, probíraného v článku o kyvadlu Orion - Drak. Velmi zajímavé. Člověku se otevírá nový pohled na historii, na procesy, probíhající ve světě. Děkuji.Zanechat komentář

Myšlenka dne

Jen mě poslouchej, člověče, říkám ti pravdu, stejně jako ti není dáno vyhnout se smrti, tak ti také není dáno vyhnout se Božímu soudu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"