Například: Dobré zprávy

PODOBENSTVÍ Z KNIHY ALLATRA

Poklad je duchovní přeměna člověka. Ale aby bylo možné jí dosáhnout, je třeba na sobě každý den houževnatě pracovat. Ne všichni, kdo jsou okouzleni perspektivou cesty, dojdou na její konec, neboť cesta předpokládá dosažení vnitřních změn. Jako první opouštějí cestu ti, co mnoho mluví a nedělají nic proto, aby se změnili.

Čtěte více


Mechanismus působení myšlenek

Jestli se člověk nevěnuje kontrole svých myšlenek, vykonává tento skutek prakticky bez jakéhokoli zvláštního váhání a podobný stav moci „nahodilých myšlenek zvenčí“, jež ho ovládají, se již stává zvykem.

Čtěte více


Úryvek z knihy Sensei ze Šambaly II.

‚Ty jsi byl stále vedle mě. Cožpak si myslíš, že teď tě opustím? Vždyť pokud jsi celý život choval v srdci nekonečnou Lásku k Bohu, kdo by tě teď mohl odloučit od tohoto rajského ovoce, které jsi vypěstoval svojí vírou a svým srdcem. Tvá víra neochabovala v pozemských starostech, mysl nepodlehla pokušením pomíjivého, čisté je svědomí tvé. Dosud jsi od Něj nic nežádal, kromě spasení duše tvé, kdy slovy modlitby duše tvá promlouvala. Otevřel jsi Bohu dokořán svou duši a nyní i Bůh otvírá před tebou Brány Své. Teď si vychutnej rozkoš Boží milosti. Amen, pravím tobě, za života tohoto získal jsi poklad věčný – království Boží, kam tě teď Já doprovodím.‘

Čtěte více


Legenda o ledové kře

Noc byla jeho jedinou útěchou, zahalovala ho svým chladem starých vzpomínek. Se steskem po vzdálených světech hleděl toužebně na zářící hvězdy a obdivoval jejich nezměrnou krásu. Jednoho dne, za svítání, mu to došlo: pochopil podstatu života, podstatu věčnosti, procítil svou pravou podstatu, která v něm probudila duši!

Čtěte více


Skutečný život

Život by měl přinášet jen radost, život nemůže být zklamáním. Jinak to není život. Život nemůže být špatný, nemůže člověka rmoutit. Život je radost, láska, v tom je jeho smysl. Mám na mysli pravou lásku a skutečný život. A existence, ta má vždycky spoustu problémů, protože je to pouhá „existence“, je dočasná a omezená.

Čtěte více


Vnitřní duchovní opora

V dnešní době si lidé při hledání čehokoli zvykli zaměřovat pozornost pouze na vnější hmotný svět, a tak se ani nezamýšlí nad tím, že to je provokace mysli, která se snaží nahradit skutečnou práci na sobě hledáním materiálního, odvádí pozornost člověka od myšlenky vytvořit skutečnou duchovní oporu ve svém nitru.

Čtěte více


Vážení přátelé!

K dnešnímu dni, úsilím společensky aktivních, iniciativních, poctivých a svědomitých lidí z celého světa, kteří přijali Znalosti obsažené v knize AllatRa, bylo založeno mezinárodní společenské hnutí ALLATRA s cílem, aby se všichni lidé dobré vůle, mohli spojit a společnými silami realizovat různé projekty, sdílet jedinečné zkušenosti svého duchovního rozvoje a společně se podílet na zkvalitňování života ve světové společnosti. http://ibisbooks.cz/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=2&nums=7

Čtěte více


Brožura: Agapit Pečerský - první slovanský lékař

Mnoho duchovních tajemství je skryto před zraky lidí. Poznat a procítit je může jenom člověk s otevřenou duší, dobrým srdcem a upřímnými úmysly. Na tomto světě není nic nemožné, pokud je duše naplněna Láskou a Vděčností k Bohu! http://ibisbooks.cz/dload/broshura_agapit_pecersky_cz.doc

Čtěte více


Pověst o sv.Agapitovi Pečerském

Agapit Pečerský (? - 1095) – světec Kyjevské Rusi, lékař nezištný, relikvie kterého jsou stále uloženy v Kyjevo-Pečerské Lávře, jehož ostatky mají dodnes zázračnou moc a léčí stovky lidí.

Čtěte více


Výlet do Kyjeva

Jak to vlastně všechno začalo. Po přečtení knihy „Sensei ze Šambaly I“ jsme s manželkou netrpělivě očekávali druhý díl tohoto výjimečného příběhu, který nás oslovil nejen svojí upřímností, ale hlavně jednoduchou pravdou a moudrostí...

Čtěte více


Mnozí se nachází v závěrečné fázi vývoje své duše...

Mnozí se nachází v závěrečné fázi vývoje své duše, takže jsou v intenzivním hledání. Dokonce tito lidé mají zvláštní znamení.

Čtěte více
Myšlenka dne

Staň se přítelem svého nepřítele a odpusť mu jeho skutky, protože jinak nejsi ani ty dokonalý.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"