Například: Dobré zprávy
Osteochondróza krční páteře

Onemocněními krční páteře trpí nejen starší lidé ale i mladí a dokonce děti, tedy ti, kdo nemají dostatek pohybu. Mají k nim sklon především lidé, kteří vykonávají jednotvárnou práci ve stoje nebo vsedě. Pro samé soustředění na práci si lidé ani nevšímají, jak si každodenně zhoršují svůj zdravotní stav. Pokud by měli možnost vidět, jaké procesy probíhají uvnitř jejich organizmu a především v páteři při práci v jednotvárné pozici, určitě by to tolik nebrali na lehkou váhu.

 
Vždyť člověk nutí zdravé buňky svého těla čelit ohromným zátěžím, prát se zoufale o právo na „život“ a zapojovat do boje veškeré rezervy. Mimo to se ale ještě tyto buňky snaží v takových podmínkách plnit i své přímé funkce, plnit si takříkajíc své základní povinnosti. Musíme též vzít v úvahu, že organizmus kromě toho, že musí řešit své vnitřní problémy, stále čelí i různým vnějším vlivům, snaží se odolávat útokům patogenních mikrobů, virů a jiných škůdců organizmu. Pak si jistě dovedete představit, na jaké hranici „války světů“ lidské tělo existuje. Ostatně jako každá materie.
 
 Můžeme tedy jinými slovy říct, že náš organizmus se neustále nachází v bojové pohotovosti, i když se nám navenek zdá, že se tělo nachází v relativním komfortu a pohodlí. Jak se říká, nepřítel za horami je hrozný, a za zády ještě horší. A při této neviditelné válce opět vzniká věčná filozofická otázka o „volbě člověka“. Na čí straně bude lidské vědomí v této „válce světů“? Vždyť v podstatě si neuvědomujeme míru všeho toho, čemu musí organizmus čelit, ani to, že svým způsobem života mu vůbec nepomáháme. Naopak. Jen v něm vyvoláváme další problémy. Narušujeme elementární hygienická pravidla, stravujeme se vším, co se nám dostane pod ruku včetně různých geneticky modifikovaných potravin (GMO) a bez přestání tím organizmus v podstatě otravujeme a napomáháme nepřátelům svého těla. Ale pokud jsme alespoň částečně obeznámeni s procesy, které se dějí v našem organizmu, v souladu s tímto poznáním svým životním stylem tělu pomáháme. Teprve potom máme šanci udržet si své zdraví do vysokého věku, jak se říká, s minimálními ztrátami. Pojďme se tedy snažit pochopit svůj organizmus a naučit se slyšet jeho rozumné prosby o pomoc v případech, kdy se situace nevyvíjí v jeho prospěch.
 
 Je známo, že nemoci je lehčí předcházet, než ji potom léčit. A co je to bolest? To je v první řadě signál, že v organizmu dochází k nějakému nesouladu. Neustálé chronické bolesti jsou už signálem vážných problémů v organizmu, proto je potřeba nejen naučit se naslouchat svému tělu, ale také operativně reagovat na jeho signály. Bolest za krkem je nepříjemný pocit. To vám řekne každý, kdo to zažil. Abychom pochopili příčinu vzniku bolesti a stanovili přesnou diagnózu, musíme v první řadě provést vyšetření, protože bolesti mohou být podobné, ale příčiny jejich vzniku, jak jsme se již mohli přesvědčit, různé, a potom je i různá léčba. S bolestmi páteře obecně je dobré neotálet a včas se obrátit k odborníkům. V každém případě neuškodí, když se budete snažit nemocem páteře předcházet, ale domácí léčba bez odpovídajících znalostí už škody napáchat může.
 
 Jak je známo, je krční část páteře hojně zásobena cévami a nervy. Dokud je páteř relativně „zdravá“, má normální lordózu a „práceschopné“ meziobratlové ploténky, je s cévami a nervy obvykle vše v pořádku a všechno tedy funguje v přirozeném režimu. V případě progrese degenerativně dystrofického procesu se fyziologická lordóza mění, což vede k odpovídajícím problémům. Pro názornější pochopení podstaty věci navrhuji se seznámit se snímky MR krční části páteře, což může posloužit jako vizuální učební pomůcka.
 
 Na snímku MR č.46 (Polahoda č.7/2013) můžeme vidět normálně vyjádřenou lordózu, výšku meziobratlových plotének i šíři páteřního kanálu. Co je nejdůležitější, není přítomna stenóza (zúžení).
 Mícha: kontury rovné, zřetelné. Struktura homogenní (řec. homogenes – stejnorodý), uložena téměř v centru páteřního kanálu a má normální tloušťku. Nejsou přítomny části jejího patologického rozšíření nebo zúžení. Likvorové cesty jsou volné, průchodné.
 Na snímku MR č.49 (Polahoda č.7/2013)je vidět kyfóza krční páteře, která sice nevedla k absolutní stenóze, nicméně značně narušila likvorodynamiku. Ventrální epidurální prostor je blokován vrcholem kyfózy s exkavací a vytěsněním míchy, dorzální epidurální prostor je blokován o něco níže pod vrcholem kyfózy zadní stěnou míšního kanálu.
 
 V popisech snímků je poukázáno mimo jiné i na to, v jakém stavu jsou likvorové cesty a jaká je likvorodynamika. Zřejmě stojí zato připomenout, co je mozkomíšní mok a proč je tak důležitý pro životaschopnost organizmu. Mozkomíšní mok, jinak také likvor (lat. liquor – „kapalina“) nebo ho také nazývají cerebrospinální tekutina (lat. cerebrum – „mozek“; spinalis – „mícha“) je bezbarvá, průzračná tekutina, která vyplňuje dutiny mozku a míchy a neustále cirkuluje v mozkových komorách, v mozkomíšních drahách a také v subarachnoidálním prostoru (pod pavučnicí) mozku a míchy. Mozkomíšní mok se tvoří v mozkových komorách prostřednictvím sekrece choroidního plexu a také v ependymě (řec. ependyma – „vrchní oděv“; tenká blána vystýlající vnitřek mozkových komor a míšního kanálu) a v mozkovém parenchymu. Mozkový parenchym dohromady se svým kapilárním endotelem vytvoří asi 10 % moku. Za 24 hodin se ho vytvoří zhruba 500 ml. Za stejný čas je 3x až 7x obnoven! Upozorňuji na to především ty, kdo se obávají takové laboratorní procedury, jakou je lumbální punkce (punkce subarachnoidálního prostoru míchy, „bederní vpich“) za účelem diagnostiky nebo léčby. Pokud jsou dodrženy všechny předepsané postupy, je tato procedura prakticky neškodná. Přibližně za dvě hodiny je mozkomíšní mok zcela obnoven! Funkce mozkomíšního moku jsou mimořádně důležité a různorodé. Podporuje výměnné a trofické procesy mezi krví a mozkem, protože představuje zvláštní živné prostředí pro mozek a míchu. Kromě toho likvor podporuje vodní a elektrolytovou homeostázu a také udržuje určitý nitrolební tlak (vyrovnává vnitřní tlak tím, že napomáhá přirozenému fungování arteriálního a žilního systému). Ovlivňuje vegetativní nervový systém, chrání a zabezpečuje mozek a míchu před mechanickými vlivy tím, že plní funkci určitého hydrostatického airbagu. Toto všechno platí za normálního stavu.
 
 A teď si představte, k čemu dochází při patologických stavech, kdy například v důsledku rozvoje degenerativního dystrofického procesu v oblasti krční páteře dochází k biomechanickým změnám s narušením likvorodynamiky a utlačením páteřní tepny.
 Cirkulace mozkomíšního moku je narušena a dochází k jeho městnání. Hromadí se v něm toxické látky (produkty rozpadu nebo činnosti bakteriálních buněk, poškozené mozkové tkáně aj.). Tyto toxiny velmi negativně ovlivňují mozkovou tkáň. K tomu navíc se v důsledku stlačení páteřní tepny rozvíjí hypoxie a ischemie, které jsou ještě dále zhoršovány onou narušenou likvorodynamikou. Vzniká jakýsi „bludný kruh“. A pokud k tomu jako poslední díl skládačky přidáme ještě exkavaci durálního vaku (stlačení, deformaci míchy a jejích obalů), která vyvolává pocit nevysvětlitelné nervozity nebo takzvaný „syndrom očekávání“ (dlouhodobé podráždění mozkové kůry jako reakce na stlačení nebo podráždění obalů míchy), dostaneme typický klinický obraz s celou škálou různých symptomů.
 
 Rozvoj krční osteochondrózy obvykle doprovází celá řada navzájem propojených onemocnění. Vždyť krk drží hlavu a představuje velmi pohyblivý útvar. Utlačení kořenů míšních nervů nebo páteřní tepny, utlačení míšního kanálu unkovertebrálními výrůstky nebo vyhřezlou ploténkou a jiná narušení, to všechno má smutné následky, které se projevují různě.
Může se jednat o:
 ● bolesti hlavy (různé lokalizace a intenzity);
 ● prudké sympatoadrenální paroxysmy (záchvaty);
 ● epilepsie temporálního (spánkového) laloku;
 ● upadnutí bez ztráty vědomí (ang. drop attack);
 ● Unterharnscheidt‘s syncopal vertebral syndrome (záchvaty úplné ztráty vědomí s náhlou svalovou hypotonií);
 ● poruchy paměti a emocionální oblasti (zvýšená podrážděnost,nervozita, pokles nálady, pocit obav, halucinace, různé děsy, strach ze smrti, strach z rozvoje schizofrenie a různé jiné zvláštnosti a hypochondrické stavy);
 ● hypersomnii (zvýšená spavost) a kataplexii (náhlá ztráta svalového napětí vedoucí k pádu);
 ● vertebrokardiální syndrom (imituje různé, někdy ostré bolesti srdce, tachykardii, stenokardii, bradykardii atd., je doprovázen neklidem, zvýšením nebo snížením AT); 
● kochleovestibulární symptomy (závratě, nystagmus neboli rychlé samovolné pohyby očí ze strany na stranu, méně často krouživé pohyby nebo pohyby ve směru nahoru a dolů, nepatrná ztráta sluchu a parakusie neboli porucha sluchu, šumění v uších, falešné slyšení);
 ● poruchy zraku (rozmazané vidění, fotopsie, projevující se blesky a jiskřením, změna zorného pole);
 ● vestibulární poruchy doprovázené vegetativními projevy (nevolnost, zblednutí, náhlá slabost, studený pot, zvracení); ● syndromum ganglii stellati (projevuje se jako poruchy v emocionální oblasti a myšlení);
 ● poruchy spánku, zvýšenou vnímavost k počasí (zhoršení nálady vyvolané změnou atmosférického tlaku), kořenové a mnohé jiné syndromy.
 Osteochondrózu krční páteře se nevyplatí zanedbávat. Ačkoli tato část páteře není svým rozsahem velká, může mnoho jejích malých problémů vést ke vzniku velkých problémů, které mohou mít až fatální následky. Jak ukazuje praxe, náhlá ztráta zdraví přichází vždy nečekaně a nevhod. Ale Štěstěna už bývá taková vrtkavá - dnes si vybere tebe, zítra zase někoho jiného. Jak se říká, lidský život se houpe zavěšen na tenkém vlákénku.
 
S použitím materiálu z knihy Osteochondróza pro profesionálního pacienta prof. Igora Danilova 

Knihu  Osteochondróza pro profesionálního pacienta od prof. Danilova lze objednat na http://www.ibisbooks.cz/ nebo zdarma ke stažení na: http://ibisbooks.cz/dload/osteochondroza_pro_profesionalniho_pacienta.pdf

 
Osteochondróza bederní páteře:
 

Líbí se mi 38Osteochondróza krční páteře - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 38
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Strach zrozený z představivosti vidí nebezpečí i tam, kde ve skutečnosti žádné není.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"