Například: Dobré zprávy
AGAPIT PEČERSKÝ. Jeho jméno je BOŽSKÁ LÁSKAAgapit Pečerský byl prvním Lékařem Kyjevské Rusi, mnichem Kyjevo-Pečerské Lavry. Už tisíc let přicházejí davy lidí k jeho relikvii, o níž se vypráví, že je divotvorná. Přicházejí k němu nejenom pravoslavní, ale i představitelé jiných vyznání, dokonce i ti, kteří se považují za ateisty. V čem tkví tajemství takového podivuhodného působení tohoto Svatého na lidi? V čem se skrývá jeho síla?

Hluboce vážená osobnost Agapita Pečerského je zahalena velkým tajemstvím. Podrobný popis jeho mimořádné duchovní síly, pozoruhodného týdne (začínajícího 25. února) a projevu jedinečných vlastností jeho ostatků, najdeme ve 2. díle knihy „Sensei ze Šambaly“ současné populární spisovatelky Anastasie Novych.

Pojďme si udělat malou prohlídku Kyjevo-Pečerské Lavry. Díky informacím obdrženým z knih Anastasie Novych, začínáš chápat mnohem víc, než dříve, všímat se toho, čeho sis předtím nevšímal. Procházíme Hlavní Svatou Bránou Horní Lavry. Nad ní se nachází nejstarší majestátní chrám Nejsvětější Trojice (nazývaný též Troickým chrámem nad bránou). Postavil jej ve XII století ctihodný Nikola Svjatoša, pravnuk Jaroslava Moudrého, prvního ruského knížete, který se stal mnichem. Když přejdeme pod touto bránou (jako tunelem vlastního vědomí), vcházíme na nádvoří zalité jasným světlem a máme pocit, jako bychom se ponořili do úplně jiného světa. Ve středu centrálního náměstí Horní Lávry je hlavní chrám Kyjevo-Pečerské Lavry - chrám Nanebevzetí Panny Marie. Ve 4. díle „Sensei ze Šambaly“ se píše, že na Rusi bylo postaveno nejvíce chrámů na počest Bohorodičky, což ukazuje na zachování pradávných duchovních znalostí na slovanském území. Pokud se podíváme na mapu Kyjevo-Pečerské Lavry, uvidíme, jak velké množství chrámů je zasvěcených právě Panně Marii.

 

Když se poté, co projdeme Bránou, dáme doprava, ocitneme se na malém tichém dvorku. Je obklopený bývalými celami (místnostmi) katedrálních stařešin, Velkou Lávrovskou zvonicí a je zde i starobylý Dům náměstka Lávry z XVIII-XIX století. Svébytným symbolem tohoto dvorku je socha ženy držící v rukou kříž a kalich. Informace z knih Anastasie Novych nám napoví, že v obrazu této ženy je skrytý hlubší význam. V mysli se začíná rýsovat obraz Marie Magdaleny držící svatý Grál – symbol velikého tajemství, projevu božské síly, Ježíšovy Lásky, symbol Agapé, což se z řeckého jazyka překládá jako „Božská Láska“.

„BohoRodička je Průvodce Boží síly pro každého člověka, kráčejícího po duchovní cestě, je to síla Boží Lásky, s jejíž pomocí se osvobozuje Duše člověka od pozemských převtělení.“

Lidé, aniž by to sami věděli, označili místa, která byla kdysi pro Agapita významná, svéráznými symboly. A to nám odhaluje neznámé aspekty ze života tohoto Svatého. 

Čím si to můžeme vysvětlit? Je to tím, že lidé podvědomě vnímali nepoznanou ohromnou sílu, která je zde přítomna nebo to byla čirá náhoda? Pokud se vydáme od Svaté Brány Troického chrámu doprava a projdeme pod klenutým průchodem, dorazíme se na nádvoří bývalého Nikolského nemocničního kláštera. Na průčelí chrámu, založeného ctihodným Nikolou Svjatošou ve XII století, uvidíme basreliéf Agapita Pečerského, na němž je následující nápis: „Staroruskému Lékaři Agapitovi“ (XI-XII století našeho letopočtu). Duchovní činy a lékařská praxe lékaře nezištného Agapita Pečerského, posloužili jako příklad pro lidi různých generací, kteří se rozhodli zasvětit životy léčení a pomoci nemocným. 

Pokud od Svaté brány půjdeme rovně ke katedrále Nanebevzetí Panny Marie (naproti zvonice), v jedné z bývalých cel (místností) katedrálních stařešin, v níž se nyní nachází Galerie Historického muzea, najdeme unikátní výstavu. Jsou tam vystaveny bysty zobrazující pravé tváře některých svatých, jejichž ostatky se nacházejí v jeskyních. Najdeme zde kronikáře Nestora, jehož práce se stala základem „Kyjevo-Pečerského Paterika“ (životopisů ctihodných Pečerských mnichů). Jsou zde i další, například Varlaam, opat Pečerský, syn Kyjevského bojara, první rektor Pečerského kláštera. Právě on započal konstrukci prvního nadzemního dřevěného kláštera s chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Uvidíte tady i bystu Polycarpa, Archimandrita Pečerského. V této unikátní kolekci chybí bysta Ilji Muromce, legendárního bojovníka, a to z důvodu historické události, která nesmyslně rozdělila lidi a vystavěla hranici mezi nimi.

 

Vrcholem kompozice je bysta ctihodného Agapita Pečerského, lékaře nezištného, známého tím, že zázračně uzdravoval těžce nemocné. Díky vědecké metodě antropologické rekonstrukce, autor těchto unikátních byst, vědec a soudní znalec z Moskvy Sergej Nikitin, dokázal vytvořit pravou podobu Svatých, kteří žili téměř před tisíci lety. Nyní máme možnost vidět, jak Svatí vypadali za jejich života doopravdy.

Spolu se Sergejem Nikitinem provádělo tuto unikátní práci s ostatky Svatých mnoho dalších vědců. Výsledky byly naprosto ohromující. Studie prokázaly, že u ostatků Agapita Pečerského všechny živé rostliny urychlují svůj růst a stávají se silnými a zdravými. Voda se také mění a získává léčivé vlastnosti. Jak se ukázalo, v blízkosti relikvií je snížená radioaktivita. Mají silný baktericidní účinek na kvalitu ovzduší. Předpokládá se, že příčinou těchto nevysvětlitelných jevů v blízkosti ostatků je přítomnost energie, jejíž podstata nebyla vědci dosud objasněna.  Záhadou je i tajemná cykličnost této energie: v určité dny se záhadné pole v blízkosti Agapita Pečerského zesiluje. Duchovní čin a obraz Agapita Pečerského již po tisíc let oslovuje nové generace lidí. V minulosti malovali ortodoxní mniši obraz Agapita Pečerského, vycházejíce z kanonických pravidel. Předávali svoji vlastní představu o Svatém, tvořili ikony a přitom se postili a četli modlitby.

V dnešní době, kdy se stal známým pravý vzhled Svatého, malířka Anastasie Novych vytvořila jedinečný portrét Agapita Pečerského. Tento obraz je skutečným uměleckým dílem a mnozí lidé mluví o neobvyklém působení tohoto portrétu na ně samotné a také o doslova živém pohledu z jeho očí. Pověsti o mistrovském díle se rozšířili daleko za hranice Ukrajiny. Kupodivu i kopie obrazu v podobě fotografií, pohlednic a kalendářů, neztrácejí tuto mimořádnou sílu a to i při vícenásobné replikace. Je zřejmé, že se s obrazem přenáší „něco“, co je v něm ukryté, což je i příčinou tohoto nevysvětlitelného fenoménu. Mnoho lidí rovněž tvrdí, že se výraz Agapitovy tváře na obrazu Anastasie Novych nepochopitelně mění, jakoby předurčoval události a dával vodítka k řešení složitých otázek.  Zdá se, že pohled Agapita proniká do nejskrytějších zákoutí duše. Někteří soudí, že je přísný. Jiní tvrdí, že je jeho pohled hřejivý, dobrosrdečný a láskyplný. Ovšem všichni se shodují, že pohled Svatého je opravdu živý!

 

Mnoho lidí uvádí, že poté, co se náhodně dostali ke kopiím obrazu Agapita Pečerského, se kvalita jejich životů začala měnit. Živý portrét Agapita jim zázračně pomáhá najít správné řešení v různých životních situacích, vyrovnat se s obtížemi a získat odpovědi na vnitřní otázky. Dokonce i takovým neobvyklým způsobem Agapit nadále nezištně lidem pomáhá, inspiruje je a učí je poslouchat svoji intuici. Je zřejmé, že vše, co je spojeno s pozoruhodným světcem Agapitem Pečerským, má obrovskou duchovní sílu, která je spojená s velikým tajemstvím stvoření.

 

***

„…K této události dochází každoročně po celý týden počínaje 25. únorem. Protože není v těchto dnech na Zemi posvátnějšího místa, kde by člověk, bez ohledu na jeho vyznání, mohl být se svou prosbou tak blízko Bohu. Tuto šanci má každý člověk a může ji využít po dobu sedmi dnů v roce.

Vždyť není jisté, že se dočká roku následujícího. Pomíjivé jsou dny lidské na rozcestí časů. Žalostné jsou činy lidské před tváří Hospodina. Již dnes je každý okamžik na misce vah. A není pro duši důležitějšího úkolu, než touha po spasení. Nikoli ve víře vnější, ale ve víře vnitřní je skryt klíč k Bráně. Pouze slepý, zaslepený prachem, to neuvidí.“

„Není vhodné znepokojovat Pána z jakéhokoli důvodu než pro spásu své duše. Neproste o tělo, o zdraví, nestrachujte se o život – to vše je jen prach a touhy nenasytné. Není důstojnější prosby než prosba o spasení své duše.“ Agapit Pečerský

 

Modlitba pro spásu duše

Otče můj Všemohoucí,

V Tebe jediného vkládám své naděje

A prosím tebe, Pane,

Jen o spásu duše své,

Buď vůle Tvá Svatá

Posílením mým na této cestě,

Neboť život bez Tebe

je okamžik prázdný.

Jen ve službě Tobě je život věčný.

Amen

Ano, mnoho duchovních tajemství je skryto před zraky lidí. Poznat a procítit je může jenom člověk s otevřenou duší, dobrým srdcem a upřímnými úmysly. Na tomto světě není nic nemožné, pokud je duše naplněna Láskou a Vděčností!

s použitím úryvků z knihy

Sensei ze Šambaly. 2. díl, od A. Novych

 

Líbí se mi 96AGAPIT PEČERSKÝ. Jeho jméno je BOŽSKÁ LÁSKA - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 96
Podobné články:Komentáře

M. 09.03.2018 22:23 Odpověď

Tento obraz je naozajstný unikát. Vždy, keď sa pozriem do očí tohto svätého muža, cítim, že vidí podstatu človeka. Podľa toho, aké myšlienky prevládajú v mojej hlave, sa na mňa díva. Raz je jeho pohľad karhavý, inokedy plný lásky. Aj jeho podobizeň je dar.Zanechat komentář

Myšlenka dne

Možnosti člověka jsou omezeny jeho představivostí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"