Například: Dobré zprávy

Mezinárodní portál "ALLATRA Zprávy" - jedinečná společenská iniciativa, zaměřená na vytváření konstruktivního globálního  informačního prostoru. Hlavním cílem tohoto portálu je posílení duchovních a morálních hodnot a  rozvoj kultury lidských vztahů v moderní společnosti, stejně jako včasné seznámení světové populace  o aktuálních událostech. Jsme mimo politiku a náboženství.

 Mezinárodní portál "ALLATRA Zprávy" je tvořen a spravován dobrovolníky. Pocházejí z různých zemí, různých profesí,  různých společenských vrstev a národností. Nás spojuje společná ideologie se zaměřením na duchovní  a mravní vektor vývoje, pochopení důležitosti jednat tady a teď v zájmu zachování míru a harmonie  na planetě, snaha o vytvoření harmonického prostředí pro duchovní rozvoj každého člověka. Systém rozděluje, lidé sjednocují!

 

Naše  motto: „Dobro v akci!“

 

Úkoly mezinárodního portálu " ALLATRA Zprávy":

  • popularizace pozitivní ideologie dobra a vzájemné pomoci, sdružení národů celého světa na základě dané ideologie;
  • sdělení pozitivních zpráv pro formování duchovní a morální světové společností s pozitivním způsobem myšlení;
  • informační podpora dobrých skutků a iniciativ prostřednictvím nejlepších příkladů z lidského chování a jednání jak jednotlivců, tak i skupin či kolektivů.

 

Dobré zprávy tvoříme spolu! Každý den se ve světě děje spousta událostí,  naplněných laskavostí, krásou, upřímností a láskou. Většina se do zpráv v mediích bohužel  nedostávají, jen na okamžik zablesknou se jiskrou radosti v očích lidí a činí svět krásnější.  Ale dnes, díky tobě se miliony lidí po celém světě mohou dozvědět o nich. Posílejte dobré zprávy  na webové stránky, nebo posílejte poznámky, otázky na náš [email protected]

 

Dobro plodí dobro!Myšlenka dne

Život je příliš krátký, a proto musíme stihnout duchovní podstatu v našem srdci zvelebit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"